Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kurumsal Danışmanlık 

Kurumsal Danışmanlık

Kurum sisteminin uyumluluğunu, kurumun verimliliğini ve üretkenliğini artırmak amacıyla verilen hizmete kurumsal danışmanlık denir. Sistem ayrı parçaları olan bir bütündür. Kurum sistemi bir makine gibidir. Bir makine eksik bir parça ile iyi bir çalışma sunamayacağı gibi bir sistem de eksikliklerle ilerleyemez. Bu nedenle hedefe giden yolda, yaşanmış ve/veya yaşanabilecek eksikliklerin analiz edilmesi, bu eksikliklerin giderilmesi için öneriler sunulması ve kurum planlamalarına dair bir çerçeve çizilmesi önemlidir.

Kurumlar, çalışanlarıyla ortak hedefleri için işbirliği yaparsa daha etkili sonuç alacaklardır. Bu amaç doğrultusunda kurum çalışanlarına çeşitli eğitimler verilir. Eğer bir kurumda çalışan memnuniyeti yüksekse, o kurumda yapılan işin kalitesini artmaktadır. Tüm bunlar, kurumsal danışmanlık şemsiyesi altında ele alınır.

 

Kurumsal Danışmanlıkta Ne Yapılır?

Yukarıda da açıkladığımız üzere kurumsal danışman, kurumları analiz eder, kurumlardaki problemleri ortaya koyar ve bunların nasıl çözülebileceğine dair bilgilendirmeler yapar. Daha açıklayıcı olması için bir kurumsal danışmanın yaptıkları şu şekilde özetlenebilir: 

 • Kurumun yaşadığı veya yaşayabileceği sorunları saptamak ve çözümler sunmak 
 • Kurum verimliliğini ve üretkenliğini artırabilecek fikirler geliştirmek 
 • Kurumun ihtiyaçlarını, hedeflerini, beklentilerini belirlemek 
 • Kurumdaki bölümler arasında denge inşa etmek 
 • Kurum çalışanlarının işe bağlılıklarını artırma amacıyla çalışmalar yapmak 
 • Kurum çalışanlarının eğitim ve gelişimine destek sağlamak 
 • Kurumda örgütlenmeyi ve iş akışını düzenlemek, çalışan memnuniyetini artırmak 
 • Kurumun çalışma stratejisini ve yönetim şeklini belirlemek 

Nasıl Kurumsal Danışman Olunur?
 

Kurumsal danışman olabilmek için üniversitelerin Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat gibi bölümlerinden mezun olunmalıdır.

 

Verdiğimiz Eğitimlerin İçerikleri Nelerdir? 
 
  

 • TAKIMDAŞLIK VE EKİP YÖNETİMİ 

 

  • Takım olmak 
  • Takım üyesi özellikleri 
  • Birlikte hedef tanımlama 
  • Takımın güçlü yanlarını kullanmak 
  • Takımın zayıf yanlarını güçlendirmek 
  • Takım çatışması ve dayanışması 
  • Liderlik 
  • Kişilik tipleri 
  • Özgüven ve iletişim kalitesi 

 

 • ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

 

  • Çatışma nedir/ne değildir? 
  • Çatışma türleri, nedenleri ve temel yaklaşımlar 
  • İletişim engelleri 
  • Stres yönetimi  
  • Etkin görüşme, tartışma ve arabuluculuk 
  • Duyguları düzenleme becerisi 
  • Öfke denetleme taktikleri 
  • Uzlaşma becerisi 

 

 • STRES YÖNETİMİ 

 

  • Stres kaynaklarını belirleme  
  • ‘Hayır’ demeyi öğrenme 
  • Hedef belirleme 
  • Duruma uyumlanma becerisi 
  • Duyguları ve düşünceleri ifade etme 
  • Çatışma yönetimi 
  • Farklı bakış açıları geliştirme 
  • Sağlıklı iletişim kurma 
  • Mola vermeyi öğrenme 
  • Zaman yönetimi 
  • Anlık stres azaltma teknikleri 

 

 

 • ETKİLİ İLETİŞİM BECERİSİ 

 

  • İletişim nedir? 
  • Dinleme türleri 
  • İletişim engelleri 
  • Dinleme becerileri  
  • Dinleme egzersizleri 
  • Empatik dinleme 
  • Sözsüz iletişim türleri 
  • Beden dili 
  • İletişimde sınırlar 
  • Kurum içi iletişim 

 

 

 • MOTİVASYONU ARTIRMAK  

 

  • Alışkanlıklarınız nelerdir? 
  • Günlük rutinleriniz nelerdir? 
  • Faydalı rutin, faydasız rutin  
  • Kısır döngüler  
  • Kısır döngülerden çıkma ve planlama  
  • Bizi harekete geçiren faktörler  
  • İşinde anlam bulmak 
  • Bütünün parçası olmak 
  • İşte yaratıcılık

Yazan: Psk. Bahar Kaya

Psikomental Danışmanlık Merkezimizi daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızı  ve danışan yorumlarımızı inceleyebilirsiniz.

Bakırköy Psikolog, Psikomental Psikoloji Randevu oluşturmak ve bilgi almak isterseniz merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

Erteleme Davranışı

Başarılı Kadın Olmak (Imposter Sendromu)

Öz Şefkat: Kendine İyi Bak

Leave a comment

0.0/5