Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EMDR ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi

EMDR ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi

TSSB Nedir?

EMDR ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), kişinin yaşadığı travmatik bir olayın ardından ortaya çıkan ciddi bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu tür olaylar, savaş deneyimleri, fiziksel veya cinsel saldırılar, doğal felaketler, kazalar veya diğer travmatik deneyimleri içerebilir. TSSB, kişinin olayı hatırlaması veya olayla ilişkilendirmesi zor olduğu, ancak olayın yol açtığı şiddetli anksiyete, korku ve stres hissettiği bir durumu tanımlar.

TSSB semptomları, tekrarlayan travmatik hatıralar, kabuslar, duygusal uyuşukluk, aşırı tetikte olma, kolayca tahrik olma ve uyku problemleri gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu semptomlar, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir ve normal işlevselliğini zorlaştırabilir.

TSSB’nin tanısı ve tedavisi, bir uzman psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılmalıdır. Terapiler, özellikle EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) gibi özel terapiler, TSSB semptomlarının yönetiminde etkili olabilir.

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi Hakkında Genel Bakış

EMDR, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi’nin kısaltmasıdır. Bu terapi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma sonrası rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Terapi, travmatik deneyimlerin neden olduğu rahatsız edici semptomları hafifletmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

EMDR Terapisinin Temel Prensipleri

EMDR Terapisi, travmatik anıları ve duygusal tepkileri işlemek ve azaltmak için göz hareketleri ve ses uyarıları gibi bilateral stimülasyon tekniklerini kullanır. Terapi, kişinin travmatik olayları daha az rahatsız edici hale getirmesine, bu olayları daha sağlıklı bir şekilde işlemesine ve sonunda bu deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olur.

EMDR Terapisi Nasıl Çalışır?

Terapi Oturumları

EMDR Terapisi, bireyin geçmiş travmatik deneyimlerini işlemesi için düzenli terapi oturumları içerir. Her oturumda, terapist kişiye travmatik olayları hatırlamasını ve bu anıları işlemesini sağlayacak belirli stimülasyon teknikleri uygular. Bu oturumlar, kişinin duygusal yükünü hafifletmesine ve semptomlarını azaltmasına yardımcı olabilir.

Bilateral Stimülasyon

EMDR Terapisi sırasında kullanılan bilateral stimülasyon, kişinin travmatik anıları işlerken göz hareketleri, ses uyarıları veya dokunsal stimülasyon gibi iki taraflı duyusal uyarıları içerir. Bu uyarılar, kişinin daha iyi duyarsızlaşmasına ve travmatik anıları daha iyi işlemesine yardımcı olur.

EMDR Terapisi ve TSSB İlişkisi

EMDR Terapisi, özellikle TSSB tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak kabul edilir. TSSB semptomlarını hafifletmeye, tekrarlayan kabusları ve anıları yönetmeye ve kişinin travmatik deneyimleriyle daha sağlıklı bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Terapi, TSSB hastalarının yaşadığı anksiyete, korku ve strese karşı etkili bir çözüm sunar. Bu nedenle EMDR, TSSB tedavisinde önemli bir rol oynar.

EMDR Terapisi’nin TSSB Tedavisindeki Rolü

EMDR Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. TSSB, travmatik olayların neden olduğu şiddetli semptomlarla karakterizedir ve bu semptomlar kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. EMDR Terapisi, TSSB semptomlarının yönetilmesine ve hafifletilmesine yardımcı olur. İşte EMDR Terapisi’nin TSSB tedavisindeki rolünün ana unsurları:

 • Anıların İşlenmesi: EMDR Terapisi, kişinin travmatik anıları daha iyi işlemesine yardımcı olur. Bu, anıların daha az rahatsız edici hale gelmesine ve kişinin bu anılarla daha iyi başa çıkabilmesine katkı sağlar.
 • Duygusal Yükün Azaltılması: TSSB semptomları genellikle yoğun anksiyete, korku ve strese yol açar. EMDR Terapisi, bu duygusal yükü hafifletir ve kişinin daha sakin ve dengelemiş hissetmesine yardımcı olur.
 • Anıların Yeniden İşlenmesi: EMDR Terapisi, travmatik olayların neden olduğu anıların yeniden işlenmesine odaklanır. Bu, kişinin olayları daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmesine ve anlamlandırmasına yardımcı olur.
 • Semptomların Azaltılması: EMDR Terapisi, TSSB semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu semptomlar, tekrarlayan kabuslar, panik ataklar, aşırı tetikte olma ve uyku problemleri gibi rahatsız edici durumları içerebilir.
 • Kişisel İyileşme ve Güçlenme: EMDR Terapisi, kişinin travmatik deneyimlerle başa çıkmasını ve kişisel büyüme ve güçlenme sağlamasına yardımcı olabilir. Bu, kişinin kendi yaşamını daha olumlu bir şekilde sürdürebilmesine olanak tanır.

EMDR Terapisi ile TSSB Semptomlarının Azaltılması

EMDR Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilir. Bu terapi yöntemi, TSSB ile ilişkilendirilen belirli semptomların yönetiminde etkilidir. İşte EMDR Terapisi ile TSSB semptomlarının azaltılmasına nasıl yardımcı olduğuna dair bazı ana unsurlar:

 • Kabusların Azaltılması: TSSB hastaları sık sık tekrarlayan kabuslar yaşarlar. EMDR Terapisi, bu kabusların yoğunluğunu ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Anksiyete ve Panik Atakların Yönetilmesi: TSSB genellikle anksiyete ve panik atakları tetikler. EMDR Terapisi, kişinin bu anksiyete ve panik ataklarını daha iyi yönetmesine yardımcı olur.
 • Aşırı Tetikte Olmanın Azaltılması: TSSB semptomlarından biri aşırı tetikte olmaktır. EMDR Terapisi, kişinin bu tetikte olma durumunu azaltır ve daha sakin bir zihinsel duruma ulaşmasına yardımcı olur.
 • Daha İyi Uyku Kalitesi: TSSB semptomları genellikle uykusuzluğa neden olur. EMDR Terapisi, kişinin daha iyi bir uyku kalitesine sahip olmasına yardımcı olabilir.
 • Duygusal İyileşme: EMDR Terapisi, kişinin duygusal iyileşme ve travmatik deneyimleri daha iyi işleme sürecine katkıda bulunur.

EMDR Terapisi, TSSB semptomlarının azaltılmasına yardımcı olan etkili bir terapi seçeneğidir ve TSSB hastalarının yaşam kalitesini artırmalarına yardımcı olabilir.

EMDR Terapisi İle Kişisel Hikayeler ve Başarı Öyküleri

Gerçek Yaşam Deneyimleri

EMDR Terapisi, birçok insanın travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) semptomlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmuştur. Gerçek yaşam hikayeleri, EMDR Terapisi’nin nasıl etkili olduğunu gösteren önemli kanıtlar sunar. Bu hikayeler, bireylerin nasıl daha sağlıklı bir yaşam sürmeye başladığını ve travmatik anıları daha iyi işlediğini gösterir.

Başarı Öyküleri

EMDR Terapisi, TSSB semptomlarını hafifletmekte ve kişisel gelişmeyi teşvik etmekte başarıya ulaşmış birçok insanın hikayesini içerir. Bu başarı öyküleri, EMDR’nin nasıl kişisel dönüşümlere yol açabileceğini gösterir. İnsanlar, EMDR Terapisi sayesinde daha iyi bir ruh hali, daha sağlam ilişkiler ve yaşamın tadını çıkarabilme yeteneği kazandıklarını paylaşırlar.

EMDR Terapisinin Bilimsel Temelleri

Araştırmalar ve Çalışmalar

EMDR Terapisi, birçok bilimsel araştırma ve çalışma ile desteklenmektedir. Bu çalışmalar, EMDR’nin TSSB semptomlarını hafifletme konusundaki etkinliğini ve bilimsel temellerini incelemektedir. EMDR Terapisi’nin nasıl çalıştığına dair daha fazla anlayış geliştirmek için yapılan araştırmalar, terapinin dayandığı sağlam bilimsel temelleri ortaya koymaktadır.

Kanıtlanmış Etkinlik

EMDR Terapisi, TSSB tedavisinde kanıtlanmış bir etkinliğe sahiptir. Çeşitli bilimsel çalışmalar, bu terapinin semptomları hafifletme ve kişisel iyileşme sağlama konusundaki etkisini doğrulamıştır. Bu nedenle, EMDR Terapisi TSSB hastaları için yaygın bir terapi seçeneği haline gelmiştir.

EMDR Terapisi, kişisel hikayeler ve bilimsel araştırmalarla desteklenen bir terapi yöntemidir ve TSSB semptomlarını yönetmede etkili bir rol oynamaktadır.

EMDR Terapisi ve Diğer Tedavi Yaklaşımları ile Karşılaştırma

EMDR Terapisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi için birçok farklı terapi yaklaşımı ile karşılaştırılmıştır. İşte EMDR Terapisi ile diğer tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması:

 • Konuşma Terapileri: EMDR Terapisi, geleneksel konuşma terapilerinden farklıdır. Diğer terapiler, kişinin olayları konuşarak işlemesine dayanırken, EMDR, göz hareketleri ve stimülasyon teknikleri gibi daha somatik yöntemlere dayanır.
 • İlaç Tedavisi: TSSB tedavisinde bazı ilaçlar da kullanılır. EMDR Terapisi ilaç tedavisi ile karşılaştırıldığında, daha psikoterapötik bir yaklaşım sunar.
 • Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): BDT, TSSB tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir başka terapi türüdür. EMDR Terapisi ile karşılaştırıldığında, BDT daha fazla sözel etkileşime dayanır.
 • Vücut Odaklı Terapiler: Bazı TSSB hastaları, vücut odaklı terapileri tercih edebilir. EMDR Terapisi, bu terapiler ile karşılaştırıldığında, daha özgün bir yaklaşım sunar.

EMDR Terapisi Alma Süreci

EMDR Terapisi, belirli aşamalardan oluşan bir süreçtir:

Değerlendirme: İlk adım, bir uzman tarafından kişinin TSSB semptomlarını değerlendirmektir. Bu aşamada kişisel geçmiş ve semptomlar göz önüne alınır.

Hazırlık: Terapist ve hasta arasında güven ilişkisi kurulur. Hasta, terapi süreci hakkında bilgilendirilir ve terapinin nasıl işleyeceği açıklanır.

İşleme: TSSB semptomlarının işlenmesi aşamasıdır. Kişi, terapistin yönlendirmesi ile travmatik anıları ve duygusal tepkileri işlemeye başlar.

Değerlendirme ve İzleme: Terapi ilerlemesi değerlendirilir ve kişinin nasıl iyileştiği izlenir.

EMDR Terapisi Sonrası İyileşme ve Sonuçlar

EMDR Terapisi sonucunda TSSB hastalarında belirgin iyileşme gözlemlenir. Semptomların azalması, tekrarlayan kabusların kaybolması, anksiyetenin hafiflemesi ve kişisel güçlenme, EMDR Terapisi sonrası sık rastlanan sonuçlardır. Kişiler, travmatik anıları daha iyi işleyerek, daha sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerileri kazanırlar. Bu, kişinin yaşam kalitesinin artmasına ve daha olumlu bir gelecek inşa etmesine katkı sağlar.

Psikomental Psikoloji EMDR Terapisi Uzmanları

Uzman Ekibimiz

Psikomental Psikoloji, EMDR Terapisi alanında deneyimli bir uzman ekibe sahiptir. Uzmanlarımız, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve diğer travma sonrası rahatsızlıkların tedavisinde uzmandır. Her bir uzmanımız, EMDR Terapisi ve diğer psikoterapi yöntemleri konusunda eğitim almış ve sertifikalıdır. Bu uzmanlar, kişilere profesyonel ve kişiselleştirilmiş bir tedavi sunmak için çalışırlar.

Deneyim ve Bilgi

Psikomental Psikoloji’nin uzmanları, yıllarca süren pratik deneyime sahiptirler ve alandaki en güncel araştırmalara ve gelişmelere daima açıktırlar. Her bir uzmanımız, kişisel hikayeleri ve travma sonrası rahatsızlıklar hakkında derin bir anlayışa sahiptir. Bu, hastalarımıza daha etkili ve empatik bir tedavi sunmamıza olanak tanır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy EMDR Terapisi

Bakırköy Lokasyonumuz

Psikomental Psikoloji, Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan merkezi ile hizmet vermektedir. Bakırköy Lokasyonumuz, İstanbul’un farklı bölgelerine kolay ulaşım sunar. Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakınlığı, danışanlarımızın merkezimize rahatça ulaşmasını sağlar. Ayrıca, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi konumlarda oturanlar için marmaray, metrobüs, metro duraklarına yakınlığımız trafiksiz ve kolay bir ulaşım sunar.

Hizmetlerimiz

Psikomental Psikoloji Bakırköy lokasyonu, EMDR Terapisi ve diğer psikoterapi hizmetleri sunar. Danışanlarımızın TSSB semptomlarını hafifletmelerine, travmatik anıları işlemelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için uzman bir ekibe sahibiz. Ayrıca, pandemi süreci boyunca Online Terapi seçeneğimiz ile danışanlarımıza hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Psikomental Psikoloji EMDR Terapisi Hizmetleri

TSSB Tedavisi

Psikomental Psikoloji, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tedavisi alanında uzmanlaşmıştır. EMDR Terapisi ve diğer bilimsel yaklaşımlarla, TSSB semptomlarını hafifletme ve yönetme konusunda yardımcı oluruz. Danışanlarımızın sağlığı ve iyiliği bizim önceliğimizdir.

Diğer Hizmetler

Psikomental Psikoloji, aynı zamanda bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, yetişkin ve çocuk zeka testleri gibi farklı hizmetler sunar. Her danışanın benzersiz ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için çeşitli terapi yaklaşımları ve hizmetler sunuyoruz. Danışanlarımızın yaşam kalitesini artırmaya ve psikolojik iyiliklerini desteklemeye yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

EMDR Terapisi İle İlgili Sık Sorulan Sorular

EMDR Terapisi Nedir?

Soru: EMDR Terapisi nedir?

Cevap: EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi), travmatik deneyimlerin neden olduğu psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Terapi, göz hareketleri, ses uyarıları veya dokunsal stimülasyon gibi bilateral stimülasyon tekniklerini kullanarak travmatik anıları işlemeyi amaçlar.

EMDR Terapisi Nasıl Çalışır?

Soru: EMDR Terapisi nasıl çalışır?

Cevap: EMDR Terapisi, bireyin travmatik anılarını işlemesine yardımcı olmak için bilateral stimülasyon tekniklerini kullanır. Terapi sürecinde kişi, terapistin yönlendirmesi ile travmatik anıları hatırlar ve bu anılar üzerinde çalışır. Bu, anıların daha az rahatsız edici hale gelmesini ve kişinin daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmesini sağlar.

EMDR Terapisi Kimler İçin Uygundur?

Soru: EMDR Terapisi kimler için uygundur?

Cevap: EMDR Terapisi, travmatik deneyimler sonucu travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya diğer travma sonrası rahatsızlıklar yaşayan bireyler için uygundur. Ancak, her hasta için terapiye uygunluk değerlendirmesi bir uzman tarafından yapılmalıdır.

EMDR Terapisi Kaç Oturumda Sonuç Verir?

Soru: EMDR Terapisi kaç oturumda sonuç verir?

Cevap: EMDR Terapisi sonuçları kişiden kişiye değişebilir. TSSB semptomlarının ciddiyetine, kişinin geçmiş deneyimlerine ve terapistle olan işbirliğine bağlı olarak, terapinin süresi değişebilir. Bazı kişiler birkaç oturumda iyileşme görürken, diğerleri için daha fazla oturum gerekebilir.

EMDR Terapisi Güvenli midir?

Soru: EMDR Terapisi güvenli midir?

Cevap: Evet, EMDR Terapisi güvenli ve etkili bir terapi yöntemidir. Uzman bir terapist tarafından yönetildiğinde, güvenli bir şekilde uygulanır. Ancak, terapiye uygunluk değerlendirmesi ve yönlendirmesi bir uzman tarafından yapılmalıdır.

EMDR Terapisi Hangi Semptomları Hafifletir?

Soru: EMDR Terapisi hangi semptomları hafifletir?

Cevap: EMDR Terapisi, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu semptomlar arasında tekrarlayan kabuslar, anksiyete, panik ataklar, aşırı tetikte olma, depresyon ve uyku problemleri yer alır.

EMDR Terapisi ve Diğer Terapiler Arasındaki Fark Nedir?

Soru: EMDR Terapisi diğer terapilerden nasıl farklıdır?

Cevap: EMDR Terapisi, bilateral stimülasyon tekniklerini kullanarak travmatik anıları işlemeyi hedefler. Diğer terapiler, farklı yaklaşımlar kullanabilir, örneğin bilişsel davranış terapisi (BDT) daha fazla sözel terapiye dayanırken, EMDR daha somatik bir yaklaşım sunar. Terapi türü, kişinin ihtiyaçlarına ve semptomlarına bağlı olarak seçilir.

EMDR Terapisi Hakkında Daha Fazla Bilgi Nasıl Alabilirim?

Soru: EMDR Terapisi hakkında daha fazla bilgi nasıl alabilirim?

Cevap: EMDR Terapisi hakkında daha fazla bilgi almak ve terapinin uygun olup olmadığını değerlendirmek için uzman bir psikolog veya psikiyatrist ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, Psikomental Psikoloji gibi özel klinikler de bu konuda bilgi ve destek sunabilir.

Leave a comment