Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Çocuklarda tıpkı yetişkinler gibi pek çok duygu yaşarlar, sağlıklı ve sağlıksız birçok düşünce geliştirebilirler. Çocuklar yetişkinlerden farklı olarak yaşadıkları duygu ve düşünceleri kelimelerle ifade etmekten ziyade metaforlar üzerinden anlatırlar. Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için duygu ve düşünceleri oyuncaklar üzerinden ifade etmek onlar için oldukça rahatlatıcıdır. Çocukların duygusal dünyalarını, travma, korku ve kaygılarını oyuncaklar üzerinden dışa vurdukları terapi ekolü oyun terapisi olarak adlandırılır. Oyun terapisi 2 ila 9 yaş aralığında çocuklar için kullanılan en işlevsel ve etkili terapi yaklaşımıdır.

9 yaş sonrasındaki çocuklar ve ergenler için ise daha çok bilişsel terapi ekollerinden (Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi, Bilişsel Terapi, Emdr, Şema Terapi vb.) faydalanılır. Yine bu yaş aralığındaki çocuklarla çalışırken dışavurumcu terapi yaklaşımlarından (Sanat terapisi, kukla terapisi, kum tepsisi terapisi vb.) da faydalanmak ifade edilemeyen duygu ve düşüncelerin ifadesini kolaylaştırır ve katharsis (Duygusal Boşalım) sağlar.

Çocuklar zaman zaman duygusal destek programlarının yanında ya da duygusal destek programlarından bağımsız olarak bilişsel destek ihtiyacı da hissedebilirler. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi ve Diskalkuli) ve Sınır Zekâ problemleri gibi akademik başarıyı doğrudan etkileyen durumlar bu başlık altında sıralanabilir. Bu tarz durumlarda çocukları çift yönlü (duygusal ve bilişsel) olarak takip etmek ve bütüncül yaklaşmak çok önemlidir. Çünkü bilişsel alanda desteğe ihtiyaç duyan birçok çocuk ve ergen aynı zamanda duygusal olarak da desteklenmeye ihtiyaç duyar.

Çocuk ve Ergen Terapistleri lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra çalıştıkları alanlara yönelik ek eğitimler alarak kendilerini belli alanlarda geliştirirler. Çocuklarla çalışırken çocuğun ihtiyacını doğru saptamak ve çocuk için en uygun terapi yaklaşımlarını belirleyerek doğru bir tedavi protokolü geliştirmek terapi sürecinin önemli parçasıdır.

Çocuk ve Ergen Terapisinde Çalıştığımız Alanlar

Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi)
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Özgüven Eksikliği
Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğu
Davranım Bozuklukları
Alt Islatma ve Alta Kaka Kaçırma
Ebeveyn Eğitimi ve Danışmanlığı
Travma İhmal ve İstismar
Çocuk ve Ergen Terapisinde Kullanılan Yaklaşımlar

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
Deneyimsel Oyun Terapisi
Kukla Terapisi
Sanat Terapisi
Şema Terapi
EMDR
Pass PREP
Todi COGNİT
CAS Testi
Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum
Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi
Bilişsel Terapi

Çocuk ve Ergenlerle çalışan uzmanlarımızı incelemek için tıklayınız.

Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp Bireysel ve çift terapi süreçlerini yürütmektedir. Emdr, bireysel psikoterapi alanlarında çalışan, Ataköy Psikolog, Florya Psikolog, Bahçelievler Psikolog adreslerinde de hizmet vermektedir.

EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), özellike travma kökenli durumlarda uyguladığımı etkili bir terapi tekniğidir. Kişilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlanmaların kökenini tespit ettikten sonra köken anılara yönelik duyarsızlaşma ve yeniden işleme terapisidir. Kişilerin travmatik anılarına dair objektif düşünceler geliştirmeleri ve kendilerine yönelttikleri olumsuz inançlardan sıyrılmalarına yardımcı olur. Bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış Bakırköy EMDR Terapisi merkezimizde uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Psikoterapi Nedir?

Kişilerin günlük yaşamda zorlandıkları, ilişkilerini ve işlevselliklerini etkileyen ve bozan konularda kendilerini geçmiş ilişkilerini de anlamlandırarak büyüme, gelişme süreçlerini besler. Psikoterapi sürecinde bireylerin psikolojik esneklik sağamaları, çevresi ile uyumlu iletişimler kurabilmesi, sınır koyabilmesi, duygusal dalgalanmalarını anlamlandırıp yönetmeleri amaçlanır. Danışanın iyi hissetmesine değil iyileşmesine odaklanan bir süreçtir.

Ataköy Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp, Psikoterapi kişilerin yaşam kalitesini arttırabillmesi için başvurabilecekleri bir alandır. Terapi sürecinde kişiler kendilerine ve ilişkilerine dair bilinçli bir farkındalık geliştirmelerine yarar sağlar. Danışanla işbirliği halinde ilerleyen bu süreçten danışanın katılımı, terapiye olan inancı ve terapistine olan güveni sağaltım sürecinde önemli rol oynar.

Bahçelievler Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp: Psikoterapi sürecinde danışan kendini ve duyguları sağlıklı bir şekilde anlamak ve ifade etmeyi öğrenir. Kendisini zorlayan, yoran bir duyguyu yoğun bir şekilde deneyimleyen kişi, kendine ve konuya dair objektifliği bozulur. Objektif değerlendirme bozululduğunda kişi içinde bulunduğu durumu net göremez. Net olarak değerlendiremediği için sorunun içinden çıkması, yolunu bulması bir o kadar zor olur. Terapi sürecinde kişinin içinde bulunduğu durum detaylı bir şekilde incelenir ve danışanın da o netlikle değerlendirmesine yardımcı olunur.

Bakırköy Psikolog arayışım var. Bakırköy’de şubeniz var mı?

Evet Psikomental Psikoloji merkezimiz Bakırköy meydanda bulunmaktadır. Bakırköy psikolog merkezimize ulaşım oldukça kolaydır. Marmaray arka sokağımızda bulunmakta olup aynı zamanda metrobüs, metro, otobüs, minibüsle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Online Terapi Hizmetiniz var mı?

Merkezimize ulaşımı zor olan danışanlarımız için online terapi, online danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi almak isterseniz kurumumuzu arayabilirsiniz.

Psikolog Randevu almak istiyorum. En iyi psikolog için hangi konularda terapiye başvurabilirim.

Terapide çalıştığımız konular şu şekildedir. Depresyon, Kayıp ve yas danışmanlığı, fobiler, Travma ve iyileşme, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bağımlılık, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Stres yönetimi, Özgüven eksikliği gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Bakırköy Kurumsal Danışmanlık

Alnında uzman psikolog kadromuzla firma ve kurumlara yönelik danışmanlık ve eğitim vermekteyiz. Şirketlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik kurumun çalışma alanına yönelik eğitim içeriği hazırlanır. Şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak, kurum içi iletişimi iyileştirmek, çalışanlarınızın kurumunuza olan bağlılıklarını ve aidiyet duygularını güçlendireceği gibi kişisel anlamda yaşadıkları problemleri anlamlandırıp çözmeleri iş performanslarını olumlu derecede etkilemektedir.

Bakırköy Evlilik ve Çift Terapisi

Bakırköy evlilik terapisi, Bakırköy Çift terapilerinde iletişim sorunları, güven kaybı, sınırlar, evlilik öncesi danışmanlık, aldatma terapisi gibi pek çok ilişkisel konu ile ilgili danışmanlık vermekteyiz. Bakırköy Psikolog tavsiye olarak

Psikolog Tavsiye verir mi?

Psikologlar terapi sürecinde danışanlarının zorlanmaları ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmelerine ve etkin çözümler bulmalarına yardımcı olmaktadır. Fakat psikologlar kesinlikle tavsiye vermezler. Tavsiye kişilerin hem sorunu çözememesine hem de terapistine bağımlı bit hale gelmesini sağladığı için etik değildir. En iyi psikolog olarak terapilerde ki amaçlardan bir tanesi, bireylerin kişisel sınırlarını korumayı öğrenmesidir. Kendi hayatı ile ilgili kararlar alabilmesi ve sağlıklı yetişkin bireyler olarak kendi hayatının ve kararlarının sorumluluğunu almaya ihtiyacı vardır.

Bakırköy Çocuk ve Ergen Terapisi

Bakırköy Oyun Terapisi, çocuk ve ergen odaklı yaklaşımlar, BDT yaklaşımlarını uygulamaktayız. Dikkat eksikliği, Özgüven eksikliği, Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu, Davranım bozukluğu, Travma, Alt Islatma, Ebeveyn Eğitim ve danışmanlığı, İhmal ve istismar gibi konularda çalışmaktayız.

Psikolog Randevu Al

Bakırköy psikolog olarak Bakırköy ve çevresine psikolog hizmeti vermekteyiz. Online ya da yüz yüze Bakırköy’ de en iyi psikolog terapi randevusu alabilirsiniz.

Bakırköy Psikolog Merkezi, Zuhuratbaba Psikolog, İncirli Psikolog, Ataköy Psikolog, Florya Psikolog, Şirinevler Psikolog, Bahçelievler Psikolog

2018’den bu yana alanında uzman psikolog kadromuzla binlerce Bireysel, çift, çocuk görüşmesi gerçekleştirdik.

Psikolog Oda Paylaşımı, Bakırköy Ofis paylaşımı, Bakırköy Oda kiralama

Bakırköy Psikolog Tavsiye için hangi yaklaşımla çalışıyoruz?

Bakırköy Psikomental Psikolojik danışmanlık merkezimizde, dinamik, bilişsel davranışçı, Psikodrama, Varoluşçu, Logoterapi, EMDR, Şema terapiler gibi farklı birçok ekolden beslenen uzman psikolog hizmet vermektedir.

Bakırköy Psikolog Psikoterapi Hizmetlerinden yararlanmak için Psikolog Randevu Al.

Bakırköy Psikolog Tavsiye Randevu Al

Bakırköy Cinsel Terapi için Çalıştığımız Konular: Vajinismus, Erektil Disfonksiyon, Erken Boşalma, Ağrılı Cinsel İlişki, Cinsel İsteksizlik

Alanında uzman En İyi Cinsel terapistlerimizle randevu almak için arayabilirsiniz.

Leave a comment