Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Şema Terapisi: Zihinsel Dönüşümün Anahtarı

sema-terapi-sema-terapi-nedir-bakirkoy-psikolog-psikomental Psikoloji

Şema Terapisi Nedir?

Şema terapisi, bireylerin yaşamlarında tekrarlayan ve olumsuz etkileri olan düşünce, duygu ve davranış kalıplarını anlamayı ve değiştirmeyi hedefleyen etkili bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapi yöntemi, kişinin geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan “şemaları” ve bu şemaların tetiklediği “düşünce tuzağı” ve “duygu tuzağı” gibi olumsuz kalıpları keşfetmeye odaklanır. Şema terapisi, bireyin bu kalıpları fark etmesini, anlamasını ve sağlıklı alternatifler geliştirmesini sağlar. Temel amaç, kişinin yaşam kalitesini artırmak ve zihinsel-duygusal sağlığını iyileştirmektir.

Şema Terapisi Kavramı

Şema terapisi, 1980’lerde Dr. Jeffrey E. Young tarafından geliştirilen bir terapi yaklaşımıdır. Kavram, bireyin çocukluk döneminde yaşadığı deneyimlerin, kalıplaşmış inanç ve düşünceler şeklinde zihinsel şemalar oluşturduğunu öne sürer. Bu şemalar, bireyin yaşamında tekrarlanan problemlere neden olur ve olumsuz duygusal tepkileri tetikler. Şema terapisi, bu kalıpları fark etmeyi, anlamayı ve değiştirmeyi hedefler. Terapi sürecinde, bireyin geçmiş deneyimlerini keşfetmesi, duygusal ihtiyaçlarını tanıması ve sağlıklı iletişim ve davranış becerilerini geliştirmesi teşvik edilir.

Şema Terapisi Temel Prensipleri

Şema terapisi, bazı temel prensiplere dayanır. Bu prensipler, terapi sürecindeki yol gösterici ilkelerdir ve terapist ile birey arasındaki işbirliğini destekler. İşte şema terapisinin temel prensiplerinden bazıları:

Farkındalık ve anlayış: Şema terapisi, bireyin kendi iç dünyasını keşfetmesine ve şemalarını anlamasına odaklanır. Farkındalık ve anlayış, değişim sürecinin temelini oluşturur.

Güvenli ilişki: Terapi sürecinde terapist ile birey arasında güvenli bir ilişki kurulması önemlidir. Bu ilişki, bireyin duygusal açıdan desteklenmesini ve şemalarını paylaşmasını sağlar.

Deneyimsel teknikler: Şema terapisinde, deneyimsel ve duygusal odaklı teknikler kullanılır. Bu teknikler, bireyin duygusal deneyimlerini keşfetmesini ve şemalarını doğrudan deneyimlemesini sağlar.

Sınırlar ve yapılandırma: Şema terapisi, belirli sınırlar ve yapılar içinde gerçekleştirilen bir terapi yöntemidir. Terapi sürecinde hedefler belirlenir, görevler verilir ve belirli bir planlama yapılır.

Bu temel prensipler, şema terapisinin etkili bir şekilde uygulanmasına ve bireyin zihinsel-duygusal sağlığını geliştirmesine yardımcı olur.

Şema Terapisi Nasıl Uygulanır?

Şema terapisi, deneyimli bir Uzman Psikolog tarafından yürütülen bir terapi yöntemidir. Terapi süreci, bireyin öznel ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. İlk Değerlendirme: Şema terapisi süreci, bireyle ilk değerlendirme görüşmesiyle başlar. Bu görüşmede, bireyin terapi hedefleri, geçmiş deneyimleri, şemaları ve sorunları hakkında bilgi toplanır.

2. Şema Haritalama: Terapist, bireyin şemalarını ve bu şemaların yol açtığı düşünce, duygu ve davranış kalıplarını anlamak için şema haritalama tekniğini kullanır. Bu aşamada, bireyin geçmiş deneyimleri, aile ilişkileri ve önemli yaşantıları değerlendirilir.

3. Şema Çalışması: Şema terapisi sürecinde, bireyin şemalarıyla çalışılır. Terapist, bireyin şemalarını fark etmesini ve olumsuz kalıpları değiştirmesini teşvik eder. Bireye, sağlıklı alternatif düşünceler ve davranışlar geliştirmesi için destek verilir.

4. Görevler ve Ev Ödevleri: Şema terapisinde, bireye terapi sürecini destekleyen görevler ve ev ödevleri verilir. Bu görevler, bireyin terapi dışında da şema çalışmasını sürdürmesini sağlar ve terapinin etkisini artırır.

sema-terapi-sema-terapi-nedir-bakirkoy-psikolog-psikomental Psikoloji

Şema Terapisi Teknikleri

Şema terapisi sürecinde çeşitli teknikler kullanılır. Bu teknikler, bireyin şemalarını fark etmesine, anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olur. İşte bazı yaygın olarak kullanılan şema terapisi teknikleri:

– Duygusal Deneyimleme: Bireyin duygusal deneyimlerini aktif olarak yaşaması sağlanır. Bu, bireyin şemalarını doğrudan deneyimlemesini ve duygusal deneyimlerini ifade etmesini sağlar.

– İçsel Diyalog: Bireyin şemalarıyla olan içsel diyalogunu fark etmesi ve şemalarının seslerini tanıması teşvik edilir. Birey, içsel seslerini ifade ederek şemalarını daha iyi anlar.

Role Play (Rol Oynama): Birey, terapist veya başka bir bireyin rolünü oynayarak farklı perspektiflerden şemalarını keşfeder. Bu teknik, bireyin şemalarını dışarıdan gözlemlemesine yardımcı olur.

– Hayal Etme: Birey, geçmiş deneyimleri veya gelecekteki durumları hayal ederek şemalarını daha iyi anlar ve sağlıklı alternatifler geliştirmeye odaklanır.

Şema terapisi, bu ve benzeri teknikleri kullanarak bireyin şemalarını fark etmesini, anlamasını ve değiştirmesini sağlar. Terapist, bireyin terapi sürecindeki ilerlemesini takip eder ve destek sağlar.

Kimler Şema Terapisi Alabilir?

Şema terapisi, her yaştan birey için uygun bir terapi yaklaşımıdır. Şu durumlarda şema terapisi almak faydalı olabilir:

 • Duygusal sorunlar yaşayan yetişkinler
 • Çocuklar ve ergenlerde görülen davranışsal sorunlar
 • İlişki sorunları yaşayan çiftler
 • Sınır kişilik bozukluğu gibi karmaşık psikolojik sorunlarla mücadele eden bireyler

Yetişkinler İçin Şema Terapisi

Yetişkinler için şema terapisi, geçmiş deneyimlerin günümüzdeki olumsuz kalıplara nasıl etki ettiğini anlamayı ve değiştirmeyi hedefler. Şema terapisi, çocukluk döneminde oluşan şemaların yetişkin yaşamına nasıl yansıdığını keşfeder ve sağlıklı düşünce ve davranış alternatifleri geliştirmeye odaklanır.

Sınır Kişilik Bozukluğu ve Şema Terapisi

Sınır kişilik bozukluğu, bireylerde istikrarsız ilişkiler, yoğun duygusal dalgalanmalar, benlik saygısı sorunları ve kimlik belirsizliği gibi zorluklara yol açan bir durumdur. Şema terapisi, sınır kişilik bozukluğu olan bireylerin şemalarını keşfetmelerine ve sağlıklı ilişkiler, benlik saygısı ve duygusal dengeyi geliştirmelerine yardımcı olur.

Çocuk ve Ergenler İçin Şema Terapisi

Çocuklar ve ergenler de şema terapisi yoluyla zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirebilirler. Şema terapisi, çocukların ve ergenlerin olumsuz kalıpları fark etmelerine ve sağlıklı düşünce ve davranış becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bireysel terapi veya aile terapisi formatında uygulanabilir.

Şema Terapisi Uygulamaları

Şema terapisi, geniş bir uygulama alanına sahiptir. Aşağıdaki durumlar için şema terapisi uygulanabilir:

 • Depresyon ve anksiyete bozuklukları
 • Yeme bozuklukları
 • Öfke problemleri
 • Bağımlılık ve madde kullanımı
 • Kişilik bozuklukları
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Bu uygulamalar, şema terapisinin farklı alanlarda etkili bir şekilde kullanılabileceğini göstermektedir. Uygulama alanları, bireyin ihtiyaçlarına ve terapistin uzmanlığına göre şekillendirilir.

Psikolojik Şemalar Nelerdir?

Psikolojik şemalar, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını yönlendiren temel inanç ve kalıplardır. Bu şemalar, çocukluk dönemindeki deneyimler, aile ilişkileri ve çevresel faktörler gibi etkilerle oluşur. Psikolojik şemalar, bireyin yaşamında tekrarlayan sorunlara neden olabilir ve olumsuz duygusal tepkilere yol açabilir.

Değersizlik Şeması

Değersizlik şeması, bireyin kendini değersiz, yetersiz ve önemsiz hissetmesine neden olan bir psikolojik şemadır. Bu şema, genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, aşağılayıcı söylemler veya sürekli eleştiriler gibi etkilerle oluşur. Değersizlik şeması aktive olduğunda, bireyde düşük özgüven, kendine olan güvensizlik, başarısızlık korkusu gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

şema-terapi-şema-terapi-nedir-bakirkoy-psikolog-psikomental

Mükemmeliyetçilik Şeması

Mükemmeliyetçilik şeması, bireyin sürekli mükemmeliyet arayışı içinde olmasına ve kendi hatalarını tolere etmekte zorlanmasına neden olan bir psikolojik şemadır. Bu şema, çocukluk döneminde aşırı talepkar ve eleştirel bir ebeveynin etkisiyle oluşabilir. Mükemmeliyetçilik şeması aktive olduğunda, bireyde aşırı stres, sürekli başarı hedefi, düşük özgüven ve mükemmeliyetçilik beklentisi gibi belirtiler gözlenebilir.

Bağımlılık Şeması

Bağımlılık şeması, bireyin başkalarına aşırı bağımlı hale gelmesine ve kendi başına karar verme gücünü kaybetmesine neden olan bir psikolojik şemadır. Bu şema, çocukluk döneminde yetersiz korunma ve destekleme gibi faktörlerin etkisiyle oluşabilir. Bağımlılık şeması aktive olduğunda, bireyde başkalarının onayına aşırı ihtiyaç duyma, karar verme güçlüğü, bağımlı ilişkiler kurma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu psikolojik şemalar, bireylerin yaşamlarında tekrarlayan sorunlara ve olumsuz duygusal tepkilere yol açabilir. Şema terapisi, bu şemaların fark edilmesini, anlaşılmasını ve sağlıklı alternatiflerin geliştirilmesini hedefler.

Şemaların Avantajları Nelerdir?

Şemalar, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını iyileştirmek için önemli avantajlar sunar. İşte şemaların bazı avantajları:

Şemaların Farkındalık Sağlaması

Şemaların fark edilmesi, bireyin iç dünyasını daha iyi anlamasına ve olumsuz kalıplarını tanımlamasına yardımcı olur. Şemaların farkına varmak, bireyin kendi düşünce, duygu ve davranış kalıplarını daha iyi gözlemlemesini sağlar. Bu farkındalık, bireyin şemalarının kaynağını keşfetmesine ve daha sağlıklı bir şekilde tepki vermesine olanak tanır.

Sağlıklı Alternatiflerin Geliştirilmesi

Şema terapisi, bireye sağlıklı düşünce ve davranış alternatifleri geliştirme konusunda yardımcı olur. Şemaların fark edilmesi ve anlaşılmasıyla birlikte, bireyin olumsuz kalıplarını değiştirecek sağlıklı alternatiflerin geliştirilmesi teşvik edilir. Birey, daha adaptif düşünceleri benimseyerek, daha sağlıklı duygusal tepkiler verebilir ve olumlu davranışlar sergileyebilir.

Şemaların fark edilmesi ve sağlıklı alternatiflerin geliştirilmesi, bireyin zihinsel ve duygusal dönüşümünü destekler. Şema terapisi, bu avantajları kullanarak bireyin yaşam kalitesini artırmaya ve daha sağlıklı bir şekilde işlevsel olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Psikomental Psikoloji Uzmanları Şema Terapi Desteği

Psikomental Psikoloji Kliniği olarak, uzman Bakırköy psikolog ekibimizle şema terapisi konusunda danışanlara destek vermekteyiz. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, şema terapi hakkında daha fazla bilgi almak veya şema terapisi desteği için randevu almak isteyenler, Psikomental Psikoloji Kliniği’nden randevu talebinde bulunabilirler. Uzmanlarımız, bireylerin ihtiyaçlarına uygun tedavi ve destek stratejileri sunmak için burada hazır bulunmaktadır.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

Psikomental

Leave a comment