Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gerçek Benlik ve İdeal Benlik

Benlik, içinizdeki bireydir. Sizi çalışmaya teşvik eden, size gülümseyen, size değer veren ve sizi önemseyen insan, hepsi varlığını kendi üzerinden onaylayan bireylerdir. Öz disiplin, özgüven ve benlik kavramı gibi benlikle ilgili birçok terim vardır, ancak herkesin ideal benliği ve gerçek rafı tarif etme şekli vardır. En yaygın çalışma alanları, gerçek ve ideal benliği içerir.

Kişisel, sosyal ve profesyonel kimliğinizin bütünleşmesine benlik denir.

Benlik somut bir örnek değildir. Bununla birlikte, bir bireyde beden ve zihinsel işlevlerin birleşik bir sonucu olan psikolojik unsurdur. Bireysel benlik, her insan için benzersiz ve önemlidir. Bir kişinin standartlarının ve davranışlarının doğasını yansıtır. Bireyin bilincinde mevcut olan bireyin kimliğinin özünü belirler.

Benliğin karmaşık doğası farklı şekillerde görülür.

 • Benlik, gerçek veya gerçek benlik ve ideal benlik olarak kategorize edilebilir. Neyin ideal benlik ve gerçek benlik olduğuna dair bu sınıflandırma Carl Rogers tarafından yapılmıştır. Fiziksel ve zihinsel niteliklerinizi anlamanın doğası, gerçek benlik olarak adlandırılabilir. Oysa hayatınızda inşa etmeyi arzuladığınız benlik, ideal benliktir.
 • Psikoloji felsefesinde benlik özne, varoluşsal benlik ve nesne kategorik benlik olarak görülür.
 • Bu, çocuğun bir benliğin varlığını kabul etme yeteneğini anladığı fikrinden türetilmiştir. Ayrıca dış dünyadan farklı ve bağımsız olan benlik, varoluşsal benlik olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan, kategorik benlik, ayırt edici fiziksel nitelikleri temsil ettiği için kendisini farklı benliklerin dünyasında bir kategori olarak tanımlar.

Kişilik açısından benlik, sosyal ve özel benlik olarak kategorize edilebilir.

Sosyal benlik, insanlarla etkileşime giren ve bu kolektif etkileşim yoluyla bir kimlik oluşturan benliği içerir. Özel benlik, kendisiyle etkileşime giren ve dış dünyaya açıklanmayan benliktir.

İdeal Benlik nedir?

İdeal benlik, ideal kalan benliktir ve herkes onun özelliklerini miras almak ister. Bununla birlikte, etkisi o kadar büyüktür ki, bazı kişiler gerçek benliklerini kabul edemeyebilir veya büyüme ve gelişme için gerçek benliklerini değiştirmek isteyebilir. Dış dünya ve onun birey üzerindeki etkisi tarafından belirlenir. Bireyin istek ve beklentilerinden etkilenen benlik, ideal benliktir.

Kendinizi tanımlamak için bir aynanın karşısına geçtiğinizde, sizi gerçek benliğinizden ayıran şey, ideal benliğinizin ne olduğunu belirleyebilir. Bu benlik, gerçek benliğinizin değer sistemini sorguluyor. Bu, bireysel benliğinizin doğal bir eğilimi değildir. Dış dünya tarafından şekillendirilen iç zihninizin bir yansımasıdır. Örneğin, okulunuzda veya kolejinizde birinci olmak istiyorsanız, gayretli ve çalışkan olmanız gerekecek. Bunun yerine, sürekli tembelseniz ve öğrenmeye çalışmıyorsanız, çalışkan ve çalışkan benliğiniz ideal benliğinizdir. Bununla birlikte, ideal benlik ile gerçek benliğin ne olduğu konusunda kafanız karışmamalıdır, çünkü her ikisinin de ayrı artıları ve eksileri bulunmaktadır.

İdeal Benliğiniz nasıl Görünür?

İdeal benliğiniz şöyle görünebilir:

 •  Bir şeyi başarmak için tasarlanmış yeni bir benlik.
 • Başkalarının inançlarına ve değerlerine inanmaya zorlanan tam bir hayali benlik.
 • Gerçek beğenilerinizi ve hoşlanmadıklarınızı unutan bir benlik.
 • Kendinizi karşılaştırdığınız diğer kişi gibi olabilmeniz için size belirli bir şekilde davranmanızı söyleyen ebeveyn benliği.
 • Size ilham veren bir model benliği yerleştirerek kendini geliştiren bir benlik.
 • Sizin tarafınızdan yaratılan hayali bir dünyada hayali bir benlik.

 Gerçek Benlik nedir?

Gerçek bir benlik, bireyin arzularının ve hırslarının gerçeğini sağlar.

Bu benlik bir insanda oluşmaz, doğduğu andan itibaren mevcuttur. Bu benlik dış dünyadan etkilenmez. Bireyin içinde büyümeye ve kendini korumaya devam eder. Bu öz, bir varlığın iradesini ve kararlılığını belirler. Bireyin doğasının gerçekliği, gerçek benliğinde mevcuttur.

Bu birey tutum ve davranışlarında dürüst olacaktır. Bu benlik, kendinizi sevmenizi ve büyümek için doğru yolu seçmenizi sağlar. Bireyselliğinizin gerçek özelliklerini ve özelliklerini içerir. Kendinizi değiştirmek için herhangi bir kültürel veya sosyal talep tarafından yönlendirilmez. Bu benlik, potansiyelinizi tanımlar. Bu benlik, başkalarını düşünmeden kimliğinizi ifade etmenize izin verir.

İdeal Benlik ve Gerçek Benlik Karşılaştırması

ideal benlik ile gerçek benliğin ne olduğu kıyaslandığında anlaşılır. Gerçek ve ideal raflar farklı şekillerde ayırt edilir.

 •  Gerçek benliğin gelişmesi için belirli bir süre veya süre gerekmez. O içsel varlıktır. Ancak ideal bir benliğin gelişmesi ve bireyin yaşamına yerleşmesi için zamana ihtiyacı vardır.
 • Gerçek benlik, bir kişinin zihninde mutluluk ve doyum uyandırabilir. İdeal bir yaşam, hayal kırıklığına, şüpheye ve tatminsizliğe yol açabilir.
 • Gerçek benlik de ideal benlik olabilir veya ona benzeyebilir. Öte yandan, ideal benlik her zaman gerçek olamaz. Sosyal ve kültürel geçmişlere göre filtrelenir.
 • Gerçek benliğin özgünlüğü tamamen güvence altına alınmıştır. Ancak ideal benlik kurgusal olabilir ve bir dereceye kadar pratik olarak imkansız olabilir.

 

İdeal Benlik ve Benlik Saygısı Arasındaki Bağlantı Nedir?

Benlik saygısı, kendinize verdiğiniz değer duygusunu ifade eder.

Kimliğinizin özü, kendinize olan inancınıza bağlıdır. Bu inanç, daha sonra daha yüksek benlik saygısına yol açacak olan sevgi ve nezakete değer verdi. İdeal benlik, gerçek benliğe değer vermeyi zor bulan ve dolayısıyla öz saygısı düşük olan birey için büyümeyi teşvik eden bir araç olabilir. İdeal benlik imajı, yaşamlarını yönetmek için yeteneklerini ve yeteneklerini iyileştirebileceklerini ve geliştirebileceklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca, daha büyük hayaller kurmalarına ve kendilerine değer vermelerine yardımcı olur, bu da yüksek benlik saygısına yol açar.

 

İdeal Sosyal Benlik nedir?

Bireyin sosyal ilişkilerdeki kimliği olarak tanımlanabilir.

Sosyal ilişkilerinizi, arkadaşlıklarınızı ve aile ilişkilerinizi etkili ve esnek bir şekilde algılamanız, sosyal benliğinizin refahını artırır. İdeal bir sosyal benlik, kendinizi halkın veya toplumun önünde tasvir etmek istediğiniz ideal yolu temsil eder. Bu benlik, sosyal gruplar arasında bilinen veya yakın çevreniz arasında popüler olan diğer kişilerin benliklerini algılayan zihin tarafından yaratılır. İdeal sosyal benlik, sosyal benliğin en iyi ve mükemmel görüntüsü olma ihtiyacını yaratır. Bununla birlikte, olumlu bir sosyal benlik, sosyal kimliğinizi kucaklamanıza ve onun kendi hatalarından öğrenmesine izin vermenize yardımcı olabilir.

 

Psikomental Danışmanlık Merkezimizi daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızı  ve danışan yorumlarımızı inceleyebilirsiniz.

Bakırköy Psikolog, Psikomental Psikoloji Randevu oluşturmak ve bilgi almak isterseniz merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

 

Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp Bireysel ve çift terapi süreçlerini yürütmektedir. Emdr, bireysel psikoterapi alanlarında çalışan, Ataköy Psikolog, Florya Psikolog, Bahçelievler Psikolog adreslerinde de hizmet vermektedir.

EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), özellike travma kökenli durumlarda uyguladığımı etkili bir terapi tekniğidir. Kişilerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlanmaların kökenini tespit ettikten sonra köken anılara yönelik duyarsızlaşma ve yeniden işleme terapisidir. Kişilerin travmatik anılarına dair objektif düşünceler geliştirmeleri ve kendilerine yönelttikleri olumsuz inançlardan sıyrılmalarına yardımcı olur. Bilimsel olarak etkinliği ispatlanmış Bakırköy EMDR Terapisi merkezimizde uzmanlarımız tarafından uygulanmaktadır.

Psikoterapi Nedir?

Kişilerin günlük yaşamda zorlandıkları, ilişkilerini ve işlevselliklerini etkileyen ve bozan konularda kendilerini geçmiş ilişkilerini de anlamlandırarak büyüme, gelişme süreçlerini besler. Psikoterapi sürecinde bireylerin psikolojik esneklik sağamaları, çevresi ile uyumlu iletişimler kurabilmesi, sınır koyabilmesi, duygusal dalgalanmalarını anlamlandırıp yönetmeleri amaçlanır. Danışanın iyi hissetmesine değil iyileşmesine odaklanan bir süreçtir.

Ataköy Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp,  Psikoterapi kişilerin yaşam kalitesini arttırabillmesi için başvurabilecekleri bir alandır. Terapi sürecinde kişiler kendilerine ve ilişkilerine dair bilinçli bir farkındalık geliştirmelerine yarar sağlar. Danışanla işbirliği halinde ilerleyen bu süreçten danışanın katılımı, terapiye olan inancı ve terapistine olan güveni sağaltım sürecinde önemli rol oynar.

Bahçelievler Psikolog | Psikoterapist – Evlilik Terapisti – EMDR Terapisti Uzm. Klinik Psk Sinem Özkaya Alp: Psikoterapi sürecinde danışan kendini ve duyguları sağlıklı bir şekilde anlamak ve ifade etmeyi öğrenir. Kendisini zorlayan, yoran bir duyguyu yoğun bir şekilde deneyimleyen kişi, kendine ve konuya dair objektifliği bozulur. Objektif değerlendirme bozululduğunda kişi içinde bulunduğu durumu net göremez. Net olarak değerlendiremediği için sorunun içinden çıkması, yolunu bulması bir o kadar zor olur. Terapi sürecinde kişinin içinde bulunduğu durum detaylı bir şekilde incelenir ve danışanın da o netlikle değerlendirmesine yardımcı olunur. 

Bakırköy Psikolog arayışım var. Bakırköy’de şubeniz var mı?

Evet Psikomental Psikoloji merkezimiz Bakırköy meydanda bulunmaktadır. Bakırköy psikolog merkezimize ulaşım oldukça kolaydır. Marmaray arka sokağımızda bulunmakta olup aynı zamanda metrobüs, metro, otobüs, minibüsle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Online Terapi Hizmetiniz var mı?

Merkezimize ulaşımı zor olan danışanlarımız için online terapi, online danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Detaylı bilgi almak isterseniz kurumumuzu arayabilirsiniz. 

Psikolog Randevu almak istiyorum. En iyi psikolog için hangi konularda terapiye başvurabilirim. 

Terapide çalıştığımız konular şu şekildedir. Depresyon, Kayıp ve yas danışmanlığı, fobiler, Travma ve iyileşme, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bağımlılık, Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Stres yönetimi, Özgüven eksikliği gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Bakırköy Kurumsal Danışmanlık

Alnında uzman psikolog kadromuzla firma ve kurumlara yönelik danışmanlık ve eğitim vermekteyiz. Şirketlerin talepleri doğrultusunda ihtiyaca yönelik kurumun çalışma alanına yönelik eğitim içeriği hazırlanır. Şirket çalışanlarının motivasyonunu arttırmak, kurum içi iletişimi iyileştirmek, çalışanlarınızın kurumunuza olan bağlılıklarını ve aidiyet duygularını güçlendireceği gibi kişisel anlamda yaşadıkları problemleri anlamlandırıp çözmeleri iş performanslarını olumlu derecede etkilemektedir.

Bakırköy Evlilik ve Çift Terapisi 

Bakırköy evlilik terapisi, Bakırköy Çift terapilerinde iletişim sorunları, güven kaybı, sınırlar, evlilik öncesi danışmanlık, aldatma terapisi gibi pek çok ilişkisel konu ile ilgili danışmanlık vermekteyiz. Bakırköy Psikolog tavsiye olarak

Psikolog Tavsiye verir mi?

Psikologlar terapi sürecinde danışanlarının zorlanmaları ile ilgili farklı bakış açıları geliştirmelerine ve etkin çözümler bulmalarına yardımcı olmaktadır. Fakat psikologlar kesinlikle tavsiye vermezler. Tavsiye kişilerin hem sorunu çözememesine hem de terapistine bağımlı bit hale gelmesini sağladığı için etik değildir. En iyi psikolog olarak terapilerde ki amaçlardan bir tanesi, bireylerin kişisel sınırlarını korumayı öğrenmesidir. Kendi hayatı ile ilgili kararlar alabilmesi ve sağlıklı yetişkin bireyler olarak kendi hayatının ve kararlarının sorumluluğunu almaya ihtiyacı vardır. 

Bakırköy Çocuk ve Ergen Terapisi

Bakırköy Oyun Terapisi, çocuk ve ergen odaklı yaklaşımlar, BDT yaklaşımlarını uygulamaktayız. Dikkat eksikliği, Özgüven eksikliği, Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu, Davranım bozukluğu, Travma, Alt Islatma, Ebeveyn Eğitim ve danışmanlığı, İhmal ve istismar gibi konularda çalışmaktayız.

Psikolog Randevu Al

Bakırköy psikolog olarak Bakırköy ve çevresine psikolog hizmeti vermekteyiz. Online ya da yüz yüze Bakırköy’ de en iyi psikolog terapi randevusu alabilirsiniz.

Bakırköy Psikolog Merkezi, Zuhuratbaba Psikolog, İncirli Psikolog, Ataköy Psikolog, Florya Psikolog, Şirinevler Psikolog, Bahçelievler Psikolog

2018’den bu yana alanında uzman psikolog kadromuzla binlerce Bireysel, çift, çocuk görüşmesi gerçekleştirdik. 

Psikolog Oda Paylaşımı, Bakırköy Ofis paylaşımı, Bakırköy Oda kiralama

Bakırköy Psikolog Tavsiye için hangi yaklaşımla çalışıyoruz?

Bakırköy Psikomental Psikolojik danışmanlık merkezimizde, dinamik, bilişsel davranışçı, Psikodrama, Varoluşçu, Logoterapi, EMDR, Şema terapiler gibi farklı birçok ekolden beslenen uzman psikolog hizmet vermektedir.

Bakırköy Psikolog Psikoterapi Hizmetlerinden yararlanmak için Psikolog Randevu Al.

Bakırköy Psikolog Tavsiye Randevu Al

Bakırköy Cinsel Terapi için Çalıştığımız Konular: Vajinismus, Erektil Disfonksiyon, Erken Boşalma, Ağrılı Cinsel İlişki, Cinsel İsteksizlik

 Alanında uzman En İyi Cinsel terapistlerimizle randevu almak için arayabilirsiniz.

Leave a comment

0.0/5