Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi?

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi

İçindekiler

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Temel Farklar

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi?, Psikologlar ve psikiyatristler, ruhsal sağlık alanında farklı roller üstlenen profesyonellerdir. Temelde, eğitim ve tedavi yöntemleri açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır Psikologlar genellikle psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip profesyonellerdir. Eğitimleri, bireylerin davranışlarını, duygusal durumlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak üzerinedir.

Psikiyatristler ise tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık alanlarını psikiyatri olarak seçen doktorlardır. Bu nedenle, tıp eğitimi almışlardır ve ilaç tedavisi konusunda yetkilidirler. Psikologlar genellikle konuşma terapileri, bireysel terapi veya grup terapisi gibi yöntemlere odaklanır. Danışanlarının duygusal sorunlarını anlamalarına yardımcı olur ve çözüm yolları bulmalarına destek olurlar.

Psikiyatristler, ilaç tedavileri ve biyolojik müdahalelere odaklanır. Özellikle ciddi ruhsal bozukluklar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi durumlarda ilaç tedavisi ön plana çıkar. Psikologlar genellikle özel pratisyenlik yaparlar veya psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışırlar. Bireysel, çift ve aile terapisi gibi hizmetler sunarlar.

Psikiyatristler, genellikle hastanelerde, kliniklerde veya özel muayenehanelerde çalışırlar. İlaç tedavisi yönetimi ve ciddi ruhsal bozuklukların takibi gibi alanlarda uzmanlaşırlar.

Eğitim ve Yetkinlikler

 • Psikologlar:
  • Psikologlar, genellikle psikoloji alanında lisans veya yüksek lisans derecesine sahip profesyonellerdir.
  • Eğitimleri, bireylerin davranışlarını, duygusal durumlarını ve zihinsel süreçlerini anlamak üzerinedir.
 • Psikiyatristler:
  • Psikiyatristler tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık alanlarını psikiyatri olarak seçen doktorlardır.
  • Tıp eğitimi almış olmaları, ilaç tedavisi konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlar.

Tedavi Yaklaşımları

 • Psikologlar:
  • Psikologlar genellikle konuşma terapileri, bireysel terapi veya grup terapisi gibi yöntemlere odaklanır.
  • Danışanlarının duygusal sorunlarını anlamalarına yardımcı olur ve çözüm yolları bulmalarına destek olurlar.
 • Psikiyatristler:
  • Psikiyatristler, ilaç tedavileri ve biyolojik müdahalelere odaklanır.
  • Özellikle ciddi ruhsal bozukluklar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi durumlarda ilaç tedavisi ön plana çıkar.

Çalışma Alanları

 • Psikologlar:
  • Psikologlar genellikle özel pratisyenlik yaparlar veya psikolojik danışmanlık merkezlerinde çalışırlar.
  • Bireysel, çift ve aile terapisi gibi hizmetler sunarlar.
 • Psikiyatristler:
  • Psikiyatristler genellikle hastanelerde, kliniklerde veya özel muayenehanelerde çalışırlar.
  • İlaç tedavisi yönetimi ve ciddi ruhsal bozuklukların takibi gibi alanlarda uzmanlaşırlar.

Hangi Durumlarda Psikologa Başvurmalıyım?

Günlük Stres ve Sorunlar

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi?, Günlük yaşamın getirdiği stres ve sorunlarla başa çıkmak herkes için zorlayıcı olabilir. İş yerindeki baskı, aile içi ilişkilerde yaşanan sıkıntılar veya kişisel hedeflere ulaşma konusundaki zorluklar, psikologlardan destek almak için geçerli nedenlerdir. Psikologlar, bireylere bu günlük zorluklarla baş etme, duygusal dengeyi koruma ve etkili stres yönetimi konularında rehberlik edebilir.

İlişki Problemleri

İlişki problemleri, çiftler arasında iletişim sorunları, anlaşmazlıklar veya duygusal uzaklaşmaları içerebilir. Psikologlara başvurarak, çiftler bu zorlukları anlamak, ilişkilerini güçlendirmek ve sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmek konusunda yardım alabilirler. Psikologlar, çiftlere özel olarak uyarlanmış terapi seansları düzenleyerek ilişki dinamiklerini anlamalarına ve olumlu değişiklikler yapmalarına destek olabilir.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, güçlü yönlerini geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları sürecidir. Psikologlar, bireylerin kişisel hedeflerini belirlemelerine, motivasyonlarını artırmalarına ve kendi değerlerine uygun bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. Kişisel gelişim sürecinde psikologlar, bireylerin içsel kaynaklarını kullanmalarını ve yaşamın farklı alanlarında tatmin edici deneyimler yaşamalarını destekler.

Psikiyatriste Gitmeyi Düşündüren Durumlar

Ciddi Ruhsal Bozukluklar

Ciddi ruhsal bozukluklar, bireyin günlük yaşamını etkileyen, işlevselliği önemli ölçüde azaltan durumları içerir. Örneğin, majör depresyon, bipolar bozukluk, şizofreni gibi durumlar ciddi ruhsal bozukluklara örnek olarak verilebilir. Bu tür durumlarla başa çıkmak, genellikle bir psikiyatristin müdahalesini gerektirir. Psikiyatristler, ciddi ruhsal bozuklukları değerlendirmek, doğru tanı koymak ve uygun tedavi planını oluşturmak konusunda uzmanlaşmış sağlık profesyonelleridir.

İlaç Tedavisi Gerektiren Durumlar

İlaç tedavisi gerektiren durumlar, bireyin ruhsal sağlığını iyileştirmek veya sürdürmek için ilaç kullanımının gerekli olduğu durumları içerir. Psikiyatristler, belirli ruhsal bozukluklara yönelik ilaç tedavisi konusunda yetkinlik kazanmış uzmanlardır. Depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk gibi durumlar genellikle ilaç tedavisi ile yönetilir. Psikiyatriste gitmeyi düşündüren durumlar arasında, bireyin duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirmek amacıyla ilaç tedavisinin değerlendirilmesi de bulunabilir. Psikiyatrist, bireyin tıbbi geçmişini değerlendirir, belirtileri analiz eder ve uygun ilaç tedavisi seçeneklerini sunar.

Bireysel Terapi vs. İlaç Tedavisi: Hangisi Daha Uygun?

Konuşma Terapisi Avantajları

Güçlü Bir İlişki Kurma ve Empati:Bireysel terapide, danışanlarla güvenilir bir ilişki kurma ve empati geliştirme fırsatı bulunur.

Duygusal Sorunları Anlama ve İfade Etme:Konuşma terapisi, bireyin duygusal sorunlarını anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olur.

Bireysel Gelişimi Destekleme:Bireysel terapi, bireylerin kişisel gelişimine odaklanarak güçlü bir temel oluşturabilir.

İlaç Tedavisi ve Yan Etkileri

BiyoKimyasal Dengeyi İyileştirme:İlaç tedavisi, biyokimyasal dengesizlikleri düzelterek ruhsal sağlığı iyileştirebilir.

Hızlı Etki ve Semptom Yönetimi:İlaçlar, belirli semptomları hızlı bir şekilde yönetebilir ve kişinin yaşam kalitesini artırabilir.

Yan Etkiler ve İzleme:İlaç tedavisi, uzman gözetiminde uygulanmalıdır; yan etkiler ve etkinlik düzenli olarak izlenmelidir.

Karma Tedavi Yaklaşımı: Psikolog ve Psikiyatrist Birlikte Çalışabilir mi?

İki Profesyonelin Birlikte Çalışmasının Faydaları

Holistik Bakış Açısıyla Tedavi:Psikolog ve psikiyatristin birlikte çalışması, bireyin fiziksel ve zihinsel sağlığını bütünlük içinde değerlendirebilir.

Kişiye Özel Tedavi Planı:İki uzmanın bir araya gelmesi, danışana özgü bir tedavi planı oluşturulmasını sağlar.

Çeşitli Yaklaşımların Kullanımı:Bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak, konuşma terapisi ve ilaç tedavisi gibi çeşitli yaklaşımlar bir arada kullanılabilir.

İki Tedavi Yaklaşımının Birbirini Tamamlaması

Duygusal İyileşmeyi Destekleme:Konuşma terapisi, duygusal iyileşmeyi destekleyerek bireyin içsel kaynaklarını güçlendirebilir.

İlaç Tedavisinin Optimize Edilmesi:Psikiyatristin ilaç tedavisi yönetimi, konuşma terapisi ile birlikte bireyin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı olabilir.

Uzun Vadeli İyileşmeyi Teşvik Etme:İki tedavi yaklaşımı bir araya geldiğinde, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir iyileşme süreci teşvik edilebilir.

 Bakış Açınıza Göre Seçim Yapma: Kişisel Tercihler ve İhtiyaçlar

Ruh sağlığı profesyonellerine başvururken, tercih edilen tedavi yöntemi kişisel ihtiyaçlara ve bakış açısına bağlı olarak değişebilir. Bu süreçte dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır.

Rahatsızlığınızı Değerlendirme

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi?, Öncelikle, yaşadığınız rahatsızlık veya sorunları objektif bir şekilde değerlendirmeniz önemlidir. Duygusal durumlarınızı ve yaşadığınız zorlukları belirlemek, hangi tedavi yönteminin sizin için daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Tedaviye Karar Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Kişisel Tercihler:
  • Terapiye başlamadan önce, tercih ettiğiniz tedavi yöntemini belirlemeniz önemlidir. Konuşma terapisi mi, ilaç tedavisi mi, yoksa her ikisi bir arada mı daha etkili olacaktır?
 • Geçmiş Deneyimler:
  • Daha önceki terapi deneyimleriniz varsa, bu deneyimlerden öğrendiklerinizi ve hangi yöntemin size daha iyi yardımcı olduğunu değerlendirin.
 • Hedefler ve Beklentiler:
  • Tedaviye başlamadan önce, hedeflerinizi ve beklentilerinizi belirlemeniz, terapi sürecinizin daha odaklanmış ve etkili olmasına yardımcı olabilir.

Terapiye Başlamadan Önce Bilmen Gerekenler

Tedavi sürecine başlamadan önce, bilgi sahibi olman gereken bazı önemli konular bulunmaktadır.

Randevu Alma ve İlk Ziyaret

 • İlk Adımlar:
  • Psikolog veya psikiyatristle ilk randevunu almak için iletişime geçerken, randevu alım süreci ve ilk ziyaret ile ilgili bilgileri öğrenmek faydalı olacaktır.
 • Hazırlıklı Olma:
  • İlk ziyaret öncesinde, neleri paylaşmak istediğinizi düşünmek ve belirli konuları gündeme getirmek, ilk görüşmeyi daha etkili hale getirebilir.

Güven Oluşturma Süreci

 • İletişim ve Empati:
  • Terapistle kurulan güvenli iletişim, terapi sürecinin temelidir. İlk seansta, terapistinizle nasıl bir iletişim kuracağınızı ve kendinizi nasıl ifade edeceğinizi düşünmek önemlidir.
 • Açıklık ve Dürüstlük:
  • Güven oluşturmanın temelinde açıklık ve dürüstlük yatar. Kendi duygularınızı ifade etmek ve beklentilerinizi paylaşmak, terapi sürecinin daha etkili olmasına katkı sağlayabilir.

Tedavi Sürecindeki Beklentiler

 • İlerleme Kaydetme:
  • Tedavi sürecinde, belirli hedeflere ulaşma ve duygusal iyileşme konusunda gerçekçi beklentilere sahip olmak önemlidir.
 • Terapötik İlişki:
  • Terapötik ilişkinin zamanla güçlenmesini bekleyin. Terapistinizle olan bağınız, tedavinin etkinliğini artırabilir.
 • Tedavi Sonlandırma ve Sonraki Adımlar:
  • Tedavinin sona erdiği bir noktada, elde ettiğiniz kazanımları değerlendirme ve sonraki adımları planlama sürecine hazır olun.

Uzaktan Destek: Online Terapi Seçenekleri

Pandemi ve Uzaktan Terapi

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi?, Son yıllarda, dünya genelinde yaşanan pandemi, sağlık hizmetlerinde önemli değişikliklere neden oldu. Bu değişikliklerden biri de terapi seçeneklerindeki dönüşümdür. Pandemi, yüz yüze terapiye olan erişimi sınırladığı için birçok birey ve terapist, uzaktan terapiyi tercih etmeye başladı. Uzaktan terapi, video görüşmeleri, sesli görüşmeler veya yazılı iletişim aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Online Terapinin Avantajları ve Dezavantajları

 • Avantajlar:
  • Erişilebilirlik: Uzaktan terapi, coğrafi konum veya ulaşım sorunlarına bağlı kısıtlamalardan bağımsız olarak herkese ulaşma imkanı sunar.
  • Esneklik: Bireyler, kendi konfor alanlarında terapi alabilir ve zaman açısından daha esnek bir program oluşturabilir.
  • Gizlilik: Online terapi, bireylere evlerinde veya güvenli bir ortamda terapi alma şansı tanır, bu da gizliliği artırabilir.
 • Dezavantajlar:
  • Teknoloji Sorunları: İnternet bağlantısı veya teknik sorunlar, terapi sürecini etkileyebilir.
  • Bedensel Varlık Eksikliği: Yüz yüze terapide olduğu gibi, terapistin bireyin bedensel varlığını tam olarak gözlemleyememesi dezavantajlardan biridir.
  • Kişisel Bağın Zorluğu: Uzaktan terapide, terapist ve danışan arasındaki kişisel bağın kurulması bazen daha zor olabilir.

Psikoloğa mı Gitmeliyim, Yoksa Psikiyatriste mi?, Uzaktan terapi, özellikle pandemi koşullarında birçok birey için değerli bir seçenek olmuştur. Ancak, bireylerin tercihlerine, ihtiyaçlarına ve konfor seviyelerine bağlı olarak bu terapi yönteminin avantajları ve dezavantajları değerlendirilmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Terapiye Nasıl Başvurabilirim?

Terapiye başvurmak için Bakırköy Psikolog Merkezi web sitesi üzerinden online randevu alabilir veya telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

2. Hangi Durumlarda Psikologa Gitmeliyim?

Psikologa başvurmanız gerekebilecek durumlar arasında stres, ilişki sorunları, kişisel gelişim, duygusal zorluklar, kaygı ve depresyon gibi konular bulunmaktadır.

3. Online Terapi Nasıl İşler?

Online terapi, video görüşmeleri veya yazılı iletişim aracılığıyla gerçekleşebilir. Randevu alındıktan sonra, terapistinizle güvenli bir online platformda bağlantı kurulur.

4. Psikoterapi ve Psikiyatri Arasındaki Fark Nedir?

Psikoterapi, konuşma terapisi yöntemleriyle duygusal ve zihinsel sorunlara odaklanırken, psikiyatri ilaç tedavisi ve biyolojik müdahalelere odaklanır.

5. Terapi Kaç Seans Sürer?

Terapi süreci bireyin ihtiyaçlarına ve sorunların karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Bazı sorunlar kısa vadeli çözümlerle iyileştirilebilirken, diğerleri daha uzun süreçlere yayılabilir.

6. Terapi Ücretleri Nedir?

Terapi ücretleri, terapistin uzmanlığına, seans süresine ve klinik politikalara bağlı olarak değişebilir. Ücretlerle ilgili detaylı bilgi için doğrudan merkezle iletişime geçebilirsiniz.

7. Hangi Terapi Yaklaşımı Kullanılıyor?

Bakırköy Psikolog Merkezi’nde BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımları kullanılmaktadır.

8. Online Terapinin Avantajları Nelerdir?

Online terapinin avantajları arasında coğrafi esneklik, ev konforunda terapi alma imkanı, güvenli bir ortamda gizlilik ve daha esnek randevu saatleri bulunmaktadır.

Bakırköy Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Psikomental Psikoloji, 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Bakırköy’deki merkezimizde, alanında uzmanlaşmış bir ekibimizle birlikte bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, yetişkin ve çocuk zeka testleri gibi farklı hizmetleri sunmaktayız. Merkezimiz, bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımlarından yararlanarak danışanlarımıza destek sağlamaktadır.

Merkezimiz, Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunmakta olup, Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakika yürüme mesafesindedir. Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakınlığı, danışanların merkezimize kolay ulaşımını sağlamaktadır. Aynı zamanda, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi konumlarda oturanlar için de Marmaray, metrobüs, metro duraklarına yakınlığımız trafiksiz ve kolay bir ulaşım imkanı sunmaktadır.

Online Terapi Seçenekleri

Danışanlarımızın sağlığı bizim için önemli olduğu için, özellikle pandemi sürecinde online terapi seçeneğimizden de yararlanmanız mümkündür. Online terapi, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırarak danışanlarımıza uzaktan destek sunma imkanı sağlar. Bu sayede, konforlu bir ortamda, istediğiniz yerden terapi alabilirsiniz.

Merkezimizdeki uzman kadromuz, danışanlarımıza duyarlı ve etkili bir şekilde yaklaşarak onların ruhsal sağlıklarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Psikomental Psikoloji olarak, her bir bireyin benzersiz ihtiyaçlarına saygı gösteriyor ve onları destekleyici bir ortamda güvenli bir şekilde çalışmaya davet ediyoruz.

Bakırköy Psikolog Hizmetleri

Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikolog Merkezi, 2018 yılında Zuhuratbaba’da açılmış olup, Bireysel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Çocuk ve Ergen, Yetişkin ve Çocuk Zeka Testleri gibi farklı uzmanlık alanlarına odaklanan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Bakırköy’de faaliyet gösteren merkezimiz, bilimsel olarak kanıtlanmış terapi yöntemleriyle, danışanların duygusal ve zihinsel sağlıklarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Uzman Psikolog Bakırköy

Bakırköy’deki uzman psikologlarımız, kapsamlı bir eğitim geçmişine sahip, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Her biri, danışanların bireysel ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş terapi yaklaşımları kullanarak, yaşam kalitesini artırmayı ve duygusal dengesizlikleri ele almaya odaklanmaktadır.

Klinik Psikolog Bakırköy

Bakırköy’deki klinik psikologlarımız, bilimsel temellere dayalı terapi yöntemlerini kullanarak çeşitli ruhsal sağlık sorunlarına müdahale etmektedir. Klinik deneyimleri ve uzmanlıkları sayesinde, danışanlara sağlıklı bir yaşam sürme becerilerini kazandırmaya çalışırlar.

Online Psikolog Bakırköy

Bakırköy Psikolog Merkezi olarak, özellikle pandemi sürecinde ve coğrafi sınırlamaların olduğu durumlarda online terapi seçenekleri sunmaktayız. Online psikolog hizmetimiz, istenilen herhangi bir yerden, uzaktan terapi alarak psikolojik destek alabilme imkanı sağlar.

Şirinevler Psikolog

Şirinevler’de yaşayan bireyler için uzman psikologlarımızla destek sunmaktayız. Şirinevler psikolog hizmetlerimiz, çeşitli terapi seçenekleri ve danışanların ihtiyaçlarına uygun çözümler içermektedir.

Bahçelievler Psikolog

Bahçelievler’de psikolog arayışında olanlara, merkezimizdeki deneyimli psikologlarımızla çeşitli terapi hizmetleri sunmaktayız. Bahçelievler psikolog olarak, bireylerin psikolojik sağlıklarını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Ataköy Psikolog

Ataköy’deki psikologlarımız, bireylere duygusal ve zihinsel sağlık konularında yardımcı olmak üzere çeşitli terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Ataköy psikolog hizmetlerimizle danışanların ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz.

Florya Psikolog

Florya’da yaşayan bireyler için de psikolog hizmetleri sunan merkezimizde, alanında uzman psikologlarımızla çeşitli terapi seçenekleri ve destek programları bulunmaktadır. Florya psikolog olarak, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz.

Leave a comment