Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EMDR Terapisi Nedir?
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Türkçe açılımıyla göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, bilimsel etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi yöntemidir. EMDR terapisi bireylerin geçmişte yaşadığı rahatsızlık veren yaşantılar sonucu gelişen semptomların iyileşmesinde ve olumsuz duyguların meydana getirdiği zorluklardan kurtulmada etkili bir yöntemdir. Özellikle travma kökenli durumlarda daha etkili olduğu araştırmalarca saptanmıştır.

EMDR Terapisi Nasıl İyileştirir?
Yaşamımız boyunca başımızdan geçen her anı bizi etkiler. Günlük hayatta yaşadığımız sorunların kökenini incelediğimizde, çoğunun geçmiş yaşamımızda bizi etkileyen olumsuz bir anıyla bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu bağlantıları bazen kişiler kurabilirken bazı durumlarda daha gizil bir bağlantı olma durumunda kişiler gündelik yaşamındaki sorunlarla, geçmiş olumsuz olay arasındaki bağlantıyı göremeyebilir. Psikoterapi sürecinde bu bağlantılar kurularak kişinin öncelikle sorunu anlayabilmesi adımlardan bir tanesidir.

Adaptif bilgi işleme modeli: beyin, yaşadığımız anılarda duygu, düşünce, imge, koku, ses gibi bilgileri işlenip sonraki deneyimlerimizde bize yarar sağlaması amacıyla işler ve depolar. Böylece yaşadığımız olaylarda öğrenme gerçekleştirmiş oluruz. Bu sistem sorunsuz çalıştığında insan sağlığı ve gelişimi açısından adaptif bir mekanizma olarak kabul edilir. Kişi, tarvmatik veya çok rahatsız eden bir olay yaşadığında bu sistemde bazı sorunlar meydana geliyor ve beyin bu bilgiyi sağlıklı bir şekilde işleyememekte. Yani geçmiş deneyimlerimiz olması gerektiği gibi işlenmediğinden bize yarar sağlaması gereken bir durumda aksine zarar veren semptomlar ortaya çıkmasına sebep olur.

EMDR Terapisi Nasıl Duyarsızlaştırır?
Beynimiz, bilindiği üzere iki lobdan oluşmaktadır. Sağ ve sol lobdan oluşan beynimizi bağlayan ve birine giren bilgiden bir diğerinin haberdar olmasını sağlayan bir bağlantı köprüsü (corpus callosum) vardır. Olumsuz duyguların yoğun olduğu, travmatik anılarımızda bu bilgi geçişlerinde engeller oluşur. Bu bilgi geçişindeki aksama ise beynimizin anıyı sadece duygu bölgesinde yaşantılamasını sağlar oysaki beynin mantık kısmının da bu bilgiden haberdar olması ve artık tehlikenin sürmediğini işlemesi gerekir. Biz EMDR terapisinde danışana çift yönlü uyarım vererek beynin iki bölgesine uyarı göndererek beynin anıyı işlemesine yardımcı oluruz. Böyle kişi daha önceden rahatsızlık veren anıyı düşündüğünde rahatsız hissetmemeye başlar bir başka deyişle duyarsızlaşır.

EMDR Terapisi Ne Kadar Sürer?
Emdr terapisi, kısa süreli terapiler grubunda yer almaktadır. Fakat terapi süreci danışana göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple net bir seans süresi vermek sağlıklı olmayabilir. Fakat oldukça hızlı ve etkili sonuçlar gözlemlediğimiz son yıllarda psikoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmiş bir yardımcı tekniktir. Danışana Emdr terapisi uygulanmaya karar verildikten sonra terapiden önce en az bir hazırlık seansı yapılır. Emdr terapisi tamamlandıktan sonra psikoterapi ile takibi yapılmaktadır.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?
EMDR Terapisi merkezimizde aletlerle uygulanır. Aletlerimiz 3 duyu organını uyaracak şekilde geliştirilmiştir. Ellerinize titreşim veren kutucular, gözlerinizle takip edeceğiniz ışıklar ve sağ sol bip sesi veren kulaklıktan oluşmaktadır. Endişelenilmesi gereken veya herhangi bir yan etkisi olan terapi tekniği değildir. Bir uzman eşliğinde terapi yürütüldüğünden herhangi bir yan etki bulunmamaktadır.

EMDR Terapisi Kimlere, Hangi Durumda Uygulanır?
EMDR terapisi ilk olarak TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) ile çalışılmış olsa da sonraki geliştirme çalışmaları sayesinde daha farklı durumlarda da uygulanabilir hale geldi. Danışanın günlük hayatında yaşadığı zorlanmaları ve şikayetlerinin kökeninde eğer travmatik ya da kişinin kendiyle ilgili gerçek dışı olumsuz düşünceleri bulunuyorsa Emdr terapisi düşünülebilir. Emdr terapisinin uygulanıp uygulanamayacağını terapist gördükten sonra gerekli ise danışana önerebilir.

EMDR’nin Etkinliği Kanıtlandı mı?
Emdr terapisi uluslararası pek çok sağlık kuruluşu tarafından kabul görmüş bir terapi tekniğidir. Yapılan onlarca kontrollü araştırma sonucunda EMDR terapisinin danışanların çoğunun travma sonrası stres belirtilerini azalttığı görülmüştür.

Bir grup TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) hastasına Emdr öncesi travmatik anıyı düşündüklerinde beyin aktivitelerine baktıktan sonra Emdr terapisi uygulanmış. Terapi sonrasında tekrar travmatik anıyı düşünmeleri istendiğinde beynin duygu ve mantık merkezlerinde anlamı değişimler gözlemlemişlerdir.

EMDR Terapisi Almak İstiyorum Ne Yapmalıyım?
Emdr terapisine katılabilmek için öncelikle, uzman psikoloğumuzun sizi görmesi ve Emdr terapisinin size uygun olup olmadığına karar vermesi gerekmektedir. Eğer uygunsanız terapistiniz sizi yönlendirecektir.

Bireysel Psikoterapi

Instagram Sayfamızı Ziyaret Etmek İçin Tıklayınız

Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp Bireysel ve çift terapi süreçlerini yürütmektedir. Emdr, bireysel psikoterapi alanlarında çalışan, Ataköy Psikolog, Florya Psikolog, Bahçelievler Psikolog adreslerinde de hizmet vermektedir.

EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), özellike travma kökenli durumlarda uyguladığımı etkili bir terapi tekniğidir. Kişilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlanmaların kökenini tespit ettikten sonra köken anılara yönelik duyarsızlaşma ve yeniden işleme terapisidir. Kişilerin travmatik anılarına dair objektif düşünceler geliştirmeleri ve kendilerine yönelttikleri olumsuz inançlardan sıyrılmalarına yardımcı olur. Bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış Bakırköy EMDR Terapisi merkezimizde uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Psikoterapi Nedir?

Kişilerin günlük yaşamda zorlandıkları, ilişkilerini ve işlevselliklerini etkileyen ve bozan konularda kendilerini geçmiş ilişkilerini de anlamlandırarak büyüme, gelişme süreçlerini besler. Psikoterapi sürecinde bireylerin psikolojik esneklik sağamaları, çevresi ile uyumlu iletişimler kurabilmesi, sınır koyabilmesi, duygusal dalgalanmalarını anlamlandırıp yönetmeleri amaçlanır. Danışanın iyi hissetmesine değil iyileşmesine odaklanan bir süreçtir.

Ataköy Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp, Psikoterapi kişilerin yaşam kalitesini arttırabillmesi için başvurabilecekleri bir alandır. Terapi sürecinde kişiler kendilerine ve ilişkilerine dair bilinçli bir farkındalık geliştirmelerine yarar sağlar. Danışanla işbirliği halinde ilerleyen bu süreçten danışanın katılımı, terapiye olan inancı ve terapistine olan güveni sağaltım sürecinde önemli rol oynar.

Bahçelievler Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp: Psikoterapi sürecinde danışan kendini ve duyguları sağlıklı bir şekilde anlamak ve ifade etmeyi öğrenir. Kendisini zorlayan, yoran bir duyguyu yoğun bir şekilde deneyimleyen kişi, kendine ve konuya dair objektifliği bozulur. Objektif değerlendirme bozululduğunda kişi içinde bulunduğu durumu net göremez. Net olarak değerlendiremediği için sorunun içinden çıkması, yolunu bulması bir o kadar zor olur. Terapi sürecinde kişinin içinde bulunduğu durum detaylı bir şekilde incelenir ve danışanın da o netlikle değerlendirmesine yardımcı olunur.

Bakırköy Psikolog arayışım var. Bakırköy’de şubeniz var mı?

Evet Psikomental Psikoloji merkezimiz Bakırköy meydanda bulunmaktadır. Bakırköy psikolog merkezimize ulaşım oldukça kolaydır. Marmaray arka sokağımızda bulunmakta olup aynı zamanda metrobüs, metro, otobüs, minibüsle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Online Terapi Hizmetiniz var mı?

Merkezimize ulaşımı zor olan danışanlarımız için online terapi, online danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi almak isterseniz kurumumuzu arayabilirsiniz.

Psikolog Randevu almak istiyorum. En iyi psikolog için hangi konularda terapiye başvurabilirim.

Terapide çalıştığımız konular şu şekildedir. Depresyon, Kayıp ve yas danışmanlığı, fobiler, Travma ve iyileşme, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bağımlılık, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Stres yönetimi, Özgüven eksikliği gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Bakırköy Kurumsal Danışmanlık

Alnında uzman psikolog kadromuzla firma ve kurumlara yönelik danışmanlık ve eğitim vermekteyiz. Şirketlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik kurumun çalışma alanına yönelik eğitim içeriği hazırlanır. Şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak, kurum içi iletişimi iyileştirmek, çalışanlarınızın kurumunuza olan bağlılıklarını ve aidiyet duygularını güçlendireceği gibi kişisel anlamda yaşadıkları problemleri anlamlandırıp çözmeleri iş performanslarını olumlu derecede etkilemektedir.

Bakırköy Evlilik ve Çift Terapisi

Bakırköy evlilik terapisi, Bakırköy Çift terapilerinde iletişim sorunları, güven kaybı, sınırlar, evlilik öncesi danışmanlık, aldatma terapisi gibi pek çok ilişkisel konu ile ilgili danışmanlık vermekteyiz. Bakırköy Psikolog tavsiye olarak

Psikolog Tavsiye verir mi?

Psikologlar terapi sürecinde danışanlarının zorlanmaları ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmelerine ve etkin çözümler bulmalarına yardımcı olmaktadır. Fakat psikologlar kesinlikle tavsiye vermezler. Tavsiye kişilerin hem sorunu çözememesine hem de terapistine bağımlı bit hale gelmesini sağladığı için etik değildir. En iyi psikolog olarak terapilerde ki amaçlardan bir tanesi, bireylerin kişisel sınırlarını korumayı öğrenmesidir. Kendi hayatı ile ilgili kararlar alabilmesi ve sağlıklı yetişkin bireyler olarak kendi hayatının ve kararlarının sorumluluğunu almaya ihtiyacı vardır.

Bakırköy Çocuk ve Ergen Terapisi

Bakırköy Oyun Terapisi, çocuk ve ergen odaklı yaklaşımlar, BDT yaklaşımlarını uygulamaktayız. Dikkat eksikliği, Özgüven eksikliği, Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu, Davranım bozukluğu, Travma, Alt Islatma, Ebeveyn Eğitim ve danışmanlığı, İhmal ve istismar gibi konularda çalışmaktayız.

Psikolog Randevu Al

Bakırköy psikolog olarak Bakırköy ve çevresine psikolog hizmeti vermekteyiz. Online ya da yüz yüze Bakırköy’ de en iyi psikolog terapi randevusu alabilirsiniz.

Bakırköy Psikolog Merkezi, Zuhuratbaba Psikolog, İncirli Psikolog, Ataköy Psikolog, Florya Psikolog, Şirinevler Psikolog, Bahçelievler Psikolog

2018’den bu yana alanında uzman psikolog kadromuzla binlerce Bireysel, çift, çocuk görüşmesi gerçekleştirdik.

Psikolog Oda Paylaşımı, Bakırköy Ofis paylaşımı, Bakırköy Oda kiralama

Bakırköy Psikolog Tavsiye için hangi yaklaşımla çalışıyoruz?

Bakırköy Psikomental Psikolojik danışmanlık merkezimizde, dinamik, bilişsel davranışçı, Psikodrama, Varoluşçu, Logoterapi, EMDR, Şema terapiler gibi farklı birçok ekolden beslenen uzman psikolog hizmet vermektedir.

Bakırköy Psikolog Psikoterapi Hizmetlerinden yararlanmak için Psikolog Randevu Al.

Bakırköy Psikolog Tavsiye Randevu Al

Bakırköy Cinsel Terapi için Çalıştığımız Konular: Vajinismus, Erektil Disfonksiyon, Erken Boşalma, Ağrılı Cinsel İlişki, Cinsel İsteksizlik

Alanında uzman En İyi Cinsel terapistlerimizle randevu almak için arayabilirsiniz.

Leave a comment