Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Çift Terapisinde Gottman Yöntemi

Çift Terapisinde Gottman Yöntemi

Gottman Yöntemi Nedir? Çift Terapisinde Gottman Yöntemi, çiftler arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmek için kullanılan bilimsel temelli bir çift terapi yaklaşımıdır. John ve Julie Gottman tarafından geliştirilen…

Read More

Çocuklara Sınır Koymak

Çocuklara Sınır Koymak

Sınırın Önemi ve Tanımı Çocuklara Sınır Koymak Çocuklara Sınır Koymak, Sınır, çocukların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için temel bir kavramdır. Çocuklar, yaşamlarının erken dönemlerinden itibaren, sınırların varlığıyla güvende hissederler. Sınırlar,…

Read More

Nöroçeşitlilik

Nöroçeşitlilik 

Nöroçeşitlilik Kavramı Nöroçeşitlilik kavramı, bireyler arasındaki beyin yapısı, bilişsel işlevler ve duygu düzenleme gibi farklılıkları tanımlar. Her bireyin beyin yapısı ve işleyişi benzersizdir ve bu durum, öğrenme tarzları, dikkat süreleri,…

Read More

Dopamin Nedir?

Dopamin Nedir?

Dopamin Nedir? Dopamin Nedir? Dopamin, sinir hücreleri arasında iletişim sağlayan kimyasal bir haberci olan bir nörotransmitterdir. İlk olarak 1950'lerde keşfedilen dopamin, beyinde ve vücudun diğer bölgelerinde birçok hayati işlevi yerine…

Read More

Premenstrüel Sendrom (PMS)

Premenstrüel Sendrom (PMS)

PMS Belirtileri Premenstrüel Sendrom (PMS) belirtileri, adet döngüsünün luteal fazında ortaya çıkar ve genellikle adet görmeden birkaç gün önce başlar. Bu belirtiler, adet dönemi başladığında veya sonlandığında azalır. PMS belirtileri,…

Read More

Eko-Anksiyete

Eko-Anksiyete

Eko-Anksiyete Nedir? Eko-anksiyete, çevresel bozulma ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar nedeniyle hissedilen endişe ve kaygıdır. Bu durum, modern dünyanın karmaşıklığı ve doğanın hızla değişen dinamikleri karşısında artan bir bilinçle…

Read More

Müzik Psikolojisi

Müzik Psikolojisi

Müzik Psikolojisi Müzik psikolojisi, müziğin insan davranışları, duygusal durumları ve zihinsel süreçler üzerindeki etkilerini inceleyen disiplinler arası bir alandır. Bu alan, psikoloji, nörobilim, müzik teorisi, sosyoloji ve antropoloji gibi çeşitli…

Read More

Çocuklarda İştahsızlık

Çocuklarda İştahsızlık

Çocuklarda İştahsızlık Nedir? Çocuklarda iştahsızlık, belirli bir süre boyunca yemek yeme isteğinin azalması veya tamamen kaybolması durumudur. Bu, genellikle çocukların yemek saatlerinde yemek yeme konusunda isteksiz davranmaları, belirli yiyecekleri reddetmeleri…

Read More

Anhedoni

Anhedoni

Anhedoni Nedir? Kişinin daha önce keyif aldığı aktivitelerden artık keyif alamama durumudur. Bu terim, Yunanca "an-" (olmama) ve "hedone" (zevk) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir ve kelime anlamı "zevk alamama" şeklindedir. Anhedoni,…

Read More

Psikoz

Psikoz

Psikoz Nedir? Psikoz, kişinin gerçeklik algısında ciddi bozulmalara yol açan bir zihinsel sağlık durumudur. Psikoz yaşayan bireyler, gerçek olmayan şeyleri görme, duyma veya inanma eğilimindedir. Bu durum, halüsinasyonlar (gerçek olmayan…

Read More

Özgüven Düşüklüğü

Özgüven Düşüklüğü

Özgüven Nedir? Özgüven düşüklüğü, bireyin kendi yeteneklerine, değerine ve kararlarına olan inancıdır. Kısaca, kişinin kendine duyduğu güven ve inanç anlamına gelir. Özgüven, hayatın çeşitli alanlarında önemli bir rol oynar; kişisel…

Read More

Love Bombing

Love Bombing

Günümüzde ilişkilerde sıkça karşılaşılan manipülatif davranışlardan biri olan "Love Bombing", kişinin duygusal olarak etkisi altına alınması için kullanılan bir taktiktir. Bu strateji, genellikle romantik ilişkilerin başlangıç evrelerinde görülür ve başlangıçta…

Read More