Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EMDR Nedir?

EMDR Nedir? Bakırköy psikolog, psikomental psikoloji

EMDR Nedir?

EMDR Nedir?  (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), zihinsel ve duygusal iyileşmeyi desteklemek için kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. Bu yöntem, özellikle travmatik deneyimler sonucu oluşan psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkili bir yaklaşımdır.

Temel olarak, EMDR terapisi kişinin travmatik hatıralarını yeniden işleme koymayı ve bu hatıraların neden olduğu duygusal yükü hafifletmeyi amaçlar. Terapi sürecinde, birey travmatik anıları hatırlatarak terapistin yönlendirdiği göz hareketleri, dokunuş veya ses gibi uyarıcılara odaklanır. Bu uyarıcılar, beyindeki işleme mekanizmalarını etkileyerek travmatik anıların duygusal yoğunluğunu azaltmaya yardımcı olur.

EMDR’nin en büyük avantajlarından biri, konuşma temelli terapilere göre daha hızlı sonuçlar elde edilebilmesidir. Terapi, bireyin kendi kaynaklarını keşfetmesine ve travmatik anılarına farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasına yardımcı olarak duygusal iyileşmeyi teşvik eder.

Bu terapi yöntemi sadece travmatik deneyimlerin tedavisinde değil, aynı zamanda anksiyete, panik atak, depresyon gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarının hafifletilmesinde de kullanılmaktadır. EMDR terapisi, bireyin özsaygısını artırma, stresle başa çıkma becerilerini güçlendirme ve sağlıklı düşünce kalıpları oluşturma konularında da destek sağlayabilir.

Bu yöntem, özellikle travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkmakta güçlük çeken bireyler için umut verici bir alternatif sunar. Ancak her bireyin ihtiyaçları farklıdır, bu nedenle EMDR terapisi almadan önce uzman bir psikolog veya terapist ile danışmak önemlidir.

EMDR Terapisi Nasıl Yapılır?

EMDR terapisi, travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletmek ve duygusal iyileşmeyi sağlamak amacıyla geliştirilen özgün bir yöntemdir. Genellikle aşağıdaki adımları içeren bir terapi sürecini içerir:

1. Geçmişin İncelenmesi

Terapi süreci başlangıcında, birey geçmişte yaşadığı travmatik deneyimleri terapistiyle paylaşır. Bu adım, terapistin bireyin deneyimlerini ve duygusal reaksiyonlarını anlamasına yardımcı olur.

2. Duyarsızlaştırma Aşaması

Bu aşamada terapist, bireye travmatik anıları hatırlatıcı uyaranlar sunar. Bu uyaranlar genellikle göz hareketleri, ellerin dokunuşu veya ses gibi yöntemlerle sağlanır. Bu aşamada amaç, bireyin travmatik anılarına odaklanmasını ve duygusal tepkisinin azalmasını sağlamaktır.

3. Yeniden İşleme

Duyarsızlaştırma aşamasından sonra, birey travmatik anılarını ve bu anılarla ilişkili duygusal tepkilerini daha ayrıntılı bir şekilde keşfeder. Terapist, bireye yeni ve sağlıklı düşünce kalıpları geliştirmesine yardımcı olur. Bu aşama, travmatik anıların yeniden değerlendirilmesini ve duygusal yüklerinin azalmasını hedefler.

4. Geleceğe Odaklanma

Son aşamada, terapi geleceğe yönelir. Birey, gelecekte benzer durumlarla başa çıkmak için güçlü kaynaklarını ve stratejilerini geliştirir. Bu adım, bireyin duygusal güçlenmesine ve zihinsel sağlığının korunmasına yardımcı olur.

EMDR terapisi, genellikle bireyin ihtiyaçlarına ve travmanın karmaşıklığına göre birkaç seanstan oluşan bir süreç olarak planlanır. Terapistin yönlendirmesi ve desteklemesi altında, birey travmatik deneyimlerini işleyerek duygusal iyileşme yolunda adımlar atar.

Bu terapi yöntemi, her bireyin deneyimi ve gereksinimine göre uyarlanır. EMDR’nin etkili sonuçlar vermesi için profesyonel bir terapist ile çalışmak önemlidir.

EMDR Kimler İçin Uygundur?

EMDR terapisi, çeşitli zihinsel ve duygusal zorluklarla başa çıkmak isteyen birçok birey için etkili olabilir. Ancak, EMDR’nin kimlere uygulanabileceği konusunda bazı faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

Travmatik Deneyimler Yaşayanlar: Özellikle travmatik deneyimler sonucu oluşan rahatsızlıklar yaşayan bireyler için EMDR terapisi etkili olabilir. Travmatik deneyimler arasında ciddi kaza, istismar, doğal afet gibi durumlar yer alabilir.

Anksiyete ve Panik Atak Yaşayanlar: Anksiyete bozukluğu veya panik atak gibi rahatsızlıkları olan bireyler, EMDR terapisinden fayda görebilir. Terapi, kaygı seviyelerini düşürme ve panik atakların sıklığını azaltma amacıyla kullanılabilir.

Depresyonla Mücadele Edenler: Depresyon, duygusal zorlukların sıkça yaşandığı bir durumdur. EMDR terapisi, depresyon semptomlarını hafifletme ve daha olumlu bir zihinsel durum oluşturma amacıyla kullanılabilir.

Özsaygı Sorunları Yaşayanlar: Kendine güven eksikliği, özsaygı sorunları gibi konularla başa çıkmak isteyen bireyler için EMDR terapisi, daha sağlam bir özsaygı oluşturmak için yardımcı olabilir.

Stresle Başa Çıkmak İsteyenler: Günlük yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak isteyenler, EMDR terapisi sayesinde stresle baş etme becerilerini geliştirebilir ve daha sakin bir zihinsel durum elde edebilir.

Kişisel Gelişim Hedefleyenler: EMDR terapisi, kişisel gelişim ve zihinsel güçlenme amacıyla da kullanılabilir. Bireyler, daha sağlıklı düşünce kalıpları oluşturarak yaşam kalitesini artırabilirler.

EMDR terapisi, genellikle travmatik deneyimler sonucu oluşan rahatsızlıkların tedavisinde öne çıksa da, yukarıda bahsedilen durumlar ve benzeri diğer zihinsel sağlık zorlukları için de etkili bir seçenek olabilir. Her bireyin durumu farklıdır, bu nedenle EMDR terapisi almadan önce bir uzmanla görüşmek önemlidir.

EMDR Terapisi Kimlere Uygulanmaz?

EMDR terapisi genellikle birçok birey için güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olsa da, bazı durumlarda uygunsuz olabilir. Aşağıda EMDR terapisinin uygulanmaması gereken durumlar bulunmaktadır:

Ciddi Psikiyatrik Rahatsızlıklar

EMDR terapisi, bazı ciddi psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde uygun olmayabilir. Özellikle şizofreni, bipolar bozukluk gibi durumlar, terapi uygulanmadan önce dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

İstikrarsız Sağlık Durumu

Fiziksel veya zihinsel sağlık sorunları istikrarsız olan bireyler için EMDR terapisi riskli olabilir. Terapi, sağlık durumu istikrar kazandıktan sonra düşünülebilir.

Aktif Madde Kullanımı

Uyuşturucu veya alkol gibi maddeleri aktif bir şekilde kullanan bireyler için EMDR terapisi önerilmeyebilir. Madde kullanımının terapi etkinliğini azaltabileceği düşünülür.

Kronik Travma

Uzun süreli ve kronik travmaların tedavisinde EMDR terapisi etkili olmayabilir. Bu tür durumlarda terapist, daha uygun bir tedavi yaklaşımını önermelidir.

Ciddi Kişilik Bozuklukları

Ciddi kişilik bozukluklarına sahip bireyler için EMDR terapisi uygun olmayabilir. Terapist, bireyin kişilik yapısını değerlendirmeli ve en uygun tedavi seçeneğini belirlemelidir.

Her bireyin durumu farklıdır, bu nedenle EMDR terapisi almadan önce uzman bir psikolog veya terapist ile danışmak önemlidir. Bu profesyonel, bireyin özel durumunu değerlendirerek en uygun tedavi yaklaşımını belirleyebilir.

EMDR Beyinde Ne Yapar?

EMDR terapisi, beyindeki işleme mekanizmalarını etkileyerek duygusal iyileşmeyi sağlamayı amaçlayan bir terapi yöntemidir. Beyinde ne gibi etkiler yaptığına dair bazı önemli noktalar şunlardır:

1- Beynin İşleme Mekanizmalarını Yeniden Düzenleme: EMDR terapisi, travmatik anıların işlenmesindeki aksaklıkları düzeltmeyi hedefler. Terapinin temel amacı, travmatik anıların beyinde sağlıklı bir şekilde işlenmesine yardımcı olmaktır. Bu sayede, anıların neden olduğu yoğun duygusal tepkiler azalabilir.

2 – Duygusal Yükün Azalması: EMDR terapisi sırasında, birey travmatik anıları hatırlatıcı uyaranlara odaklanırken, terapist göz hareketleri, dokunuş veya ses gibi uyarıcılarla çalışır. Bu uyaranlar, beyinde travmatik anıların duygusal yükünü azaltmaya yardımcı olabilir.

3 – Beyin Plastisitesini Teşvik Etme: EMDR terapisi, beyin plastisitesini (beynin esnekliği ve değişebilirliği) teşvik edebilir. Bu, beyin hücrelerinin ve bağlantılarının yeniden düzenlenebileceği anlamına gelir. Terapi, olumsuz duygusal kalıpların ve reaksiyonların değiştirilmesine yardımcı olabilir.

4 – Sağlıklı Düşünce Kalıplarının Oluşturulması: EMDR terapisi, bireyin daha sağlıklı düşünce kalıpları oluşturmasına yardımcı olabilir. Terapistin yönlendirmesiyle, birey travmatik anılarına farklı bir perspektiften bakmayı öğrenebilir ve daha olumlu düşünceler geliştirebilir.

5 – Beyindeki Bağlantıların Değiştirilmesi: EMDR terapisi sırasında uygulanan uyaranlar, beyindeki sinir hücreleri arasındaki bağlantıları değiştirebilir. Bu, travmatik anıların neden olduğu negatif duygusal reaksiyonların azalmasına ve yerine daha sağlıklı tepkilerin gelişmesine katkı sağlayabilir.

EMDR terapisi, beyindeki bu değişimler aracılığıyla duygusal iyileşme sürecini destekler. Ancak, bu sürecin her bireyde farklı şekillerde işleyebileceğini ve uzman bir terapistin rehberliğinin önemli olduğunu unutmamak önemlidir.

EMDR Terapisi Tehlikeli mi?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, uzun yıllardır kullanılan ve genellikle güvenli kabul edilen bir tedavi yöntemidir. Ancak, her tıbbi veya terapötik müdahale gibi, EMDR terapisinin de bazı riskleri ve potansiyel yan etkileri bulunabilir. İşte bu konuya dair bazı önemli noktalar:

Uzmanlık ve Eğitim Önemlidir

EMDR terapisi, uzmanlık gerektiren bir yaklaşımdır. Terapistin eğitimi, deneyimi ve uzmanlığı, terapinin güvenli ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlar. Lisanslı bir EMDR terapisti seçmek, terapinin en iyi sonuçlarını elde etmek için önemlidir.

Potansiyel Yan Etkiler

Bazı bireyler EMDR terapisi sırasında duygusal veya fiziksel reaksiyonlar yaşayabilir. Bunlar arasında geçici bir artan anksiyete, rahatsızlık veya duygusal yoğunluk yer alabilir. Ancak, bu reaksiyonlar genellikle terapinin doğal bir parçasıdır ve terapist tarafından yönetilir.

Travma Anılarının Yeniden Hatırlanması

EMDR terapisi sırasında, birey travmatik anıları yeniden hatırlayabilir. Bu, duygusal açıdan zorlayıcı olabilir. Uzman bir terapist, bireyin bu süreçle başa çıkmasına yardımcı olmak için rehberlik eder.

Kişisel Uyum

Her bireyin terapiye farklı bir tepki vereceği unutulmamalıdır. EMDR terapisi herkes için uygun olmayabilir. Bu nedenle terapi öncesinde ve sırasında bireyin deneyimini değerlendiren bir terapistin yönlendirmesi önemlidir.

EMDR terapisi genellikle güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Ancak, potansiyel risklerin ve bireysel farklılıkların farkında olmak ve uzman bir terapist ile işbirliği yapmak her zaman önemlidir. Terapi süreci boyunca herhangi bir endişe veya sorun yaşandığında, bunları terapistle paylaşmak ve ihtiyaç duyulursa tedavi yaklaşımını yeniden değerlendirmek en doğrusudur.

EMDR Kaç Seansta Etki Eder?

EMDR terapisi süreci, bireyin ihtiyaçlarına, deneyimine ve tedavi edilmek istenen sorunun karmaşıklığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak EMDR terapisi birkaç seanstan oluşan bir tedavi planı içerir. İşte EMDR terapisinin seans sayısını etkileyen bazı faktörler:

 • Sorunun Karmaşıklığı: EMDR terapisi, tedavi edilmek istenen sorunun karmaşıklığına bağlı olarak daha kısa veya daha uzun sürebilir. Daha karmaşık sorunlar genellikle daha fazla seans gerektirebilir.
 • Bireysel İhtiyaçlar: Her bireyin deneyimi farklıdır ve tedaviye farklı bir hızda yanıt verebilir. Bazı bireyler için birkaç seans yeterli olabilirken, diğerleri için daha fazla seans gerekebilir.
 • İlerleme Hızı: EMDR terapisi sırasında bireyin ilerleme hızı önemlidir. Terapi süreci, bireyin duygusal iyileşme yolunda ne kadar hızlı ilerlediğine bağlı olarak şekillenebilir.
 • Bireysel Tepkiler: Terapinin her aşamasında bireyin verdiği duygusal tepkiler, terapi sürecinin seyri üzerinde etkili olabilir. Terapist, bireyin tepkilerini değerlendirerek tedaviyi yönlendirebilir.

Genel olarak, EMDR terapisi genellikle 6 ile 12 seans arasında tamamlanabilir. Ancak daha kısa veya daha uzun süren tedavi planları da mümkündür. Bireyin terapi sürecinin etkili olması için terapistle işbirliği yapması ve terapi planını düzenli olarak takip etmesi önemlidir.

EMDR Seansı Kaç Dakika Sürer?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi seanslarının süresi, terapistin yaklaşımına, bireyin ihtiyaçlarına ve terapi planına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Genel olarak, EMDR seansları 60 ile 90 dakika arasında sürer. Ancak, seans süresini etkileyen birkaç faktör vardır:

 • Hedeflenen Hafıza Hedeflerinin Sayısı: EMDR terapisi sırasında birey, hedeflenen travmatik anıları işlemek için belirli hafıza hedefleri üzerinde çalışır. Seans süresi, bu hedeflerin sayısına ve derinliğine bağlı olarak değişebilir.
 • Bireyin Tepkileri ve İhtiyaçları: EMDR seansları sırasında bireyin duygusal tepkileri ve ihtiyaçları göz önüne alınır. Birey daha fazla destek veya zaman gerektirdiğinde seans süresi uzayabilir.
 • İlerleme Durumu: Bireyin tedavi sürecinde ne kadar ilerlediği, seansların süresini etkileyebilir. Daha önce işlenen anıların yeniden değerlendirilmesi veya yeni anıların işlenmesi, seans süresini etkileyebilir.
 • Bireyin Toleransı: EMDR terapisi sırasında bireyler farklı hızlarda ilerleyebilir. Bireyin duygusal toleransı ve rahatlığı, seans süresini etkileyebilir.

EMDR terapisi, seanslar arasında bireyin işlenen anıları ve duygusal deneyimleri üzerinde düşünmesi ve terapinin etkilerini işlemesi için zaman ayırması önemlidir. Seans süreleri, terapist ve birey arasında işbirliği ile belirlenir ve terapi sürecinin gereksinimlerine uygun olarak ayarlanır.

EMDR Haftada Kaç Kez Yapılır?

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, bireyin ihtiyaçlarına, terapi hedeflerine ve terapistin önerilerine göre farklı sıklıklarda yapılabilir. Genellikle haftada bir veya iki kez olacak şekilde düzenlenir. Ancak, haftada kaç kez EMDR terapisi yapılacağına karar verirken dikkate alınması gereken bazı faktörler vardır:

 • Bireyin İhtiyaçları: EMDR terapisinin sıklığı, bireyin tedavi gereksinimlerine göre belirlenir. Bazı bireyler daha hızlı ilerleyebilirken, diğerleri için daha yavaş ve kademeli bir yaklaşım daha uygundur.
 • Duygusal Tolerans: EMDR terapisi, bireyin duygusal toleransını da dikkate alır. Çok yoğun duygusal deneyimler yaşandığında daha sık seanslar düzenlemek gerekebilir.
 • Tedavi Hedefleri: Terapi planındaki hedefler, seansların sıklığını etkileyebilir. Belirli bir sorunun hızlı bir şekilde ele alınması gerekiyorsa, seanslar daha sık düzenlenebilir.
 • Zaman ve İmkanlar: Bireyin günlük yaşamı, iş ve diğer sorumlulukları da seansların sıklığını etkileyebilir. Haftada kaç kez terapiye katılabileceği, bireyin zaman ve imkanlarına bağlı olarak değişebilir.

EMDR terapisi genellikle haftada bir veya iki kez yapılır. Ancak her birey farklıdır ve terapi sıklığı bireyin ihtiyaçlarına ve durumuna göre ayarlanabilir. Terapist, bireyin ilerlemesini izler ve gerektiğinde terapi planını yeniden değerlendirir.

EMDR Terapisi Ücretleri

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi, terapistin deneyimi, tedavi merkezinin konumu, terapinin süresi ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı ücretlendirmelerle sunulabilir. Ücretler, birçok farklı etkene bağlı olarak değişebilir. İşte EMDR terapisi ücretlerini etkileyen bazı faktörler:

Terapistin Deneyimi ve Uzmanlığı

Uzmanlık seviyesi yüksek terapistler, genellikle daha yüksek ücretler talep edebilirler. Deneyimli ve uzmanlaşmış bir terapist, EMDR terapisini etkili bir şekilde uygulama yeteneğine sahiptir ve bu nedenle ücretleri daha yüksek olabilir.

Tedavi Merkezinin Konumu

Tedavi merkezinin bulunduğu konum, ücretleri etkileyebilir. Büyük şehirlerde veya merkezi lokasyonlarda bulunan merkezlerde terapi ücretleri genellikle daha yüksek olabilir.

Terapinin Süresi ve Sıklığı

EMDR terapisi seans süresi ve sıklığı, terapi ücretlerini belirleyebilir. Daha uzun süren seanslar veya daha sık yapılan seanslar genellikle daha yüksek maliyetli olabilir.

Ek Hizmetler ve İmkanlar

Bazı tedavi merkezleri EMDR terapisine ek hizmetler veya imkanlar sunabilirler. Bu tür ekstralar, terapi ücretlerini artırabilir.

Psikomental Psikoloji ve Bakırköy’de EMDR Terapisi

Psikomental, Bakırköy’de bireylerin ve çiftlerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir psikolojik danışmanlık platformudur. Özellikle EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir.

Ataköy’de EMDR Terapisi

Psikomental, Ataköy bölgesinde de EMDR terapisi hizmeti sunmaktadır. Ataköy sakinleri, EMDR terapisine Psikomental Psikoloji’nin uzman terapistleri eşliğinde erişebilirler. Travmatik deneyimlerin etkilerini hafifletmek, anksiyete ve stresi yönetmek, duygusal iyileşme sürecini desteklemek için EMDR terapisi Psikomental’da sunulan hizmetler arasındadır.

Bahçelievler’de EMDR Terapisi

Psikomental, Bahçelievler bölgesinde de EMDR terapisi hizmeti sunmaktadır. Bahçelievler’de yaşayanlar, zihinsel sağlıklarını geliştirmek ve travmatik deneyimlerin etkilerini azaltmak için Psikomental Psikoloji’nin uzman terapistleriyle çalışabilirler. EMDR terapisi ile duygusal iyileşme sürecine destek olmak hedeflenmektedir.

İstanbul’un Tüm Bölgelerine EMDR Terapisi

Psikomental Psikoloji, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde yaşayan bireylere EMDR terapisi hizmeti sunmaktadır. Şehrin farklı noktalarında yaşayanlar, Psikomental Psikoloji’nin uzman terapistleriyle iletişime geçerek EMDR terapisinin avantajlarından yararlanabilirler. İstanbul genelindeki bireyler, zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmek için Psikomental Psikoloji’nin EMDR terapisi hizmetlerinden faydalanabilirler.

Psikomental Psikoloji, uzman ekibi ve çeşitli bölgelere yayılan hizmet ağı ile bireylerin zihinsel sağlığını desteklemeyi hedeflemektedir. EMDR terapisi gibi etkili yöntemleri kullanarak bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

EMDR ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

EMDR terapisi ne kadar süre sürer?

EMDR terapisi kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bazı bireyler için birkaç oturum yeterli olabilirken, daha karmaşık durumlar daha fazla oturum gerektirebilir.

EMDR oturumları sırasında neler yaşanır?

EMDR oturumları sırasında birey travmatik anıları hatırlar ve terapistin göz hareketlerini takip eder. Bu süreçte duygusal tepkilerin azaldığı gözlemlenebilir.

EMDR herkes için uygun mudur?

Her birey için uygun olmayabilir. EMDR terapisi, bir uzman tarafından değerlendirildikten sonra önerilir.

EMDR terapisi acı verici midir?

Hayır, EMDR terapisi acı verici değildir. Bireyler genellikle oturumlar sırasında rahattır.

EMDR’nin etkisi ne kadar süreyle devam eder?

EMDR’nin etkisi bireyden bireye farklılık gösterebilir. Ancak birçok insan için olumlu etkilerinin uzun süreli olduğu gözlemlenmiştir.

EMDR terapisi güvenli midir?

Evet, EMDR terapisi uzman bir terapist tarafından uygulandığında genellikle güvenlidir.

Leave a comment