Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi

Aile  ve çift terapisi, değişim sağlamak ve ilişkileri geliştirmek amacıyla aile üyeleri arasındaki etkileşimlere, ilişkilerin kalitesine ve aile gelişimi ve işleyişinin çeşitli yönlerine odaklanır. Bireylerin kurdukları ilişkilerinde duygusal doyumlarının sağlanması için oldukça önemlidir. Özellikle partnerler, ebeveynler ve çocukları ile kurulan yakın ilişkilerin ruh sağlığımız üzerinde yadsınamaz bir etkisi bulunmaktadır.

Aile ve çift terapisinin temel amacı, aile ve partner ilişkilerinde yaşanan zorlayıcı süreçlerin çözümlenebilmesi ve sonucunda aile ve partner ilişkililerinde sağlıklı bir değişim ve gelişimin yaşanmasıdır. Düzenlenen aile ve çift ilişkileri, bireylerin yaşantıları içerisinde bulunan diğer ilişkilere de olumlu yansımaktadır.

Aile terapisi sürecinde farklılıklar gözlemlemek mümkündür. Çünkü aile terapisi, ailenin ait olduğu topluma dayanır ve bu toplumun sahip olduğu kültür gibi geniş sistemsel farklılıklar nedeniyle bağlamsal bir bakış açısına sahiptir.

Yaşam içerisinde bir partner ihtiyacı, insan doğamızla bağlantılıdır. Sadece üreme için değil, bireyin psikolojik ve duygusal doyumu için de bir gerekliliktir. İnsanın sosyal bir varlık olması nedeniyle yaşamı içerisinde hem romantik ilişkilerde partnerler edinerek bir çift haline gelebilir, hem de aile kurabilir. Kurulan bu temel ve yakın ilişkiler, insanının günlük yaşamı, toplum, ekonomi ve siyaset gibi diğer birçok ek faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle aile biriminin ilişkiye müdahale eden birçok sorunu vardır ve bu sorunlarla baş etme mücadelesi verir. Aile ve çift terapisine duyulan ihtiyaçta bu noktada oluşmaya başlar.

Bireyler, yaşamlarının son derece içerisinde ve etkili olan aile üyeleri ya da partnerleriyle olan ilişkilerini daha sağlıklı bir noktaya taşımak için bu terapi yöntemlerine yönelebilmektedirler.

Aile Terapisinde Terapistin Rolü

Aile terapisinde, terapistler bireylere değil, sosyal bir birim olan aileye odaklanmaktadır. Bu nedenle terapist, bir ailenin tartışmak istediği çatışmayı veya konuyu bir ailenin ilişkisi, sosyal ağı, geçmişi ve kültürü bağlamında değerlendirmelidir. Terapistin rolü, ailenin daha iyi işlemesini sağlamak ve çift veya aile arasında karşılıklı bir anlayış oluştururken, duygusal desteklerini geliştirmek ve aileye çatışma bağlamında başa çıkma stratejileri kazandırmak olabilir.

Terapistler aile terapisi ortamlarında güven sağlayan bir ortam yaratmalıdır.  Aile bir bütün olarak ele alınırken, aynı zamanda ailede bulunan her bir birey kendi öz değerlerini geliştirmeli, kendi bağımsız düşüncelerini oluşturabilmeli ve davranışlarının sorumluluklarını alabilmeyi öğrenmelidir. Bu süreçte terapist, öncelikle aile sistemine dahil olur ve ilişkilerde yaşanan zorlanmalara farklı açılardan bakabilmeleri için aile üyelerini destekler, ardından kendini aileden ayırır. Bu süreçte her ne kadar terapist bireylerle değil de aile sistemiyle çalışsa da, bireyler aile ilişkileri üzerinden sorunlarla baş etme yöntemlerini geliştirebilmektedirler.

Terapist, ailenin geçmişten öğrendiklerini öğrenmeye ve onların geçmişten öğrendiklerini fark ettirmeye çalışmalı ve bunu bilinç düzeyine çekmeye çalışmalı, böylece ailenin düşünce ve davranışlarının farkına varmasını sağlamalıdır. Bu süreç içerisinde aile üyelerinin sahip olduğu düşünceler konuşulabilir ve yeniden şekillendirilebilmektedir. Aile terapisi içerisinde terapistin en önemli hedeflerinden bir tanesi değişimin mümkün olabileceği farkındalığını aile üyelerine kazandırmaktır.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Aile ve çift terapisinden, aile üyeleri ya da partnerleri ile olan ilişkilerinde zorlanmalar yaşayan tüm bireyler katılabilmektedir. Ancak bu terapi türlerinin bireye değil, aile ve çiftlere odaklandığını unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle terapiye gelme konusunda tüm üyelerin aynı fikirde olması, terapiden alacakları verimi ve ilişkilerinde gelişecek doyumu arttıracaktır.  Aile ve çift ilişkileri çok temel ve yakın ilişkiler olduğu için pek çok farklı psikolojik zorlanmayla da ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, aile ve çift terapisini çok geniş bir kullanım alanı mevcuttur.

Kullanım alanlarından bazıları;

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek

Bireylerin aile ve çift terapisine ihtiyaç duyduklarını düşündükleri için kendi istek ve rızaları ile terapiye katılabilecekleri gibi, aile mahkemelerinde yaşanan bazı davalar karşısında aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir.

Aile ve çift terapisi, bizim için değerli olan yakın ilişkilerimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımayı amaçlamaktadır. Bu süreçte bu terapiye katılan bireylerin kendi rızası ile katılması, yaşanacak değişim ve gelişimler üzerinde etkilidir. Aynı zamanda tercih edilen terapistin yetkinliği ve bu terapi türleri konusunda aldığı eğitimlere dikkat edilmeli, sağlıklı bir süreç için terapist tercihi konusunda seçici olunmalıdır.

Aile ve Çift Terapisi Amaçları

Aile ve çift terapisi, birçok amaç doğrultusunda uygulanan bir terapi türüdür. İşte bu terapinin başlıca amaçları:

İletişim Sorunlarını Çözmek

Aileler ve çiftler arasındaki iletişim sorunları, ilişkilerin sıkça karşılaştığı bir zorluktur. Aile ve çift terapisi, bu tür sorunları tanımlamaya ve çözmeye yardımcı olur. Katılımcılara, etkili iletişim becerilerini geliştirmek ve duygusal ihtiyaçlarını daha iyi ifade etmek konusunda rehberlik eder.

Duygusal Yakınlığı Artırmak

Çiftler arasındaki duygusal bağlar zaman içinde zayıflayabilir. Aile ve çift terapisi, bu duygusal yakınlığı yeniden inşa etmeye yardımcı olur. Terapist, katılımcıların birbirlerine duygusal olarak daha yakın olmalarını teşvik eder ve güveni artırır.

İlişkide Güveni Yeniden İnşa Etmek

Birçok ilişki, güven kaybıyla zorlanabilir. Aldatma, yalanlar veya başka nedenlerle oluşan güven eksikliği, ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Aile ve çift terapisi, bu güven sorunlarıyla başa çıkmaya yardımcı olur. Katılımcıları, birbirlerine tekrar güvenmelerine yardımcı olur ve güveni yeniden inşa eder.

Problem Çözme Becerilerini Geliştirmek

İlişkilerde karşılaşılan sorunları çözmek önemlidir. Aile ve çift terapisi, katılımcıların bu konuda daha etkili olmalarına yardımcı olur. Problem çözme becerilerini geliştirir ve olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

Bu amaçlar, aile ve çift terapisinin sağladığı faydaları anlamamıza yardımcı olur. Terapi, ilişkileri güçlendirmek ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek isteyen çiftler ve aileler için değerli bir kaynaktır.

Aile İçi İletişim Problemleri

 • Aile içi iletişim sorunları, birçok ailede karşılaşılan yaygın bir zorluktur. Bu sorunlar, aile üyeleri arasındaki açık ve sağlıklı iletişimi engelleyebilir.
 • İletişim sorunları, sıklıkla yanlış anlamalardan, iletişim eksikliklerinden veya duygusal ifade eksikliklerinden kaynaklanabilir.
 • Aile ve çift terapisi, bu tür iletişim sorunlarını ele alır ve aile üyelerine etkili iletişim becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olur.

Çift İlişkilerindeki Zorluklar

 • Çiftler arasındaki zorluklar, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. İletişim problemleri, maddi sorunlar, sadakat konuları veya farklı yaşam tarzları gibi nedenler bu zorlukların kaynağı olabilir.
 • Bu zorluklar, ilişkileri ciddi şekilde etkileyebilir ve çatışmalara yol açabilir.
 • Aile ve çift terapisi, çiftlerin bu zorluklarla başa çıkmalarına ve daha sağlıklı bir ilişki inşa etmelerine yardımcı olur.

Aile ve Çift Terapisi Yaklaşımları

 • Aile ve çift terapisi, farklı terapi yaklaşımlarını kullanabilir. Bilişsel Davranış Terapisi (BDT), EMDR Terapisi, Logoterapi gibi çeşitli yaklaşımlar, terapinin temelini oluşturur.
 • Terapist, aile veya çiftin özel ihtiyaçlarına ve sorunlarına uygun bir yaklaşım seçer.
 • Her bir yaklaşım, farklı sorunların çözümünde etkili olabilir ve terapi, bu yaklaşımları kullanarak katılımcıların ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olur.

Aile ve Çift Terapisi Yararları

 • Aile ve çift terapisi, katılımcılara bir dizi önemli yarar sağlar. İşte bu terapinin bazı faydaları:
  • İlişkilerde daha sağlıklı iletişim.
  • Daha yakın ve duygusal bir bağ.
  • Güvenin yeniden inşası.
  • Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.
  • Daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki.
 • Aile ve çift terapisi, ilişkilerinizi güçlendirmek ve daha pozitif bir gelecek inşa etmek isteyen herkes için değerli bir araçtır.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Başlar?

 • Aile ve çift terapisi başlamadan önce, bir terapisti seçmekle başlar. İlk adım, uygun bir terapisti bulmaktır.
 • Terapist seçildikten sonra, bir ön görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme, terapinin hedeflerini, sürecini ve beklentileri açıklığa kavuşturmayı amaçlar.
 • İlk terapi oturumu sırasında, terapist çiftin veya ailenin sorunları hakkında daha fazla bilgi edinir ve terapinin nasıl ilerleyeceği konusunda bir plan yapar.

Aile ve Çift Terapisi Deneyimleri

 • Aile ve çift terapisi deneyimleri, katılımcıdan katılımcıya değişebilir. Ancak, terapinin birkaç ortak özelliği vardır.
 • Terapi oturumları genellikle gizlilik ve güvenlik içinde yapılır. Katılımcılar, terapistlerine açık ve dürüst bir şekilde konuşabilirler.
 • Terapi süreci, katılımcıların kendilerini ve ilişkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Sorunların nedenleri ve çözüm yolları hakkında daha fazla bilgi edinilir.

Terapiye Kimler Başvurmalı?

 • Aile ve çift terapisi, birçok farklı durum için uygun olabilir. İlişki sorunları, iletişim problemleri, sadakat sorunları veya duygusal uyumsuzluklar, terapinin başvurulabileceği durumlar arasındadır.
 • Aile ve çift terapisi, ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmek isteyen herkes için uygundur.
 • Terapiye başvurmadan önce, katılımcılar kendi ilişkilerini geliştirmek ve sorunlarını çözmek istediklerine dair bir karar almalıdır.

Online Aile ve Çift Terapisi

 • Pandemi döneminde, online aile ve çift terapisi önemli bir seçenek haline gelmiştir. Bu yöntem, terapinin uzaktan erişilebilir olmasını sağlar.
 • Online terapi, video konferans veya diğer çevrimiçi iletişim araçları aracılığıyla yapılabilir. Katılımcılar terapistleriyle uzaktan iletişim kurabilirler.
 • Online aile ve çift terapisi, konforlu bir ortamda terapi almayı tercih edenler için ideal bir seçenektir.

Psikomental Psikoloji Evlilik ve Çift Terapisi

Psikomental Psikoloji, evlilik ve çift terapisi hizmetleri sunan uzman bir merkezdir. Evli veya birlikte yaşayan çiftlerin ilişki sorunlarına ve zorluklarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış terapi programları sunar. Bu terapiler, çiftlerin iletişim sorunlarını çözmesine, duygusal yakınlığı artırmasına ve sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmesine yardımcı olur.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Evlilik ve Çift Terapisi

Psikomental Psikoloji, Bakırköy ilçesinde özellikle evlilik ve çift terapisi hizmetleri sunan bir uzmanlık merkezidir. Bu merkez, Bakırköy bölgesinde yaşayan çiftlere, evliliklerini güçlendirmeleri ve sorunlarına çözüm bulmaları için destek sağlar. Uzman terapistler, çiftlerin ihtiyaçlarına özgü terapi programları oluştururlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Ekibi

Psikomental Psikoloji’nin Bakırköy’deki uzman ekibi, evlilik ve çift terapisi alanında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur. Her terapist, çiftlerin ilişki sorunlarına özel olarak odaklanır ve terapilerini kişiselleştirir. Uzman ekibimiz ile çiftler, sağlıklı ve mutlu bir ilişki inşa etme yolunda destek alır.

Psikomental Psikoloji Ataköy Evlilik ve Çift Terapisi

Psikomental Psikoloji, Ataköy semtinde de evlilik ve çift terapisi hizmetleri sunmaktadır. Ataköy’de yaşayan çiftler için terapi seansları, ilişkilerini güçlendirmek ve sorunlarına çözüm bulmak isteyenlere yardımcı olur.

Psikomental Psikoloji Florya Evlilik ve Çift Terapisi

Florya’da yaşayan çiftler için Psikomental Psikoloji, evlilik ve çift terapisi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler, Florya bölgesindeki çiftlerin ilişkilerini daha sağlıklı hale getirmelerine ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Terapistlerimiz, çiftlerin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine odaklanarak terapi sürecini yönlendirirler.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Aile ve çift terapisi nasıl işler?

Cevap: Aile ve çift terapisi, terapistlerin çiftler veya aile üyeleri ile çalışarak ilişki sorunlarını çözmeye yardımcı olan bir terapi türüdür. Terapist, katılımcıların sorunlarını anlamak ve daha sağlıklı bir iletişim kurmalarına rehberlik etmek için farklı teknikler ve yaklaşımlar kullanır.

2. Aile ve çift terapisi ne tür sorunlar için uygundur?

Cevap: Aile ve çift terapisi, iletişim sorunları, sadakat sorunları, duygusal uzaklık, maddi sorunlar ve daha pek çok sorunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Her türlü ilişki zorluğunu ele almak için kullanılabilir.

3. Online aile ve çift terapisi nasıl işler?

Cevap: Online aile ve çift terapisi, video konferans veya diğer çevrimiçi iletişim araçları aracılığıyla yapılır. Katılımcılar terapistleriyle uzaktan iletişim kurabilirler. Bu yöntem, kişilerin konforlu bir ortamda terapi almasını sağlar ve özellikle pandemi döneminde popüler bir seçenektir.

4. Aile ve çift terapisi kaç seans sürer?

Cevap: Aile ve çift terapisi süresi, sorunun karmaşıklığına ve katılımcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç seans ile başlar, ancak daha fazla seans gerekebilir. Terapist, sürecin uzunluğunu ve hedefleri belirlemekte yardımcı olacaktır.

5. Aile ve çift terapisi nasıl bir etki yaratır?

Cevap: Aile ve çift terapisi, iletişim becerilerini geliştirmek, duygusal yakınlığı artırmak, güveni yeniden inşa etmek ve sorunları çözmek için birçok fayda sağlayabilir. İlişkiyi güçlendirmek ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek isteyen çiftler ve aileler için değerli bir kaynaktır.

Kaynakça

Aile Ve Çift Terapisi. (n.d.). Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD). Retrieved May ,09, 2022, from https://psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/37/aile-ve-cift-terapisi#:~:text=Aile%20ve%20%C3%A7ift%20terapisi%3B%20de%C4%9Fi%C5%9Fim,duygusal%20doyumlar%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20%C

Hargreaves, E., Varchevker, A., & Joseph, B. (2004). In pursuit of psychic change: The Betty Joseph workshop. Hove: Brunner-Routledge.

*Gladding, Samuel T. Family Therapy: History, Theory, and Practice. Upper Saddle River, N.J: Merrill, 1998. Print.

Psikomental Danışmanlık Merkezimizi daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızı  ve danışan yorumlarımızı inceleyebilirsiniz.

Bakırköy Psikolog, Psikomental Psikoloji Randevu oluşturmak ve bilgi almak isterseniz merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

Leave a comment