Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Travma Terapisi

Travma Terapisi

Travma Nedir?

Travma Terapisi, Travma, bir kişinin aşırı stres, korku veya dehşet yaşadığı olaylar sonrasında ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Bu olaylar genellikle beklenmedik ve kontrol edilemez nitelikte olup, kişinin güvenlik duygusunu derinden sarsar. Travma, bireyin zihinsel ve duygusal sağlığını olumsuz etkileyebilir, günlük yaşamını ve ilişkilerini bozabilir. Travmatik olaylar, kişilerin başa çıkma mekanizmalarını aşırı zorlayarak kalıcı etkiler bırakabilir.

Travma yaşayan bireyler, olayı tekrar tekrar hatırlayabilir, aşırı derecede tetikte olabilir ve belirli uyaranlara karşı aşırı tepkiler verebilirler. Travmanın etkileri kişiden kişiye değişir ve bu nedenle her bireyin travmayı deneyimleme ve başa çıkma şekli farklıdır. Bu süreçte profesyonel yardım almak, bireyin travmanın üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

Travmanın Yaygın Nedenleri

Travmanın pek çok farklı nedeni olabilir ve her bireyin travmatik olarak algıladığı olaylar farklılık gösterebilir. İşte travmanın yaygın nedenlerinden bazıları:

 • Doğal Afetler: Depremler, sel baskınları, kasırgalar ve yangınlar gibi doğal afetler, bireylerde ciddi travmalara neden olabilir.
 • Kazalar: Trafik kazaları, iş kazaları veya ev kazaları gibi ani ve beklenmedik olaylar travmaya yol açabilir.
 • Fiziksel veya Duygusal Saldırılar: Şiddet, istismar, tecavüz veya duygusal manipülasyon gibi olaylar, derin travmatik izler bırakabilir.
 • Savaş ve Şiddet Olayları: Savaş bölgelerinde yaşayan veya şiddet olaylarına tanık olan bireyler ciddi travmalar yaşayabilir.
 • Kayıplar: Sevilen birinin ani ölümü, boşanma veya iş kaybı gibi durumlar da travmatik olabilir.

Travmanın nedeni ne olursa olsun, bu tür olaylar bireylerde derin psikolojik yaralar bırakabilir ve profesyonel destekle ele alınması gerekebilir.

Travma Belirtileri

Travma, çeşitli fiziksel, duygusal ve davranışsal belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler, kişinin yaşadığı travmatik olayın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte travmanın bazı yaygın belirtileri:

Fiziksel Belirtiler

Travma, bireyin fiziksel sağlığını da etkileyebilir. Fiziksel belirtiler, genellikle travmatik olaydan hemen sonra veya olayın hatırlatıldığı durumlarda ortaya çıkar. Bu belirtiler arasında:

 • Yorgunluk: Sürekli bir yorgunluk hissi ve enerji kaybı.
 • Baş Ağrıları: Şiddetli ve sık sık tekrarlayan baş ağrıları.
 • Uyku Sorunları: Uyuyamama, sık sık uyanma veya kabuslar görme gibi uyku bozuklukları.
 • Çarpıntı: Kalp atışlarının hızlanması ve çarpıntı hissi.
 • Kas Gerginliği: Kaslarda sürekli bir gerginlik ve ağrı hissi.

Duygusal ve Psikolojik Belirtiler

Travma, kişinin duygusal ve psikolojik sağlığını derinden etkileyebilir. Duygusal ve psikolojik belirtiler, travmanın bireyin zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerini gösterir. Bu belirtiler arasında:

 • Anksiyete: Yoğun kaygı ve endişe hissi.
 • Depresyon: Sürekli üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybı.
 • Korku: Belirli uyaranlara karşı aşırı korku ve panik tepkileri.
 • Güven Kaybı: İnsanlara ve çevreye karşı güven duygusunda azalma.
 • Flashbackler: Travmatik olayın tekrar tekrar hatırlanması ve yeniden yaşanması.

Davranışsal Belirtiler

Travmanın etkisi, bireyin davranışlarında da belirgin değişikliklere yol açabilir. Davranışsal belirtiler, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu belirtiler arasında:

 • Sosyal Çekilme: Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sosyal etkinliklere katılmama.
 • Agresif Davranışlar: Öfke patlamaları ve agresif tutumlar.
 • Madde Kullanımı: Alkol veya uyuşturucu madde kullanımında artış.
 • Kaçınma Davranışları: Travmayı hatırlatan durumlardan veya yerlerden kaçınma.
 • Kontrolsüz Tepkiler: Beklenmedik durumlarda aşırı tepkiler verme.

Travma belirtileri, bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir ve profesyonel yardım gerektirebilir. Travma terapisi, bu belirtilerin üstesinden gelmede ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede önemli bir rol oynar.

Travma Türleri

Travma türleri, travmanın yaşanma şekline ve süresine bağlı olarak farklı kategorilere ayrılır. Bu kategoriler, travmanın etkilerini anlamamıza ve uygun tedavi yöntemlerini seçmemize yardımcı olur.

Tek Seferlik Travmalar

Tek seferlik travmalar, ani ve beklenmedik olaylar sonucunda ortaya çıkar. Bu tür travmalar genellikle kısa süreli olup, olayın kendisi aniden meydana gelir ve genellikle bir kez yaşanır. Örneğin, bir trafik kazası, doğal afet veya ani bir saldırı tek seferlik travmalar arasında yer alır. Bu tür olaylar, bireyde ani ve yoğun bir stres tepkisi yaratır ve genellikle belirli bir olay veya anıyla ilişkilidir. Tek seferlik travmalar, bireyin güvenlik duygusunu derinden sarsabilir ve uzun süreli etkiler bırakabilir.

Sürekli Travmalar

Sürekli travmalar, uzun süreli ve tekrarlayan stresli durumlar sonucunda ortaya çıkar. Bu tür travmalar, bireyin yaşamında sürekli olarak tekrar eden travmatik olaylar veya durumlar nedeniyle oluşur. Örneğin, aile içi şiddet, kronik hastalıklar veya uzun süreli işkence gibi durumlar sürekli travmalar arasında yer alır. Bu tür travmalar, bireyin sürekli bir tehlike veya stres altında hissetmesine neden olur ve zamanla kronik bir hale gelebilir. Sürekli travmalar, bireyin zihinsel ve duygusal sağlığını derinden etkiler ve kalıcı hasarlara yol açabilir.

Kompleks Travmalar

Kompleks travmalar, genellikle çocukluk döneminde başlayan ve uzun süre devam eden travmatik deneyimlerin sonucunda ortaya çıkar. Bu tür travmalar, tekrarlayan ve çeşitli türde travmatik olayların birleşiminden oluşur. Örneğin, çocuklukta yaşanan istismar, ihmal veya aile içi şiddet gibi durumlar kompleks travmalar arasında yer alır. Kompleks travmalar, bireyin kişilik gelişimini, dünya görüşünü ve ilişkilerini derinden etkiler. Bu tür travmalar, bireyin kimlik ve güven duygusunda kalıcı değişikliklere yol açabilir ve tedavi süreci genellikle uzun ve karmaşıktır.

Travma Terapisi Nedir?

Travma terapisi, travma yaşayan bireylerin yaşadıkları olumsuz deneyimlerin etkilerini azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla uygulanan bir terapi türüdür. Travma terapisi, bireyin travmatik olaylarla başa çıkmasını, bu olayların yol açtığı psikolojik yaraları iyileştirmesini ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesini hedefler.

Travma Terapisinin Amacı

Travma terapisi, bireylerin travma sonrası yaşadıkları duygusal ve psikolojik zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Terapinin ana hedefleri şunlardır:

 • Psikolojik İyileşme Sağlamak: Travmanın yol açtığı duygusal ve zihinsel yaraları iyileştirmek.
 • Günlük İşlevselliği Artırmak: Bireyin günlük yaşam aktivitelerine ve sosyal ilişkilerine geri dönmesini sağlamak.
 • Travma Sonrası Büyümeyi Desteklemek: Travma sonrası olumlu kişisel gelişimi ve büyümeyi teşvik etmek.
 • Güvenli Bir Ortam Yaratmak: Bireyin kendini güvende hissettiği, duygusal olarak desteklendiği bir ortam sağlamak.

Travma Terapisinin Temel İlkeleri

Travma terapisi, belirli temel ilkeler üzerine kuruludur. Bu ilkeler, terapinin etkili ve bireye yönelik olmasını sağlar:

 • Güven ve Destek: Terapist, güvenli ve destekleyici bir ilişki kurarak bireyin kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar.
 • Bireysel Yaklaşım: Her bireyin travma deneyimi farklı olduğundan, terapi süreci kişiye özel olarak planlanır.
 • Bilimsel Yöntemler: Travma terapisi, bilimsel olarak kanıtlanmış ve etkili olduğu bilinen yöntemleri kullanır.
 • Kapsamlı Yaklaşım: Terapinin amacı, sadece belirtileri hafifletmek değil, aynı zamanda travmanın altında yatan nedenleri ele almaktır.

Travma Terapisinde Kullanılan Yöntemler

Travma terapisi, farklı teknikler ve yöntemler kullanılarak uygulanır. Bu yöntemler, bireyin ihtiyaçlarına ve travmanın türüne göre seçilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

BDT, travma terapisi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu terapi, bireyin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirerek, travmanın etkilerini hafifletmeyi amaçlar. BDT, bireyin travmatik olaylarla ilgili düşüncelerini ve duygularını yeniden yapılandırmasına yardımcı olur. Terapist, bireyin travmatik anılarını güvenli bir şekilde ele almasına ve bu anılarla başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, travmatik anıların işlenmesine ve olumsuz etkilerinin azaltılmasına yardımcı olan bir yöntemdir. Bu terapi, bireyin göz hareketlerini veya diğer duyusal uyarıları kullanarak travmatik anıları yeniden işlemesini sağlar. EMDR, travmanın neden olduğu rahatsız edici düşünceleri ve duyguları hafifletir ve bireyin travmayı daha sağlıklı bir şekilde işlemesine yardımcı olur.

Somatik Deneyimleme

Somatik deneyimleme, travmanın vücut üzerindeki etkilerini ele alan bir terapi yöntemidir. Bu terapi, bireyin bedensel duyumlarını ve hislerini fark etmesine ve düzenlemesine odaklanır. Somatik deneyimleme, travmatik anıların vücutta depolanmasını ve bu anıların fiziksel belirtilerini hafifletmeyi amaçlar. Terapist, bireyin beden farkındalığını artırarak, travmatik stresin bedensel belirtilerini serbest bırakmasına yardımcı olur.

Psikodinamik Terapi

Psikodinamik terapi, bireyin bilinçdışı düşünce ve duygularını keşfetmesine yardımcı olan bir yöntemdir. Bu terapi, geçmiş deneyimlerin ve ilişkilerin bireyin mevcut duygusal durumu üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlar. Psikodinamik terapi, bireyin travmatik anıları ve bu anılarla ilişkili duygusal tepkileri ele almasına yardımcı olur. Terapist, bireyin travma ile ilgili bilinçdışı süreçlerini anlamasına ve bu süreçlerle başa çıkma stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Travma Terapisinin Faydaları

Travma terapisi, bireylerin travmatik olayların olumsuz etkilerinden kurtulmasına ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olur. İşte travma terapisinin bazı faydaları:

 • Psikolojik Sağlığı İyileştirme: Travma terapisi, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirir. Terapinin ardından, anksiyete, depresyon ve diğer psikolojik belirtiler hafifler.
 • Günlük Yaşam Kalitesini Artırma: Terapinin ardından, bireylerin günlük yaşam aktivitelerine ve sosyal ilişkilerine katılımı artar. Travmanın neden olduğu kısıtlamalar azalır.
 • Travma Sonrası Büyüme: Travma terapisi, bireylerin travmatik deneyimlerden sonra olumlu kişisel gelişim ve büyüme yaşamalarını sağlar. Bireyler, daha güçlü ve dirençli hale gelir.
 • Güvenli ve Destekleyici Bir Ortam: Travma terapisi, bireylere güvenli ve destekleyici bir ortam sunar. Terapist, bireyin kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar.

Travma Terapisi Süreci

Travma terapisi süreci, bireyin ihtiyaçlarına ve travmanın türüne göre farklılık gösterir. Bu süreç, birkaç temel adımdan oluşur.

Terapiye Başlama

Travma terapisinin ilk adımı, güvenilir bir uzmana başvurmaktır. Terapist, bireyin travma öyküsünü ve belirtilerini değerlendirir ve uygun bir terapi planı oluşturur. Terapi süreci, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre kişiselleştirilir.

Terapi Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar

Travma terapisi sürecinde bazı zorluklarla karşılaşılabilir. Bireyler, travmatik anıları yeniden yaşarken yoğun duygusal tepkiler verebilir. Terapinin başlangıcında, bireyin terapiye devam etme isteksizliği veya terapistin güvenini kazanma süreci zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, terapistin empatik ve destekleyici bir yaklaşım sergilemesi önemlidir.

Terapinin Süresi

Travma terapisinin süresi, bireyin travmasının türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Bazı bireyler için kısa süreli terapi yeterli olabilirken, diğerleri için uzun süreli terapi gerekebilir. Terapist, bireyin ilerlemesini düzenli olarak değerlendirir ve terapi süresini buna göre ayarlar.

Travma Terapisine Kimler Başvurmalı?

Travma terapisine başvurmayı düşünen bireyler, genellikle travmatik olaylar sonrasında duygusal ve psikolojik zorluklar yaşayan kişilerdir. Bu kişiler, travmanın yol açtığı belirtilerle başa çıkmakta zorlanabilir ve günlük yaşam aktivitelerini sürdüremeyebilirler. Travma terapisi, şu durumlarda başvurulması gereken bir yöntemdir:

 • Tekrarlayan Travmatik Anılar: Travmatik olayın sık sık hatırlanması ve flashbackler yaşanması.
 • Yoğun Anksiyete ve Depresyon: Travma sonrası ortaya çıkan yoğun kaygı, endişe ve depresyon belirtileri.
 • Uyku Bozuklukları: Uyuyamama, sık sık uyanma veya kabuslar görme gibi uyku sorunları.
 • Davranış Değişiklikleri: Sosyal çekilme, öfke patlamaları veya madde kullanımında artış gibi davranışsal değişiklikler.
 • Fiziksel Belirtiler: Sürekli yorgunluk, baş ağrıları ve kas gerginliği gibi fiziksel belirtiler.

Travma yaşayan herkesin terapiye ihtiyaç duyma düzeyi farklı olabilir. Eğer travmanın etkileri bireyin yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyorsa, profesyonel yardım almak önemlidir.

Travma Terapisinde Uzman Seçimi

Travma terapisi sürecinde doğru uzmanı seçmek, tedavinin başarısı açısından kritiktir. İyi bir terapist, bireyin güvenini kazanmalı ve etkili bir terapi süreci sunmalıdır.

Uzmanın Nitelikleri ve Deneyimi

Travma terapisi için uzman seçerken, terapistin nitelikleri ve deneyimi büyük önem taşır. İyi bir travma terapisti, alanında eğitimli ve lisanslı olmalıdır. Ayrıca, travma terapisi konusunda özel eğitim almış ve deneyim kazanmış olmalıdır. Terapistin daha önce travma terapisi uyguladığı ve başarılı sonuçlar aldığı örnekler, güvenilirliğini artırır. Uzman, çeşitli terapi yöntemlerini bilmelidir ve bireyin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilmelidir.

Güven ve Rahatlık Duygusu

Travma terapisi sürecinde terapist ile danışan arasındaki güven ilişkisi, terapinin etkinliğini büyük ölçüde etkiler. Birey, terapistine güvenmeli ve kendini rahat hissetmelidir. Terapist, empatik, anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım sergileyerek bu güveni sağlamalıdır. Ayrıca, terapistin gizliliğe ve etik kurallara riayet etmesi önemlidir. Danışan, terapist ile açık ve dürüst bir iletişim kurabilmeli ve duygularını rahatça ifade edebilmelidir.

Pandemi Döneminde Travma Terapisi

Pandemi dönemi, birçok kişi için travmatik bir deneyim olmuş ve travma terapisine olan ihtiyacı artırmıştır. Pandemi, hem doğrudan hem de dolaylı olarak çeşitli travmatik deneyimlere yol açmıştır.

Online Terapi Seçenekleri

Pandemi sürecinde, yüz yüze terapi seansları zorlaşmış ve online terapi seçenekleri önem kazanmıştır. Online terapi, bireylerin evlerinin konforunda ve güvenliğinde terapi almasını sağlar. İnternet üzerinden yapılan seanslar, zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırır ve terapinin sürekliliğini sağlar. Online terapi, aynı zamanda ulaşım engellerini aşar ve daha fazla kişinin terapiye erişimini mümkün kılar. Bu süreçte, güvenli ve gizlilik sağlayan online terapi platformları tercih edilmelidir.

Pandeminin Travma Üzerindeki Etkileri

Pandemi, pek çok kişide travmatik etkiler yaratmıştır. Belirsizlik, hastalık korkusu, sevdiklerini kaybetme, sosyal izolasyon ve ekonomik zorluklar, pandemi sürecinde yaygın travma nedenleridir. Bu dönemde, sağlık çalışanları, hastalıkla doğrudan mücadele eden bireyler ve pandemi nedeniyle büyük kayıplar yaşayanlar, ciddi travmatik etkilerle karşı karşıya kalmıştır. Pandeminin yarattığı stres ve belirsizlik, anksiyete, depresyon ve post-travmatik stres bozukluğu (PTSB) gibi psikolojik sorunların artmasına yol açmıştır.

Öneriler

Travma terapisi, travma yaşayan bireylerin duygusal ve psikolojik iyileşme sürecinde önemli bir rol oynar. Doğru uzman seçimi, güven ve destekleyici bir terapi süreci, bireyin travmanın etkilerini aşmasına yardımcı olur. Pandemi dönemi, travma terapisinin önemini bir kez daha göstermiş ve online terapi seçeneklerinin değerini artırmıştır.

Travma terapisine başvurmayı düşünen bireyler için şu önerilerde bulunabiliriz:

 • Profesyonel Yardım Alın: Travmanın etkileriyle başa çıkmakta zorlanıyorsanız, bir travma terapistine başvurun.
 • Güvenilir Bir Uzman Seçin: Terapistinizin niteliklerini ve deneyimlerini araştırın ve güvenilir bir uzman seçin.
 • Online Terapiyi Değerlendirin: Pandemi döneminde online terapi seçeneklerini değerlendirin ve terapiye erişiminizi kolaylaştırın.
 • Destekleyici Bir Çevre Oluşturun: Sevdiklerinizle duygularınızı paylaşın ve destekleyici bir sosyal çevre oluşturun.
 • Sabırlı Olun: Travma terapisi süreci zaman alabilir. Sabırlı olun ve iyileşme sürecine odaklanın.

Travma terapisi, bireylerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olur. Doğru adımlarla, travmanın olumsuz etkilerini aşabilir ve yeniden güçlü ve dirençli bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Travma terapisi nedir?

C: Travma terapisi, travmatik bir olayın etkilerini azaltmak ve travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarla başa çıkmak için kullanılan psikolojik bir tedavi yöntemidir.

S: Travma terapisine kimler başvurmalıdır?

C: Travma terapisine, travmatik bir olay yaşamış veya travma sonrası stres bozukluğu yaşayan herkes başvurabilir.

S: Travma terapisi nasıl işler?

C: Travma terapisi, bireyin travmatik deneyimlerini anlamasına, duygusal olarak işlemesine ve bu deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve yöntemler kullanır.

S: Travma terapisi ne kadar sürer?

C: Travma terapisi süresi, bireyin ihtiyaçlarına ve travmanın şiddetine bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda kısa süreli terapi yeterli olabilirken, diğer durumlarda uzun süreli terapi gerekebilir.

S: Travma terapisi ne tür teknikler kullanır?

C: Travma terapisi, bilişsel davranışçı terapi (BDT), EMDR terapisi, somatik deneyimleme ve psikodinamik terapi gibi çeşitli teknikler kullanabilir. Her biri farklı yaklaşımlara sahiptir ve bireyin ihtiyaçlarına göre uygulanabilir.

S: Travma terapisi sırasında ne gibi değişiklikler beklenir?

C: Travma terapisi sürecinde, bireyin travma sonrası belirtilerinde azalma, duygusal denge ve güçlenme gibi olumlu değişiklikler beklenir. Ancak, her bireyin terapiye farklı tepkileri olabilir ve bu süreçte zorluklarla karşılaşılabilir.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy bölgesinde hizmet veren köklü bir psikoloji merkezidir. Uzman psikologlarımız, çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmak için bireylere ve ailelere destek sunmaktadır. Bakırköy’deki psikologlarımız, deneyimli ve alanlarında uzmanlaşmış profesyonellerdir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, her bir bireyin ihtiyaçlarına özel bir terapi planı oluştururlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bakırköy’deki uzman psikologlarımız, geniş bir yelpazede hizmet sunarlar. Depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu ve ilişki sorunları gibi çeşitli konularda bireyleri desteklemektedirler. Her bir psikolog, alanında uzmanlaşmış ve gelişmiş terapi tekniklerini kullanarak müşterilerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Randevu

Psikomental Psikoloji’de randevu almak oldukça kolaydır. İhtiyaç duyduğunuz uzman psikologla tanışmak ve terapi sürecine başlamak için web sitemiz üzerinden online randevu talebi oluşturabilirsiniz. Randevu talebiniz en kısa sürede işleme alınacak ve size uygun bir zaman diliminde randevu almanıza yardımcı olunacaktır.

Psikomental Psikoloji Şirinevler Psikolog

Psikomental Psikoloji, Şirinevler semtinde de uzman psikologlarla hizmet vermektedir. Şirinevler’deki psikologlarımız, çeşitli psikolojik sorunlarla mücadele eden bireylere destek sunmakta ve onların yaşam kalitesini artırmak için çeşitli terapi yöntemleri kullanmaktadır. Şirinevler’deki uzmanlarımız, her bir müşteriye bireysel bir yaklaşım benimseyerek, onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel terapi planları oluştururlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Bahçelievler Psikolog

Bahçelievler’deki uzman psikologlarımız, çeşitli psikolojik sorunlarla baş etmeye çalışan bireylerin yanında yer almaktadır. Bahçelievler semtindeki Psikomental Psikoloji merkezimizde, depresyon, anksiyete, ilişki sorunları ve öfke kontrolü gibi konularda terapi hizmetleri sunulmaktadır. Uzmanlarımız, bireylerin güvenini kazanarak, onların duygusal ve zihinsel iyiliklerine odaklanmaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile içi ilişkilerde yaşanan sorunları çözmek ve aile üyelerinin iletişim becerilerini geliştirmek için kullanılan bir terapi yöntemidir. Psikomental Psikoloji, Bakırköy’deki ailelere profesyonel aile danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Aile danışmanlarımız, aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve aile içi ilişkileri güçlendirmek için çeşitli terapi teknikleri kullanmaktadır.

Psikomental Psikoloji Online Terapi

Psikomental Psikoloji, online terapi seçenekleri sunarak müşterilerine daha fazla erişilebilirlik sağlamaktadır. Online terapi, bireylerin terapi ihtiyaçlarını karşılamak için internet aracılığıyla uzman psikologlarla iletişim kurmalarını sağlar. Bu yöntem, yoğun programları olan veya uzak konumlarda yaşayan bireyler için ideal bir çözüm sunar.

Psikomental Psikoloji EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik sorunların tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Psikomental Psikoloji, Bakırköy’deki uzman psikologlar aracılığıyla EMDR terapisi hizmetleri sunmaktadır. Bu terapi, travmatik anıları işleme ve duygusal iyileşme sürecini hızlandırma konusunda yardımcı olabilir.

Leave a comment