Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu, bireylerin sosyal ilişkilerdeki zorluklarını ve duygusal soğukluğunu tanımlayan bir durumdur. Bu kişilik bozukluğu, genellikle duygusal ifade eksikliği, sosyal izolasyon ve derin içe dönüklük ile karakterizedir. Şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler, çevreleriyle sınırlı veya soğuk ilişkiler kurma eğiliminde olabilirler. Sosyal ve duygusal alanlarda ortaya çıkan çeşitli psikolojik durumlar arasında, şizoid kişilik bozukluğu kendine özgü bir yer tutmaktadır. Bu bozukluk, bireylerin sosyal etkileşimlerde yaşadığı zorluklar ve duygusal soğuklukla karakterizedir. Şizoid kişilik bozukluğu, genellikle derinlemesine içe dönüklük, sosyal izolasyon ve duygusal ifade eksikliği ile tanımlanır.

İnsanların birbirleriyle etkileşime girdiği karmaşık sosyal dünyada, şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler genellikle çevreleriyle sınırlı veya yüzeysel ilişkiler kurma eğiliminde olabilirler. Sosyal etkileşimlerdeki bu zorluklar, iş, okul ve diğer sosyal ortamlarda bireyin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Duygusal soğukluk, başkalarıyla bağ kurma konusunda yaşanan güçlükleri daha da derinleştirebilir.

Şizoid kişilik bozukluğu, genellikle erken yetişkinlik döneminde fark edilir, ancak belirtiler çocukluk çağında da ortaya çıkabilir. Bu bozukluğa sahip bireyler, genellikle duygusal tepkilerini sınırlarlar ve duygusal ifadelerini dışa vurmaktan kaçınırlar. Bu durum, diğer insanlarla ilişkilerde anlaşılmazlık ve uzaklık yaratabilir.

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizoid kişilik bozukluğu, bireylerin duygusal soğukluk, sosyal izolasyon ve sınırlı duygusal ifade gösterdiği bir kişilik bozukluğu türüdür. Bu bozukluğa sahip olan bireyler, genellikle içe dönük, bağımsız ve duygusal olarak sınırlıdırlar. Şizoid kişilik bozukluğu, DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) tarafından tanımlanmış bir durumdur.

Belirtiler ve Özellikler

Belirgin özelliklere sahip bir durumdur. Bireyler, duygusal ifade eksikliği, sosyal izolasyon, yakın ilişkilerden kaçınma ve sosyal etkileşimde sınırlı ilgi gösterme eğilimindedir. Genellikle duygusal soğuklukları ve tepkisizlikleri nedeniyle çevreleri tarafından anlaşılmakta zorlanırlar.

Buna ek olarak, şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle yalnızlık tercih ederler ve duygusal bağlantılar kurmakta güçlük çekerler. Sosyal etkileşimlerden uzak durma eğiliminde oldukları için, iş ve sosyal ortamlarda problemler yaşayabilirler. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve işlevselliğini sınırlayabilir.

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Şizoid kişilik bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik faktörler, çocukluk dönemi travmaları veya olumsuz çevresel etmenlerin etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, ailede benzer özelliklere sahip bireylerin olması, şizoid kişilik bozukluğu gelişme riskini artırabilir.

Teşhis ve Tedavi

Şizoid kişilik bozukluğu genellikle bir uzman tarafından değerlendirilerek teşhis edilir. Tedavi genellikle terapötik yaklaşımlar, bilişsel-davranışçı terapi ve destekleyici terapileri içerir. Bu terapiler, bireyin sosyal becerilerini geliştirmesine, duygusal ifadesini arttırmasına ve ilişkilerinde daha sağlıklı etkileşimler kurmasına yardımcı olabilir.

Başa Çıkma Stratejileri

Başa çıkma stratejileri, şizoid kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal ilişkilerinde daha etkili olabilmek için kullanabilecekleri önemli araçlardır. Bu stratejiler, bireyin duygusal ifade eksikliği ve sosyal çekimserlikle baş etmesine yardımcı olabilir:

 • Terapi ve Danışmanlık: Profesyonel terapi, bireyin duygusal ifade kapasitesini artırabilir ve sosyal becerilerini güçlendirebilir. Birey, bir uzman rehberliğinde duygusal zorluklarını anlamak ve üstesinden gelmek için çalışabilir.
 • Sosyal Beceri Eğitimi: Sosyal beceri eğitimi, bireylere etkili iletişim, empati geliştirme ve sosyal etkileşimlerde daha rahat hissetme becerilerini öğretebilir. Grup terapileri ve sosyal beceri grupları, bu alanda destek sağlayabilir.
 • Günlük Tutma Pratiği: Duygusal ifadenin geliştirilmesi için günlük tutma pratiği, bireyin duygusal deneyimlerini anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olabilir. Günlük tutma, bireyin içsel dünyasını keşfetmesine ve duygusal ifadesini artırmasına olanak tanır.
 • Aktivitelerle İlgilenme: Bireyin ilgi alanlarına odaklanmak, sosyal etkileşimlerde daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Hobiler ve aktiviteler, bireyin duygusal tatmin bulabileceği, içsel bağlantılar kurabileceği alanlar sağlayabilir.
 • Empati Geliştirme: Empati, diğer insanların duygusal deneyimlerini anlama ve paylaşma becerisidir. Birey, empatik yeteneklerini geliştirerek, sosyal ilişkilerinde daha anlayışlı ve bağ kurma yeteneğini artırabilir.
 • Kendi Sınırlarını Belirleme: Bireyin kendi sınırlarını belirlemesi, sosyal etkileşimlerde rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Bu, bireyin istediği zaman yalnız kalmaya veya sosyal etkinliklere katılmaya karar vermesine olanak tanır.

Bu başa çıkma stratejileri, şizoid kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin, duygusal ifade eksikliği ve sosyal çekimserlikle baş etmelerine yardımcı olabilir. Ancak, her birey farklıdır, bu nedenle etkili stratejilerin belirlenmesi için profesyonel rehberlik önemlidir.

Yanlış Anlamalar

Yanlış anlamalar, şizoid kişilik bozukluğuyla ilgili birçok ön yargının temelini oluşturabilir. Bu yanlış anlamaların üstesinden gelmek ve bu bozukluğa sahip bireyleri daha iyi anlamak için şu noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • Tercih Değil, Psikolojik Bir Durum: Şizoid kişilik bozukluğu, bir tercih değil, bireyin duygusal dünyasını ifade etmekte zorlandığı bir psikolojik durumdur. Bu durumu yaşayan bireyler, genellikle duygusal ifade eksikliği nedeniyle anlaşılmakta zorlanır, ancak bu bir tercih değildir.
 • Duygusuzluk Değil, Farklı Bir Duygusal Deneyim: Şizoid kişilik bozukluğu olan bireylerin duygusal ifade eksikliği, duygusuzluk anlamına gelmez. Bu bireyler de duygulara sahiptir, ancak bu duyguları ifade etme konusunda zorlanabilirler. Empati yetenekleri olabilir, ancak bunu ifade etmede güçlük yaşayabilirler.
 • Sosyal İzolasyon İstek Değil, Zorunluluktur: Şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler, sıklıkla sosyal izolasyonu tercih ederler. Ancak bu, yalnızlık isteği değil, genellikle sosyal etkileşimlerdeki zorluklar nedeniyle ortaya çıkan bir zorunluluktur. Bu bireylerin sosyal beceri eksikliği, izolasyona yönelmelerine neden olabilir.
 • Tedavi İçin İrade Eksikliği Değil, Destek İhtiyacı: Şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler, genellikle tedaviye başvurmada tereddüt edebilirler. Ancak bu, irade eksikliği değil, çoğu zaman duygusal destek ve anlayışa olan ihtiyaçtan kaynaklanabilir. Uygun terapötik yaklaşımlarla, bireylerin tedaviye olumlu bir şekilde yanıt verme potansiyeli vardır.
 • Farklılık Değil, Bir Zorluk: Şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler, genellikle toplumda “farklı” olarak algılanabilir. Ancak bu, bireyin karakterinden kaynaklanan bir farklılık değil, psikolojik bir zorluktur. Bu zorluğun anlaşılması ve desteklenmesi, bireyin yaşam kalitesini artırabilir.

Bu yanlış anlamaların farkında olmak, toplumsal farkındalığı artırabilir ve şizoid kişilik bozukluğu olan bireylerle daha empatik ve anlayışlı bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olabilir.

Şizoid Kişilik Bozukluğu 

Bireylerin sosyal etkileşimlerdeki zorlukları ve duygusal soğukluğuyla başa çıkmaya çalıştığı karmaşık bir psikolojik durumdur. Bu inceleme, şizoid kişilik bozukluğunu anlama, belirtilerini tanıma, nedenlerini anlamaya çalışma, teşhis ve tedavi yöntemlerine odaklanma amacı gütmüştür. Bu derinlemesine analizden elde edilen bazı ana noktalar şunlardır:

Bireyin Deneyimine Saygı: Şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireylerin deneyimlerine saygı göstermek, bu bireylerle etkileşimde bulunanlar için önemlidir. Duygusal ifade eksikliği ve sosyal izolasyon, bireyin iç dünyasında yaşadığı zorlukları yansıtabilir.

Profesyonel Yardımın Önemi: Şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler, genellikle duygusal ifade eksikliği ve sosyal zorluklar nedeniyle destek aramaktan çekinebilirler. Ancak, profesyonel yardım, bireyin bu zorluklarla baş etmesine ve yaşam kalitesini artırmasına önemli bir katkıda bulunabilir.

Toplumsal Farkındalığın Artırılması: Yanlış anlamaların önüne geçmek ve şizoid kişilik bozukluğuna sahip bireylerle daha anlayışlı bir toplum oluşturmak için toplumsal farkındalığı artırmak önemlidir. Bilgi ve anlayış, bu bireylerin topluma entegrasyonunu kolaylaştırabilir.

Bireyin Potansiyel İyileşme Süreci: Şizoid kişilik bozukluğuyla başa çıkma sürecinde bireyin potansiyel iyileşme süreci önemlidir. Uygun terapötik yaklaşımlar, duygusal ifadeyi geliştirmek, sosyal becerileri güçlendirmek ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak adına önemli bir rol oynayabilir.

Bu sonuçlar, şizoid kişilik bozukluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek, toplumsal anlayışı artırmak ve bireylere destek olmak için çeşitli önlemler almanın önemini vurgulamaktadır. Şizoid kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin anlaşılması, desteklenmesi ve toplumla uyum içinde yaşaması için duyarlılık ve empati önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Şizoid kişilik bozukluğu nedir?

Bireyin genellikle duygusal soğukluk, sosyal izolasyon ve sınırlı duygusal ifade gösterdiği bir kişilik bozukluğudur. Sosyal ilişkilerde zorlanma, yakın ilişkilerden kaçınma ve duygusal izolasyon bu bozukluğun belirgin özellikleridir.

2. Şizoid kişilik bozukluğu nasıl teşhis edilir?

Şizoid kişilik bozukluğu teşhisi, genellikle bir uzman psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılan klinik değerlendirme ve görüşmelerle konulur. Belirtilerin sürekli ve belirgin olması teşhis için önemlidir.

3. Şizoid kişilik bozukluğu tedavi edilebilir mi?

Terapötik yaklaşımlar, bilişsel-davranışçı terapi, psikodinamik terapi ve destekleyici terapiler, bireyin duygusal ifade kapasitesini artırmasına ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

4. Şizoid kişilik bozukluğu olan biri normal sosyal ilişkilere sahip olabilir mi?

Evet, şizoid kişilik bozukluğu olan bireyler normal sosyal ilişkilere sahip olabilir, ancak genellikle bu ilişkiler daha sınırlı ve derinlikten yoksundur. Terapi ve sosyal beceri eğitimi, bu bireylerin daha sağlıklı sosyal etkileşimlere yönlendirilmesine yardımcı olabilir.

5. Şizoid kişilik bozukluğu ile yaşayan birinin günlük yaşamı nasıl etkilenir?

Şizoid kişilik bozukluğu olan bireylerin günlük yaşamları, sosyal etkileşimlerdeki zorluklar nedeniyle etkilenebilir. İş ve sosyal ortamlarda problem yaşayabilirler, ancak uygun destek ve stratejilerle bu zorlukların üstesinden gelme potansiyelleri vardır.

Psikomental Psikoloji Uzman Ekibi

Hizmet Alanlarımız

Psikomental Psikoloji, kişilik bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir ekiple hizmet vermektedir. Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarında sürekli ve belirgin bir sapma ile karakterize edilen zorlayıcı durumları içerir. Uzman ekibimiz, özellikle şizoid kişilik bozukluğu gibi kişilik bozukluklarıyla ilgili geniş bir deneyime sahiptir.

Uzman Ekibimizin Özellikleri

Psikomental Psikoloji uzman ekibi, kişilik bozuklukları alanında uzmanlaşmış, deneyimli ve duyarlı profesyonellerden oluşmaktadır. Ekibimiz, bireylerin kişilik bozukluklarıyla başa çıkma süreçlerinde etkili destek sağlamak amacıyla çeşitli terapötik yaklaşımları benimsemektedir. Özellikle şizoid kişilik bozukluğu üzerine odaklanan ekibimiz, bireylerin bu zorlu durumla nasıl baş edebileceklerine dair bireysel ve grup terapileri sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

Uzman ekibimiz, şizoid kişilik bozukluğu yaşayan bireylerin yanı sıra diğer kişilik bozukluklarına sahip olanlara da hizmet vermektedir. Hizmetlerimiz şu şekilde özetlenebilir:

 • Bireysel Terapi: Uzmanlarımız, bireylerin kişilik bozukluklarıyla ilgili bireysel terapi seansları düzenler. Bu seanslar, bireyin duygusal ifade eksikliği, sosyal izolasyon ve diğer belirtilerle başa çıkmasına yardımcı olmayı amaçlar.
 • Grup Terapileri: Bireylerin birbirleriyle deneyimlerini paylaşabildikleri ve destek bulabildikleri grup terapileri, kişilik bozukluklarıyla başa çıkma sürecini güçlendirebilir.
 • Sosyal Beceri Eğitimi: Uzman ekibimiz, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim programları sunmaktadır. Bu programlar, sosyal etkileşimlerde daha rahat hissetmelerini sağlayabilir.
 • Aile ve Çift Terapileri: Bireyin sosyal ilişkileri üzerindeki etkileri anlamak ve bu ilişkileri güçlendirmek adına aile ve çift terapileri de sunulmaktadır.

Psikomental Psikoloji uzman ekibi, kişilik bozuklukları konusundaki uzmanlığı ve bireylere duyarlı ve etkili destek sağlama misyonuyla ön plana çıkmaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Uzmanlık Alanlarımız

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de hizmet veren uzman psikolog ekibiyle bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına cevap verir. Uzman psikologlarımız, geniş bir yelpazede uzmanlık alanlarına sahiptir ve kişisel gelişimden duygusal zorluklarla başa çıkmaya kadar birçok konuda destek sunarlar. Her bireye özgü yaklaşımlar geliştirerek, kişinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi amaçlarız.

Hizmetlerimiz

 • Bireysel Terapi: Bireyin kişisel zorluklarını anlamak ve bu zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla bireysel terapi seansları düzenlenir.
 • Çift ve Aile Terapisi: İlişki sorunları, iletişim problemleri veya aile içi çatışmalarla başa çıkmak isteyen bireylere çift ve aile terapisi sunulur.
 • Stres ve Anksiyete Yönetimi: Günlük yaşamın getirdiği stres ve anksiyete ile başa çıkma konusunda destek sağlanır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Çocuk Oyun Terapisi

Uzmanlığımız

Çocuk oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini ve zorluklarını anlamalarına yardımcı olan özel bir terapi türüdür. Uzmanlarımız, çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, oyun yoluyla ifade etme becerilerini geliştirmeye odaklanırlar.

Hizmetlerimiz

 • Duygusal Gelişim: Oyun terapisi, çocukların duygusal ifadelerini anlamalarına ve bu duygularla başa çıkmalarına yardımcı olur.
 • Sosyal Beceriler: Grup oyunları ve etkileşimler, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmelerine olanak tanır.
 • Aile İşbirliği: Uzmanlarımız, çocuk oyun terapisi sırasında ailelerle işbirliği yaparak, evde de destek sağlamaya odaklanırlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Aile Danışmanlığı

Uzmanlarımız

Aile danışmanlığı, aile içi ilişkileri güçlendirmek ve olumlu değişimler sağlamak amacıyla tasarlanmış bir hizmettir. Uzmanlarımız, ailelerle birlikte çalışarak sağlıklı iletişim, çatışma çözme ve birbirlerine destek olma becerilerini geliştirmeye odaklanırlar.

Hizmetlerimiz

İletişim Becerileri: Aile içinde sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmeye yönelik özel çalışmalar yapılır.

Çatışma Çözme: Aile içinde ortaya çıkan çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesine destek sağlanır.

Aile Bağları: Aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirilir.

Psikomental Psikoloji, Online Terapi

Hizmetimiz

Psikomental Psikoloji, bireylerin konforlu bir ortamda uzaktan destek alabilmeleri amacıyla online terapi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet, fiziksel mesafenin bir engel oluşturmadığı durumlarda bireylere erişilebilir bir destek imkanı sağlar.

Online Terapi Alanları

 • Bireysel Online Terapi: Bireyin kişisel zorluklarına çözüm odaklı destek sağlanır.
 • Çift ve Aile Online Terapisi: İlişki sorunlarına veya aile içi çatışmalara uzaktan destek sunulur.
 • Duygusal Destek: Günlük stresle başa çıkma ve duygusal destek alma imkanı sağlanır.

Psikomental Psikoloji, çeşitli hizmet alanlarında uzmanlaşmış bir ekip ve çeşitli terapi seçenekleri sunarak bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına kapsamlı bir şekilde cevap vermeyi hedefler.

Leave a comment