Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Othello Sendromu

Othello Sendromu

Othello Sendromu Nedir?

Othello Sendromu, psikolojik bir durum olarak, genellikle aşırı kıskançlık ve takıntılı düşüncelerle karakterizedir. Adını, William Shakespeare’in ünlü trajedisindeki karakter Othello’dan alır. Othello’nun hikayesinde, kıskançlık ve şüphe duygularının bir tragik olayları tetiklemesi üzerinden bu sendromun adı verilmiştir. Bu sendromu yaşayan bireyler, gerçek dışı kıskançlık hissiyatlarına kapılarak, bu duyguları kontrol etmekte zorlanabilirler. Othello Sendromu, genellikle romantik ilişkilerde ortaya çıksa da, diğer sosyal ilişkilerde de görülebilir. Modern yaşamın getirdiği zorluklar ve iletişim araçlarındaki gelişmeler, bu sendromun ortaya çıkmasını etkileyebilir. Bu durum, bireyin ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

Bireyler arasındaki ilişkilerde Othello Sendromu’nun belirtileri arasında, aşırı kıskançlık, paranoya, sürekli şüphe duyma ve karşı tarafı sürekli sorgulama eğilimleri bulunmaktadır. Bu belirtiler, sağlıklı bir ilişkinin dinamiklerini olumsuz yönde etkileyerek, çiftler arasında güvensizlik ve iletişim sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, bu sendromun medya tarafından nasıl temsil edildiği ve toplumsal algısı da önemli bir konudur.

Othello Sendromu’nun kökeni, belirtileri ve etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu durumu anlamak ve başa çıkmak için önemli bilgiler sunmaktadır. Bu yazıda, Othello Sendromu’nu detaylı bir şekilde irdeleyerek, bu durumu yaşayan bireylere yönelik sağlık profesyonellerinin sağlayabileceği destek ve başa çıkma yöntemleri ele alınacaktır. İlgili vakalar üzerinden örnekler verilerek, Othello Sendromu’nun gerçek yaşamda nasıl ortaya çıkabildiği daha yakından incelenecek.

Othello Sendromu Belirtileri

Othello Sendromu, bireyler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan aşırı kıskançlık ve takıntılı düşüncelerle tanımlanan bir psikolojik durumdur. Bu sendromun belirtileri genellikle kişinin duygusal ve zihinsel sağlığını derinden etkiler.

Aşırı Kıskançlık

Othello Sendromu’nda en belirgin belirtilerden biri aşırı kıskançlıktır. Kişi, gerçek dışı kıskançlık duygularına kapılarak, partnerinin sadakatini sürekli olarak sorgular. Bu durum, ilişkide güvensizlik ve gerilim yaratır.

Paranoya

Othello Sendromu’na sahip bireyler, genellikle paranoid düşüncelere kapılır. Partnerlerinin kendilerini aldattığına dair sürekli şüphe duyarlar ve bu düşünceleri kontrol etmekte zorlanırlar. Paranoid düşünceler, ilişkideki iletişimi olumsuz etkiler.

Sürekli Şüphe Duyma

Othello Sendromu’nu yaşayan kişiler, partnerlerinin davranışlarını sürekli olarak sorgular ve şüphe duyarlar. Küçük olaylar, büyük bir ihanetmiş gibi algılanır ve bu durum, ilişkide gerilime ve sürekli bir gerginliğe neden olabilir.

Karşı Tarafı Sürekli Sorgulama Eğilimi

Othello Sendromu’na sahip olan bireyler, partnerlerini sürekli olarak sorgularlar. Partnerlerinin her adımını izleme ve kontrol etme ihtiyacı duyarlar. Bu durum, ilişkide özgürlük eksikliğine ve partnerin rahatsızlık hissetmesine yol açabilir.

Othello Sendromu belirtileri, genellikle bireyin ilişkilerinde ve kişisel yaşamında ciddi sorunlara neden olabilir. Bu belirtilerle başa çıkabilmek için bireylerin profesyonel yardım alması ve terapi süreçlerine katılması önemli olabilir.

Othello Sendromu ile İlişkili Durumlar

Othello Sendromu, genellikle romantik ilişkilerle sınırlı kalmayıp, farklı durumlarla da ilişkilendirilebilir. Bu durumla bağlantılı olarak gözlemlenen bazı durumlar şunlardır:

 • Kıskançlık Temelli İlişki Sorunları: Othello Sendromu, temelde aşırı kıskançlık duygularına dayandığından, bu sendromu yaşayan bireyler arasında kıskançlık temelli ilişki sorunları sıkça görülür. Partnerin sürekli sorgulanması ve şüphe duyulması, ilişkide gerilime yol açabilir.
 • Sağlıklı Kıskançlık ve Othello Sendromu Arasındaki Farklar: Sağlıklı bir ilişkide kıskançlık normaldir, ancak Othello Sendromu’nda kıskançlık aşırıya kaçar. Sağlıklı kıskançlık, güvene dayalıdır ve partnerin özgürlüğünü kısıtlamaz. Othello Sendromu’nda ise kıskançlık kontrolsüz ve irrasyonel olabilir.
 • Teknolojinin Rolü: Modern teknolojinin yükselişi ile Othello Sendromu’nun ortaya çıkmasında teknolojinin etkisi önemlidir. Sosyal medya platformları ve iletişim araçları, kişiler arasındaki ilişkilerde şüphe duygularını tetikleyebilir ve kıskançlık hissini artırabilir.
 • Gelişmekte Olan İlişkilerdeki Etkileri: Othello Sendromu, ilişkinin henüz sağlam temellere oturmadığı, gelişmekte olan aşamalarında daha sık görülebilir. İlişkinin erken dönemlerinde, güvensizlik duygularının yüksek olması bu sendromun ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.
 • İletişim Zorlukları: Othello Sendromu’na sahip bireyler arasında görülen sürekli şüphe ve sorgulama eğilimi, iletişim zorluklarına neden olabilir. Partnerler arasındaki açık iletişim eksikliği, ilişkideki sorunları derinleştirebilir.
 • Medyanın Etkisi: Medyanın, Othello Sendromu ile ilişkilendirilmiş hikayeleri işlemesi, bu sendromun toplumsal algısını etkileyebilir. Medya aracılığıyla bu tür durumların romantize edilmesi, bu sendromun yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.

Othello Sendromu ile ilişkilendirilen durumlar, genellikle bireyler arasındaki güven, iletişim ve duygusal bağlam gibi temel ilişki dinamiklerini etkileyebilir. Bu durumlarla başa çıkabilmek için sağlıklı iletişim, güven oluşturma ve gerekirse profesyonel yardım almak önemlidir.

Othello Sendromu ve Medya

Othello Sendromu, sadece bireyler arasındaki ilişkilerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda medyanın etkisi altında da önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda gözlemlenen bazı durumlar şunlardır:

Popüler Kültürdeki Temsiliyet: Othello Sendromu, edebiyattan sinemaya, televizyondan müziğe kadar popüler kültürde çeşitli eserlerde temsil edilmektedir. Bu eserler, bu sendromun karmaşıklıklarını ve etkilerini izleyiciye aktararak, toplumsal bilincin şekillenmesine katkıda bulunabilir.

Medyanın Rolü: Medya, Othello Sendromu’nu romantik bir dram veya trajik bir hikaye olarak işleyerek, izleyiciler üzerinde duygusal etki yaratabilir. Bu tür temsiller, izleyicilerin benzer durumlar karşısında duyarlılık geliştirmesine ve bu sendromun gerçek hayatta nasıl ortaya çıkabileceği konusunda farkındalık oluşturabilir.

Sosyal Medyanın Etkisi: Sosyal medya platformları, bireyler arasındaki ilişkilerde kıskançlık ve güvensizlik duygularını tetikleyebilir. Partnerler arasındaki etkileşimlerin sanal ortamda paylaşılması, Othello Sendromu’nu yaşayan bireylerde şüphe ve kıskançlık hissini artırabilir.

Toplumsal Algı: Othello Sendromu, medya aracılığıyla toplumun algısını etkileyebilir. Medya, bu sendromu yaşayan karakterleri romantikleştirerek veya dramatize ederek, izleyicilerin bu duruma bakış açısını etkileyebilir.

Gerçek Hayattan Örnekler: Medya, gerçek hayattan alınan örnek vakaları işleyerek, Othello Sendromu’nun nasıl ortaya çıkabileceğini izleyicilere aktarabilir. Bu durumlar, izleyicilerin benzer durumlarla karşılaştıklarında daha empatik olmalarına katkıda bulunabilir.

Othello Sendromu ve medya arasındaki bu ilişki, toplumsal farkındalığı artırabilir ve bu sendromun gerçek hayatta nasıl bir etki yarattığını anlamak adına önemli bir role sahiptir. Medya, bu konuda sorumluluk alarak izleyicilere sağlıklı ilişki dinamikleri ve duygusal sağlıkları koruma konusunda bilinçlendirme yapabilir.

Othello Sendromu ve Modern İlişkiler

Othello Sendromu, geleneksel ilişki dinamiklerine ek olarak, modern yaşamın getirdiği yeni zorluklarla da ilişkilendirilebilir. Bu modern dinamikler, Othello Sendromu’nun ortaya çıkmasına ve etkileşim şeklinin evrimine katkıda bulunabilir.

Teknolojinin Rolü

Modern ilişkilerde teknolojinin etkisi büyük bir faktördür. Sosyal medya, anlık mesajlaşma uygulamaları ve diğer iletişim araçları, bireyler arasındaki etkileşimi değiştirebilir. Örneğin, partnerlerin birbirinin sosyal medya hesaplarını takip etmesi, paylaşımları incelemesi, Othello Sendromu’nun tetiklenmesine ve kıskançlık duygularının artmasına neden olabilir.

Sanal İlişkiler

Modern çağda, birçok ilişki sanal ortamda başlamakta veya bu ortamda devam etmektedir. Online flörtleşme ve tanışma uygulamaları, bireylerin birbirleriyle tanışma şeklini değiştirmiştir. Bu durum, partnerler arasındaki güvensizlik duygularını artırabilir ve Othello Sendromu’nun ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Hızlı İletişim ve Anlık Beklentiler

Modern iletişim araçları, anlık cevaplar ve sürekli bağlantı beklentisi yaratabilir. Bu beklenti, partnerin anında ulaşılabilir olması gerektiği hissini doğurabilir. Eğer bu beklenti karşılanmazsa, Othello Sendromu’na sahip bireylerde şüphe ve kıskançlık duyguları daha da artabilir.

Özgürlük ve Bağımsızlık

Modern ilişkilerde bireyler, daha fazla özgürlük ve bağımsızlığa sahip olma eğilimindedir. Ancak, bu durum bazı bireylerde kontrol kaybı hissini tetikleyebilir ve Othello Sendromu’nun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Othello Sendromu’nun modern ilişkilerle ilişkilendirilmesi, bu sendromun sadece bireyler arasındaki ilişkilerle değil, aynı zamanda toplumsal ve teknolojik değişimlerle de etkilendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, modern ilişkilerdeki dinamikleri anlamak ve bu dinamiklere uygun şekilde iletişim kurmak önemlidir.

Othello Sendromu ile Başa Çıkma Yolları

Othello Sendromu, bireyler arasındaki ilişkilerde sorunlara yol açabilen karmaşık bir durumdur. Ancak, bu sendromun etkileriyle başa çıkabilmek ve sağlıklı ilişkiler kurabilmek için aşağıdaki yöntemler önemli bir rol oynayabilir:

1. Profesyonel Destek Almak:

 • Othello Sendromu ile başa çıkmak için uzman bir psikolog veya terapistten profesyonel destek almak önemlidir. Bu profesyoneller, bireyin duygusal durumunu değerlendirerek uygun terapi yöntemlerini uygulayabilirler.

2. İletişim Becerilerini Geliştirmek:

 • Sağlıklı iletişim, Othello Sendromu’nun etkilerini azaltmada önemli bir rol oynar. Partnerler arasındaki açık ve anlayışlı iletişim, güvensizlik duygularını hafifletebilir.

3. Güveni İnşa Etmek:

 • Othello Sendromu genellikle güvensizlik duygularından kaynaklanır. Güveni artırmak için partnerler birbirlerine karşı dürüst ve şeffaf olmalıdır. Geçmişteki deneyimlerden ders çıkararak geleceğe odaklanmak önemlidir.

4. Bireysel Gelişimi Desteklemek:

 • Othello Sendromu’nun üstesinden gelmek için bireysel gelişime odaklanmak önemlidir. Kişisel hedeflere yönelmek ve kendi özgüveni üzerinde çalışmak, ilişkideki kıskançlık duygularını azaltabilir.

5. Sağlıklı Sosyal İlişkiler Kurmak:

 • Dış sosyal çevrelerle bağlantı kurmak, bireyin sadece partnerine odaklanmaktan çıkmasına yardımcı olabilir. Sağlıklı sosyal ilişkiler, Othello Sendromu’nun etkilerini dengelemede yardımcı olabilir.

6. Kendine Empati Göstermek:

 • Bireyin kendi duygusal durumunu anlaması ve kabul etmesi önemlidir. Kendine empati göstermek, içsel çatışmaları anlamak ve bu konuda adım atmak için önemli bir adımdır.

Othello Sendromu ile başa çıkma yolları, bireyin kendi içsel süreçlerini anlaması, duygusal zekasını geliştirmesi ve sağlıklı ilişki dinamikleri kurması üzerine odaklanır. Bu yöntemler, bireyin daha bilinçli ve dengeli bir şekilde ilişki yaşamasına yardımcı olabilir.

Othello Sendromu Örnek Vakalar

1. Film ve Dizi Karakterleri:Othello Sendromu, film ve dizilerde sıkça kullanılan bir tema olmuştur. Örneğin, bir karakterin partnerine aşırı kıskançlık ve şüphe ile yaklaşması, izleyicilerin bu sendromla tanışmalarına ve konuyla empati kurmalarına neden olabilir.

2. Gerçek Hayattan Vakalar:Medyada yer alan gerçek hayattan örnek vakalar, Othello Sendromu’nun toplum içinde nasıl ortaya çıkabildiğini gösterir. Haberlerde yer alan ilişki dramaları, bu sendromun etkilerini yansıtabilir.

3. Sanal Ortam ve Othello Sendromu:Sosyal medya platformlarında ve çevrimiçi ilişkilerde yaşanan kıskançlık ve güvensizlik durumları, Othello Sendromu’nun modern yaşamda nasıl etkili olduğunu gösteren örnekler sunabilir.

Othello Sendromu ve Toplumsal Algı

1. Medyanın Etkisi:Medya, Othello Sendromu’nu romantize ederek veya dramatize ederek toplumsal algıyı etkileyebilir. Bu durum, izleyicilerin bu sendromu yaşayan bireyleri nasıl değerlendirdiğini ve anladığını etkileyebilir.

2. Toplumsal Normlar ve Beklentiler:Toplumun ilişkilerle ilgili normları ve beklentileri, Othello Sendromu’nu yaşayan bireylerin nasıl değerlendirildiğini etkileyebilir. Toplumsal normlar, bu sendromun kabul edilebilirliği konusunda önemli bir rol oynar.

3. Bilinçlendirme Çalışmaları:Toplumda Othello Sendromu hakkında bilinçlendirme çalışmaları, insanların bu durumu anlamalarına ve empati geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu tür çalışmalar, toplumsal algının olumlu yönde değişmesine katkıda bulunabilir.

4. Destigmatizasyon Çabaları:Othello Sendromu ile yaşayan bireylere yönelik destigmatizasyon çabaları, toplumun bu duruma bakışını olumlu yönde değiştirebilir. Bu tür çabalar, insanlara bu sendromun bir psikolojik durum olduğunu anlatarak, duyarlılığı artırabilir.

Othello Sendromu’nun örnek vakaları, bu durumun gerçek hayattaki ve medyadaki yansımalarını göstererek toplumsal bilinci şekillendirebilir. Toplumsal algıyı anlamak ve bu sendromla ilgili doğru bilgileri yaymak, toplumun bu konuda daha bilinçli bir tutum sergilemesine katkı sağlayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Othello Sendromu nedir?

Othello Sendromu, aşırı kıskançlık ve takıntılı düşüncelerin karakterize ettiği psikolojik bir durumdur. Genellikle romantik ilişkilerde ortaya çıkar ve kişinin gerçek dışı kıskançlık hissiyatlarına kapılmasına neden olabilir.

2. Othello Sendromu’nun belirtileri nelerdir?

Othello Sendromu’nun belirtileri arasında aşırı kıskançlık, paranoid düşünceler, sürekli şüphe duyma, partneri sürekli sorgulama eğilimi gibi davranışlar bulunabilir.

3. Othello Sendromu sadece romantik ilişkilerde mi görülür?

Hayır, Othello Sendromu sadece romantik ilişkilerle sınırlı değildir. Diğer sosyal ilişkilerde, arkadaşlık ve aile ilişkilerinde de ortaya çıkabilir.

4. Modern yaşamın Othello Sendromu’na etkisi nedir?

Teknolojinin yükselişi, sosyal medyanın etkisi ve hızlı iletişim beklentileri gibi modern yaşamın faktörleri, Othello Sendromu’nun ortaya çıkmasını etkileyebilir.

5. Othello Sendromu ile nasıl başa çıkılır?

Othello Sendromu ile başa çıkma yolları arasında profesyonel destek almak, iletişim becerilerini geliştirmek, güveni inşa etmek, bireysel gelişimi desteklemek ve sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak bulunabilir.

6. Medyanın Othello Sendromu’na etkisi nedir?

Medya, Othello Sendromu’nu romantize ederek veya dramatize ederek toplumsal algıyı etkileyebilir. Film, dizi ve haberlerdeki temsiller, bu sendromun toplum tarafından nasıl algılandığını etkileyebilir.

7. Othello Sendromu’nun tedavisi var mıdır?

Othello Sendromu’nun tedavisi, genellikle psikoterapi yöntemlerini içerir. Profesyonel destek almak, bireyin duygusal durumunu değerlendirmek ve sağlıklı başa çıkma mekanizmalarını öğrenmek için önemlidir.

8. Othello Sendromu’na sahip birini nasıl destekleyebilirim?

Othello Sendromu’na sahip birini desteklemek için anlayışlı olmak, açık iletişim kurmak ve gerekirse uzman bir profesyonelin yardımını almak önemlidir. Empati göstermek ve bireyin duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermek de destek sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

Othello Sendromu Psikomental Psikoloji

1. Psikomental Psikologları ile Çalışma:Othello Sendromu ile baş etmek için, uzman psikologlar tarafından sunulan terapi desteği önemlidir. Psikomental Psikoloji Merkezi, deneyimli ve uzman psikologlarla bu konuda destek sağlamaktadır.

2. Bireysel Terapi İmkanı:Othello Sendromu, genellikle bireyin içsel süreçlerinden kaynaklandığı için bireysel terapi bu durumu anlamak ve başa çıkmak adına etkili bir seçenektir. Psikomental Psikoloji Merkezi, bireysel terapi seanslarıyla kişinin özgün ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.

3. Evlilik ve Çift Terapisi:Othello Sendromu, çoğu zaman romantik ilişkilerde ortaya çıkabilir. Bu durumu yaşayan çiftler için evlilik ve çift terapisi, ilişkideki dinamikleri anlamak, iletişimi güçlendirmek ve çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek adına etkili olabilir.

4. Bilimsel Yaklaşımlarla Destek:Psikomental Psikoloji Merkezi, Othello Sendromu’na bilimsel olarak kanıtlanmış terapi yöntemleri ile yaklaşmaktadır. BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi gibi farklı yaklaşımlar, bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanarak kullanılabilir.

5. Online Terapi Seçeneği:Pandemi sürecinde sağlık ve güvenlik ön planda olduğu için Psikomental Psikoloji Merkezi, Online Terapi seçeneği sunmaktadır. Bu sayede danışanlar, uzman psikologlarla online platformlar üzerinden görüntülü terapi seanslarına katılabilirler.

Othello Sendromu ile başa çıkmak için Psikomental Psikoloji Merkezi, geniş bir yelpazedeki uzman kadrosu ve çeşitli terapi seçenekleri ile bireyin ihtiyaçlarına uygun destek sağlamaktadır. Psikomental Psikoloji, bilimsel temellere dayalı terapi yöntemleriyle bireyin duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Bakırköy’deki Psikomental Psikoloji Merkezi, Zuhuratbaba bölgesinde 2018 yılında kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Bakırköy’deki uzman psikologlarımız, çeşitli terapi yöntemleriyle bireylere destek sunmaktadır. Merkezimiz, Bireysel Terapi, Çift Terapisi, Çocuk ve Ergen Terapisi gibi farklı terapi alanlarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından işletilmektedir. Bu uzmanlık alanları, danışanların ihtiyaçlarına özel çözümler üretebilmek adına önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bakırköy’deki merkezimiz, konum itibarıyla Bakırköy Meydanı’na sadece bir dakikalık yürüme mesafesindedir. Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere kolay erişim sağlamakta; aynı zamanda Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi daha uzak konumlardan gelen danışanlar için Marmaray, metrobüs, metro duraklarına yakınlık avantajı sunmaktadır.

Danışanlarımızın sağlığı bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, pandemi sürecinde Online Terapi seçeneğimizi aktive ettik. Online Terapi, danışanlarımızın terapi süreçlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerine olanak tanımaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bakırköy’deki Psikomental Psikoloji Merkezi, alanında uzmanlaşmış psikologlarla birlikte çalışmaktadır. Uzman psikologlarımız, bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı disiplinlerde deneyime sahiptir. Her bir uzman, kendi alanındaki güncel bilgileri ve terapi yöntemlerini danışanlara en etkili şekilde sunmak için çaba sarf etmektedir.

Merkezimiz, bireylere sağlıklı zihinsel bir yaşam sürme konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Uzman psikologlarımız, danışanların özgün ihtiyaçlarına uygun olarak terapi süreçlerini yönlendirir ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar. Bakırköy’deki Psikomental Psikoloji Merkezi, psikolojik destek almak isteyen herkesi anlayışla karşılamakta ve bireylerin daha sağlıklı bir zihinsel duruma ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Psikomental Psikoloji Ataköy Psikolog

Ataköy’deki Psikomental Psikoloji Merkezi, danışanlara kaliteli psikolojik destek sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ataköy’deki merkezimize ulaşım kolaylığı, danışanların psikologlarıyla etkili bir iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Ataköy’deki uzman psikologlarımız, çeşitli terapi yöntemleriyle bireylerin ihtiyaçlarına yönelik destek sunmaktadır.

Merkezimiz, bireylerin yaşadıkları sorunlara anlayışlı ve etkili çözümler bulabilmeleri adına çeşitli terapi seçenekleri sunmaktadır. Ataköy’deki Psikomental Psikoloji Merkezi, psikolojik sağlığı ön planda tutarak danışanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Psikomental Psikoloji Online Terapi

Psikomental Psikoloji Merkezi, pandemi sürecinde sağlık ve güvenlik ön planda tutularak Online Terapi seçeneği sunmaktadır. Online Terapi, danışanların uzman psikologlarımızla video görüşme platformları üzerinden güvenli bir şekilde terapi seanslarına katılmasına olanak tanır.

Online Terapi, coğrafi sınırların ötesinde yaşayan danışanlar için de etkili bir çözüm sunar. Bu sayede, bireyler istedikleri yerden, istedikleri zaman uzman psikologlarımızdan destek alabilirler. Psikomental Psikoloji Merkezi, Online Terapi ile bireylerin zihinsel sağlıklarını desteklemeye devam etmektedir.

Leave a comment