Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Psikolog

Psikolog

İçindekiler

Psikolog Kimdir?

Psikolog, bireylerin zihinsel sağlıkları, duygusal durumları ve davranışları üzerine uzmanlaşmış profesyonellerdir. Genellikle psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan psikologlar, çeşitli terapötik yaklaşımları kullanarak danışanlara rehberlik ederler. Psikologlar, insanların yaşamlarındaki zorluklarla başa çıkabilmeleri, duygusal sorunları aşabilmeleri ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilmeleri için çeşitli teknikleri uygularlar.

Psikologlar, bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşabilirler. Her bir alan, danışanın ihtiyaçlarına ve sorunlarına özgü yaklaşımları gerektirir. Bu uzmanlar, danışanlarının duygusal refahlarını artırmak, stresle başa çıkmak, ilişki problemlerini çözmek gibi konularda yardımcı olmak amacıyla çalışırlar.

Psikolog olmak, sadece bilgi ve teorik birikimi gerektirmeyip aynı zamanda empati, iletişim becerileri ve insan ilişkilerine duyarlılık gibi kişisel özellikleri de içerir. Psikologlar, danışanlarıyla güvenilir bir ilişki kurarak onların duygusal dünyalarını anlamaya çalışır ve bu anlayışı temel alarak terapi sürecini yönetirler.

Sonuç olarak, psikologlar bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarına odaklanarak onların yaşam kalitelerini artırmaya çalışan önemli sağlık profesyonelleridir. Her bir danışanın benzersiz ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek, psikologlar toplumda duygusal iyilik halini desteklemeye katkıda bulunurlar.

Psikologun Rolü ve Görevleri

Psikologlar, geniş bir yelpazede danışanlara yardımcı olarak çeşitli roller üstlenirler. Bu profesyonellerin rol ve görevleri şu şekildedir:

Duygusal Sorunları Tanımlama ve Değerlendirme:Psikologlar, danışanların duygusal sorunlarını tanımlamak ve değerlendirmek adına çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanırlar. Bu değerlendirmeler, danışanın ihtiyaçlarına uygun bir terapi planı oluşturmak için temel oluşturur.

Terapi ve Danışmanlık Hizmetleri:Bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi gibi farklı terapi modellerini kullanarak, psikologlar danışanların karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. Terapist olarak, güvenli bir ortam sağlamak, dinlemek ve danışanlarına destek olmak önemli görevlerindendir.

Psikolojik Testler ve Değerlendirmeler:Psikologlar, bireylerin zihinsel durumlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli psikolojik test ve değerlendirmeleri kullanırlar. Bu yöntemler, bireyin zihinsel sağlığıyla ilgili daha derinlemesine bilgi sağlamak adına önemlidir.

Çözüm Odaklı Yaklaşım:Psikologlar, danışanların karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım benimserler. Sorunların temeline inmek, olumlu değişiklikleri teşvik etmek ve danışanların güçlü yanlarını vurgulamak, terapistlerin temel görevlerindendir.

İnsan Davranışlarını Anlama:Psikologlar, bireylerin davranışlarını ve duygusal tepkilerini anlamak için psikolojik teorileri ve modelleri kullanırlar. Bu anlayış, danışanlarla etkili bir iletişim kurmayı ve onların ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yanıt vermeyi sağlar.

Sürekli Eğitim ve Güncel Bilgi: Psikologlar, alanlarındaki gelişmeleri takip ederek sürekli eğitim alırlar. Bu, yeni terapi yöntemlerini öğrenmeyi, güncel araştırmalara hakim olmayı ve danışanlarına en iyi hizmeti sunmayı amaçlar.

Psikologların bu görevleri, bireylerin psikolojik sağlıklarını korumalarına yardımcı olmanın yanı sıra, daha sağlıklı ve anlamlı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunma amacını taşır.

Psikolojik Danışmanlık Türleri

Psikolojik danışmanlık, farklı ihtiyaçlara ve yaş gruplarına yönelik çeşitli terapi türlerini kapsar. İşte bazı önemli psikolojik danışmanlık türleri:

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, bireyin kişisel gelişimi, duygusal durumu ve yaşadığı sorunlar üzerine odaklanan bir terapi türüdür. Bu terapi, bireyin özgün ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik olarak tasarlanır. Psikolog ile birey arasındaki güvenli ortamda, bireyin duygusal zorluklarını anlamak ve çözüme kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilir.

Çift Terapisi

Çift terapisi, romantik ilişkilerde yaşanan sorunlara odaklanan bir terapi türüdür. İki partner arasındaki iletişimi güçlendirmeyi, çatışmaları çözmeyi ve ilişkiyi güçlendirmeyi hedefler. Çift terapisi, evlilikteki veya romantik ilişkilerdeki herhangi bir aşamada olan çiftlere yöneliktir. İlişki dinamiklerini anlamak, sorunları tanımlamak ve çözüm yolları bulmak için kullanılır.

Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve ergen terapisi, genç bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarına odaklanan bir terapi türüdür. Bu terapi, çocukların veya ergenlerin yaşlarına uygun yöntemlerle duygusal ifadelerini anlamalarına, güçlendirmelerine ve çözümler bulmalarına yardımcı olur. Aile ile iş birliği içinde yürütülerek, genç bireyin çevresiyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlar.

Psikologun Kullandığı Yaklaşımlar

Psikologlar, danışanların ihtiyaçlarına ve sorunlarına uygun çeşitli terapi yaklaşımlarını kullanarak destek sağlarlar. İşte yaygın olarak kullanılan bazı terapi yaklaşımları:

Bilişsel Davranış Terapisi (BDT)

Bilişsel Davranış Terapisi (BDT), bireylerin düşünce ve duygularını anlamalarına odaklanan bir terapi türüdür. Psikologlar, danışanların olumsuz düşünce kalıplarını tanımalarına yardımcı olarak, olumlu düşünce ve davranış değişiklikleri yapmalarını desteklerler. BDT, çeşitli zihinsel sağlık sorunlarına, kaygıya ve depresyona etkili bir şekilde uygulanabilir.

EMDR Terapisi

EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travmatik deneyimlere odaklanan bir terapi yöntemidir. Psikologlar, danışanların geçmişteki travmatik olayları işlemelerine ve duygusal olarak iyileşmelerine yardımcı olmak için bu yöntemi kullanırlar. EMDR, görsel veya işitsel uyarıcılara odaklanma ve bu uyarıcılara eşlik eden duygusal stresin azaltılması üzerine kuruludur.

Logoterapi

Logoterapi, anlam arayışı ve yaşamın amacına odaklanan bir terapi türüdür. Viktor Frankl tarafından geliştirilen bu yaklaşım, danışanların yaşamlarına anlam katarak duygusal iyilik hali elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Logoterapi, bireyin yaşamındaki anlamı ve değeri keşfetmesine odaklanarak, kişisel gelişim ve duygusal refah sağlar.

Dinamik Terapi

Dinamik Terapi, bireyin bilinçdışındaki süreçlere odaklanan bir terapi türüdür. Psikologlar, danışanın geçmiş deneyimleri, ilişkileri ve kişisel dinamikleri üzerine odaklanarak, mevcut zorlukları anlamalarına yardımcı olurlar. Dinamik terapi, bireyin içsel dünyasındaki çatışmaları çözerek duygusal iyilik hali elde etmeyi hedefler.

Her bir terapi yaklaşımı, benzersiz bir bakış açısı ve teknik seti sunar, bu da psikologların danışanların özel ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.

Online Terapi ve Pandemi Dönemi

Pandemi dönemi, toplumun sağlık ve yaşam tarzı üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Bu dönemde, psikolojik destek almak isteyen bireyler için online terapi önemli bir alternatif haline gelmiştir. İşte online terapi ve pandemi dönemi hakkında bazı önemli noktalar:

 • Erişilebilirlik: Online terapi, coğrafi konum veya ulaşım sıkıntısı çeken bireyler için önemli bir avantaj sağlar. Danışanlar, konforlu bir ortamda terapi alabilir ve uzman psikologlarla dijital platformlar aracılığıyla iletişim kurabilir.
 • Güvenli ve Kontrollü Ortam: Pandemi koşulları nedeniyle, yüz yüze terapi bazen riskli hale gelebilir. Online terapi, bireylere kendi evlerinde güvenli ve kontrollü bir ortamda terapi alma imkanı tanır.
 • Esneklik ve Zaman Yönetimi: Online terapi, bireylere terapi seanslarını kendi programlarına göre planlama esnekliği sunar. Bu, iş veya günlük yaşamın yoğunluğu nedeniyle geleneksel ofis ziyaretlerinin zor olduğu durumlarda büyük bir avantaj sağlar.
 • Teknolojik İmkanlar: Gelişmiş teknoloji, online terapiyi daha etkili hale getirir. Video görüşmeler, anlık mesajlaşma ve e-posta gibi iletişim araçları, danışanların terapistleriyle etkileşimde bulunmalarını sağlar.
 • Pandemi Kaynaklı Zorluklar: Pandemi, birçok bireyde stres, kaygı ve duygusal zorluklara neden olmuştur. Online terapi, bu zorluklarla baş etmeye yardımcı olabilir. Danışanlar, duygusal destek ve yönlendirme arayışında, online terapi ile bu hizmetlere hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilirler.

Online terapi, pandemi döneminde psikolojik sağlığı desteklemenin ve tedavi imkanlarını sürdürmenin önemli bir aracı olmuştur. Bu sayede, bireyler terapiye daha erişilebilir bir şekilde katılırken, sağlık ve güvenlik konularında da hassas bir denge sağlanmıştır.

Psikomental Psikoloji Zuhuratbaba’daki Bakırköy Psikolog Merkezi

Bakırköy Zuhuratbaba’da hizmet veren Psikomental Psikoloji, bireylerin zihinsel sağlığına odaklanan bir psikolog merkezidir. İşte merkezimizin temel özellikleri ve sunduğu hizmetler:

 • Uzman Ekibimiz: Psikomental Psikoloji, alanında uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir. Bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış psikologlar, danışanların ihtiyaçlarına uygun hizmet sunar.
 • Çeşitli Terapi Yaklaşımları: Merkezimiz, BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımlarından yararlanır. Bu, danışanlara çeşitli terapi seçenekleri sunarak kişiselleştirilmiş bir yaklaşımı destekler.
 • Online Terapi Seçeneği: Psikomental Psikoloji, danışanların sağlığını ön planda tutarak pandemi sürecinde Online Terapi seçeneği sunar. Bu, coğrafi sınırlamaları kaldırarak, danışanların uzaktan da güvenli bir şekilde psikolojik destek almasını sağlar.
 • Konumun Ulaşılabilirliği: Merkezimiz, Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakika yürüme mesafesindedir. Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakın olması, danışanların kolayca ulaşımını sağlar. Aynı zamanda Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi bölgelerde yaşayanlar için Marmaray, metro ve metrobüs duraklarına yakınlık avantajı sunar.

Psikomental Psikoloji olarak, danışanların psikolojik sağlığını ön planda tutuyor ve çeşitli hizmetlerimizle destek oluyoruz. Her bireyin ihtiyacına uygun bir terapi seçeneği bulabilmesi için çeşitlilik sunuyoruz.

Psikolojik Sorunlara Yaklaşım ve Çözüm Süreçleri

Psikolojik sorunlar, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli nedenlere dayanan zorluklardır. Bu sorunlarla başa çıkma süreci, bireyin duygusal, zihinsel ve davranışsal düzeyde sağlığını yeniden kazanma çabasını içerir.

Sorunların Anlaşılması
Her bireyin yaşadığı psikolojik sorunlar benzersizdir ve bireysel deneyimlere, geçmişe ve mevcut duruma dayanır. Psikologlar, danışanın yaşadığı sorunları anlamak için empati, dikkat ve güvenilir bir ilişki kurarlar. Bu aşama, sorunların kökenini belirlemeyi ve bireyin duygusal dünyasını anlamayı içerir.

Çeşitli Terapi Yaklaşımları
Psikologlar, sorunun niteliğine ve danışanın ihtiyaçlarına uygun çeşitli terapi yaklaşımlarını kullanabilirler. Bilişsel Davranış Terapisi (BDT), EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi yöntemler, sorunun türüne göre seçilebilir. Bu terapiler, bireyin düşünce kalıplarını, duygusal tepkilerini ve davranışlarını anlamasına yardımcı olur.

Bireyselleştirilmiş Çözüm Yolları
Her bireyin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle çözüm süreci de bireyselleştirilmiş olmalıdır. Psikologlar, danışanın güçlü yönlerini keşfetmeye, hedefler belirlemeye ve bu hedeflere yönelik adımlar atmaya odaklanarak kişiselleştirilmiş çözüm yolları oluştururlar.

Süreç İçinde Destek ve Takip
Psikolojik sorunların çözümü zaman alabilir. Psikologlar, danışanlarına süreç boyunca destek olur, gelişmeleri izler ve gerektiğinde müdahalede bulunarak ilerlemenin sürdürülebilir olmasını sağlarlar.

Psikologlar, psikolojik sorunlara kapsamlı bir yaklaşım benimserler ve danışanlarının yaşamlarını olumlu bir şekilde etkilemeye yönelik çözüm odaklı çalışırlar.

Psikolojik Sağlık ve Genel Sağlık İlişkisi

 • Duygusal ve Fiziksel Sağlık Etkileşimi

Duygusal sağlık, bireyin duygusal, zihinsel ve sosyal iyilik halini ifade eder. Bu sağlık boyutu, genel sağlık durumuyla sıkı bir etkileşim içindedir. Olumlu bir duygusal durum, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, stres seviyelerini düşürebilir ve kalp sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Aynı şekilde, kronik fiziksel sağlık sorunları da duygusal sağlığı olumsuz etkileyebilir. Bu etkileşim, bireyin genel sağlık durumunu belirleyen karmaşık bir ilişkiyi yansıtır.

 • Stres ve Psikosomatik Etkiler

Stres, genellikle psikolojik bir reaksiyon olarak başlar, ancak zamanla vücut üzerinde fiziksel etkilere yol açabilir. Uzun süreli stres, sindirim problemleri, baş ağrıları, kas gerginliği gibi psikosomatik etkilere neden olabilir. Bu nedenle, duygusal sağlık ile vücut sağlığı arasındaki bu etkileşim, bireyin stresle başa çıkma becerileri ve genel sağlık durumu üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

 • Davranışsal Sağlık ve Yaşam Tarzı

Davranışsal sağlık faktörleri, bireyin genel sağlık durumunu belirlemede önemli bir rol oynar. Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve kötü alışkanlıklardan kaçınmak, hem duygusal sağlığı hem de genel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, sağlıklı davranışlar sergilemek, bireyin yaşam kalitesini artırabilir ve psikolojik sağlığı güçlendirebilir.

 • Tedavi ve Destek Yaklaşımları

Psikolojik sağlık sorunlarıyla başa çıkmak, genellikle bir dizi tedavi ve destek yaklaşımını içerir. Terapi, ilaç tedavisi, sosyal destek ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi faktörler, bireyin psikolojik sağlık durumunu iyileştirmeye yönelik etkili stratejiler sunar. Bu yaklaşımların genel sağlık üzerindeki olumlu etkileri, bireyin daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmesine katkıda bulunabilir.

Psikolojik sağlık ile genel sağlık arasındaki bu karmaşık ilişki, bireyin holistik bir bakış açısıyla ele alınmasını gerektirir. Duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlık bir bütün olarak değerlendirilmeli ve korunmalıdır.

Psikolog Olmak İçin Gereken Nitelikler

Psikolog olmak, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını anlamak, desteklemek ve iyileştirmek amacıyla özel bir eğitim ve nitelikleri gerektirir. İşte bu meslekte başarılı olabilmek için gerekli nitelikler:

 • Eğitim ve Lisans: Psikolog olmak için genellikle psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmak gereklidir. Üniversitelerde alınan bu eğitim, temel psikoloji bilgisi ve uygulamalı becerileri kapsar.
 • Empati Yeteneği: Psikologlar, danışanların duygusal deneyimlerini anlamak için güçlü bir empati yeteneğine sahip olmalıdır. Empati, danışanlarla güvenilir bir ilişki kurmanın temelidir.
 • İletişim Becerileri: İyi bir iletişimci olmak, psikologlar için kritik bir beceridir. Danışanlarla etkili iletişim kurmak, duyguları doğru bir şekilde ifade etmek ve anlamak, tedavi sürecinin başarılı olmasını sağlar.
 • Problem Çözme Yeteneği: Psikologlar, karmaşık sorunları çözmek ve danışanlara etkili çözümler sunmak için güçlü bir problem çözme yeteneğine sahip olmalıdır. Klinik deneyim, teorik bilgiyi pratik uygulamaya dönüştürmede önemli bir rol oynar.
 • Etik İlkeler ve Güvenilirlik: Psikologlar, etik ilkeleri benimsemeli ve mesleki standartlara sadık kalmalıdır. Danışanların gizliliği, güvenilirlik ve profesyonellik, bu meslekte başarılı olabilmek için önemli değerlerdir.
 • Sürekli Eğitim: Psikologlar, alanlarında güncel kalmak ve yeni terapi yöntemleri ile yaklaşımları öğrenmek için sürekli eğitim almaya önem vermelidir. Psikoloji, sürekli gelişen bir alan olduğundan, psikologlar bilgilerini güncel tutmalı ve mesleki gelişimlerini sürdürmelidir.

Psikolog olmak, bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve psikolojik sağlıklarına katkıda bulunmak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu niteliklere sahip olan psikologlar, danışanlarına etkili ve empatik bir şekilde yardım edebilirler.

Psikologlardan Alınabilecek Faydalı Tavsiyeler

Duygusal Farkındalık Geliştirme:

Duygusal farkındalık, duygularımızı tanımak, anlamak ve kabul etmek anlamına gelir. Günlük yaşamda duygusal farkındalık geliştirmek, stresle başa çıkmak ve duygusal refahı artırmak için önemlidir.

Olumlu İletişim Kurma:

İlişkilerde olumlu iletişim, sağlıklı bağlantıların temelidir. Açık iletişim, empati, dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek, sosyal ilişkileri güçlendirebilir.

Stres Yönetimi ve Rahatlama Teknikleri:

Stres, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Psikologlar, stresle başa çıkma ve rahatlama teknikleri konusunda rehberlik ederler. Derin nefes almak, meditasyon ve spor gibi aktiviteler, stresle mücadelede etkili olabilir.

Hedef Belirleme ve Planlama:

Hedef belirleme ve planlama, bireylerin yaşamlarını yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Psikologlar, danışanlarına gerçekçi ve ölçülebilir hedefler koyma konusunda destek sağlarlar.

Öz Saygı ve Kendine İyi Bakım:

Kendine saygı ve iyi bakım, psikolojik sağlığın temelidir. Psikologlar, bireylerin kendi ihtiyaçlarına değer verme, sınırlar koyma ve kendilerine saygı gösterme konusunda rehberlik ederler.

Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık:

Psikologlar, bireylerin sürekli gelişimine ve öğrenmeye açık olmalarını teşvik ederler. Yeni deneyimlere açık olmak, zihinsel esnekliği artırabilir ve yaşamda pozitif değişimlere yol açabilir.

Sosyal Destek ve Bağlantı:

Sosyal destek, zor zamanlarda bireylere destek olabilir. Aile, arkadaşlar veya destek grupları ile bağlantı kurmak, duygusal güçlüğü paylaşmak ve birlikte olmak, psikolojik sağlığı güçlendirebilir.

Bu tavsiyeler, psikologların bireylerin zihinsel sağlıklarını güçlendirmek için sunduğu genel prensiplerdir. Ancak, bireysel ihtiyaçlar ve koşullar dikkate alındığında, herkes için farklı stratejiler uygun olabilir.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de uzman psikologlarla hizmet veren bir psikoloji merkezidir. Danışanların duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına odaklanan ekip, Bakırköy bölgesinde terapi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hizmetlerimiz:

 • Bireysel Terapi
 • Çift ve Evlilik Terapisi
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Zeka Testleri

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bakırköy’deki Psikomental Psikoloji merkezinde görev yapan uzman psikologlar, çeşitli terapi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Her bir uzman, danışanların ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış tedavi planları oluşturmak konusunda deneyimlidir.

Uzmanlık Alanlarımız:

 • BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi)
 • EMDR Terapisi
 • Logoterapi
 • Dinamik Terapi

Psikomental Psikoloji Ataköy Psikolog

Ataköy bölgesinde hizmet veren Psikomental Psikoloji, danışanlara duygusal destek ve psikolojik rehberlik sağlayan uzman psikologlar içeren bir ekiptir. Ataköy’deki konumlarıyla, bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği bir merkez sunmaktadır.

Terapi Alanlarımız:

 • Stres ve Anksiyete Yönetimi
 • İlişki Danışmanlığı
 • Öfke Kontrolü
 • Benlik Saygısı ve Güven Artırma

Psikomental Psikoloji Ataköy Uzman Psikolog

Psikomental Psikoloji, Ataköy’deki uzman psikologlarıyla birlikte, bireylere duygusal ve zihinsel sağlık konularında destek sağlamaktadır. Uzmanlarımız, danışanların ihtiyaçlarına odaklanarak özel terapi yaklaşımları sunmaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız:

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisi
 • Aile Terapisi
 • Karar Verme ve Problem Çözme Becerileri
 • Yetişkin ve Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tedavisi

Psikomental Psikoloji Bahçelievler Psikolog

Bahçelievler bölgesindeki Psikomental Psikoloji merkezi, uzman psikologlarıyla bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına cevap verir. Bahçelievler’deki konumlarıyla, danışanlara kolay erişim sağlar ve çeşitli terapi hizmetleri sunar.

Terapi Hizmetlerimiz:

 • Bireysel Terapi
 • Çift ve Aile Danışmanlığı
 • Çocuk ve Ergen Terapisi
 • Stres Yönetimi ve Başa Çıkma Stratejileri

Psikomental Psikoloji Yeşilköy Psikolog

Yeşilköy’deki Psikomental Psikoloji merkezi, deneyimli psikologlarıyla bireylere duygusal destek ve terapi hizmetleri sunar. Yeşilköy’deki konumlarıyla, sakin bir ortamda psikolojik sağlık desteği sağlar.

Hizmetlerimiz:

 • Bireysel Terapi
 • Panik Atak ve Fobi Tedavisi
 • Aile İçi İletişim Danışmanlığı
 • Ergenlik Dönemi Danışmanlığı

Psikomental Psikoloji Florya Psikolog

Florya’daki Psikomental Psikoloji merkezi, psikologlarıyla bireylere çeşitli psikolojik hizmetler sunmaktadır. Florya’daki konumlarıyla, danışanların kolaylıkla ulaşabileceği bir merkez olarak hizmet verir.

Hizmet Alanlarımız:

 • Bireysel ve Grup Terapiler
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Tedavisi
 • İlişki Danışmanlığı
 • Özgüven Artırma ve Kişisel Gelişim

Psikomental Psikoloji Zuhuratbaba Psikolog

Zuhuratbaba’daki Psikomental Psikoloji merkezi, uzman psikologlarıyla bireylere psikolojik destek sağlar. Zuhuratbaba’daki konumlarıyla, danışanlara kolay ulaşım imkanı sunar ve çeşitli terapi hizmetleri sunmaktadır.

Uzmanlık Alanlarımız:

 • Stres Yönetimi ve Ruh Sağlığı
 • Aile İlişkileri ve Evlilik Terapisi
 • Ergen Danışmanlığı
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisi

Bu psikolog merkezi ve uzman psikologlar, çeşitli psikolojik ihtiyaçlara yönelik geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Psikologlar hangi durumlarda yardımcı olabilir?

Psikologlar geniş bir yelpazedeki konularda yardımcı olabilirler. Bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alanlarda destek sağlarlar. Stres, kaygı, depresyon, ilişki sorunları gibi birçok konuda danışanlara rehberlik ederler.

2. Online terapi nasıl işler?

Online terapi, video görüşmeler veya yazılı iletişim yoluyla gerçekleşen bir terapi formatıdır. Psikologlar, danışanlarla internet üzerinden iletişim kurarak terapi seanslarını gerçekleştirirler. Bu yöntem, uzaktan erişim ve konfor sağlar.

3. Bir psikologa nasıl başvurabilirim?

Psikologa başvurmak için öncelikle iletişime geçebilirsiniz. Randevu almak veya merkezinizin iletişim bilgilerini kullanarak başvuru yapabilirsiniz. İlk görüşme genellikle danışanın ihtiyaçlarını anlamak ve uygun bir terapi planı oluşturmak amacıyla yapılır.

4. Psikolojik terapi ne kadar sürer?

Terapinin süresi, bireysel ihtiyaçlara ve sorunun karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda kısa vadeli çözüm odaklı terapiler yeterli olabilirken, diğer durumlarda daha uzun süreçlere ihtiyaç duyulabilir.

5. Psikologlar hangi terapi yaklaşımlarını kullanır?

Psikologlar, bireyin ihtiyaçlarına ve sorunlarına göre çeşitli terapi yaklaşımlarını kullanabilirler. Bilişsel davranış terapisi (BDT), EMDR terapisi, logoterapi gibi yöntemlerden bir veya birkaçını uygulayabilirler.

6. Psikolog olmak için hangi eğitimi almam gerekiyor?

Psikolog olmak için genellikle psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesi gereklidir. Eğitim süreci, teorik bilgi, klinik deneyim ve süpervizyonu içerir.

7. Online terapi güvenli midir?

Online terapi, güvenlik standartlarına uygun şekilde yürütüldüğünde güvenlidir. Psikologlar, gizliliği korumak ve etik kurallara uymak için çeşitli önlemler alırlar.

8. Psikologa gitmek için bir sebep var mı? Herkes terapiye ihtiyaç duyar mı?

Herkesin yaşamında zorlu dönemler olabilir, ancak terapiye başvurmak kişisel bir tercihtir. Psikologlar, sadece kriz durumları değil, genel yaşam zorlukları veya gelişim süreçleri için de destek sunabilirler.

Leave a comment