Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Floortime Nedir?

Floortime Nedir

İçindekiler

Floortime Nedir?

Floortime Nedir?, Çocuk gelişimi üzerinde olumlu etkiler sağlayan bir terapi yöntemidir. Temel olarak, çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkileşim odaklı bir terapi modelidir. Oyun ve aktiviteler aracılığıyla çocukların gelişimini destekler. İşte Floortime’un temel özellikleri:

Etkileşim Odaklı Yaklaşım:

Floortime, çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlayan etkileşim odaklı bir terapi yöntemidir.

Oyun ve Aktivite Temellidir:

Terapi süreci, çocuklarla oyun ve aktiviteler üzerinden gerçekleşir. Bu sayede çocuklar, doğal bir öğrenme ortamında duygusal ve sosyal becerilerini güçlendirebilirler.

Çocuğun İlgi Alanlarına Saygı:

Floortime, çocuğun ilgi alanlarına ve güçlü yönlerine odaklanır. Bu, terapi sürecinin çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde şekillenmesini sağlar.

Aile Katılımı:

Floortime, ebeveynlerin ve aile üyelerinin terapi sürecine aktif olarak katılmasını teşvik eder. Aile, çocuğun günlük yaşamındaki etkileşimleri destekleyerek terapi sürecine dahil olabilir.

Floortime, çocuklar için özel bir terapi yöntemi olup, çocukların gelişimini desteklerken aynı zamanda ailelere de rehberlik sağlar. Bu yöntem, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak duygusal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar.

Floortime’un Temel İlkeleri

1. Etkileşim ve İletişim Odaklı Yaklaşım

Floortime, çocuk gelişiminde temel bir ilkeye dayanır: etkileşim ve iletişim. Terapi sürecinde, çocuklarla kurulan etkileşimler, duygusal ve sosyal gelişimi desteklemeyi hedefler. Etkileşim odaklı yaklaşım, terapistin çocuğun dünyasına aktif bir şekilde katılmasını ve çocuğun duygusal tepkilerini anlamasını içerir. Bu sayede, çocuklar duygusal bağlarını güçlendirerek sosyal becerilerini artırabilirler.

2. Oyun ve Aktivite Temelli Terapi

Floortime, terapi sürecini oyun ve aktiviteler aracılığıyla şekillendirir. Oyun, çocukların doğal bir öğrenme ortamında duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Terapist, çocuğun ilgi alanlarına yönelik oyunları kullanarak etkileşimi teşvik eder. Oyun ve aktiviteler, çocuğun yaratıcılığını artırırken aynı zamanda duygusal ifade becerilerini güçlendirir.

3. Çocuğun İlgi Alanlarına Saygı

Floortime, çocuğun ilgi alanlarına saygı gösterir ve terapi sürecini çocuğun güçlü yönleri ve ilgi alanları temelinde şekillendirir. Terapist, çocuğun ilgi duyduğu konulara odaklanarak etkileşimi zenginleştirir. Bu, çocuğun kendini ifade etmesini kolaylaştırır ve terapi sürecini daha kişiselleştirilmiş hale getirir. Çocuğun ilgi alanlarına dayalı olarak planlanan terapi, çocuğun motivasyonunu artırarak etkili sonuçlar elde etmeye yardımcı olabilir.

Bu temel ilkeler, Floortime’un çocuk gelişimine yönelik benzersiz ve etkili bir terapi yöntemi olmasını sağlar.

Floortime’un Avantajları

Floortime, çocuk gelişimine bir dizi avantaj sunan bir terapi yöntemidir. Bu avantajlar şu şekildedir:

Duygusal Bağların Güçlenmesi:Floortime, çocuklarla kurulan etkileşimler ve oyunlar aracılığıyla duygusal bağların güçlenmesini sağlar. Bu, çocuğun terapistiyle olan ilişkisini geliştirmesine ve güven duygusunu artırmasına yardımcı olur.

Sosyal Becerilerin Gelişimi:Oyun ve etkileşim odaklı yaklaşım, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Floortime, çocuğun diğerleriyle etkileşim kurma becerilerini destekleyerek sosyal uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Özgüvenin Artması:Floortime’un esnek ve çocuğun ilgi alanlarına odaklanan yapısı, çocuğun özgüvenini artırabilir. Terapi sürecinde çocuk, kendi becerilerini keşfederken başarı hissi geliştirebilir.

İletişim Becerilerinin Güçlenmesi:Etkileşim ve oyun temelli terapi, çocuğun iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Duygularını ifade etme, isteklerini iletimi, ve başkalarını anlama becerilerini kuvvetlendirir.

Aile Katılımının Artması:Floortime, aile üyelerini terapi sürecine aktif olarak dahil etmeyi teşvik eder. Bu, ebeveynlerin çocuklarıyla daha yakın bir etkileşim içinde olmalarına ve terapinin günlük yaşama daha fazla entegre olmasına yardımcı olabilir.

Bireyselleştirilmiş Yaklaşım:Çocuğun ilgi alanlarına saygı gösteren ve güçlü yönlerini temel alan Floortime, bireyselleştirilmiş bir terapi yaklaşımı sunar. Bu, çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Floortime, bu avantajlarla çocukların duygusal, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Her bir çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanan bu yöntem, çeşitli gelişim hedeflerine ulaşmada etkili olabilir.

Kimler İçin Uygundur?

1. Hangi Yaş Gruplarındaki Çocuklar İçin Uygundur?

Floortime, genellikle çocuklar ve gençler için uygundur. Bu terapi yöntemi, bebeklikten ergenlik dönemine kadar olan geniş bir yaş aralığına hitap eder. Özellikle, duygusal, sosyal veya iletişim becerilerinde gelişim zorlukları yaşayan çocuklar için etkili olabilir.

2. Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Floortime, özellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir:

Duygusal ve Sosyal Zorluklar:

 • Çocuğun duygusal ifade becerilerini güçlendirmek istendiğinde.
 • Sosyal etkileşimde zorlanan çocuklar için.

İletişim Sorunları:

 • Dil gelişimi ile ilgili zorlukları olan çocuklar için.
 • Sözel olmayan iletişim becerilerini güçlendirmek istendiğinde.

Otizm Spektrum Bozukluğu:

 • Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duygusal ve sosyal becerileri desteklemek için.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB):

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri gösteren çocuklarda odaklanma ve sakinleşme becerilerini geliştirmek için.

3. Kimler İçin Faydalıdır?

Floortime, çeşitli ihtiyaçlara sahip çocuklar için uyarlanabilir ve özelleştirilebilir bir terapi yöntemidir. Ayrıca, ailelerin terapi sürecine aktif bir şekilde katılımını teşvik ettiği için, ebeveynler ve diğer bakım verenlerle işbirliği yapmak isteyen aileler için de faydalı olabilir.

Floortime’un Diğer Terapilerden Farkları

Floortime, diğer terapi yöntemlerinden farklı özelliklere sahiptir. İşte Floortime’un diğer terapilerden ayıran bazı özellikler:

Etkileşim Odaklı Yaklaşım:

 • Floortime, etkileşim ve iletişime odaklanan bir terapi modelidir. Diğer terapilerden ayıran temel özellik, terapistin çocuğun dünyasına aktif bir şekilde katılması ve etkileşim kurmaya odaklanmasıdır.

Oyun ve Aktivite Temelli Terapi:

 • Diğer terapilere göre, Floortime daha çok oyun ve aktivite temellidir. Terapi süreci, çocuklarla oyunlar ve etkileşimler üzerinden şekillenir. Bu, çocukların doğal bir öğrenme ortamında duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Bireysel İhtiyaçlara Odaklanma:

 • Floortime, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanan bir yaklaşım benimser. Terapi süreci, çocuğun güçlü yönleri ve ilgi alanları temel alınarak kişiselleştirilir. Bu, çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Floortime Uygulama Süreci

Floortime’un uygulama süreci, belirli adımları içerir. İşte Floortime uygulama sürecinin temel adımları:

Değerlendirme:Terapi süreci, çocuğun ihtiyaçlarına ve güçlü yönlerine odaklanan bir değerlendirme aşamasıyla başlar. Bu, terapistin çocuğu daha iyi anlamasını sağlar.

Etkileşim Kurma:Terapist, çocukla etkileşim kurmaya odaklanır. Bu, çocuğun güven duygusunu artırmak ve terapi sürecine aktif bir şekilde katılmasını teşvik etmek için önemlidir.

Oyun ve Aktiviteler:Floortime’un merkezinde oyun ve aktiviteler yer alır. Bu, çocuğun doğal bir öğrenme ortamında duygusal ve sosyal becerilerini güçlendirmesine olanak tanır.

Aile Katılımı:Aileler, Floortime terapi sürecine aktif olarak katılması teşvik edilir. Ailelerin çocuklarıyla olan etkileşimlerini güçlendirmeleri ve terapi sürecini günlük yaşama entegre etmeleri hedeflenir.

Floortime ve Özel Eğitim

Floortime, özel eğitim süreçlerinde de kullanılabilir. Özellikle şu durumlarda Floortime’un özel eğitimle entegre edilmesi faydalı olabilir:

Sosyal Becerilerin Güçlendirilmesi:

 • Floortime, özel eğitim ortamlarında sosyal becerileri güçlendirmek için etkili bir araç olabilir. Grup etkileşimleri üzerinde odaklanarak, öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurma becerilerini destekler.

Bireysel İhtiyaçlara Uyarlanabilirlik:

 • Floortime, özel eğitimde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Her öğrencinin güçlü yönleri ve zorlukları temel alınarak kişiselleştirilmiş bir terapi yaklaşımı sunabilir.

Floortime’un Bilimsel Temelleri

Terapi Yaklaşımının Araştırma Temelli Olarak Değerlendirilmesi

Floortime, çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Temel olarak, terapi yaklaşımının etkinliğini değerlendiren bilimsel çalışmalar, Floortime’un çocuklarda duygusal, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmede etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalar, terapi sürecinin çocukların beyin gelişimine pozitif etkiler sağladığını ve uzun vadeli sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır.

Nörolojik Temeller ve Beyin Plastisitesi

Floortime’un bilimsel temelleri arasında nörolojik açıdan incelenen etkileri de bulunmaktadır. Terapi süreci, çocuğun beyin plastisitesini artırarak adaptasyon ve öğrenme kapasitesini güçlendirir. Floortime’un uygulanması, özellikle duygusal merkezlerin ve sosyal becerilerin beyindeki gelişimine olumlu katkılarda bulunabilir.

İlgili Vaka İncelemeleri

Gerçek Hayattan Örnekler

Floortime’un etkinliğini destekleyen bir başka unsur, ilgili vaka incelemeleridir. Farklı yaş gruplarından çocuklarla gerçekleştirilen Floortime seanslarının incelenmesi, terapi sürecinin çocukların bireysel ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdiğini gösterir. Bu incelemeler, çocukların duygusal bağlarını güçlendirdiğini, iletişim becerilerini artırdığını ve sosyal etkileşimleri geliştirdiğini ortaya koymaktadır.

Başarı Hikayeleri ve Uygulama Sonuçları

Floortime’un etkinliği, uygulama sonuçları ve başarı hikayeleri üzerinden de değerlendirilebilir. Terapi sürecinin çocukların gelişimine olan olumlu etkileri, ebeveynlerin ve terapistlerin gözlemleriyle desteklenir. Bu başarı hikayeleri, Floortime’un çeşitli durumlarda nasıl etkili bir terapi seçeneği olabileceğini gösterir.

Floortime ve Pandemi Dönemi

Uzaktan Eğitim ve Online Terapi Seçenekleri

Floortime, pandemi döneminde sağlık ve güvenlik önlemleri kapsamında uzaktan eğitim ve online terapi seçenekleri sunabilir. Bu süreçte, çocuklar ve aileleri, terapistleriyle sanal ortamda etkileşim kurarak terapi sürecini sürdürebilirler. Floortime’un uzaktan eğitimde nasıl uygulanabileceği ve online terapi seçeneklerinin çocuk gelişimine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine yapılan çalışmalar, terapi yönteminin bu yeni normalde de etkili olabileceğini göstermektedir.

Psikomental Psikoloji Floortime ile Çalışan Uzman Ekibi

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de bulunan uzman ekibi ile Floortime terapisi sunmaktadır. Bu ekip, çocuk gelişimi üzerine uzmanlaşmış ve Floortime terapisi konusunda deneyime sahip profesyonellerden oluşmaktadır.

Floortime ile Çalışan Uzmanlar

Psikomental Psikoloji’nin Floortime ile çalışan uzmanları, çocukların duygusal, sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır. Ekip, bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşur.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Ekibi

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’deki uzman ekibi ile Floortime terapisi sunmaya devam etmektedir. Bakırköy Zuhuratbaba’daki merkezinde bulunan bu ekip, çocukların gelişimini desteklemeyi amaçlar.

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de bulunan geniş kapsamlı uzman ekibiyle hizmet verir. Bu ekip, çeşitli terapi yöntemlerinde uzmanlaşmış olup, Floortime terapisi konusunda da deneyim sahibidir.

Çocuk ve Ergen Terapistleri

Bakırköy’deki uzmanlar, çocuk ve ergenlerle çalışma konusunda özel bir uzmanlığa sahiptir. Floortime terapisi ile bu yaş gruplarının duygusal ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerler.

Uzmanlık Alanları

Uzmanlar, BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı yaklaşımlardan yararlanarak çocukların bireysel ihtiyaçlarına uygun terapi planları oluştururlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Hizmeti

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de psikolog hizmeti sunan bir merkezdir. Psikologlar, Floortime terapisi konusunda özel bir uzmanlıkla çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına yanıt verirler.

Aile Danışmanlığı

Psikologlar, Floortime terapisi ile birlikte aile danışmanlığı hizmeti de sunarlar. Ailelerin terapi sürecine katılımını teşvik eder ve çocukların günlük yaşamlarında destek olurlar.

Psikomental Psikoloji Terapi Hizmeti

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’deki merkeziyle birlikte Ataköy, Bahçelievler, Florya, Yeşilköy, Zeytinburnu ve diğer çevre ilçelere terapi hizmeti sunmaktadır.

Kolay Ulaşım ve Uzman Ekibin Hizmeti

Merkezin Bakırköy Zuhuratbaba’daki konumu, Ataköy, Bahçelievler, Florya, Yeşilköy ve Zeytinburnu gibi çevre ilçelerden gelen danışanlar için kolay ulaşım sağlar. Uzman ekip, çeşitli terapi yöntemleriyle çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına karşılık vermektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Floortime nedir?

Floortime, çocuk gelişimini desteklemeyi amaçlayan bir terapi yöntemidir. Oyun ve etkileşim odaklı bir yaklaşımı benimser ve çocukların duygusal, sosyal ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

2. Hangi yaş grupları için uygundur?

Floortime, genellikle bebeklikten ergenlik dönemine kadar olan geniş bir yaş aralığındaki çocuklar için uygundur. Her yaş grubuna özelleştirilebilir ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına odaklanabilir.

3. Floortime nasıl uygulanır?

Terapi süreci genellikle çocukla etkileşim kurarak ve oyunlar aracılığıyla şekillenir. Değerlendirme, etkileşim kurma, oyun ve aile katılımı aşamalarını içerir.

4. Floortime’un avantajları nelerdir?

Floortime, duygusal bağları güçlendirme, sosyal becerileri geliştirme, özgüveni artırma gibi birçok avantaj sunar. Ayrıca, bireyselleştirilmiş bir yaklaşım benimser.

5. Floortime nasıl değerlendirilir?

Terapi sürecinin etkinliği, çeşitli değerlendirme araçları, bilimsel çalışmalar ve vaka incelemeleri ile değerlendirilir.

6. Pandemi döneminde Floortime nasıl uygulanır?

Pandemi döneminde, Floortime terapisi online platformlarda veya uzaktan eğitim araçlarıyla uygulanabilir. Bu sayede çocuklar terapistleriyle etkileşim kurmaya devam edebilirler.

7. Floortime ne kadar süreyle devam etmelidir?

Floortime’un süresi, çocuğun ihtiyaçlarına ve gelişim hedeflerine bağlıdır. Her çocuğun yanıt verme süreci farklı olduğu için terapi süresi bireysel olarak belirlenir.

Leave a comment