Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Epigenetik Aktarım Nedir?

Epigenetik aktarım nedir

Epigenetik Aktarım Nedir”, Günümüzde, biyoloji ve genetik bilimleri alanında kaydedilen hızlı ilerlemeler sayesinde insan genetiği hakkında büyük bir bilgi birikimi oluşmuştur. Genetik kodların çözülmesi, hastalıkların genetik temellerinin anlaşılması ve genetik terapilerin geliştirilmesi gibi önemli adımları mümkün kılmıştır. Ancak, genetik bilgiye dayalı bu büyük atılımların yanı sıra, son yıllarda epigenetik alanında da büyük bir dikkat artışı gözlenmektedir.

Epigenetik, DNA diziliminin ötesindeki genetik düzenlemeleri inceleyen bir alanı ifade eder. DNA dizilimi, her canlının temel genetik bilgisini taşıyan bir koddur, ancak bu kodun nasıl işlediği ve düzenlendiği de büyük bir öneme sahiptir. İşte bu noktada epigenetik faktörler devreye girer. Epigenetik, DNA’nın kimyasal modifikasyonlarını, histon proteinleri ile etkileşimlerini ve RNA moleküllerinin gen ifadesini nasıl düzenlediğini araştırır.

Epigenetik değişiklikler, genetik bilgilerin üzerine yazılmış bir tür not gibidir ve bu notlar gen ifadesini etkileyebilir. Örneğin, belirli bir gende bulunan metil gruplarının varlığı veya yokluğu, o gencin ne kadar sık veya seyrek ifade edileceğini belirleyebilir. Ayrıca, histon proteinlerinin kimyasal modifikasyonları, DNA’nın paketlenme şeklini ve bu şekilde hangi genlerin erişilebilir olduğunu etkileyebilir.

Epigenetik, çevresel etkenlerden genetik mirasa kadar bir dizi faktörün birleşimi ile şekillenir. Bu, epigenetik aktarımın nasıl gerçekleştiğini ve nesilden nesile nasıl devam ettiğini anlamamıza yardımcı olur. Epigenetik değişiklikler, genetik mirasımızı şekillendirirken aynı zamanda çevremizle olan etkileşimimizi de yansıtır. Bu nedenle, epigenetik alanındaki araştırmalar, sağlık, hastalıkların nedenleri ve hatta evrimsel süreçler hakkında yeni ve heyecan verici perspektifler sunmaktadır.

Epigenetik Değişikliklerin Tanımı

DNA Metilasyonu

Epigenetik değişikliklerin temel mekanizmalarından biri olan DNA metilasyon, DNA molekülünün baz çiftlerine metil gruplarının eklenmesini içerir. Metil grupları, DNA üzerinde özellikle sitozin bazlarına eklenir ve bu işlem, bir genin etkin bir şekilde kapatılmasına veya susturulmasına neden olabilir. Yani, metilasyon ile işaretlenen bir bölge, gen ifadesi üzerinde baskılayıcı bir etki yapar. Bu süreç, özellikle genetik bilgilerin nesilden nesile aktarılmasında ve çevresel faktörlere yanıt olarak gen ifadesinin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar.

Histon Modifikasyonları

Histonlar, DNA molekülünün etrafında sarıldığı proteinlerdir ve bu proteinlerin kimyasal modifikasyonları, gen ifadesini düzenleyen önemli bir epigenetik mekanizmadır. Histon modifikasyonları, histon proteinlerinin üzerine eklenen kimyasal gruplar veya moleküller aracılığıyla gerçekleşir. Bu kimyasal değişiklikler, DNA’nın histonlara nasıl sarıldığını etkiler ve bu da DNA’nın erişilebilirliğini düzenler. Bazı histon modifikasyonları, gen ifadesini artırırken, diğerleri ise azaltır. Bu nedenle, histon modifikasyonları gen ifadesini düzenlemede kritik bir rol oynar.

Non-Kodlayıcı RNA’lar

Non-kodlayıcı RNA’lar, gen ifadesini düzenleyen RNA molekülleridir ve protein kodlamayan RNA olarak da adlandırılırlar. Bu RNA’lar, gen ifadesini düzenleyen genlerin işaretlenmesi ve regulasyonunda önemli bir rol oynar. Özellikle, miRNA (mikroRNA) ve lncRNA (uzun non-kodlayıcı RNA) gibi non-kodlayıcı RNA türleri, mRNA’ları hedef alarak çevrimiçi veya çevrimdışı olarak gen ifadesini etkileyebilir. MiRNA’lar gen ifadesini baskılayabilirken, lncRNA’lar bazen gen ifadesini artırabilir. Bu, gen ifadesinin karmaşık bir düzenlemesini sağlar.

Epigenetik değişiklikler, genetik bilginin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar ve çevresel etkenlere duyarlıdır. Bu nedenle, epigenetik düzenlemeler, çevresel koşullara verilen yanıtları kaydeder ve nesilden nesile aktarabilir. Bu mekanizmaların anlaşılması, hastalıkların kökenlerini, evrimsel süreçleri ve çevresel faktörlerin etkilerini daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Ayrıca, epigenetik değişikliklerin farmakolojik ve terapötik müdahalelerde potansiyel hedefler oluşturabileceği de önemli bir araştırma alanıdır.

Epigenetik Aktarımın Mekanizmaları

Epigenetik aktarım, genetik bilgilerin ötesindeki düzenlemeleri içerir ve gen ifadesini etkileyebilir. Bu mekanizmaların nasıl çalıştığını anlamak, epigenetik alanındaki önemli bir konudur. İşte epigenetik aktarımın mekanizmaları hakkında bazı önemli bilgiler:

 • DNA Metilasyonunun Aktarımı: DNA metilasyonu, bir nesilden diğerine aktarılabilecek bir epigenetik değişiklik şeklidir. Özellikle anne ve baba tarafından gelen metilasyon desenleri, yavruların DNA metilasyonunu etkileyebilir. Bu, belirli genlerin ifadesinin nesiller arasında nasıl devam ettiğini etkileyebilir.
 • Histon Modifikasyonlarının Aktarımı: Histon modifikasyonları, histon proteinlerine eklenen kimyasal gruplar aracılığıyla gerçekleşir. Bu modifikasyonlar, nesiller arasında aktarılabilir ve belirli histon değişiklikleri, gen ifadesini etkileyebilir. Özellikle sperm ve yumurta hücreleri üzerindeki histon modifikasyonları, yavruların gen ifadesini şekillendirebilir.
 • Non-Kodlayıcı RNA’ların Aktarımı: Bazı non-kodlayıcı RNA’lar, nesilden nesile aktarılabilir ve bu RNA’lar, gen ifadesini düzenlemede önemli bir rol oynar. Özellikle anne tarafından gelen miRNA’lar (mikroRNA’lar), anne tarafından gelen RNA’yı hedef alarak gen ifadesini etkileyebilir. Bu, yavruların epigenetik düzenlemelerini etkileyebilir.
 • Çevresel Etkilerin Aktarımı: Epigenetik aktarımın bir diğer önemli yolu, çevresel faktörlerin nesilden nesile etkilerini içerir. Anne tarafından gelen ve hamilelik sırasında yaşanan çevresel etkiler, epigenetik değişikliklere yol açabilir ve bu değişiklikler yavrulara aktarılabilir. Bu, çevresel etkenlerin genetik mirasa nasıl etki edebildiğini gösterir.
 • Döngüsel Etkileşimler: Epigenetik aktarım, birçok faktörün karmaşık bir etkileşiminin sonucudur. DNA metilasyonu, histon modifikasyonları ve non-kodlayıcı RNA’lar arasındaki etkileşimler, epigenetik aktarımın karmaşıklığını artırır. Özellikle anne ve baba tarafından gelen epigenetik mirasın nasıl birleştiği ve bu etkileşimlerin nasıl şekillendiği, epigenetik aktarımın karmaşıklığını yansıtır.

Bu mekanizmalar, epigenetik aktarımın temel yollarını temsil eder ve genetik bilginin ötesindeki epigenetik düzenlemelerin nasıl bir nesilden diğerine aktarılabileceğini açıklar. Bu mekanizmaların anlaşılması, epigenetik araştırmaların ve genetik bilimlerin önemli bir parçasını oluşturur.

Epigenetik Aktarım ve Hastalıklar

Epigenetik aktarım, nesilden nesile genetik bilgi aktarımının ötesinde gen ifadesini etkileyen düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler, sağlık ve hastalık risklerini de etkileyebilir. İşte epigenetik aktarımın hastalıklarla ilişkilendirilmesi hakkında bazı önemli bilgiler:

Kanser ve Epigenetik Aktarım

Kanser, en iyi bilinen epigenetik değişikliklerle ilişkilendirilen hastalıklardan biridir. DNA metilasyonundaki anormal artışlar ve histon modifikasyonlarındaki değişiklikler, kanserle sık sık ilişkilendirilir. Bu epigenetik değişiklikler, kanserli hücrelerin kontrolsüz büyümesine ve yayılmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, kanser hastalarının epigenetik değişiklikleri, tedaviye yanıt ve hastalığın seyrini etkileyebilir.

Diyabet ve Epigenetik Aktarım

Diyabet gibi metabolik hastalıklar da epigenetik faktörlerle ilişkilendirilir. Özellikle tip 2 diyabet, epigenetik değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Gen ifadesini etkileyen epigenetik değişiklikler, insülin direnci ve kan şekerinin kontrolsüz yükselmesine yol açabilir. Bu, diyabet riskini artırabilir ve nesilden nesile aktarılabilir.

Nörolojik Hastalıklar ve Epigenetik Aktarım

Nörolojik hastalıklar, özellikle Alzheimer hastalığı ve şizofreni gibi durumlar, epigenetik faktörlerle karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Beyin gelişimi ve işlevi üzerindeki epigenetik değişiklikler, nörolojik hastalıkların riskini artırabilir. Bu hastalıkların epigenetik temelleri daha fazla araştırılmaktadır ve epigenetik aktarımın rolü anlaşılmaya çalışılmaktadır.

Epigenetik Aktarım ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Kardiyovasküler hastalıklar, özellikle kalp hastalığı ve inme, epigenetik değişikliklerle de ilişkilendirilir. Örneğin, ateroskleroz (damar sertleşmesi) gibi kardiyovasküler hastalıklar, epigenetik düzenlemelerin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Gen ifadesini etkileyen epigenetik faktörler, damar tıkanıklığına katkıda bulunabilir ve kardiyovasküler hastalıkların riskini artırabilir.

Epigenetik aktarımın hastalıklarla ilişkilendirilmesi, genetik bilimlerdeki önemli bir araştırma alanını temsil eder. Bu mekanizmaların anlaşılması, hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Ayrıca, epigenetik faktörlere dayalı yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır.

Epigenetik Aktarımın Nesilden Nesile Etkileri

Epigenetik aktarım, bir nesilden diğerine genetik bilgilerin ötesindeki düzenlemelerin aktarılmasını içerir. Bu, nesiller arasında epigenetik değişikliklerin etkilerinin anlaşılmasını gerektirir. İşte epigenetik aktarımın nesilden nesile etkileri hakkında bazı önemli bilgiler:

Anne ve Baba Tarafından Gelen Miras: Epigenetik aktarım, hem anne hem de baba tarafından gelen epigenetik mirası içerir. Anne ve baba tarafından gelen metilasyon desenleri, yavruların DNA metilasyonunu etkileyebilir. Bu, her iki aileden gelen epigenetik faktörlerin birleşimi ile şekillenir ve yavruların epigenetik profilini etkiler.

Çevresel Faktörlerin Etkileri: Epigenetik aktarım, çevresel faktörlerin etkisi altında şekillenir. Anne tarafından gelen epigenetik miras, hamilelik sırasında yaşanan çevresel etkilere duyarlıdır. Anne tarafından gelen non-kodlayıcı RNA’lar, yavruların gelişimini etkileyebilir. Aynı zamanda, baba tarafından gelen sperm epigenetiği, baba tarafından gelen çevresel faktörlere yanıt verebilir.

Epigenetik Aktarımın Değişkenliği: Epigenetik aktarımın miktarı ve etkisi değişebilir. Anne ve baba tarafından gelen epigenetik mirasın karmaşıklığı ve miktarı farklı olabilir. Ayrıca, epigenetik aktarımın nesilden nesile nasıl birleştiği değişkenlik gösterebilir.

Çevresel Faktörlerin Etkileri: Epigenetik aktarım, çevresel faktörler tarafından etkilenebilir. Anne ve baba tarafından gelen epigenetik miras, çevresel faktörlerle etkileşimde bulunabilir. Beslenme, stres, kimyasal maruziyet ve yaşam tarzı gibi faktörler, epigenetik değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler, nesilden nesile aktarılabilir.

Uyumsal ve Değişen Etkiler: Epigenetik aktarım, bazı durumlarda kalıcı ve uyumsal olabilirken, diğer durumlarda değişken ve geçici olabilir. Epigenetik aktarımın belirli etkileri nesilden nesile farklılık gösterebilir ve bu, epigenetik aktarımın karmaşıklığını yansıtır.

Epigenetik aktarımın nesilden nesile etkileri, genetik mirasın yanı sıra çevresel faktörlerin de karmaşıklığını yansıtır. Bu mekanizmaların anlaşılması, epigenetik değişikliklerin sağlık, hastalıklar ve evrimsel süreçler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, epigenetik aktarımın çevresel etkilere yanıt verme yeteneği, çevresel faktörlere dayalı tedavi ve önleme stratejileri için potansiyel hedefler sunar.

Epigenetik Aktarım ve Çevresel Faktörler

Çevresel Etkilerin Epigenetik Aktarım Üzerindeki Rolü

Epigenetik aktarımın bir önemli yönü, çevresel faktörlerin bu süreci etkileyebilmesidir. Anne tarafından gelen epigenetik miras, anne tarafından yaşanan çevresel etkilere duyarlıdır. Özellikle hamilelik sırasında beslenme, stres, kimyasal maruziyet ve yaşam tarzı faktörleri, anne tarafından gelen epigenetik değişikliklere yol açabilir. Bu değişiklikler, yavrulara nesilden nesile aktarılabilir ve gen ifadesini etkileyebilir. Yani, anne tarafından gelen çevresel faktörler, yavruların epigenetik profilini şekillendirebilir.

Baba tarafından gelen epigenetik miras da çevresel faktörlere yanıt verebilir. Baba tarafından gelen sperm epigenetiği, baba tarafından gelen çevresel faktörlerle etkileşimde bulunabilir. Bu, özellikle baba tarafından gelen non-kodlayıcı RNA’lar aracılığıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle, epigenetik aktarımın çevresel faktörlere nasıl yanıt verdiği ve çevresel etkenlerin epigenetik değişikliklere nasıl katkıda bulunduğu önemli bir araştırma alanını temsil eder.

Epigenetik Aktarımın Sağlık ve Hastalıklar Üzerindeki Etkileri

Çevresel faktörlerin epigenetik aktarım üzerindeki etkisi, sağlık ve hastalıkların gelişimi üzerinde de önemli bir rol oynar. Örneğin, annenin hamilelik sırasında yaşadığı stres, yavrunun epigenetik profilini etkileyebilir ve stresle ilişkili sağlık sorunlarının riskini artırabilir. Benzer şekilde, annenin beslenme alışkanlıkları, yavrunun obezite veya diyabet gibi metabolik hastalıklar riskini artırabilir.

Bununla birlikte, epigenetik aktarımın çevresel etkilere yanıt verme yeteneği aynı zamanda umut vadeden bir alanı temsil eder. Sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavi edilmesinde epigenetik düzenlemelerin hedeflenmesi, özel beslenme planları ve yaşam tarzı önerileri geliştirmeyi mümkün kılar. Ayrıca, epigenetik aktarımın çevresel faktörlere dayalı yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır.

Epigenetik Aktarımın Evrimsel Yönleri

Epigenetik aktarımın evrimsel yönleri, türlerin uyum sağlama ve değişme yeteneğiyle ilgilidir. Bu mekanizmalar, türlerin çevresel koşullara uyum sağlama kapasitesini yansıtır. İşte epigenetik aktarımın evrimsel yönleri hakkında bazı önemli bilgiler:

Çevresel Değişkenliklere Yanıt

Türler, çevresel değişkenliklere uyum sağlama yeteneği ile hayatta kalmayı ve çoğalmayı sürdürürler. Epigenetik aktarım, bu uyum sağlama sürecini hızlandırabilir. Örneğin, bir organizma, hızla değişen bir çevrede yaşarken epigenetik değişikliklerle daha hızlı bir şekilde belirli özelliklere uyum sağlayabilir.

Evrimsel Süreçlerde Rol Oynama

Epigenetik aktarımın evrimsel süreçlerde de rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle hızlı evrimsel değişimler gerektiren durumlarda, epigenetik değişikliklerin kalıtsal özelliklerin daha hızlı bir şekilde değişmesine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir.

Kalıtımsal Çeşitlilik

Epigenetik aktarım, türlerin kalıtımsal çeşitliliğini artırabilir. Bu, türlerin farklı çevresel koşullara uyum sağlama yeteneklerini artırabilir ve türlerin hayatta kalma şanslarını artırabilir.

Bu nedenle, epigenetik aktarımın evrimsel yönleri, türlerin adaptasyon yeteneği ve çevresel değişkenliklere uyum sağlama yeteneği ile ilgilidir. Bu mekanizmalar, evrimsel biyoloji ve türlerin çeşitliliği hakkında daha fazla anlayış sunar.

Epigenetik Aktarımı Anlamak İçin Yapılan Araştırmalar

 • Epigenetik Araştırmaların Genişlemesi: Son yıllarda epigenetik araştırmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Bilim insanları, epigenetik değişikliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını ve sağlık, hastalıklar ve evrimsel süreçler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için çeşitli disiplinlerde çalışmaktadır.
 • Çevresel Etkilerin İncelenmesi: Epigenetik aktarım, çevresel faktörlerle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Bu nedenle, bilim insanları çevresel etkenlerin epigenetik aktarım üzerindeki etkisini anlamak için önemli çaba harcamaktadır. Beslenme, stres, kimyasal maruziyet ve yaşam tarzı faktörleri, epigenetik değişikliklere nasıl katkıda bulunur ve nesilden nesile nasıl aktarılır?
 • Hastalık ve Epigenetik Aktarım: Epigenetik aktarımın hastalıklarla ilişkilendirilmesi, sağlık bilimlerinde önemli bir araştırma alanını temsil eder. Özellikle kanser, diyabet, nörolojik hastalıklar ve kardiyovasküler hastalıklar gibi hastalıkların epigenetik temelleri daha fazla araştırılmaktadır. Bu hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavileri üzerindeki epigenetik etkiler daha iyi anlaşılmaya çalışılmaktadır.
 • Evrimsel Süreçlerin İncelenmesi: Epigenetik aktarımın evrimsel süreçlerle nasıl etkileştiği, evrimsel biyoloji alanında önemli bir araştırma konusudur. Bu mekanizmalar, türlerin adaptasyon yeteneği ve çevresel değişkenliklere uyum sağlama kapasitesini yansıtır. Bu nedenle, epigenetik aktarımın evrimsel biyolojiye katkısı büyük bir ilgi çekmektedir.

Epigenetik aktarım, genetik bilgilerin ötesindeki düzenlemelerin nesilden nesile aktarılmasını içeren karmaşık bir süreçtir. Bu mekanizmaların anlaşılması, sağlık, hastalıklar, evrimsel süreçler ve çevresel etkiler üzerindeki etkileri daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Ayrıca, epigenetik aktarımın çevresel etkilere yanıt verme yeteneği, çevresel faktörlere dayalı tedavi ve önleme stratejileri için potansiyel hedefler sunar. Epigenetik araştırmaların gelişmesi, bu önemli konunun daha da aydınlatılmasına olanak tanır ve gelecekte sağlık bilimleri ve evrimsel biyoloji alanındaki çalışmalara yön verir.

Psikomental Psikoloji Uzmanları

Psikomental Psikoloji: Psikomental Psikoloji, ruh sağlığı ve psikolojik iyilik konularında uzmanlaşmış bir alandır. Bu psikoloji türü, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlığını ele alır. Epigenetik aktarım ise genetik bilginin ötesindeki düzenlemeleri içerir ve psikolojik sağlıkla ilişkilendirilebilir. Psikomental Psikoloji, epigenetik aktarımın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu alandaki terapileri geliştirmek için çalışır.

Epigenetik Aktarım Terapi Uzmanları: Epigenetik aktarım terapi uzmanları, bireylerin psikolojik sağlığı ve epigenetik aktarım arasındaki ilişkiyi anlamak ve iyileştirmek için eğitilmiş profesyonellerdir. Bu uzmanlar, epigenetik faktörlerin bireylerin ruh sağlığına nasıl etki edebileceğini değerlendirir ve terapi yöntemlerini epigenetik aktarımın etkilerini azaltmaya yönelik uyarlar. Bireylere epigenetik düzenlemelerin anlaşılması ve bu düzenlemeleri yönetme konusunda yardımcı olurlar.

Psikolojik Sağlığı Destekleme: Psikomental Psikoloji ve epigenetik aktarım terapi uzmanları, bireylerin psikolojik sağlığını desteklemek ve epigenetik faktörlerin olumsuz etkilerini azaltmak için bir dizi terapi ve danışmanlık hizmeti sunarlar. Bireylere stres yönetimi, duygusal denge, ilişki danışmanlığı ve benzeri konularda rehberlik ederler.

Bilimsel Yaklaşım: Psikomental Psikoloji ve epigenetik aktarım terapi uzmanları, bilimsel araştırmalara dayalı terapi yöntemleri geliştirirler. Epigenetik aktarımın nesilden nesile etkilerini anlamak için son bilimsel bulguları kullanarak, bireylerin daha iyi bir ruh sağlığına sahip olmalarına yardımcı olurlar.

Çeşitli Terapi Yaklaşımları: Psikomental Psikoloji ve epigenetik aktarım terapi uzmanları, farklı terapi yaklaşımlarını birleştirerek her bireyin ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı oluştururlar. Bu, bireylere daha kişiselleştirilmiş bir destek sağlar.

Psikomental Psikoloji ve epigenetik aktarım terapi uzmanları, bireylerin psikolojik sağlığını iyileştirmek ve epigenetik faktörlerin olumlu yönlerini vurgulamak için önemli bir rol oynarlar. Bu uzmanlar, psikolojik iyilik ve epigenetik aktarımın ilişkisini daha iyi anlamak ve bireylere daha sağlıklı bir gelecek sunmak için çalışırlar.

Psikomental Psikoloji Hizmetleri

 • Bakırköy Psikolog Hizmetleri: Psikomental Psikoloji, Bakırköy bölgesinde psikolog hizmetleri sunmaktadır. Bakırköy’deki danışanlar için ruh sağlığı ve psikolojik destek ihtiyaçlarına yanıt verir.
 • Uzman Bakırköy Psikolog: Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de uzman psikologlarla çalışır. Alanında uzmanlaşmış profesyoneller, bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını destekler.
 • Ataköy Psikolog Hizmetleri: Psikomental Psikoloji, Ataköy bölgesinde de psikolog hizmetleri sunmaktadır. Ataköy’deki danışanlar için psikolojik destek ve terapi imkanı sağlar.
 • İstanbul Genelinde Hizmet: Psikomental Psikoloji, sadece Bakırköy ve Ataköy’e değil, İstanbul’un tüm ilçelerine hizmet vermektedir. İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşayan bireyler, psikolojik destek almak için bu hizmetten faydalanabilirler.

Psikomental Psikoloji, İstanbul’un çeşitli bölgelerindeki bireylerin psikolojik sağlığını desteklemek ve psikolojik ihtiyaçlarına yanıt vermek için uzman psikologlarla çalışır.

Leave a comment