Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Terapiden Ne Beklemeliyim? sorusu terapi almak istediğimizde aklımıza gelen sorulardan birisi olabilir.  Hadi gelin bu konuyu inceleyelim.

Terapinin temel amacı, bireylerin yaşadığı duygusal, zihinsel ve sosyal zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Terapi, danışanın kendi içsel dünyasını keşfetmesine ve anlamasına olanak tanır. Bu süreç, bireyin yaşamındaki olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamasına ve değiştirmesine, sağlıklı ilişkiler kurmasına ve daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmasına destek olur. Terapist ve danışan arasındaki işbirliği, terapinin etkili olmasında önemli bir rol oynar. Terapi, sadece mevcut sorunları çözmekle kalmaz, aynı zamanda bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunarak uzun vadeli iyilik halini destekler. Danışan, terapi sürecinde kendi güçlü yanlarını keşfeder ve bu güçleri kullanarak yaşamındaki olumlu değişimlere odaklanır. Bu nedenle, terapiden beklenti, sadece belirli bir sorunun çözümü değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve içsel dönüşüm yolunda sağlam adımlar atmaktır.

İlk Seans ve Tanıma Aşaması:

İlk Buluşma ve Tanışma

İlk terapi seansı, danışanın terapistiyle tanışma ve güven oluşturma sürecidir. Bu aşamada, terapist, danışanın genel geçmişi, yaşam koşulları ve terapiye gelme nedenleri hakkında bilgi edinir. Danışan da terapistiyle bir bağ kurmaya çalışır ve terapinin güvenli bir ortamda gerçekleşeceğini hissetmeye başlar. Bu seans aynı zamanda danışanın terapiden ne beklediğini, hedeflerini ve kişisel geçmişini paylaşma fırsatı sunar.

Beklentilerin Paylaşılması

İlk seansta, danışanın terapiden beklentileri ve umutları açıkça konuşulmalıdır. Bu, terapistin danışanın ihtiyaçlarına daha iyi odaklanmasına ve terapinin kişiselleştirilmesine yardımcı olur. Terapist, danışanın duygusal ve zihinsel durumunu değerlendirirken, aynı zamanda birlikte çalışacakları güvenli bir ortamın temellerini atmaya çalışır. İlk buluşma, terapinin daha sonraki aşamaları için temel oluşturur ve danışanın rahat hissetmesini sağlar.

Hedef Belirleme ve Çalışma Süreci:

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Terapinin devamındaki aşamalarda, terapist ve danışan birlikte hedefler belirler ve çalışma sürecini planlarlar. Hedef belirleme süreci, danışanın terapiye gelme nedenlerine, önceliklerine ve uzun vadeli amaçlarına odaklanır. Terapist, bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak terapi yöntemlerini açıklar ve danışanın katılımını teşvik eder. Çalışma süreci, bireysel ihtiyaçlara uygun olarak şekillenir ve danışanın terapiden maksimum fayda sağlamasını amaçlar. Bu süreçte açık iletişim ve işbirliği, terapinin etkili bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Duygusal ve Zihinsel Değişimler:

Terapiden Ne Beklemeliyim?

 • Terapi süreci, danışanın duygusal ve zihinsel değişimine olanak tanır.
 • Birey, terapi ile kendi iç dünyasını keşfeder ve bu keşif, duygusal farkındalığın artmasına yol açar.
 • Terapistin rehberliğinde, danışan, yaşadığı duygusal zorlukları daha iyi anlama ve bu duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirme şansına sahip olur.
 • Terapi, olumsuz düşünce kalıplarını fark etmeyi ve bu düşünce kalıplarını olumlu yönde değiştirmeyi hedefler. Danışan, negatif düşünce alışkanlıklarını tanımlayarak, daha olumlu bir düşünce yapısı oluşturabilir.

Güvenli Ortam ve Gizlilik:

 • Terapi sürecinde sağlanan güvenli ortam, danışanın duygusal rahatlığını ve açıklığı arttırır.
 • Terapist, danışanın hissettiği güvensizlikleri anlamaya çalışarak, güveni sağlamak için çeşitli teknikleri kullanır.
 • Gizlilik, terapi sürecinde temel bir ilkedir. Terapist, danışanın paylaştığı bilgileri gizli tutma sorumluluğuna sahiptir. Bu, danışanın terapide daha rahat hissetmesini ve içsel dünyasını özgürce ifade etmesini sağlar.
 • Terapist ve danışan arasındaki güvenli ilişki, terapi sürecinin etkili ve anlamlı olmasını sağlar. Bu güven, danışanın terapistiyle açık bir iletişim kurmasına ve duygusal olarak güvenli hissetmesine olanak tanır.

Egzersizler ve Pratik Uygulamalar:

 • Terapi, danışanın günlük yaşamına entegre edilebilecek pratik uygulamalar ve egzersizler içerir.
 • Bu egzersizler, terapide öğrenilen becerilerin günlük yaşama transfer edilmesine yardımcı olur.
 • Terapist, danışana bireysel ihtiyaçlarına uygun egzersiz ve pratik uygulamalar önererek, terapinin etkilerini sürdürmeye yardımcı olur.
 • Bu, danışanın kendi başına da çalışma sürecini desteklemesine olanak sağlar.
 • Egzersizler ve pratik uygulamalar, terapi sonrasında danışanın duygusal ve zihinsel refahını sürdürmesine ve geliştirmesine katkıda bulunur.

Terapiden Sonra Destek ve İlerleme:

Terapiden Ne Beklemeliyim?

İlerlemenin Değerlendirilmesi:Terapi sona erdikten sonra, danışanın terapideki ilerlemesini değerlendirmek önemlidir.

Terapist, danışanın terapi sürecindeki değişimleri vurgular ve bu değişimleri anlamalarına yardımcı olur.

Destek ve Takviye Hizmetleri:Terapiden sonra, danışanın ihtiyacına bağlı olarak destek ve takviye hizmetleri sağlanabilir.

Grup terapisi, destek grupları veya benzer kaynaklar, danışanın duygusal ve zihinsel refahını sürdürmesine yardımcı olabilir.

Günlük Yaşama Entegrasyon:Terapi sürecinde öğrenilen becerilerin günlük yaşama entegre edilmesi önemlidir.

Danışan, terapide öğrendiklerini kendi hayatına uyarlamak için terapistin rehberliğinden faydalanabilir.

Kendi İlerlemesine Odaklanma:Terapi sonrasında danışan, kendi ilerlemesine odaklanmalı ve bu süreçte kendi hedeflerini belirlemelidir.

Terapist, danışanın kendi güçlü yanlarını tanımasına ve bu güçleri kullanmasına destek olur.

Terapi Türleri ve Yaklaşımlar:

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Farklı Terapi Türleri:Terapi sürecinde kullanılan farklı terapi türleri ve yaklaşımlar, danışanın ihtiyacına ve terapistin uzmanlık alanına bağlı olarak seçilir.

Bireysel terapi, çift terapisi, grup terapisi gibi çeşitli terapi türleri, farklı durumlara yönelik etkili olabilir.

Terapi Türünün Belirlenmesi:Danışanın ihtiyaçlarına uygun terapi türünün belirlenmesi, terapiden beklenen sonuçların daha etkili bir şekilde elde edilmesine yardımcı olur.

Terapist, danışanın özelliklerini ve hedeflerini dikkate alarak uygun terapi yaklaşımını seçer.

Bilimsel Temelli Yaklaşımlar:Terapi sürecinde kullanılan yaklaşımlar genellikle bilimsel temelli ve kanıta dayalıdır.

BDT, EMDR, Logoterapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler, terapide etkili sonuçlar elde etmede yardımcı olabilir.

Terapi Sürecindeki Zorluklar:

Zorlukları Anlamak:

Terapi süreci, birçok kişi için farklı zorlukları içerebilir. Bu zorlukları anlamak, terapiye yaklaşımınızı şekillendirmenin ve olumlu bir terapi deneyimi yaşamanın önemli bir adımıdır. Zaman zaman karşılaşılabilecek bu zorluklar, terapi sürecinin doğası gereği ortaya çıkabilir. Terapi sürecindeki zorluklar arasında, terapist ile güvenilir bir ilişki kurmak, duygusal ifadeleri anlamakta zorlanmak veya terapi sürecinde beklenmedik duygusal tepkilerle karşılaşmak bulunabilir.

İletişim Zorlukları:

Terapi sürecinde etkili iletişim, terapist ve danışan arasında güvenilir bir bağ kurmanın anahtarıdır. Ancak, iletişim zorlukları zaman zaman ortaya çıkabilir. Duygusal ifadelerin eksikliği, anlaşılamayan hisler veya terapistin ifade etmek istediklerini anlamakta zorlanma gibi durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Bu zorlukları anlamak ve terapistinizle açık bir iletişim sürdürmek, terapi sürecinin etkili olmasını destekleyebilir.

Motivasyon ve Sabır:

Terapi sürecinde ilerleme kaydetmek, her birey için farklı bir süreç olabilir. Motivasyonunuzda dalgalanmalar yaşayabilir, beklediğiniz sonuçları hemen görmeyebilirsiniz. Bu noktada sabır önemlidir. Terapistinizle bu konuda iletişimde kalmak ve sürecinizi anlamak, motivasyonunuzu artırabilir.

Geçmişle Yüzleşme:

Terapi genellikle geçmişteki zorlayıcı olaylarla yüzleşmeyi içerir. Bu, duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Ancak, bu zorluklarla yüzleşmek, geçmişin etkilerini anlamak ve bu etkilerle başa çıkma stratejileri geliştirmek, terapi sürecinizdeki büyümeyi destekleyebilir. Terapistinizle güvenli bir ortamda bu konuları paylaşmak, bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Terapiye Hazırlık ve Katılım:

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Terapi sürecine hazırlıklı bir şekilde katılmak, sürecin etkili olmasına katkıda bulunabilir. Açık bir zihinle terapiye yaklaşmak, terapistinizle işbirliği içinde çalışmayı kolaylaştırabilir. Terapi sürecinde belirli hedefler belirlemek, ilerlemenizi ölçmenizi sağlar. Hangi konularda çalışmak istediğinizi düşünmek ve bunları terapistinizle paylaşmak, terapi sürecinizi yönlendirmenize yardımcı olabilir.

Açık İletişim:

Terapi sürecinde açık iletişim kurmak, duygusal ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi terapistinizle paylaşmak önemlidir. Bu, terapistinizin size daha iyi yardımcı olmasına olanak tanır.

Terapiden Ne Beklemeliyim?

Terapi, sadece belirli bir sorunun çözümü değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve içsel dönüşüm yolunda sağlam adımlar atma fırsatı sunar. Kendi gelişiminize odaklanmak, terapiden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olabilir.

Terapi Süreci:

1. Terapi ne zaman önerilir?

Terapi, duygusal veya zihinsel sağlık sorunlarıyla başa çıkmak, ilişki zorluklarıyla uğraşmak veya kişisel gelişim hedefleri belirlemek isteyen herkes için önerilebilir.

2. Terapi seansları ne sıklıkta yapılır?

Terapi seanslarının sıklığı, danışanın ihtiyaçlarına bağlıdır. Haftada bir seans yaygın bir uygulamadır, ancak ihtiyaca göre daha sık veya seyrek olabilir.

3. Bir terapist nasıl seçilir?

Terapist seçerken, uzmanlık alanları, terapi yöntemleri, kişisel uyum ve güvenilirlik gibi faktörlere dikkat edilmelidir. İlk seans, terapist ve danışan arasındaki uyumu değerlendirmek için önemlidir.

Zorluklar ve Çözümler:

4. Terapi sürecinde karşılaşılan zorluklar nelerdir?

İletişim zorlukları, motivasyon eksikliği veya geçmişle yüzleşme zorlukları gibi durumlar terapi sürecinde ortaya çıkabilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için açık iletişim, sabır ve terapist ile işbirliği önemlidir.

5. Terapi sürecindeki ilerleme nasıl ölçülür?

İlerleme, bireyin terapide belirlediği hedeflere ulaşıp ulaşmadığına bağlıdır. Duygusal refah, ilişki kalitesi veya kişisel gelişim gibi alanlarda kaydedilen olumlu değişiklikler, ilerlemenin bir göstergesi olabilir.

Terapiye Hazırlık:

6. Terapiye hazırlıklı olmak için ne yapılabilir?

Terapiye hazırlık, terapist ile işbirliği içinde çalışmaya odaklanmak, açık iletişim kurmak ve belirli hedefleri düşünmekle ilgilidir. Bu sürecin, terapi sürecine daha etkili bir başlangıç yapılmasına yardımcı olabileceği unutulmamalıdır.

7. Terapi sürecinde neler beklenmeli?

Terapi sürecinde duygusal keşif, anlayış kazanma ve değişim gibi deneyimler olabilir. Ayrıca, terapist ile güvenli bir ilişki kurmak ve terapide aktif bir rol oynamak da önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular:

8. Terapi sürecinde ne sıklıkta seans yapılmalıdır?

Terapi seanslarının sıklığı, danışanın ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Genellikle haftada bir seans önerilir, ancak duruma göre daha sık veya seyrek olabilir.

9. Terapi ne kadar sürer?

Terapi süresi, danışanın hedeflerine, ihtiyaçlarına ve terapistin uzmanlık alanına bağlı olarak değişir. Kısa vadeli veya uzun vadeli terapi seçenekleri mevcut olabilir.

10. Terapist ile nasıl bir ilişki kurulur?

Terapist ile sağlıklı bir ilişki kurmak için açık iletişim, güven oluşturma ve terapistin yönlendirmelerine açık olma önemlidir. İlk seans, bu ilişkiyi değerlendirmek ve uyumu anlamak için fırsat sunar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Uzman Destek Bakırköy’de

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de 2018 yılında kurulmuş, uzman psikologlarla hizmet veren bir psikoloji merkezidir. Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan merkezimiz, bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen danışmanlığı, yetişkin ve çocuk zeka testleri alanlarında uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir. Merkezimiz, psikolojik danışmanlık hizmetlerini bilimsel temelli yaklaşımlarla sunmayı amaçlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bireysel ve Çift Terapisi

Bakırköy’deki uzman psikologlarımız, bireysel terapi ve çift terapisi konularında deneyime sahiptir. Her danışanın ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış terapi seansları ile duygusal iyilik halini destekler ve bireyler arasındaki ilişkileri güçlendiririz. Uzman ekibimiz, çeşitli terapi yöntemleri kullanarak danışanların kişisel ve ilişkisel hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur.

Psikomental Psikoloji Online Terapi

Pandemi Sürecinde Güvenli Destek

Psikomental Psikoloji, pandemi sürecinde danışanların sağlığını ön planda tutarak online terapi seçeneği sunmaktadır. Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan merkezimize fiziksel olarak gelemeyen veya uzaktan destek arayan danışanlarımız, online terapi ile profesyonel destek alabilirler. Online terapi, konforlu bir ortamda terapi sürecini sürdürme imkanı sunar ve terapist ile danışan arasında güvenli bir dijital bağ kurulmasına olanak tanır.

Leave a comment