Skip to content Skip to footer

Uzman Klinik Psikolog Sinem Özkaya Alp

İstanbul’da doğup büyüyen Sinem Özkaya Alp, lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Ardından aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüsek lisans tez konusu ”Üniversite Öğrencilerinin Eşcinsellere Yönelik Tutumlarında Toplumsal Cinsiyet Algısının Etkisi” dir. 
   Lisans eğitimi sırasında 2 yıl boyunca Türkiye’nin en önemli psikiyatri hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı Anatolia II erkek yatılı servisinde zorunlu stajını tamamlayarak pek çok psikiyatrist ve psikologla çalıştı. Pek çok şikayetle hastanede yatılı tedavi gören hastaların görüşmelerine gözlemci olarak katılarak deneyim kazandı.
   Lisans eğitimi sırasında önyargı ve stereotipleri konu alan 2 farklı araştırmada görev almıştır.
   Üniversiteye bağlı gönüllülük kulübünde 2 yıl başkan yardımcılığı yapmış birçok gönüllü çalışmalara imza atmıştır. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz danışmanlık vermeyi amaçlayan ‘Herkese Psikoterapi’ projesini geliştirmiştir. Proje kapsamında 2017’den bu yana birçok danışan ile seanslarını gerçekleştirmeye devam etmektedir.
   Kurumsal firmalarda çalışan ve yöneticilere danışmanlık, eğitim ve seminerler  vermektedir.
  Psikolog Sinem Özkaya Alp, 2016’dan itibaren çeşitli danışmanlık ve eğitim merkezinde bireysel psikoterapi, evlilik ve çift alanlarında terapilerini yürüttükten sonra kendi psikolojik danışmanlık merkezi olan Psikomental Psikoloji’yi kurmuştur. 
 
LİSANS VE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
Haliç Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi – Psikoloji Lisans (2011-2015)
Haliç Üniversitesi – Lisansüstü Enstitüsü – Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (2017-2019)
 
EĞİTİM, SEMİNER VE KONGRELER

 

 •  Psikodrama Temel Aşama Eğitimi (2017-2021) – İstanbul Psikodrama Enstitüsü – Uzm Psikolog, Psikodramatist Esra BİLİK liderliğinde
 • Temel Dinamik Psikoterapi Eğitimi – Prof. Dr. Doğan Şahin
 • Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – DATEM Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
 •  Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi – CİTEB (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 •  Boşanma ve Adaptasyon Terapisi Eğitimi – CİTEB (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü)
 •  EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) Terapisi – Yard. Doç. Dr. Atilla Tekin
 • Ölüm ve Yas Terapisi Eğitimi – Dr. Öğretim Üyesi Hakan ERTUFAN
 •  Varoluşsal Logoterapi Eğitimi – Viktor Frankl İnstitute of Logotherapy
 •  MMPI Uygulama ve Yorumlama – Uzm. Psk. Cem Gümüş
 •  Yaratıcı Drama Eğitimi – Haliç Üniversitesi
 •  Cinsel Terapi Eğitimi – CİTEB (Cinsel Terapi Eğitim bilimleri Enstitüsü)
 •  Travma Atölyesi – ÇADEM
 •  Her Alanda Psikoloji Semineri – Haliç Üniversitesi
 •  14. Ulusal Psikoloji Kongresi
 •  12. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi
 •  Psikoloji Alt Dalları Sempozyumu – Haliç Üniversitesi 
   
  YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR
 • Psikoterapistlere süpervizyon vermektedir. (Psikologların daha etkin terapi süreci yürütebilmeleri için verilen bir eğitimdir)
 • 2019’dan itibaren alanda danışan gören psikologlarla yürütülen intervizyon (akran süpervizyonu) grubunun, moderotörü ve yöneticisidir. (Gruba dahil olan psikologlarla birlikte vaka tartışmaları, terapistlerin zorlandığı veya tıkanma yaşadığı konularda yardımcı olma amacıyla oluşturulmuş kapalı bir gruptur)
 • Psikomental Psikoloji çatısı altında çalışan stajyer psikologlara eğitimler vererek, multidisipliner yaklaşımla mesleğe hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.
 • Mor Dayanışma Topluluğunda Gönüllü psikolog olarak çalışmalarına devam ederek hem ihtiyaç sahibi kadınlara danışmanlık verirken hem de toplulukta bulunan gönüllülerin eğitimi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
 • 2017’de başlattığı sonrasında 5 psikoterapistin de dahil olduğu ‘herkese psikoterapi’ projesini başlatmış ve yürütmüş. Proje kapsamında tamamen ücretsiz, 200’den fazla seans yapmıştır.
 • Onlarca ilkokul, ortaokul ve lisede veli akademileri projesi kapsamında, çeşitli konularda seminerler vermiştir.

Contact Form

  Leave a comment