Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Varoluşçu Terapi: Anlamı, Uygulaması ve Amacı

Varoluşcu terapi, Bakırköy psikolog, Psikomental Psikoloji

Varoluşçu Terapi Nedir?

Varoluşçu terapi, insanın temel varoluşsal kaygılarını ve yaşamın anlamını ele alan bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu terapi türü, bireylerin yaşam anlamını ve varoluşsal sorunlarını anlamalarına, içsel çatışmalarını çözmelerine ve daha anlamlı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Varoluşçu terapi kavramı, insanın varoluşsal deneyimlerini anlamlandırmak ve bu deneyimler üzerinde çalışarak kişinin kendi iç dünyasını keşfetmesine olanak tanır. Terapinin temelinde, insanın yaşamı ve varoluşuyla ilişkisi, varoluşsal kaygılar, ölüm korkusu, anlam arayışı ve özdeğerlilik gibi temel konular yer alır.

Bu terapi yaklaşımının temel felsefesi, insanın özgürlüğünü ve sorumluluğunu vurgulamaktır. Varoluşçu terapi, kişinin kendi yaşamında aktif bir şekilde seçimler yapabileceğini ve bu seçimlerin sonuçlarından sorumlu olduğunu savunur. Bu nedenle, bireylerin yaşamlarını şekillendirebilecekleri özgür bir iradeye sahip oldukları düşüncesi temel alınır.

Varoluşçu terapi, 20. yüzyılın ortalarında yükselen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Temelleri, filozof ve yazarlar olan Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche ve Jean-Paul Sartre gibi düşünürlerin çalışmalarına dayanır. Psikoterapist ve psikiyatrist olan Viktor Frankl da varoluşçu terapi alanında önemli katkılar sağlamıştır. Frankl, “Man’s Search for Meaning” adlı eserinde varoluşçu terapinin temel prensiplerini ve anlam arayışının insan yaşamında önemini vurgulamıştır.

Varoluşçu terapinin temel özellikleri arasında, bireysel farklılıklara saygı gösterilmesi, kişinin kendi iç dünyasını anlamlandırmasına yardımcı olunması, yaşamın anlamı ve değeri üzerine düşünce süreçlerinin teşvik edilmesi yer alır. Terapide, bireyin geçmiş deneyimleri, değerleri, inançları ve yaşam amaçları üzerinde yoğunlaşılır. Varoluşçu terapi, kişinin içsel potansiyellerini keşfetmesine ve anlam arayışına odaklanarak kişisel büyüme ve gelişimini destekler.

Bu şekilde, varoluşçu terapi, bireylerin kendi iç dünyalarını keşfetmelerine, varoluşsal kaygılarıyla yüzleşmelerine ve daha anlamlı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan derinlemesine bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu terapi, kişilerin yaşam anlamını bulmalarını ve içsel dönüşümler yaşamalarını hedefler. Bireyler, varoluşsal kaygılarını anlayarak ve değerlerine uygun şekilde yaşayarak daha doyurucu bir yaşam elde edebilirler.

Varoluşçu Terapi Nasıl Uygulanır?

Varoluşçu terapi, bireylerin içsel dünyalarını keşfetmelerine ve varoluşsal kaygılarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmayı amaçlayan derinlemesine bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu terapi, çeşitli yöntemler ve adımlarla uygulanırken, danışan ile terapist arasındaki ilişki ve güven de önemli bir rol oynar.

Uygulama Yöntemleri:

Varoluşçu terapi, bireysel terapi ve grup terapisi gibi farklı yöntemlerle uygulanabilir. Bireylerin ihtiyaçları ve terapiye verdiği yanıtlara bağlı olarak terapi yöntemi belirlenir.

  • Bireysel terapide, bireylerin kendi iç dünyaları ve deneyimleri üzerinde çalışılır. Terapist, bireyin geçmiş deneyimleri, inançları ve değerleri hakkında daha derinlemesine bilgi edinerek terapi sürecini şekillendirir.
  • Grup terapisi ise, bireylerin benzer varoluşsal sorunları paylaştığı ve birbirlerinden destek aldığı bir terapi yöntemidir. Grup terapisi, bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmeye ve farklı bakış açılarından faydalanmalarına yardımcı olur.

Danışan ile Terapist Arasındaki İlişki:

Varoluşçu terapide, terapist ve danışan arasındaki ilişki son derece önemlidir. Terapist, danışanın güvenini kazanmak ve destekleyici bir ortam sağlamak için empati ve anlayış gösterir.

Terapist, danışanın yaşam deneyimlerini anlamak için aktif dinleme ve açık iletişim becerilerini kullanır. Danışanın duygularını ve düşüncelerini ifade etmesine olanak tanır ve onu yargılamadan kabul eder.

Terapist, danışanın içsel potansiyellerini ve kaynaklarını keşfetmesini teşvik ederken, ona yaşamın anlamını araştırmak ve anlamlandırmak için fırsatlar sunar.

Terapi Sürecinin Adımları:

Değerlendirme Aşaması: Terapi süreci, danışanın ihtiyaçlarını anlamak ve terapinin hedeflerini belirlemek için bir değerlendirme aşamasıyla başlar. Danışanın geçmiş deneyimleri, yaşam koşulları ve varoluşsal kaygıları incelenir.

Anlam Arayışı: Terapi sürecinde, danışanın yaşamın anlamını ve değerlerini sorgulaması ve keşfetmesi teşvik edilir. Varoluşçu terapi, bireylerin içsel çatışmalarını anlamlandırmalarına ve yaşamın anlamını bulmalarına yardımcı olmayı hedefler.

İçsel Dönüşüm: Terapi, danışanın içsel dönüşüm ve büyüme yaşamasına olanak tanır. Bireyler, varoluşsal kaygılarıyla yüzleşerek ve değerlerine uygun yaşayarak daha anlamlı bir yaşam elde edebilirler.

Destek ve Takip: Terapi süreci boyunca, terapist danışana destek olur ve onun ilerleyişini takip eder. Danışanın terapi hedeflerine ulaşması için gerekli desteği sağlamak ve süreci yönlendirmek önemlidir.

Bu şekilde, varoluşçu terapi, uygulama yöntemleri, danışan-terapist ilişkisi ve terapi sürecinin adımlarıyla bireylerin içsel keşiflerini ve anlam arayışlarını destekleyerek daha anlamlı bir yaşamın kapısını açar. Varoluşçu terapinin uygulanışı, her danışanın benzersiz ihtiyaçlarına ve yaşam deneyimlerine uygun olarak esneklik gösterir. Terapistler, bireylerin içsel dünyalarını anlamak ve onlara en uygun desteği sunmak için çeşitli terapi teknikleri ve yaklaşımlarını kullanır.

Varoluşçu terapide, danışanların yaşamlarındaki anlam arayışları ve varoluşsal kaygıları ele alınır. Terapistler, bireylerin geçmiş deneyimlerini, inanç ve değer sistemlerini, yaşamda önem verdikleri konuları ve yaşam amaçlarını anlamaya çalışır. Bu süreçte, danışanların kendi iç dünyalarını keşfetmelerine ve yaşamın anlamını sorgulamalarına alan açılır.

Danışanlar, varoluşçu terapi sürecinde içsel bir dönüşüm yaşayabilirler. Varoluşsal kaygılarla yüzleşme ve yaşamın anlamını arayış, bireylerin özgünlüğünü ortaya çıkararak kişisel büyüme ve gelişimlerine katkı sağlar. Terapistler, danışanların bu içsel dönüşümünü destekler ve güvenli bir ortamda onların yanında olurlar.

Varoluşçu terapi süreci, danışanlarla birlikte bir işbirliği ve ortaklık ruhu içinde yürütülür. Terapistler, danışanların yaşamlarında özgür iradeleriyle seçimler yapabileceklerine ve bu seçimlerin sonuçlarından sorumlu olduklarına vurgu yaparlar. Bireylerin sorunlarına ve zorluklarına karşı daha anlayışlı ve açık bir bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olur.

Varoluşçu terapi sürecinde, terapistlerin empati ve kabul dolu tutumu, danışanların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırır. Terapistler, danışanların duygusal yüklerini hafifletmeye ve içsel deneyimlerini daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olurlar. Bu açık ve güvenli terapi ortamı, bireylerin içsel dünyalarını keşfetmeleri ve anlam arayışlarına odaklanmaları için önemli bir zemin sağlar.

Varoluşçu Psikoterapi Nasıl Yapılır?

Varoluşçu psikoterapi, bireylerin içsel dünyalarını keşfetmelerine ve yaşamın anlamını araştırmalarına odaklanan derinlemesine bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi, farklı yöntemler ve tekniklerle uygulanarak, bireylerin içsel dönüşüm ve büyüme süreçlerini destekler.

Bireysel Terapi:

Bireysel terapi, bireylerin bire bir terapistleriyle yüz yüze gerçekleştirdiği terapi seanslarıdır.

Terapist, danışanın iç dünyasını anlamak ve yaşam deneyimlerini keşfetmek için empati ve anlayışla yaklaşır.

Danışanın geçmiş deneyimleri, inançları, değerleri ve yaşam amaçları üzerinde çalışılır.

Varoluşçu terapi, bireylerin yaşamda önem verdiği değerleri ve anlamlı yaşam hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur.

Bireysel terapi sürecinde, bireylerin varoluşsal kaygılarıyla yüzleşmesine ve içsel dönüşümler yaşamalarına olanak tanır.

Grup Terapisi:

Grup terapisi, benzer varoluşsal sorunları paylaşan bireylerin bir araya gelerek terapi sürecini birlikte yürüttüğü bir yöntemdir.

Grup terapisi, bireylerin birbirlerine destek olmalarını ve farklı bakış açılarından faydalanmalarını sağlar.

Grup üyeleri, kendi deneyimlerini paylaşarak ve birbirlerine açık bir şekilde dinleyerek birbirlerine yardımcı olurlar.

Grup terapisi, sosyal bağların güçlenmesine ve kişilerarası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar.

Varoluşçu grup terapisi, bireylerin varoluşsal kaygılarını ve yaşamın anlamını birlikte keşfetmelerine olanak tanır.

Teknikler ve Yöntemler:

Varoluşçu psikoterapide, çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılarak terapi süreci desteklenir.

Terapist, bireylerin içsel dünyalarını anlamak ve onların yaşam anlamı arayışlarını yönlendirmek için aktif dinleme ve anlayış becerilerini kullanır.

Danışanın duygularını ve düşüncelerini ifade etmesine olanak tanınır ve onun içsel çatışmaları üzerinde çalışılır.

Varoluşçu terapi, bireylerin özgürlüğünü ve sorumluluğunu vurgulayarak kendi yaşamlarını şekillendirebilecekleri güçlü bir iradeye sahip olduklarını anlamalarını destekler.

Terapi sürecinde, sanat terapisi, dramatik terapi, günlük tutma gibi farklı terapi teknikleri kullanılarak bireylerin içsel keşifleri desteklenir.

Bu şekilde, varoluşçu psikoterapi bireysel terapi ve grup terapisi gibi farklı yöntemlerle uygulanırken, bireylerin içsel dünyalarını keşfetmelerini ve yaşamın anlamını araştırmalarını destekleyen çeşitli teknikler ve yöntemler kullanılır. Terapi, bireylerin varoluşsal kaygılarını anlamalarına ve içsel dönüşümler yaşamalarına olanak tanır.

Varoluşçu Terapi Kaç Seans Sürer?

Varoluşçu terapinin kaç seans süreceği, danışanın ihtiyaçlarına ve terapiden beklediği hedeflere göre değişkenlik gösterir. Terapi süreci, bireyin içsel dönüşüm ve büyüme sürecini desteklemeye yönelik esnek bir yapıya sahiptir.

Seans Sayısını Etkileyen Faktörler:

Danışanın İhtiyaçları: Terapi sürecinin seans sayısını belirleyen en önemli faktörlerden biri, danışanın ihtiyaçları ve terapiden beklentileridir. Danışanın sorunları ve yaşam deneyimleri göz önünde bulundurularak, terapinin süresi belirlenir.

Varoluşsal Sorunların Derinliği: Danışanın varoluşsal sorunlarının derinliği ve karmaşıklığı, terapi sürecinin uzunluğunu etkileyebilir. Daha karmaşık varoluşsal sorunlara sahip bireyler, daha uzun dönemli terapiye ihtiyaç duyabilirler.

Terapi Hedefleri: Danışanın terapiden beklediği hedefler ve terapiden elde etmek istediği sonuçlar, terapinin süresini etkileyen önemli bir faktördür. Kısa dönemli hedeflere odaklanan danışanlar için kısa süreli terapi yeterli olabilirken, uzun dönemli dönüşümler hedefleyen danışanlar için daha uzun süreli terapi gerekebilir.

Terapi İlerlemesi: Terapi sürecinde danışanın ilerlemesi ve terapiden elde ettiği sonuçlar, terapi süresini etkiler. Terapi ilerlemesi ve terapiden elde edilen faydalar değerlendirilerek, terapi süreci esnek bir şekilde yönlendirilir.

Kısa Dönemli ve Uzun Dönemli Terapi:

Kısa Dönemli Terapi: Kısa dönemli terapi, belirli ve sınırlı hedeflere odaklanan ve genellikle 8-12 seans süren bir terapi yaklaşımıdır. Danışanın önceden belirlenen hedeflere ulaşmasına yönelik çalışılır ve genellikle akut durumlar için uygundur.

Uzun Dönemli Terapi: Uzun dönemli terapi, daha derinlemesine ve kalıcı dönüşümlere yönelik uzun süreli bir terapi sürecidir. Danışanın içsel dönüşümünü desteklemek ve yaşamda kalıcı değişiklikler yapmasını sağlamak için kullanılır. Uzun dönemli terapi süreci, 20 veya daha fazla seansı kapsayabilir.

Varoluşçu terapide, terapi sürecinin seans sayısı ve süresi, danışanın bireysel ihtiyaçlarına ve terapiden beklediği hedeflere göre belirlenir. Terapi, bireyin içsel dönüşümünü desteklemek ve daha anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için esneklik gösterir.

Varoluşçuluk Neyi Amaçlar?

Varoluşçuluk, insanın temel varoluşsal sorunları ve yaşamın anlamıyla ilgilenen derinlemesine bir psikolojik yaklaşımdır. Bu terapi türü, bireylerin yaşamın anlamını anlamalarına ve varoluşsal kaygılarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Varoluşçuluk, bireylerin öznel deneyimlerini ve yaşamın anlamını anlamak için felsefeden, psikolojiden ve terapiden yararlanır.

Varoluşçu Terapinin Temel Hedefleri:

Yaşamın Anlamını Keşfetmek: Varoluşçu terapinin en önemli hedeflerinden biri, bireylerin yaşamın anlamını keşfetmelerine ve anlam arayışına yönlendirmektir. Varoluşçu terapi, bireylerin hayatlarının anlamı ve değeri üzerine düşünmelerine ve içsel bir anlam arayışına odaklanır.

Varoluşsal Kaygılarla Yüzleşmek: Bireylerin yaşamda karşılaştığı varoluşsal kaygılar, ölüm korkusu, yalnızlık, özdeğerlilik ve anlamsızlık gibi konular varoluşçu terapinin odak noktalarındandır. Terapi, bu kaygılarla yüzleşmeye ve içsel olarak anlamlandırmaya yardımcı olur.

Bireysel Özgürlük ve Sorumluluk: Varoluşçu terapide, bireylerin özgürlüğü ve sorumluluğu vurgulanır. Bireylerin hayatlarını şekillendirebilecekleri özgür iradeye sahip oldukları ve seçimlerinin sonuçlarından sorumlu oldukları düşüncesi terapi sürecinde önemli bir rol oynar.

Değerler ve Anlamlı Yaşam: Varoluşçu terapide, bireylerin değerleri ve yaşamda önem verdikleri konular üzerinde yoğunlaşılır. Anlamlı bir yaşam sürmek için kişinin değerlerine uygun hareket etmesi ve yaşamın anlamını bu değerler etrafında inşa etmesi teşvik edilir.

Anlam Arayışı ve Yaşamın Anlamı:

Varoluşçu terapide, bireylerin yaşamlarında bir anlam arayışı içinde oldukları ve yaşamın anlamını anlamlandırmaya çalıştıkları kabul edilir. Terapi sürecinde, bireylerin yaşam deneyimleri ve içsel dünyaları üzerinde çalışılırken, hayatın anlamını keşfetmek için derinlemesine içsel bir yolculuk yapılır.

Anlam arayışı, bireyin öznel deneyimlerini anlamlandırmak ve yaşamın anlamı üzerine düşünmekle ilgili bir süreçtir. Varoluşçu terapide, bireylerin yaşam anlamını araştırmalarına ve yaşamın anlamını keşfetmelerine yönlendiren terapistler, bu süreci desteklemek için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanır.

Bu şekilde, varoluşçu terapinin temel amacı, bireylerin yaşamın anlamını anlamalarına ve varoluşsal kaygılarını anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır. Terapi, bireylerin içsel dünyalarına bir anlam arayışı içinde bakmalarını ve anlam dolu bir yaşam sürmelerini teşvik eder. Varoluşçu terapide, bireylerin özgünlüklerini ve yaşamda anlam arayışını keşfetmelerine yönelik bir alan açılır.

Varoluşçuluk Neyi Savunur?

Varoluşçuluk, insanın temel varoluşsal meselelerine ve yaşamın anlamıyla ilgili derinlemesine bir psikolojik yaklaşımdır. Bu terapi türü, bireylerin yaşamda özgürlüğü ve sorumluluğu savunurken, değerler ve inançlar üzerinde de durur. Varoluşçuluk, bireylerin kendi yaşamlarını şekillendirebilecekleri ve anlamlı bir yaşamın mimarı olabilecekleri düşüncesini vurgular.

İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu:

Varoluşçuluk, bireyin özgürlüğüne ve seçimler yapma gücüne vurgu yapar. İnsanın yaşamında aktif olarak seçimler yapabileceği ve bu seçimlerin sonuçlarından sorumlu olduğu düşüncesi temel alınır.

Bireyin yaşamındaki durumlar ve koşullar ne olursa olsun, varoluşçu terapi, kişinin içsel özgürlüğünü vurgular. İnsan, dış etkenlerin ve koşulların ötesinde kendi iç dünyasını şekillendirme gücüne sahiptir.

Değerler ve İnançlar:

  • Varoluşçu terapide, bireyin değerleri ve inançları önemli bir role sahiptir. Bireyin değerleri, yaşamda önem verdiği konuları ve anlamlı gördüğü değerleri ifade eder.
  • Terapi sürecinde, bireylerin değerleri ve inançları üzerinde çalışılır. Bireyler, kendi iç dünyalarını anlamlandırmak ve yaşamın anlamını keşfetmek için değerlerine ve inançlarına yönelirler.
  • Varoluşçu terapi, bireyin yaşamda sahip olduğu değerlerle uyumlu şekilde yaşamasını teşvik eder. Bireylerin değerlerine ve inançlarına uygun seçimler yapması, anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine katkı sağlar.

Varoluşçuluk, bireylerin yaşamda özgürlüğü ve sorumluluğu kabul etmelerini ve kendi yaşamlarını anlamlı hale getirebilecekleri düşüncesini savunur. İnsanın içsel özgürlüğüne ve seçimlerine vurgu yaparak, terapi, bireylerin varoluşsal kaygılarını anlamalarına ve yaşamın anlamını keşfetmelerine yardımcı olur. Değerler ve inançlar üzerinde durarak, bireylerin yaşamda önem verdikleri konuları ve anlam arayışlarını keşfetmelerini teşvik eder. Bu şekilde, varoluşçuluk, bireylerin özgünlüklerini ve yaşamın anlamını keşfetmelerine ve daha anlamlı bir yaşam sürmelerine destek olur.

Psikomental Psikoloji Hakkında:

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’deki bireylerin ve çiftlerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmeyi amaçlayan bir psikolojik danışmanlık platformudur. Psikomental, bireylerin içsel keşiflerine ve anlam arayışlarına odaklanarak, onlara uygun tedavi ve destek stratejileri sunmayı hedefler.

Uzman Bakırköy Psikolog Ekibi:

  • Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de uzman psikologlardan oluşan bir ekibe sahiptir. Bu uzmanlar, alanlarında deneyimli ve nitelikli profesyonellerdir.
  • Uzman psikolog ekibimiz, bireylerin kendine özgü ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun terapi yöntemlerini belirlemek için hassas bir yaklaşım benimserler.
  • Danışanların güvenini kazanmak ve destekleyici bir ortam yaratmak için empati ve anlayışla yaklaşırlar. Danışanların içsel dünyalarını anlamak ve onları desteklemek, terapi sürecinin temel önceliklerindendir.

Danışmanlık ve Destek Hizmetleri:

Psikomental Psikoloji, bireylere ve çiftlere çeşitli danışmanlık ve destek hizmetleri sunar. Varoluşçu terapi temelli yaklaşımıyla, bireylerin içsel dönüşüm ve gelişim süreçlerine rehberlik eder.

Danışmanlık hizmetlerimizde, bireylerin yaşadığı duygusal zorluklar, ilişki sorunları, özsaygı ve özgüven konuları gibi çeşitli alanlarda destek sağlarız.

Psikomental Psikoloji olarak, bireylerin içsel güçlerini ve potansiyellerini keşfetmelerine olanak tanırız. Kendini daha iyi anlama ve anlamlandırma süreçlerini desteklemek amacıyla çeşitli terapi teknikleri ve yöntemleri kullanırız.

Online Danışmanlık ve Eğitim Olanakları:

Psikomental Psikoloji olarak, danışanlara online danışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Böylece, ihtiyaç duydukları yardımı ve destekleri herhangi bir mekânda, internet aracılığıyla alabilmelerine olanak tanırız.

Ayrıca, psikoloji ve zihin sağlığı konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacak eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleriz. Bu etkinliklerle bireylerin kendi içsel keşif süreçlerine katkı sağlamak ve daha bilinçli bir şekilde yaşamak için farkındalık kazanmalarını destekleriz.

Bu şekilde, Psikomental Psikoloji olarak, bireylerin ve çiftlerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmek ve yaşamın anlamını araştırmalarına destek olmak amacıyla uzman psikolog ekibimizle çeşitli danışmanlık ve destek hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca, online danışmanlık ve eğitim olanakları ile, daha geniş bir kitleye ulaşarak psikoloji ve zihin sağlığı konularında bilgi ve farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Psikomental olarak, bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamlandırmalarına ve içsel kaynaklarını keşfetmelerine önem veririz. Varoluşçu terapi yaklaşımıyla, danışanların geçmiş deneyimleri ve içsel inançları üzerinde çalışır, yaşamın anlamını araştırır ve bireylerin hayatlarını daha anlamlı hale getirmelerine yardımcı oluruz.

Uzman Bakırköy psikolog ekibimiz, bireylerin kendilerini ifade etmelerini, duygusal yüklerini hafifletmelerini ve içsel deneyimlerini daha iyi anlamalarını sağlamak için güvenli bir ortam sunar. Bireylerin yaşadıkları güçlükleri anlayışla karşılar ve onlara çeşitli psikoterapi teknikleriyle destek oluruz.

Psikomental Psikoloji olarak sunduğumuz online danışmanlık hizmetleri, modern yaşamın getirdiği pratiklikle birlikte bireylere, istedikleri her yerden ve zamanda destek olma imkânı sunar. Online platformda gerçekleştirdiğimiz danışmanlık seansları, gizlilik ve güvenlik önlemleri ile desteklenerek danışanların rahatlıkla terapi sürecine dahil olmalarını sağlar.

Ayrıca, psikoloji ve zihin sağlığı konularında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitimler ve atölye çalışmaları, bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına ve içsel dönüşümler yaşamalarına katkı sağlar. Bu etkinliklerde, bireylere farklı psikolojik konularda bilgi ve beceriler kazandırarak, sağlıklı bir zihin ve ruh hali için önemli adımlar atmalarına yardımcı oluruz.

Psikomental Psikoloji olarak amacımız, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını güçlendirerek daha anlamlı bir yaşam sürmelerine destek olmaktır. Varoluşçu terapi felsefesini temel alarak, bireylerin içsel dünyalarına ışık tutar ve onları kendi yaşamlarının yöneticisi yaparız. Her bireyin özgün ihtiyaçlarını anlamak ve en uygun tedavi yöntemini sunmak için varoluşçu terapi tekniklerini kullanırız. Psikomental Psikoloji olarak, bireylerin yaşamın anlamını keşfetmelerine, varoluşsal sorunlarını anlamlandırmalarına ve içsel dönüşümler yaşamalarına rehberlik ederiz.

Leave a comment