Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kimler EMDR Uygulayabilir?

Kimler EMDR Uygulayabilir

EMDR Nedir?

EMDR Kimler Uygulayabilir?, EMDR, “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” ifadesinin kısaltmasıdır. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve İşleme anlamına gelir. Bu terapi yöntemi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumları tedavi etmek amacıyla geliştirilmiştir. Temelinde, bireyin rahatsız edici anılarına odaklanması ve bu anıları daha az stresli hale getirmesi yatar. EMDR, danışanın zihnindeki blokajları aşmasına ve travmatik deneyimleriyle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir.

EMDR Nasıl Çalışır?

EMDR terapisi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Geçmişin İncelenmesi

Terapist, danışanın geçmişteki travmatik olayları ve bu olayların şu anda nasıl etkilediğini anlamak için bir değerlendirme yapar. Bu aşamada, danışanın yaşadığı travmanın derinlemesine anlaşılması ve bu deneyimlerin günlük yaşamına olan etkileri üzerinde durulur.

2. Hedef Belirleme

Danışan, terapistle birlikte şu anda üzerinde çalışmak istediği hedefleri belirler. Bu hedefler genellikle geçmiş travmalarla ilişkilidir. Hedeflerin belirlenmesi, terapinin odak noktasını oluşturur ve danışanın tedavi sürecine aktif katılımını sağlar.

3. Duyarsızlaştırma Aşaması

Birey, belirlenen hedefle ilgili olarak göz hareketleri, sesler veya dokunsal uyarıcılar gibi dış uyaranlara odaklanır. Bu aşamada, terapist, danışanın dikkatini yönlendirir ve travmatik anılarla yüzleşmeyi destekler. Bu süreç, geçmiş travmaların duyarsızlaştırılması ve bu olayların daha az rahatsızlık yaratmasını amaçlar.

4. İşleme ve Entegrasyon

Bu aşamada, danışanın zihinsel süreçleri, geçmişteki olayları daha sağlıklı bir şekilde işlemesine ve bu olayları güncel yaşantısıyla entegre etmesine yardımcı olacak şekilde yeniden düzenlenir. İşleme ve entegrasyon, danışanın travmatik anılarıyla yüzleşmesini sağlayarak duygusal iyileşmeyi destekler.

5. Değerlendirme

Terapist ve danışan, terapinin etkili olup olmadığını değerlendirir ve gerekirse ek seanslar planlanır. Değerlendirme aşamasında, danışanın duygusal ve zihinsel durumu göz önüne alınarak terapinin devam edip etmemesi konusunda birlikte kararlar alınır.

Bu süreç, EMDR terapisinin danışanların yaşadığı travmatik deneyimlerle başa çıkmalarına ve duygusal iyileşmelerine yardımcı olmak için nasıl çalıştığını daha ayrıntılı bir şekilde açıklar.

EMDR Terapisi Hangi Durumlarda Kullanılır?

EMDR terapisi, çeşitli psikolojik ve duygusal sorunların tedavisinde etkili olabilir. Bu terapi yöntemi, özellikle aşağıdaki durumlarla başa çıkmak için kullanılır:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB):EMDR, travmatik olaylar sonrasında ortaya çıkan TSSB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Danışanın yaşadığı travmatik deneyimlerin işlenmesine ve duyarsızlaştırılmasına yardımcı olarak, TSSB semptomlarının hafiflemesine katkıda bulunabilir.

Fobi ve Anksiyete Bozuklukları:EMDR, fobiler ve anksiyete bozuklukları gibi durumların tedavisinde etkili olabilir. Kişinin korkularıyla yüzleşmesine ve bu korkuların etkilerini azaltmasına yardımcı olabilir.

Depresyon:EMDR’nin, depresyon semptomlarının azaltılmasına ve duygusal iyileşmeye katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Danışanın geçmişteki olumsuz deneyimleriyle başa çıkmasına yardımcı olarak, depresyonun etkilerini hafifletebilir.

Bağımlılık Sorunları:EMDR, bağımlılıkla ilgili sorunları olan bireylerin tedavisinde kullanılabilir. Kişinin bağımlılıkla ilişkilendirdiği travmatik deneyimlerin işlenmesine yardımcı olarak, bağımlılıkla mücadelede destek sağlayabilir.

Kimler EMDR Uygulayabilir?

EMDR terapisi uygulayabilmek için belirli bir eğitim ve sertifikasyon sürecini tamamlamış olmak gereklidir. Aşağıda, EMDR uygulayabilme yetkisine sahip olan profesyoneller bulunmaktadır:

Psikologlar ve Psikiyatristler:EMDR terapisi genellikle psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanır. Bu profesyoneller, EMDR eğitimini tamamlayarak sertifikasyon alabilirler.

Sosyal Hizmet Uzmanları ve Diğer Profesyoneller:Sosyal hizmet uzmanları ve diğer ilgili alanlardan gelen profesyoneller de EMDR eğitimi alarak uygulayıcı olabilirler.

EMDR Uygulayacak Profesyonele Sahip Merkez ve Klinikler:EMDR terapisi sunan merkezlerde çalışan terapistler, genellikle bu alanda uzmanlaşmış ve sertifikasyon almış profesyonellerdir.

Bu profesyoneller, EMDR terapisi uygulayarak bireylerin travmatik deneyimlerle başa çıkmalarına ve duygusal iyileşmelerine yardımcı olabilirler.

EMDR Eğitimi ve Sertifikasyon Süreci

Kimler EMDR Uygulayabilir?, EMDR terapisi uygulayabilmek için, profesyonellerin belirli bir eğitim ve sertifikasyon sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreç genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Temel Eğitim:

 • EMDR eğitimi almak isteyen profesyoneller, temel eğitim programlarına kaydolurlar. Bu programlar, EMDR’nin temel prensipleri, yöntemleri ve uygulama becerileri hakkında kapsamlı bir bilgi sağlar.

Uygulama ve Denetim:

 • Temel eğitimi tamamlayan profesyoneller, EMDR uygulamalarını gerçekleştirirken denetlenirler. Denetim süreci, profesyonellerin doğru teknikleri kullanmalarını ve etkili bir şekilde uygulamalarını sağlamak amacıyla önemlidir.

İleri Düzey Eğitim:

 • Profesyoneller, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra ileri düzey eğitimlere katılarak uzmanlık alanlarını genişletebilirler. Bu eğitimler, özellikle belirli durumlar veya popülasyonlarla çalışma konusunda derinlemesine bilgi sağlar.

Vaka Çalışmaları ve Değerlendirme:

 • Eğitim sürecinin bir parçası olarak, profesyoneller genellikle vaka çalışmaları ve değerlendirmeler yaparlar. Bu, uygulamalarını geliştirmelerine ve EMDR terapisinin etkisini değerlendirmelerine yardımcı olur.

Sertifikasyon:

 • Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan ve denetimlerde başarılı olan profesyoneller, EMDR sertifikasyonu alabilirler. Bu sertifikasyon, terapistin EMDR terapisi uygulama yeteneğini resmi olarak onaylar.

Psikologlar ve Psikiyatristler: EMDR Uygulama Yetkisi

Psikologlar ve psikiyatristler, EMDR uygulama yetkisine sahip profesyoneller arasındadır. Bu uzmanlar, yukarıda belirtilen eğitim ve sertifikasyon sürecini tamamlayarak EMDR terapisini hastalarına uygulayabilirler. EMDR, bu profesyoneller tarafından özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve benzeri durumların tedavisinde etkili bir terapi yöntemi olarak kullanılır.

Sosyal Hizmet Uzmanları ve Diğer Profesyoneller: EMDR Uygulama Yetkisi

Sosyal hizmet uzmanları ve diğer ilgili profesyoneller de EMDR uygulama yetkisine sahip olabilirler. Bu profesyoneller, EMDR eğitimlerini tamamladıktan ve sertifikasyon sürecini başarıyla geçtikten sonra, danışanlarına bu terapi yöntemini sunabilirler. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve diğer alanlardan gelen profesyoneller, EMDR’nin çeşitli psikolojik sorunlara yönelik etkilerinden faydalanarak danışanlarına daha geniş bir terapi yelpazesi sunabilirler.

EMDR Uygulayacak Profesyonele Sahip Merkez ve Klinikler

EMDR Kimler Uygulayabilir?, EMDR terapisini almak isteyen bireyler için uygun bir merkez veya klinik seçimi önemlidir. Uygun bir merkez veya klinik seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler şunlardır:

1. Uzmanlık Alanları:

 • EMDR uygulayan merkezlerde çalışan terapistlerin uzmanlık alanlarına dikkat edin. Belirli bir konuda uzmanlaşmış terapistler, danışanlara daha iyi hizmet verebilir.

2. Sertifikasyon:

 • Merkezin veya kliniğin EMDR terapistlerinin uygun sertifikalara sahip olup olmadığını kontrol edin. Sertifikalı terapistler, EMDR uygulamalarını etik ve etkili bir şekilde gerçekleştirme konusunda eğitim almış profesyonellerdir.

3. İletişim ve Güven:

 • Danışanlar için terapi sürecinde iletişim ve güven önemlidir. Merkezin veya kliniğin çalışanlarıyla iletişim kurun ve danışan güvenliği konusundaki politikalarını anlayın.

4. Referanslar ve İncelemeler:

 • EMDR terapisi alan kişilerin geri bildirimlerini inceleyerek veya referansları doğrudan talep ederek merkez veya klinik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu faktörleri göz önünde bulundurarak, EMDR uygulayacak profesyonellere sahip bir merkez veya klinik seçmek, terapi sürecinizin daha etkili ve güvenli olmasına yardımcı olabilir.

Hasta ve Danışanlar İçin EMDR: Ne Beklemeli?

Kimler EMDR Uygulayabilir?, EMDR terapisine başlamayı düşünen hastalar ve danışanlar için beklentiler önemlidir. Terapi süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Başlangıç Değerlendirmesi:

 • İlk seansta, terapist geçmiş deneyimlerinizi ve hedeflerinizi değerlendirecek. Bu değerlendirme, terapinin odak noktasını belirlemeye yardımcı olacaktır.

2. Tedavi Planı Oluşturma:

 • Terapist, değerlendirmenin ardından bir tedavi planı oluşturur. Bu plan, terapinin hangi aşamalarını içereceğinizi ve hedeflere nasıl ulaşılacağınızı gösterir.

3. EMDR Uygulamaları:

 • EMDR terapisinin temel aşamaları olan duyarsızlaştırma, işleme ve entegrasyon süreçleri başlar. Terapist, belirlenen hedeflere ulaşmak için göz hareketleri veya diğer uyarıcılara odaklanmanızı yönlendirir.

4. Değerlendirme ve İlerleme:

 • Terapi sürecinin belirli aşamalarından sonra, terapist ve danışan birlikte ilerleme değerlendirmesi yaparlar. Gerekirse, tedavi planı revize edilebilir.

Bu süreç içinde, danışanların duygusal tepkiler yaşamaları normaldir. Ancak, terapist rehberliğinde bu duygusal deneyimlerin işlenmesi, terapinin başarılı olmasına katkıda bulunabilir.

EMDR Uygulamak İsteyenler İçin Kaynaklar

Kimler EMDR Uygulayabilir?, EMDR terapisi hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bu terapiyi uygulamak isteyenler için kaynaklar şunları içerebilir:

1. Kitaplar ve Makaleler:

 • EMDR terapisi ile ilgili kitaplar ve bilimsel makaleler, terapi sürecini anlamak ve uygulamak isteyenler için faydalı olabilir.

2. Eğitim Programları:

 • Resmi EMDR eğitim programlarına katılarak, terapistler ve diğer profesyoneller bu terapi yöntemini öğrenme ve uygulama becerilerini geliştirme fırsatına sahip olabilirler.

3. Online Kaynaklar:

 • İnternet üzerindeki güvenilir kaynaklar, EMDR hakkında bilgi edinmek ve terapi sürecini daha iyi anlamak için kullanılabilir.

Bu kaynaklar, EMDR terapisini daha derinlemesine anlamak ve uygulamak isteyenlere rehberlik edebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR, “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” ifadesinin kısaltmasıdır. Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve İşleme anlamına gelir. Bu terapi yöntemi, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumları tedavi etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bireyin rahatsız edici anılarına odaklanması ve bu anıları daha az stresli hale getirmesi esas alınır.

EMDR Nasıl Çalışır?

EMDR terapisi genellikle aşağıdaki adımları içerir: geçmişin incelenmesi, hedef belirleme, duyarsızlaştırma aşaması, işleme ve entegrasyon, ve değerlendirme. Birey, terapistin yönlendirmesiyle belirli göz hareketleri veya diğer uyarıcılara odaklanarak travmatik anıları daha sağlıklı bir şekilde işler.

EMDR Hangi Durumlarda Kullanılır?

EMDR, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), fobiler, anksiyete bozuklukları, depresyon ve bağımlılık sorunları gibi birçok psikolojik sorunun tedavisinde kullanılabilir.

EMDR Terapisi Kaç Seans Sürer?

Her bireyin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle EMDR terapisinin süresi bireyden bireye değişebilir. Ancak, genellikle belirli bir sorun üzerinde çalışmak için ortalama 6-12 seans önerilmektedir.

EMDR Terapisini Kimler Uygulayabilir?

EMDR terapisini uygulayabilmek için genellikle psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve ilgili alanlardan gelen profesyonellerin belirli bir eğitim ve sertifikasyon sürecini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

EMDR Terapisi Güvenli midir?

Eğitim almış ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış bir terapist tarafından uygulandığında, EMDR terapisi genellikle güvenli kabul edilir. Ancak, her terapi yöntemi gibi, bireysel durumlar göz önüne alınmalı ve uzman rehberliğinde yapılmalıdır.

EMDR Terapisi Online Yapılabilir mi?

Evet, birçok terapist pandemi süreci ve teknolojik olanaklar sayesinde EMDR terapisini online olarak da sunabilmektedir. Bu, danışanların terapiye erişimini kolaylaştırabilir.

EMDR Terapisi Ne Tür Sonuçlar Verebilir?

EMDR terapisinin sonuçları bireyden bireye değişir, ancak birçok kişi için travmatik deneyimlerle başa çıkmada, duygu durumlarını düzenlemede ve genel yaşam kalitesini artırmada olumlu etkiler sağladığı gözlemlenmiştir.

Psikomental Psikoloji EMDR Uzmanları

Psikomental Psikoloji, EMDR terapisi alanında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilmektedir. Uzmanlarımız, bireylerin yaşadığı travmatik deneyimlerle başa çıkmalarına ve duygusal iyileşmelerine yardımcı olma konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Ekip üyelerimiz, profesyonel eğitimlerini tamamlamış, sertifikalı EMDR terapistleridir ve bu alanda sürekli olarak güncellenen bilgiye sahiptirler.

Uzmanlık Alanları

Uzmanlarımız, farklı uzmanlık alanlarına sahip olup çeşitli psikolojik sorunlara yönelik EMDR terapisi sunmaktadır. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), fobiler, anksiyete bozuklukları, depresyon ve bağımlılık gibi konularda deneyimli olan ekibimiz, bireylerin özelleşmiş ihtiyaçlarına uygun terapi hizmeti sunma konusunda titizlikle çalışmaktadır.

Ekip İşbirliği

Psikomental Psikoloji’de çalışan EMDR uzmanları, terapötik süreçte bireylerin güvenliğini ve rahatlığını sağlamak amacıyla işbirliği içinde çalışırlar. Her bir danışanın benzersiz ihtiyaçlarına odaklanarak, etkili ve kişiselleştirilmiş bir terapi deneyimi sunmayı hedeflerler.

EMDR terapisi sürecinde, uzmanlarımız bireyleri duyarsızlaştırma, işleme ve entegrasyon aşamalarında yönlendirirler. Bu süreçte empatik bir yaklaşım benimseyerek, danışanların geçmiş travmatik deneyimleriyle yüzleşmelerine destek olurlar.

Psikomental Psikoloji EMDR uzmanları olarak, bireylerin duygusal iyileşmeye ulaşmalarına rehberlik etmek ve yaşamlarında pozitif değişikliklere katkıda bulunmak için buradayız. Unutulmamalıdır ki, her bireyin terapi süreci benzersizdir ve bu süreçte sağlıklı bir işbirliği ve iletişim esastır.

Bakırköy EMDR Terapisi

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de EMDR terapisi konusunda uzmanlaşmış bir psikoloji kliniğidir. Bakırköy’deki merkezimizde, travmatik deneyimlerle başa çıkma, duygusal iyileşme ve yaşam kalitesini artırma amacıyla etkili EMDR terapisi sunuyoruz. İşte kliniğimizde sunulan EMDR terapisi hakkında detaylar:

Uzman Ekip:

Psikomental Psikoloji’nin Bakırköy merkezinde görev yapan uzmanlar, EMDR terapisi konusunda eğitim almış, sertifikalı ve deneyimli profesyonellerdir. Her biri farklı uzmanlık alanlarına sahip olup çeşitli psikolojik sorunlara yönelik etkili terapi sunma konusunda uzmanlaşmıştır.

Bireysel ve Grup Terapisi:

Merkezimizde bireysel terapi seansları yanı sıra grup terapi seansları da sunmaktayız. Bireylere özel odaklanma ve grup içinde destekleme, danışanların farklı terapi ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmamıza olanak tanır.

EMDR Terapisi Süreci:

EMDR terapisi süreci, geçmiş travmatik deneyimleri işleme ve duygusal iyileşmeyi hedefler. Merkezimizdeki uzmanlar, danışanların bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak terapi sürecini kişiselleştirir ve güvenli bir ortamda bu süreci yönetirler.

Online Terapi:

Psikomental Psikoloji, pandemi sürecinde danışanların sağlığını korumak amacıyla online terapi seçeneği sunmaktadır. Bu sayede danışanlar, uzmanlarımızla sanal ortamda güvenli bir şekilde iletişim kurabilir ve terapi sürecini sürdürebilirler.

Merkezimize başvuran her birey, özenle planlanmış bir terapi süreci ve uzman bir ekiple karşılaşır. Amacımız, danışanların duygusal iyileşmeye ulaşmalarını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de EMDR terapisi ile bireylere uzman destek sunmaktan gurur duyar.

Leave a comment