Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Eyleme Dökme

Eyleme Dökme

İçindekiler

Eyleme Dökme Nedir?

Eyleme dökme, psikolojik bir terim olarak, bireyin zihinsel ve duygusal dünyasındaki karmaşık içsel süreçleri, bilinç düzeyinde yönetilemeyen ya da farkında olunamayan duygusal çatışmaları, düşünceleri, ve arzuları dışa vurmak için kullandığı bir savunma mekanizmasıdır. Bu terim, özellikle Sigmund Freud’un psikanalitik teorisinde merkezi bir konsept olarak yer alır.

Bilinçdışındaki derin duygusal içsel çatışmalarıyla baş etme yoludur. Bu içsel çatışmalar genellikle bilinçdışında saklanan, bastırılan veya reddedilen duyguları içerir. Eyleme dökme süreci, bireyin bu duygusal içsel çatışmalarını farkında olmadan ya da bilinçli bir şekilde, genellikle bir başka nesne, olay ya da kişiye yönlendirerek ifade etmesini içerir.

Freud’un perspektifinden bakıldığında, eyleme dökme genellikle bireyin baskı altına aldığı isteklerin, toplum tarafından kabul edilebilir davranış biçimleri içinde dışa vurulmasını sağlar. Bu süreç, rüyalar, şakalar, takıntılar, hatalı davranışlar veya unutkanlıklar gibi çeşitli yollarla ortaya çıkabilir.

Psikanalitik literatürde, eyleme dökme kavramı genellikle bilinçsiz bir süreç olarak ele alınır. Yani birey, bu davranışları sergilerken genellikle bu eylemlerin gerçek nedenlerinin farkında değildir. Psikoterapi süreçlerinde, bireyin eyleme dökme eğilimleri üzerinde çalışmak, bu içsel çatışmaları anlamak ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmalarını geliştirmek açısından önemli bir adım olabilir.

Bireyin içsel dünyasının derinliklerine ışık tutan bir konsept olarak, psikolojik anlamda zengin ve karmaşık bir araştırma alanı sunar. Bu kavramın anlaşılması, bireyin davranışlarının kökenini keşfetmede ve duygusal zenginliği anlamada önemli bir adım olabilir.

Freud’un Perspektifinden Eyleme Dökme

Freud’un Psikanalitik Teorisinde Eyleme Dökme

Freud’un psikanalitik teorisinde, eyleme dökme kavramı, bireyin bilinçdışındaki istek ve duygusal çatışmalarını, bilinçli bir şekilde ifade ettiği davranışlar aracılığıyla dışa vurmasını ifade eder. Freud, insan zihninin karmaşıklığını ve bilinçaltının önemini vurgulayarak, eyleme dökme sürecini anlamada temel bir mekanizma olarak ele almıştır.

Eyleme Dökme ve Savunma Mekanizmaları

Freud’a göre, eyleme dökme, bireyin savunma mekanizmalarından biridir. Bilinçdışında bastırılan isteklerin ya da duygusal çatışmaların, bilinçli bir şekilde ifade edilmeyen eylemlerle yansıtılması, kişinin bu içsel çatışmalardan kaçınmasına yardımcı olabilir. Bu noktada, eyleme dökme, bireyin içsel dengeyi sağlama çabasının bir parçası olarak ortaya çıkar.

Freud’un perspektifinden bakıldığında, eyleme dökme kavramı, bireyin bilinçli olmadan gerçekleştirdiği davranışların, bilinçdışındaki duygusal dinamiklere bağlı olduğunu öne sürer. Bu bağlamda, psikanalitik terapide eyleme dökme üzerine odaklanmak, bireyin bilinçdışındaki içsel çatışmalarını anlamada ve bu çatışmalarla başa çıkma becerilerini geliştirmede önemli bir rol oynayabilir.

Eyleme Dökmenin Temel Mekanizmaları

Psikolojide temel mekanizmalardan biridir ve bireyin içsel çatışmalarını ifade etme biçimlerini kapsar. Bu temel mekanizmalar şunları içerir:

 • Bilinçdışı Yansıtma: Birey, bilinçdışındaki istekleri ve duygusal çatışmaları farkında olmadan başkalarına yansıtabilir. Örneğin, bireyin bilinçdışında bastırdığı öfke duyguları, karşıdaki kişiye yönelik ani ve nedeni belirsiz tepkilerle ifade edilebilir.
 • Dışa Vurum: Eyleme dökmenin en açık mekanizmalarından biridir. Birey, bilinçdışındaki duygusal enerjiyi bilinçli bir şekilde ifade edilen eylemler aracılığıyla dışa vurur. Bu, çığlık atma, ağlama, fiziksel hareketler veya agresif davranışlar olabilir.
 • Simgeleme: Bilinçdışındaki karmaşık duygusal durumları semboller aracılığıyla ifade etme mekanizmasıdır. Rüyalar, sanat eserleri veya sembollerle dolu konuşmalar bu tür bir eyleme dökme örneğidir.

Bilinçdışı İsteklerin Manifestasyonu: Eyleme Dökme

Bilinçdışındaki isteklerin manifestasyonu, bireyin farkında olmadan veya sıklıkla bilinçsizce, içsel çatışmalarını eylemleriyle dışa vurmasıdır. Bu süreç, şu şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Freud’un Serbest İfade Kuralı: Freud’un psikanalitik terapisinde önemli bir ilkedir. Bu kurala göre, bireyin bilinçdışındaki içsel çatışmalarını ifade etmesine izin verilir ve bu, serbest çağrışım, rüya analizi ve diğer tekniklerle gerçekleştirilir.
 • Freud’un Aktarım ve Direnç Kavramları: Eyleme dökme, terapi sürecinde de ortaya çıkabilir. Birey, terapisti veya terapi sürecini, bilinçdışındaki isteklerini ve çatışmalarını ifade etmek için kullanabilir. Bu, terapi sürecinin anlamını ve etkileşimini derinlemesine anlamak için önemlidir.
 • Günlük Hayatta Eyleme Dökme Örnekleri: Bilinçdışındaki istekler, günlük yaşantıda farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Unutkanlık, sembolik davranışlar, takıntılar veya yanlışlıkla yapılan eylemler, bilinçdışındaki isteklerin manifestasyonu olarak değerlendirilebilir.

Bu temel mekanizmalar, eyleme dökmenin karmaşıklığını ve bu sürecin psikolojik analizini anlamada yardımcı olabilir.

Eyleme Dökme ve Savunma Mekanizmaları

1. Savunma Mekanizmalarının Rolü

Eyleme dökme, psikolojik bir savunma mekanizması olarak sıklıkla kullanılır. Birey, bilinçdışındaki istekleri, duygusal çatışmaları veya kabul edilemeyen düşünceleri, bu savunma mekanizması aracılığıyla bilinçsizce dışa vurur. Özellikle stresli durumlar veya duygusal baskı altında, bireyin başa çıkma mekanizmalarından biri olarak ortaya çıkar.

2. Reddetme ve Eyleme Dökme İlişkisi

Savunma mekanizmalarından biri olan reddetme, bilinçdışındaki istekleri veya gerçekleri reddetme eğilimindedir. Bu reddetme, bireyin bu istekleri farkında olmamasına veya kabul etmemesine yol açar. Eyleme dökme, bu reddedilmiş içsel çatışmaların bilinçsizce dışa vurulduğu bir yoldur. Birey, reddettiği duygusal içsel çatışmalarını farkında olmadan çeşitli eylemlerle ifade eder.

Eyleme Dökme ve Ruhsal Sağlık İlişkisi

1. Sağlıklı ve Sağlıksız Eyleme Dökme

Ruhsal sağlık, eyleme dökme süreçlerinin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesini içerir. Bilinçaltındaki duygusal çatışmaların farkında olmak, bu çatışmaları anlamak ve sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmek, ruhsal sağlığı olumlu yönde etkiler. Sağlıklı bir eyleme dökme, duygusal ifadenin kontrolsüz olmaktan ziyade bilinçli bir şekilde gerçekleştiği durumu ifade eder.

2. Psikoterapi ve Eyleme Dökme

Psikoterapi süreçleri, bireyin eyleme dökme eğilimlerini anlamada ve bu süreci daha sağlıklı bir yöne yönlendirmede etkili olabilir. Terapist rehberliğinde, birey duygusal çatışmalarını tanıyabilir ve bu çatışmaların sağlıklı bir şekilde ifade edilmesini öğrenebilir. Bu, ruhsal sağlığı geliştirmek ve içsel dengeyi sağlamak açısından önemlidir.

3. Eyleme Dökme ve İlişkiler

Bireyin kişisel ilişkilerinde de etkili olabilir. Bilinçdışındaki duygusal içsel çatışmaların farkında olmayan bir kişi, ilişkilerinde bu çatışmaları dışa vurabilir, bu da iletişim problemlerine veya anlaşmazlıklara neden olabilir. Sağlıklı bir şekilde yönetilen eyleme dökme ise kişisel ilişkilerde anlayışı artırabilir ve duygusal bağları güçlendirebilir.

Bu bağlamda, eyleme dökme ve savunma mekanizmalarının ruhsal sağlık üzerindeki etkileri karmaşık ve derinlemesine bir konuyu oluşturur. Bu süreçleri anlamak, bireyin içsel dünyasını keşfetmede ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesinde önemli bir rol oynar.

Eyleme Dökme: Bilinçli Mi, Bilinçsiz Mi?

Bazen bireyin bilinçli bir tercihi olarak gerçekleşirken, diğer durumlarda bilinçsiz bir tepki olarak ortaya çıkabilir. Bu karmaşık dinamikle ilgili önemli noktalar şunlardır:

 • Bilinçli Eyleme Dökme: Birey, içsel çatışmaları ya da istekleri bilinçli bir şekilde ifade etmeye karar verdiğinde, bu durumu anlamak ve kontrol altında tutmak mümkündür. Bilinçli eyleme dökme, duygusal ifadeyi yönetme ve sağlıklı bir iletişim aracı olarak kullanma amacını taşır.
 • Bilinçsiz Tepkiler: Diğer durumda ise eyleme dökme, bireyin farkında olmadan gerçekleşebilir. Bu durumda, bilinçsiz bir şekilde içsel çatışmalar veya duygusal yükler, davranışlara yansır ve birey bu tepkilerin gerçek nedenlerinin farkında olmayabilir.

Psikanalitik Terapi ve Eyleme Dökme Üzerine Uygulamalar

Psikanalitik terapi, bireyin bilinçaltındaki içsel çatışmaları anlamak ve bu çatışmalarla başa çıkma stratejilerini geliştirmek üzerine odaklanan bir terapi türüdür. Eyleme dökme konusunda psikanalitik terapinin uygulama şekilleri şunlardır:

 • Serbest İfade: Terapistin rehberliğinde, bireyin serbest bir şekilde düşünce ve duygularını ifade etmesine izin verilir. Bu süreç, bilinçdışındaki içsel çatışmaların yavaşça yüzeye çıkmasına ve anlaşılmasına olanak tanır.
 • Rüya Analizi: Psikanalitik terapide rüya analizi, bilinçdışındaki istekleri ve duygusal durumları anlamak için sıklıkla kullanılır. Rüyaların sembolik anlamları, eyleme dökme sürecinin anlaşılmasına katkı sağlayabilir.
 • Direncin Çözülmesi: Terapi sürecinde bireyin dirençleri, yani içsel çatışmaları ifade etme konusundaki isteksizlikleri, terapist rehberliğinde çözülmeye çalışılır. Bu, eyleme dökme sürecini daha bilinçli bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Eyleme Dökme ile Başa Çıkma Stratejileri

Eyleme dökme eğilimleri ile baş etme stratejileri geliştirmek, ruhsal sağlık açısından önemlidir. İşte bu stratejilere odaklanan önemli noktalar:

Bilinçli Farkındalık: İlk adım, eyleme dökme eğilimlerinin farkında olmaktır. Birey, duygusal tepkilerini ve davranışlarını daha yakından gözlemleyerek bilinçli bir farkındalık geliştirebilir.

Sağlıklı İletişim: Duygusal içsel çatışmaları ifade etme konusunda sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek önemlidir. Empati, anlayış ve açık iletişim, eyleme dökme sürecini daha olumlu bir hale getirebilir.

Psikoterapi Desteği: Profesyonel yardım almak, eyleme dökme eğilimleri ile başa çıkma konusunda etkili olabilir. Bir psikoterapist ile çalışmak, içsel çatışmaların anlaşılmasına ve sağlıklı başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bu stratejiler, bireyin eyleme dökme süreçlerini daha bilinçli bir şekilde yönetmesine ve ruhsal sağlığını güçlendirmesine yardımcı olabilir.

Eyleme Dökme ve Kişisel Gelişim

1. Kişisel Gelişimde Eyleme Dökme Süreci

Kişisel gelişim sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Bu süreç, bireyin içsel dünyasını anlamasına, duygusal çatışmalarını tanımasına ve bu çatışmalarla etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir. Kişisel gelişimde eyleme dökme şu yollarla etki edebilir:

 • Duygusal Farkındalık: Eyleme dökme, bireyin duygusal dünyasını daha yakından gözlemlemesine ve duygusal farkındalık geliştirmesine katkı sağlar. Bu süreç, kişisel gelişimde duygusal zekanın artırılmasına yardımcı olabilir.
 • İçsel Çatışmaların Çözülmesi: Eyleme dökme, bilinçdışındaki içsel çatışmaların yüzeye çıkmasına ve çözülmesine olanak tanır. Birey, bu çatışmaları anlamak ve yönetmek için kişisel gelişim hedefleri doğrultusunda adımlar atabilir.
 • Yaratıcılığın İfadesi: Eyleme dökme süreci, duygusal içsel çatışmaları sanatsal veya yaratıcı ifadelerle ifade etme fırsatı sunar. Sanat, yazı, müzik gibi alanlarda ifade edilen duygular, bireyin kişisel gelişimine olumlu bir katkı sağlayabilir.

2. Eyleme Dökme ve Empati

Kişisel gelişimde, eyleme dökme süreci, empati becerilerini güçlendirebilir. Kendi duygusal deneyimlerini ifade etme pratiği, başkalarının duygusal durumlarını anlamak ve empati kurmak için temel bir adım olabilir. Eyleme dökme, bu empatik becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

3. Eyleme Dökme ve Hedef Belirleme

Bireyin kişisel gelişiminde hedef belirleme sürecinde, eyleme dökme, içsel çatışmaları çözmek ve duygusal dengeyi sağlamak için kullanılabilir. Hedeflere yönelik bilinçli bir şekilde ifade edilen eylemler, bireyin hedeflerine ulaşma yolunda daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

Kişisel gelişimde duygusal zekanın artırılması, içsel çatışmaların çözülmesi ve bireyin hedeflerine daha bilinçli bir şekilde yönelmesi gibi önemli alanlarda etkili bir araç olabilir. Bu süreci kişisel gelişim pratiğine entegre etmek, bireyin içsel potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine katkıda bulunabilir.

Eyleme Dökme İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1. Eyleme Dökme Nedir?

Psikolojide bireyin bilinçdışındaki duygusal içsel çatışmalarını ya da isteklerini, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde davranışlarla dışa vurmasını ifade eder. Sigmund Freud’un psikanalitik teorisinde önemli bir kavramdır.

2. Eyleme Dökme Bilinçli mi Yoksa Bilinçsiz mi Gerçekleşir?

Süreç bazen bireyin bilinçli bir tercihi olarak gerçekleşirken, diğer durumlarda bilinçsiz bir tepki olarak ortaya çıkabilir. Bilinçli eyleme dökme, duygusal ifadeyi yönetme ve sağlıklı bir iletişim aracı olarak kullanma amacını taşır.

3. Eyleme Dökme Terimi Hangi Psikoterapötik Yaklaşımlarda Kullanılır?

Özellikle psikanalitik terapi ve psikodinamik terapötik yaklaşımlarda sıklıkla kullanılır. Bu terapilerde, bireyin bilinçaltındaki içsel çatışmaların anlaşılması ve yönetilmesi üzerinde odaklanılır.

4. Eyleme Dökme ve Sağlıklı İletişim İlişkisi Nedir?

Sağlıklı iletişimde, duygusal ifade ve anlatım önemli bir rol oynar. Eyleme dökme, duygusal içsel çatışmaların ifade edilmesinde bir araç olarak kullanıldığında, sağlıklı iletişimi güçlendirebilir ve kişisel ilişkileri derinleştirebilir.

5. Eyleme Dökme Sürecinin Kişisel Gelişim Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Kişisel gelişim sürecinde duygusal farkındalığı artırabilir, içsel çatışmaların çözülmesine katkıda bulunabilir ve yaratıcılığı teşvik edebilir. Bu süreç, bireyin duygusal zekasını geliştirmesine ve kişisel hedeflerine odaklanmasına yardımcı olabilir.

6. Eyleme Dökme ile Başa Çıkma Stratejileri Nelerdir?

Eyleme dökme eğilimleri ile baş etme stratejileri arasında bilinçli farkındalık geliştirmek, sağlıklı iletişim becerilerini güçlendirmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak yer alabilir. Bu stratejiler, bireyin duygusal dengeyi sağlamasına yardımcı olabilir.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi

1. Merkezin Tanıtımı

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi, Bakırköy Zuhuratbaba’da 2018 yılında kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Merkez, farklı uzmanlardan oluşan deneyimli bir ekibe sahiptir ve çeşitli psikolojik hizmetler sunmaktadır.

2. Hizmet Alanları

Merkez, Bakırköy bölgesinde faaliyet göstermekte olup, bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, yetişkin zeka testleri gibi çeşitli hizmet alanlarında uzmanlaşmıştır. Psikomental Psikoloji, BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımlarıyla danışanlara destek sağlar.

3. Pandemi Sürecinde Online Terapi Seçeneği

Danışanların sağlığı merkezde ön planda tutulmaktadır. Bu nedenle, pandemi sürecinde Online Terapi seçeneği de sunularak danışanlara esneklik sağlanmaktadır. Bu sayede, uzaktan terapi imkanıyla herkes ihtiyaç duyduğu destekle buluşabilir.

4. Konum ve Ulaşım Kolaylığı

Merkez, Bakırköy Zuhuratbaba’da yer almaktadır ve Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakikalık yürüme mesafesindedir. Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakın konumu, danışanların kolay ulaşımını sağlarken, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi farklı konumlarda oturanlar için de marmaray, metrobüs, metro duraklarına yakınlığı trafiksiz ve kolay bir ulaşım sunar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi, bilimsel temelli terapötik yaklaşımları, uzman kadrosu ve ulaşılabilir konumuyla danışanlara güvenilir ve etkili bir psikolojik destek sunmayı amaçlar.

Bakırköy Psikolog Merkezi, Zuhuratbaba’da 2018 yılında kapılarını açan, psikolojik danışmanlık alanında uzmanlaşmış bir kuruluştur. Merkez, bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, yetişkin zeka testleri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunarak danışanların çeşitli ihtiyaçlarına cevap verir.

Bakırköy Psikolog Merkezi’nin Hizmet Alanları

Bakırköy Psikolog Merkezi, alanında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilmektedir. Merkez, BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımlarını benimseyerek danışanlara kişiselleştirilmiş destek sağlar. Merkezin öne çıkan hizmet alanlarından biri, yetişkin ve çocuk zeka testleridir, bu testler bireylerin bilişsel kapasitelerini değerlendirme konusunda önemli bir araçtır.

Bakırköy Psikolog Merkezi’nin Lokasyon Avantajları

Merkez, Bakırköy Zuhuratbaba’da stratejik bir konumda yer alır. Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan merkez, Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakınlığı ile danışanların ulaşımını kolaylaştırır. Ayrıca, Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi farklı konumlardan gelen danışanlar için marmaray, metrobüs, metro duraklarına olan yakınlığı, trafiksiz ve kolay bir ulaşım imkanı sunar.

Pandemi Sürecinde Online Terapi İmkanı

Bakırköy Psikolog Merkezi, danışanların sağlığını her şeyin önünde tutar. Bu nedenle, pandemi sürecinde Online Terapi seçeneği sunarak danışanlara esneklik sağlar. Uzaktan terapi imkanı, danışanların ihtiyaç duydukları destekle buluşmalarına yardımcı olur.

Bakırköy Psikolog Merkezi, bilimsel temelli terapötik yaklaşımları, geniş hizmet yelpazesi, uzman kadrosu ve ulaşılabilir konumuyla, bireylere güvenilir ve etkili bir psikolojik destek sunmayı amaçlar. Merkezin kapıları, kişisel gelişim ve duygusal iyilik hali için bir adım atmak isteyen herkesi bekler.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bakırköy’de faaliyet gösteren Psikomental Psikoloji, bireysel ve çiftlere yönelik çeşitli psikolojik hizmetler sunan bir merkezdir. Bakırköy Psikolog olarak hizmet veren bu merkezin öne çıkan özellikleri şunlardır:

Hizmet Alanları

Bireysel Terapi: Bireylerin kişisel gelişim, duygusal denge ve çeşitli yaşam zorlukları ile başa çıkma konularında destek alabileceği bir terapi hizmeti sunulmaktadır.

Evlilik ve Çift Terapisi: İlişki sorunları, iletişim zorlukları veya çiftler arasındaki diğer konularla ilgili çiftlere yönelik terapi seansları düzenlenmektedir.

Çocuk ve Ergen Terapisi: Çocuklar ve ergenler için duygusal sorunlar, davranışsal zorluklar veya akademik başarıyla ilgili konularda destek sağlanmaktadır.

Zeka Testleri: Yetişkinler ve çocuklar için zeka testleri uygulanarak bireylerin bilişsel yetenekleri değerlendirilmektedir.

Terapi Yaklaşımları

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi): Duygusal ve davranışsal sorunlarla başa çıkma konusunda etkili olan bilişsel davranışçı terapi, merkezin uyguladığı terapi yöntemlerinden biridir.

EMDR Terapisi: Travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonrası yaşamış bireyler için etkili bir terapi yöntemi olan EMDR terapisi de sunulan hizmetler arasındadır.

Logoterapi: Viktor Frankl’ın geliştirdiği anlam terapisi olarak da bilinen logoterapi, bireylerin yaşam anlamını bulma ve bu anlam üzerinden iyileşme sürecine katkı sağlar.

Online Terapi

Online Terapi Seçeneği: Danışanların sağlığını ön planda tutan merkez, pandemi sürecinde online terapi seçeneği sunarak danışanlara esneklik ve güvenli bir terapi ortamı sağlar.

Bakırköy Psikolog olarak hizmet veren Psikomental Psikoloji, geniş bir hizmet yelpazesi ve uzman kadrosuyla bireylerin psikolojik ihtiyaçlarına çeşitli terapi yaklaşımlarıyla yanıt verir.

Leave a comment