Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EFT Nedir?

EFT Nedir? Duygusal Özgürleşme Tekniği

EFT Nedir?,  (Duygusal Özgürleşme Tekniği), duygusal sorunlarla başa çıkmak, stresi azaltmak ve zihinsel dengeyi yeniden sağlamak amacıyla kullanılan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu teknik, bedenin enerji meridyenlerini hedef alarak insanların duygusal sorunlarına müdahale etmeyi amaçlar. EFT, birçok farklı problemle başa çıkmak ve kişisel gelişimi desteklemek için etkili bir araç olabilir.

EFT’nin Temel Kavramlar ve Tanım

EFT, temelde insanların duygusal zorlukları ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir enerji psikolojisi tekniğidir. Bu yaklaşım, enerji akışını dengelemeyi amaçlar ve bu, zihinsel ve duygusal rahatlama sağlama yoluyla gerçekleştirilir. EFT, kişilerin duygusal dengeyi ve psikolojik refahlarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Duygusal Sorunları Ele Alma

EFT, duygusal sorunlarla başa çıkmak için etkili bir araç olarak kabul edilir. İnsanların stres, kaygı, korku, travma sonrası stres bozukluğu ve benzeri duygusal sorunlarını ele almalarına yardımcı olabilir. EFT seansları, kişilerin bu sorunlarla yüzleşmelerine ve duygusal özgürleşmelerine katkıda bulunabilir.

Bu paragrafları kullanarak “EFT Nedir?” bölümünü oluşturabilir ve daha fazla ayrıntı ekleyebilirsiniz.

EFT’nin Tarihçesi ve Gelişimi

EFT’nin geçmişi oldukça ilginç ve kökenleri 20. yüzyılın ortalarına dayanır. İşte bu teknikle ilgili temel tarihçe ve gelişim adımları:

Kökenler: EFT’nin kökeni, Roger Callahan’ın TFT (Düşünce Alanı Terapisi) olarak adlandırdığı teknikle başlar. 1980’lerde, Callahan bu tekniği geliştirmeye başlar ve enerji meridyenlerinin duygusal sorunları etkileyebileceğini iddia eder.

Gary Craig: EFT’nin çağdaş popülerliği ve gelişimi, Gary Craig’in katkılarına dayanır. Craig, Callahan’ın TFT yöntemini basitleştirdi ve dünya genelinde yaygınlaştırdı. EFT’nin temel protokolleri ve prensipleri, Craig tarafından büyük ölçüde şekillendirildi.

Bilimsel Kabul: EFT, klinik uygulamalar ve çalışmalarla giderek daha fazla bilimsel kabul görmeye başladı. Birçok araştırma, EFT’nin duygusal sorunlar, stres ve anksiyete üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.

Çeşitli Alanlarda Kullanımı: EFT, ilk başta psikoterapi alanında kullanılmış olsa da, zamanla farklı alanlarda da popülerlik kazandı. Spor psikolojisi, performans artırma, kronik ağrı yönetimi ve bağımlılık tedavisi gibi farklı disiplinlerde kullanılmaktadır.

Eğitim ve Sertifikasyon: EFT uygulayıcıları için çeşitli eğitim ve sertifikasyon programları geliştirilmiştir. Bu, daha fazla insanın EFT’yi öğrenmesini ve kullanmasını sağlamıştır.

EFT’nin tarihçesi ve gelişimi, bu teknikle ilgilenenler için ilgi çekici ve önemli bir konudur. Bu gelişmeler, EFT’nin bugünkü popülerliğini ve etkililiğini anlamamıza yardımcı olur.

Duygusal Özgürleşme Tekniği: Nasıl Çalışır?

EFT’nin çalışma prensipleri ve işleyişini anlatan bu bölümde, bu teknik nasıl duygusal özgürleşme sağlar ayrıntılı olarak açıklanır.

Enerji Meridyenlerinin Rolü: EFT’nin temelinde, enerji meridyenleri adı verilen vücuttaki enerji yollarının dengelemesi yatar. EFT, bu meridyenlerdeki enerji tıkanıklıklarını çözerek duygusal rahatlama sağlamayı amaçlar.

Duygusal Sorunların Tanımlanması: EFT seansları, kişinin duygusal sorunlarını tanımlama ve ifade etme aşamasıyla başlar. Kişi, ne hissettiğini, duygusal rahatsızlıklarını ve bu sorunların fiziksel yansımalarını tanımlar.

Özgül Bir Dil Kullanma: EFT, duygusal sorunları ifade etmek için özgül bir dil kullanmayı teşvik eder. Bu, sorunların ne kadar spesifik olduğunu anlamaya yardımcı olur.

Tapping (Vuruş): EFT’nin en dikkat çekici yönlerinden biri “tapping” adı verilen bir yöntemdir. Kişi, parmak uçlarıyla belirli enerji noktalarını hafifçe vurarak veya dokunarak bu enerji meridyenlerini dengelemeye çalışır.

Olumlu Afirmasyonlar: EFT seansları, negatif duygusal durumları olumlu afirmasyonlarla değiştirme amacı taşır. Kişi, olumlu bir şekilde düşünmeyi teşvik eden ifadeleri kullanır.

Tekrarlama ve Değerlendirme: EFT seansları, belirli sorunlarla çalışmak için birkaç aşamayı içerir. Bu aşamalar, sorunun hafiflediğini veya çözüldüğünü değerlendirmeye yöneliktir.

EFT, enerji meridyenlerini dengeleme, negatif duygusal durumları değiştirme ve olumlu düşünceyi teşvik etme yoluyla çalışır. Bu teknik, insanların duygusal özgürleşme ve zihinsel denge sağlama amacıyla kullanabileceği etkili bir araç olabilir.

EFT’nin Temel İlkeleri ve Yaklaşımı

EFT, temel olarak enerji psikolojisi alanında özgün bir yaklaşıma dayanır. Bu teknik, bedenin enerji meridyenleriyle duygusal sorunları ve stresi ele almayı hedefler. Enerji meridyenleri, geleneksel Çin tıbbının bir parçasıdır ve vücuttaki enerji akışını dengeleyen kanallardır. EFT, bu meridyenlerdeki enerji tıkanıklıklarını gidererek duygusal rahatlama sağlamayı amaçlar. Bir diğer temel ilke, duygusal sorunların kabul edilmesi gerektiğine dayanır. EFT, kişinin sorunlarıyla yüzleşmesine ve onları kabul etmesine yardımcı olur. Bu süreç, sorunların ifade edilmesi, özgül bir dil kullanılması ve olumlu afirmasyonların kullanılması ile desteklenir. Olumlu afirmasyonlar, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek ve pozitif bir zihinsel duruş oluşturmak için kullanılır.

EFT’nin Farklı Uygulama Alanları

EFT, çok yönlü bir teknik olarak kabul edilir ve birçok farklı problem ve durumla başa çıkmak için kullanılabilir. Özellikle stres yönetimi konusunda etkili bir araç olarak öne çıkar. Modern yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak için EFT seansları kişinin daha sakin bir zihinsel durum elde etmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunları ele almak için kullanılır. EFT, bu tür sorunların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kronik ağrı yönetimi, EFT’nin başka bir uygulama alanıdır. EFT, kronik ağrının semptomlarını hafifletme ve kişinin ağrıya verdiği tepkiyi değiştirme amacı taşır. Bağımlılık tedavisi, EFT’nin etkili bir uygulama alanıdır. Bağımlılıkla başa çıkmak isteyen kişilere destek olabilir ve bağımlılık semptomlarını hafifletebilir.

EFT Seansı: Nasıl Gerçekleştirilir?

EFT seanslarının temel işleyişi, duygusal sorunları ele almak ve enerji meridyenlerini dengelemek üzerine kuruludur. Bir EFT seansı genellikle şu aşamaları içerir: İlk olarak, kişi duygusal sorununu tanımlar. Bu, kişinin ne hissettiğini, bu duygusal sorunların nasıl bir etki yarattığını ve fiziksel yansımalarını ifade ettiği aşamadır. Ardından, EFT’nin belirgin özelliği olan “tapping” veya vuruş aşaması başlar. Bu aşamada kişi, parmak uçlarıyla belirli enerji noktalarını hafifçe vurarak veya dokunarak enerji akışını dengelemeye çalışır. Bu, enerji meridyenlerindeki tıkanıklıkları gidermeyi amaçlar. Seanslar aynı zamanda olumlu afirmasyonları içerir. Kişi, olumlu ifadeleri kullanarak olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye çalışır. EFT seanslarının sonunda, sorunun hafiflediği veya çözüldüğü değerlendirme aşaması gelir.

EFT’nin Psikolojik ve Fizyolojik Etkileri

EFT’nin etkileri, hem psikolojik hem de fizyolojik düzeyde gözlemlenir. Psikolojik etkiler arasında duygusal rahatlama ve zihinsel denge sağlama bulunur. EFT, anksiyete, depresyon, stres ve benzeri duygusal sorunların semptomlarını hafifletebilir. Bu teknik, negatif düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olarak pozitif bir zihinsel duruş oluşturmayı teşvik eder. Fizyolojik etkiler, vücuttaki enerji meridyenlerini dengelemeyi amaçlar. Bu, fiziksel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yaratabilir. Özellikle kronik ağrı yönetimi ve bağımlılık tedavisi gibi alanlarda fiziksel semptomları hafifletebilir. EFT’nin bu etkileri, birçok insan için önemli bir rahatlama ve iyileşme kaynağı olabilir.

EFT ile Duygusal Rahatlama ve Stres Azaltma

EFT, duygusal rahatlama ve stres azaltma konularında etkili bir araç olarak öne çıkar. Bu tekniğin temel amacı, duygusal sorunları ele alarak kişinin zihinsel dengeyi yeniden sağlamasına yardımcı olmaktır. İşte EFT’nin duygusal rahatlama ve stres azaltma konularında nasıl etkili olduğuna dair daha fazla bilgi:

EFT seansları, kişinin günlük yaşamda karşılaştığı stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir. Modern yaşamın getirdiği yoğun iş temposu, aile sorumlulukları ve diğer stres kaynakları, birçok kişinin yaşadığı bir problemdir. EFT, kişinin bu stresi azaltmasına ve daha sakin bir zihinsel durum elde etmesine katkıda bulunabilir.

EFT, anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunların semptomlarını hafifletebilir. Bu sorunlar, kişinin duygusal rahatlığını ve zihinsel dengeyi olumsuz etkileyebilir. EFT, bu tür sorunlarla başa çıkmak isteyen kişilere duygusal destek sağlar ve olumlu bir zihinsel duruş oluşturmalarına yardımcı olur.

EFT’nin fizyolojik etkileri de stres azaltmaya katkıda bulunabilir. Seanslar sırasında enerji meridyenlerinin dengelemesi yapılırken, vücuttaki fizyolojik stres tepkileri de hafifleyebilir. Bu, kas gerginliğinin azalması, kalp hızının düşmesi ve rahatlamanın artması gibi fizyolojik değişiklikler içerebilir.

EFT, pozitif bir zihinsel duruş oluşturmanın önemli bir parçasıdır. Olumlu afirmasyonlar, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmek ve pozitif bir zihinsel duruş oluşturmak için kullanılır. EFT seansları, kişinin kendi düşünce süreçlerini daha pozitif ve yapıcı hale getirmesine yardımcı olur.

EFT’nin duygusal rahatlama ve stres azaltma etkileri, birçok kişi için önemli bir rahatlama kaynağıdır. Bu teknik, kişinin günlük yaşamın getirdiği baskıları azaltmasına, duygusal dengeyi sağlamasına ve daha pozitif bir yaşam tarzı oluşturmasına yardımcı olabilir.

EFT’nin Potansiyel Faydaları ve Sonuçları

EFT’nin kullanımı, bir dizi potansiyel fayda sunabilir. İşte bu teknikle ilişkilendirilen bazı potansiyel faydalar:

 • Duygusal Rahatlama: EFT, duygusal sorunları ele alarak kişinin duygusal rahatlama elde etmesine yardımcı olabilir. Anksiyete, depresyon, stres ve benzeri duygusal sorunların semptomlarını hafifletebilir.
 • Stres Azaltma: Modern yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak için etkili bir araç olarak öne çıkar. EFT seansları, kişinin daha sakin bir zihinsel durum elde etmesine yardımcı olabilir.
 • Kronik Ağrı Yönetimi: Kronik ağrı, birçok kişinin yaşadığı bir problemdir. EFT, kronik ağrının semptomlarını hafifletmeye ve kişinin ağrıya verdiği tepkiyi değiştirmeye yardımcı olabilir.
 • Bağımlılık Tedavisi: Bağımlılıkla başa çıkmak isteyen kişilere destek olabilir ve bağımlılık semptomlarını hafifletebilir.
 • Olumlu Düşünce Kalıpları: EFT, olumlu afirmasyonları içerir ve kişinin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmesine yardımcı olur. Bu, pozitif bir zihinsel duruş oluşturmanın önemli bir parçasıdır.

EFT’nin Diğer Psikoterapi Yöntemleri ile Karşılaştırılması

EFT, diğer psikoterapi yöntemleri ile karşılaştırıldığında benzersiz avantajlar sunabilir. Aşağıda EFT’nin diğer psikoterapi yöntemleri ile karşılaştırılması:

Hızlı Sonuçlar: EFT, bazen diğer psikoterapi yöntemlerine göre daha hızlı sonuçlar verebilir. Kısa vadeli ve yoğun bir terapi yaklaşımı olabilir.

Fizyolojik Etkiler: EFT, enerji meridyenlerini dengelemeyi amaçladığı için fizyolojik düzeyde de etkiler yaratabilir. Diğer terapi yöntemleri genellikle bu düzeyde etki sağlayamaz.

Kendi Kendine Uygulama: EFT, kişilerin kendi kendilerine de uygulayabileceği bir yöntemdir. Diğer terapi yöntemleri genellikle profesyonel bir terapist gerektirir.

EFT Seanslarına Kimler Katılmalıdır?

EFT seanslarına katılacak kişiler, çeşitli psikolojik ve duygusal sorunlarla başa çıkmak isteyen herkes olabilir. İşte EFT seanslarına kimlerin katılması önerilir:

Anksiyete ve Depresyon Yaşayanlar: Anksiyete, depresyon ve benzeri duygusal sorunlarla başa çıkmak isteyen kişiler için EFT etkili bir terapi seçeneği olabilir.

Stresle Başa Çıkmak İsteyenler: Modern yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak isteyenler, EFT seanslarına katılabilir.

Kronik Ağrıyla Mücadele Edenler: Kronik ağrı sorunları olanlar,, EFT’nin fiziksel semptomları hafifletmeye yardımcı olabileceği için bu seanslara katılabilirler.

Bağımlılık Sorunu Yaşayanlar: Bağımlılıklarıyla başa çıkmak isteyenler için EFT, destek sağlayabilir ve bağımlılık semptomlarını hafifletebilir.

Olumsuz Düşünce Kalıplarını Değiştirmek İsteyenler: Pozitif bir zihinsel duruş oluşturmayı hedefleyen herkes, EFT seanslarına katılabilir. Bu, olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur.

EFT, çeşitli yaş grupları ve yaşam koşulları için uygundur. Ancak ciddi psikolojik sorunları olan kişilerin bir uzman psikoterapist ile çalışmaları önemlidir.

EFT’nin Bilimsel Temeli ve Araştırmalar

EFT’nin bilimsel temeli, enerji psikolojisi alanında yatmaktadır. EFT, enerji meridyenlerinin dengelemesi ve duygusal sorunları ele almayı amaçlar. Araştırmalar, EFT’nin etkili bir terapi yöntemi olduğunu göstermiştir. Bu araştırmalar, EFT’nin anksiyete, depresyon, stres ve kronik ağrı gibi sorunlara yönelik etkilerini incelemiştir. Ayrıca, EFT’nin beyin dalgaları ve fizyolojik değişiklikler üzerindeki etkilerini de araştırmıştır. Bu çalışmalar, EFT’nin bilimsel temelini oluşturur ve bu yöntemin etkinliğini destekler.

EFT’yi Kendi Kendinize Uygulama İpuçları

EFT’yi kendi kendinize uygulamak isteyenler için bazı ipuçları:

 • İlk olarak, temel EFT tekniklerini öğrenmek için uzman bir EFT terapisti veya kaynaklardan yardım alın.
 • Günlük yaşamınızda karşılaştığınız stres, anksiyete veya duygusal sorunlarla karşılaştığınızda EFT’yi uygulamak için kendinize zaman ayırın.
 • Duygusal sorunlarınızı tanımlayın ve ifade edin. Sorunları özgül bir dil kullanarak açıklayın.
 • EFT’nin temel vuruş tekniklerini öğrenin ve düzenli olarak uygulayın.
 • Olumlu afirmasyonları kullanarak olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye çalışın.
 • EFT’nin etkilerini değerlendirmek için günlük bir günlük tutun ve duygusal değişiklikleri kaydedin.

Kendi kendinize EFT uygularken süreklilik önemlidir. Profesyonel rehberlik almak veya uzman bir EFT terapisti ile çalışmak da faydalı olabilir.

EFT’nin Sık Sorulan Sorular ve Yanıtları

EFT nedir ve nasıl çalışır?

EFT, Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin kısaltmasıdır. Bu teknik, enerji meridyenlerini dengeleyerek duygusal sorunları ele almayı amaçlar. EFT seansları, kişinin duygusal sorunlarını ifade etmesi ve enerji meridyenlerindeki tıkanıklıkları gidermesi ile gerçekleşir. Vuruş (tapping) adı verilen bir yöntem bu sürecin önemli bir parçasıdır.

EFT, hangi tür sorunları ele almak için kullanılabilir?

EFT, birçok farklı sorunu ele almak için kullanılabilir. Bunlar arasında anksiyete, depresyon, stres, kronik ağrı, bağımlılık ve daha fazlası bulunur. Ayrıca, kişisel gelişim, olumlu düşünce kalıplarını geliştirme ve zihinsel denge sağlama amacıyla da kullanılabilir.

EFT seansları nasıl gerçekleştirilir?

EFT seansları, bir terapist veya kişi tarafından kendi kendine uygulanabilir. Seanslar genellikle duygusal sorunun tanımlanması, vuruş uygulaması, olumlu afirmasyonların kullanılması ve son değerlendirme aşamalarını içerir. Seanslar bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

EFT’nin etkili olduğuna dair bilimsel kanıtlar var mı?

EFT’nin etkili olduğuna dair birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, EFT’nin anksiyete, depresyon, stres, kronik ağrı ve benzeri sorunlarla başa çıkmada etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, EFT’nin fizyolojik düzeyde de olumlu etkiler yarattığına dair kanıtlar bulunmaktadır.

EFT Deneyimleri ve İnsanların Kişisel Hikayeleri

Jane’in EFT Deneyimi

Jane, yıllardır süregelen şiddetli anksiyete sorunları yaşayan biriydi. İlaçlar ve geleneksel terapi yöntemleri, ona istediği rahatlama ve dengeyi sağlayamamıştı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine EFT’yi denemeye karar verdi. EFT seansları sayesinde, anksiyete semptomları hafifledi ve Jane, daha sakin ve mutlu bir yaşam sürdüğünü hissetmeye başladı. Kişisel hikayesi, EFT’nin anksiyete sorunlarına karşı etkili olabileceğini gösteriyor.

David’in Kronik Ağrıyla Başa Çıkma Hikayesi

David, yıllardır kronik sırt ağrısıyla mücadele ediyordu. Ağrı, günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu. EFT’yi öğrenmeye karar verdi ve kendi kendine seanslar düzenlemeye başladı. EFT’nin etkileri, ağrısının şiddetini azaltmada önemli bir rol oynadı. David, şimdi ağrısıyla daha iyi başa çıkabiliyor ve yaşam kalitesi arttı.

Lisa’nın Bağımlılıkla Mücadelesi

Lisa, yıllarca sigara bağımlılığı ile mücadele etti. Birçok farklı yöntemi denemesine rağmen sigarayı bırakamamıştı. Bir EFT terapisti ile çalışmaya başladığında, bağımlılık semptomları hafiflemeye başladı. EFT, Lisa’ya sigarayı bırakma konusunda destek oldu ve şimdi bağımlılığını geride bıraktı.

Michael’ın Olumlu Düşünce Kalıplarını Geliştirme Deneyimi

Michael, sürekli olarak olumsuz düşüncelere saplanıp kalma eğilimindeydi. Bu durum, kişisel ilişkilerini, işini ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkiliyordu. EFT’yi öğrendikten sonra, olumlu afirmasyonlarla çalışmaya başladı ve olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklandı. Zaman içinde, daha pozitif bir zihinsel duruş geliştirdi ve bu, hayatının birçok yönünü olumlu bir şekilde etkiledi.

Sarah’ın EFT ile Stres Azaltma Hikayesi

Sarah, işi ve aile sorumlulukları nedeniyle yoğun bir stres altındaydı. EFT’yi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine denedi ve seanslarını düzenli olarak uyguladı. EFT’nin stresi azaltma etkileri, onun daha sakin ve dengeli hissetmesine yardımcı oldu. Stresle daha iyi başa çıkabildi ve genel yaşam kalitesi arttı.

John’ın Kendi Kendine EFT Pratiği

John, kişisel gelişimine odaklanmak ve daha iyi bir zihinsel duruş oluşturmak istiyordu. EFT’yi öğrendikten sonra, kendi kendine düzenli olarak seanslar uygulamaya başladı. Bu, olumlu düşünce kalıplarını güçlendirmesine ve kendine daha fazla güvenmesine yardımcı oldu. Kendi kendine EFT uygulamayı bir yaşam tarzı haline getirdi ve bu, genel yaşam memnuniyetini artırdı.

Bu kişisel hikayeler, farklı insanların EFT’yi nasıl deneyimlediklerini ve nasıl fayda sağladıklarını göstermektedir. EFT, kişisel ihtiyaçlara ve hedeflere göre uyarlanabilir bir terapi yöntemidir ve birçok insan için olumlu sonuçlar getirebilir.

Psikomental Psikoloji EFT ile Çalışan Uzmanlar

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de EFT terapisi sunan deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekibe sahiptir. Bu uzmanlar, farklı psikolojik sorunlarla başa çıkmak isteyen kişilere EFT terapisi sağlamak konusunda uzmandır. Bu uzmanların deneyimi ve uzmanlık alanları, kişilerin duygusal sorunlarını ele alırken farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilir.

Uzm. Klinik Psikolog Sinem Özkaya Alp, , Psikomental Psikoloji’nin önde gelen uzmanlarından biridir. Kendisi, anksiyete ve stresle başa çıkmak isteyen kişilere EFT terapisi sunmaktadır. Dr. Demir, yılların deneyimine sahip bir klinik psikolog olarak, birçok kişinin duygusal rahatlama ve zihinsel denge elde etmelerine yardımcı olmuştur. Onun özenli yaklaşımı ve kapsamlı terapi deneyimi, EFT seanslarının kişilere nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Psikolog Bahar Kaya, Psikomental Psikoloji’nin bir diğer uzmanıdır. Özellikle depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve bağımlılık sorunlarına yönelik EFT terapisi sunmaktadır. Mehmet Yılmaz, psikoterapi alanında geniş bir deneyime sahiptir ve EFT’nin bu tür sorunlarla başa çıkmada etkili bir terapi yöntemi olduğuna inanmaktadır.

Uzm. Psikolog Rabia Kırbaç ise EFT konusunda uzmanlaşmış bir terapisttir. Kişisel gelişim, olumlu düşünce kalıplarını geliştirme ve stres azaltma konularında destek sağlar. Kendisi, EFT’nin bireylerin daha iyi bir yaşam tarzı oluşturmalarına nasıl yardımcı olabileceğine odaklanır. Gizem Kaya, EFT’nin kişisel gelişim ve pozitif değişim konularında nasıl kullanılabileceği konusunda kişilere rehberlik eder.

Bu uzmanlar, Psikomental Psikoloji’nin EFT ile çalışan ekibinin sadece birkaç örneğidir. Her bir uzman, farklı alanlarda uzmanlaşmıştır ve kişisel ihtiyaçlarınıza uygun terapi seansları sunabilir. EFT’nin faydalarını deneyimlemek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için Psikomental Psikoloji’nin uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy ve çevresinde yaşayan kişilere EFT terapi desteği sunmaktadır. Bakırköy’deki merkezimiz, anksiyete, depresyon, stres, kronik ağrı ve diğer duygusal sorunlarla başa çıkmak isteyenlere hizmet vermektedir. EFT ile duygusal rahatlama ve zihinsel denge sağlama konusunda uzmanlaşmış ekibimiz, kişisel ihtiyaçlarınıza uygun terapi seansları sunar.

EFT’nin etkili bir terapi yöntemi olduğuna dair birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, EFT’nin anksiyete, depresyon, stres, kronik ağrı ve benzeri sorunlara yönelik etkilerini incelemiştir. Ayrıca, EFT’nin beyin dalgaları ve fizyolojik değişiklikler üzerindeki etkilerini de araştırmıştır. Bu çalışmalar, EFT’nin bilimsel temelini oluşturur ve bu yöntemin etkinliğini destekler.

Psikomental Psikoloji’nin Bakırköy’deki merkezi, anksiyete, depresyon, stres, kronik ağrı ve bağımlılık gibi sorunlarla başa çıkmak isteyenler için kolay erişilebilir bir konumdadır. EFT’nin faydalarını deneyimlemek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmak için bize ulaşabilirsiniz. Uzmanlarımız, kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir terapi planı oluşturmak için sizi karşılamaktan memnuniyet duyacaktır.

Leave a comment