Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Duygusal Yeme Nedir?

Duygusal Yeme Nedir

Duygusal Yeme Nedir?, Beslenmek, insanlığın var olduğu tarihten beri hayatta kalabilmek için gereken en temel ihtiyaç olmuştur. Yaşamın devam etmesi için gereken beslenme ihtiyacı gün geçtikçe insanlar için bir ihtiyaç olmanın yanı sıra oldukça tatmin veren bir keyif hali olagelmiştir. Keyif halinin yanı sıra bazı besinler, içerdiği hormonlar dolayısıyla bağımlılık haline bile gelebilmektedir. Ek olarak insanların az yemek ya da çok yemek gibi davranışları da sağlık için tehlikeli bir durum olabilir. Anlaşıldığı üzere beslenmenin faydaları kadar zararlarının da olduğu bilinmektedir. Ayrıca beslenme alışkanlıkları, günlük yaşantımızda gündemden düşmeyen konulardan bir tanesidir. Ancak bütün bu konuları düşündüğümüzde bakmamız gereken önemli bir nokta daha olduğunu görüyoruz. Bu da beslenme ve psikoloji ilişkisi.  

İnsanlar yemekleri sadece fiziksel ihtiyaçları için yemezler. İnsanların birçoğu aynı zamanda kendini ödüllendirmek, rahatlamak ya da stresten kurtulmak amacıyla yemek yerler. Bunun sebebi fizyolojik olarak bedenin, sindirim durumuna geçtiğinde gevşemesi ve stresten uzaklaşmasıdır. İnsanlar bu konunun üzerinde spesifik olarak düşünmeseler de olumsuz duyguların üstesinden gelebilmek için yemek yemeyi keşfetmişlerdir. Kendini kötü hisseden bir kişinin, stresinin üstesinden gelmek için dondurma yemesi bu duruma bir örnek olabilir. Tam da bu noktada duygusal yeme dediğimiz kavram ortaya çıkıyor.

Duygusal yeme, kısaca kişinin genellikle olumsuz duygularını kontrol edebilmesi için açlık hissetmediği halde beslenmeye yönelme halidir. Geçici olarak alınan rahatlık hissi, kişiyi olumsuz duygulardan bir süre uzaklaştırabilir. Fakat açlık olmadığı durumlarda yemek yemeye devam etmek, getirdiği rahatlık hissinden daha fazla zarar sağlayabilir.

Peki neden duygusal olarak yemek yeme ihtiyacı hissederiz?

İnsanlar günlük yaşantılarında çok fazla strese ve sıkıntıya maruz kalabilirler. Bir insanın baş etme mekanizmaları yetersiz kalıyorsa, öğrenilmiş bir şekilde yemeğe yönelebilir. Bu durumun fizyolojik mekanizmaları tam olarak keşfedilmemiştir. Ancak deneyler ve tahminler besinlerdeki hormonların, beyni etkilemesi ve haz duygusu yaratması üzerinde durur.  

Bir başka açıdan düşünecek olursak, bebeklikte ve çocuklukta bazen sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda bakım verenler (anne, baba vs.) çocuğun ağlamaması için ona yiyecek verirler. Yaşları dolayısıyla dış dünyadaki uyaranlara oldukça açık olan bu çocuklar, yenilebilen bir şeye yönlendirilirler ve ağlamaları durur. Bir başka deyişle sıkıntılarını unuturlar ve yemeklerine odaklanırlar.

Bir diğer durum ise annelerin çocuklarının yeme durumları ile aşırı derece ilgili olmasıdır. Sürekli olarak iyi ve dinç olması, yemek yemesiyle ilişkilendirilen ve zorla yemek yedirilen çocuk, bir süre sonra ilgi kaynağı olarak yemek yemeyi temel alabilir. Ya da bir çocuk iyi bir şey yaptığında, ödül olarak hamburger yemeye götürülebilir. Böylece çocuk ilgi ve sevgi yolunun yemekten geçtiğine ikna olur. Bu durumların yetişkin yaşantısındaki yemek yeme durumunu etkileyip etkilemediği yorumu ise size kalmış.  

Duygusal yeme genellikle stres, depresyon, öfke, kızgınlık ya da anksiyete gibi olumsuz duyguları düzenleyebilmek için ortaya çıkar. Duygusal yeme davranışında bulunan kişilerin günlük olaylara bakış şekilleri, geçmişindeki sevme ve değerli hissetme gibi temel ihtiyaçların karşılanmış ya da karşılanmamış olması da önemli bir ektendir.
Psikolojik olarak temel ihtiyaç olan sevme ve değerli hissetme duyguları kişide karşılandığında, bu duyguları yaşamda fayda sağlayacağı kaynaklar olarak zihninde kodlar. Kişi sıkıntılı durumlarla karşılaştığında bu kaynaklarını kullanabilir. Fakat duygusal besin kaynakları yeterince karşılanmamış kişiler, içlerindeki duygusal boşluğu doldurmak amacıyla bir şeyler atıştırmayı seçebilirler. Böylece duygusal yemeye yönelen kişi, içindeki duygusal boşluğu fizyolojik boşluğuyla karıştırmış olur. 

Fiziksel Açlık ve Duygusal Açlık Farkı 

Duygusal yemenin hem psikolojik hem fizyolojik zararları vardır. Zararlı bir davranışın üstesinden gelebilmek için önce farkındalık sahibi olmak gerekir. Ve duygusal yemeyle başa çıkabilmek için en önemli nokta açlığın fiziksel mi duygusal mı olduğunun farkına varabilmektir. 

 Duygusal açlık ve fiziksel açlık arasında bazı farklar vardır. Örneğin duygusal acıkma birden oluşur ve anında yemek yeme ihtiyacı hissettirir. Fiziksel açlık zamanla ortaya çıkar ve fiziksel açlığa dayanabilme toleransı daha fazladır. Duygusal açlık tam o anda yemek istediği için daha hızlı ve kolay ulaşılabilir besinlere ihtiyaç duyar. Fast food ya da tatlı yiyecekler bir örnek olabilir.  

Bir diğer fark ise fiziksel açlık doyma hissi sağlar. Fakat duygusal yeme doyma hissi sağlamaz. Duygusal yeme sonucunda aşırı yeme ile karşı karşıya kalınabilir. Duygusal yemek yeme davranışından sonra çok fazla yenilen yemek; suçluluk, utanç ve pişmanlık gibi duygular hissettirebilir. Fakat fiziksel açlık ve yeme durumunda utanç, suçluluk gibi duygular hissedilmez. Çünkü her insanın ihtiyacı olan beslenme ihtiyacının yerine getirildiği bilinir.   

Hem duygusal yeme altında yatan olumsuz duygular ile hem de sonrasında yaşanılan olumsuz duygular ile başa çıkmak zor olabilir. Psikoterapi yardımı almak, beden ve duygu farkındalığınızı arttırmanızda yardımcı olabilir. Duygusal yeme yaşadığınızı fark ediyorsanız ve bu durumun üstesinden gelebilmek için bir psikoloğa ihtiyaç duyuyorsanız, merkezimizden randevu alabilir; kendinize iyi gelmek için bir adım atabilirsiniz.  

Duygusal Yeme ve Psikoloji

 • Duygusal yeme, beslenme alışkanlıklarını duygusal durumlarla bağlantılı hale getirme eğilimindedir.
 • Özellikle stres, mutsuzluk ve endişe gibi duygusal durumlar, bireyin belirli yiyeceklere yönelmesine neden olabilir.
 • Bu davranış biçimi, genellikle duygusal boşlukları doldurma veya duygusal acıları hafifletme amacını taşır.
 • Psikologlar, duygusal yeme eğilimindeki bireylerle çalışarak bu davranışın altında yatan duygusal ve psikolojik faktörleri anlamaya çabalar.

Bu süreçte, bireye duygusal durumlarıyla daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmekte yardımcı olunabilir. Bu stratejiler, duygusal yemeyle baş etmeyi öğrenme ve daha dengeli bir beslenme alışkanlığı oluşturma konusunda etkili olabilir.

Belirtiler ve Tanı: Duygusal Yeme Bozukluğu

Duygusal yeme bozukluğu, bireyin duygusal durumlarıyla ilişkili olarak anormal beslenme alışkanlıkları geliştirmesi durumudur. Bu bozukluk, genellikle aşırı yeme nöbetleri, hızlı yeme, sık sık aşırı yeme, ardından pişmanlık duygusu ve kilo kontrol çabalarıyla kendini gösterir. Belirtiler arasında aşırı kilo alma, kilo verme çabaları, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve duygusal boşlukları doldurma çabaları bulunabilir. Duygusal yeme bozukluğu tanısı, genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından, belirli kriterlere dayalı olarak konulur.

Duygusal Yeme ile Başa Çıkma Yolları

Duygusal yeme ile başa çıkmak, bireyin duygusal durumlarına daha sağlıklı bir şekilde yanıt vermesini sağlamak üzerine odaklanır. Bu süreçte, birey:

 • Duygusal açlığı anlamaya çalışmalı ve bu duyguları tanımak için çaba göstermelidir.
 • Sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzına dahil etmek önemlidir.
 • Profesyonel yardım almak, terapi seansları ve destek gruplarına katılmak, bu süreçte bireyin duygusal yeme ile daha etkili bir şekilde baş etmesine yardımcı olabilir.

Profesyonel Yardım ve Tedavi Seçenekleri

Duygusal yeme ile başa çıkmak için profesyonel yardım almak, bireyin bu zorlu süreçte daha etkili bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Profesyonel yardım seçenekleri şunları içerebilir:

 • Psikolog veya Terapist ile Çalışmak: Duygusal yeme sorunuyla başa çıkma sürecinde, bir psikolog veya terapist ile bireysel terapi seansları oldukça etkili olabilir. Bu terapilerde, bireyin duygusal durumları ve bu durumlarla baş etme stratejileri ele alınır.
 • Diyetisyen İle İşbirliği: Duygusal yeme genellikle beslenme alışkanlıklarıyla ilgilidir. Bir diyetisyenle işbirliği yapmak, bireyin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesine yardımcı olabilir.
 • Destek Gruplarına Katılmak: Duygusal yeme ile mücadele eden bireyler arasındaki deneyimleri paylaşmak ve destek almak için destek gruplarına katılmak, duygusal yeme ile başa çıkma sürecini kolaylaştırabilir.

Duygusal Yeme ile Mücadelede Günlük Pratik Öneriler

Duygusal yeme ile mücadelede günlük yaşamda uygulanabilecek bazı pratik öneriler şunlar olabilir:

 • Duygusal Açlığı Anlamak: Duygusal açlığı tanımak ve bu duygularla başa çıkmak için farkındalık geliştirmek önemlidir.
 • Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları: Sağlıklı ve dengeli beslenmeye odaklanmak, duygusal yeme ile mücadelede etkili olabilir.
 • Fiziksel Aktivite: Düzenli fiziksel aktivite, hem fiziksel sağlığı destekler hem de duygusal durumları dengelemede yardımcı olabilir.

Toplumda Farkındalık Oluşturma ve Destek Arayışı

 • Toplumsal Stigma: Duygusal yeme konusundaki toplumsal stigmatizasyonla mücadele etmek önemlidir. Bu, duygusal yeme sorunuyla mücadele eden bireylerin karşılaştığı olumsuz önyargıları azaltabilir.
 • Destek Grupları ve Online Kaynaklar: Duygusal yeme ile başa çıkmak isteyenler için destek grupları ve online kaynaklar, bilgi alışverişi ve duygusal destek sağlamak adına önemli bir kaynaktır.
 • Farkındalık Artırma Çabaları: Duygusal yeme konusundaki farkındalığı artırmak, toplumun genelinde bu konuda daha açık ve anlayışlı bir atmosfer yaratmaya katkı sağlar. Eğitim kampanyaları, seminerler ve sosyal medya gibi platformlar, bu farkındalığı artırmada etkili olabilir.

Sağlıklı Bir İlişkiyle Beslenme Yolunda Adım Atmak

Bilinçli Beslenme Alışkanlıkları: Duygusal yeme ile mücadele sürecinde, bireylerin beslenme alışkanlıklarını bilinçli bir şekilde gözden geçirmesi önemlidir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, duygusal yeme davranışının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Profesyonel Destek: Sağlıklı bir ilişkiyle beslenme yolunda adım atarken, bir psikolog, terapist veya diyetisyen gibi profesyonel destek almak da önemlidir. Bu uzmanlar, bireylere duygusal yeme ile baş etme stratejileri konusunda rehberlik edebilirler.

Kendi Hedeflerini Belirleme: Her bireyin sağlıklı bir beslenme yolunda kendi hedeflerini belirlemesi önemlidir. Bu, sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş bir yaklaşım geliştirmeye yardımcı olabilir.

Bu adımlar, bireylerin duygusal yeme ile mücadele ederken toplumsal destek arayışları ve kendi sağlıklı beslenme hedefleri konusunda bilinçli adımlar atmalarına yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Bakırköy Psikolog Merkezi nedir?

Psikomental Psikoloji, Bakırköy Psikolog Merkezi, 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kurulan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi hizmetler sunan bir ekip içermektedir.

2. Hangi terapi yöntemleri kullanılıyor?

Merkezimizde BDT, EMDR Terapisi, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış farklı terapi yaklaşımları kullanılmaktadır.

3. Pandemi sürecinde nasıl destek sağlanıyor?

Danışanların sağlığı ön planda tutularak, pandemi sürecinde online terapi seçeneği sunulmaktadır. Böylece danışanlar, uzaktan da destek alabilirler.

4. Merkezin lokasyonu nedir?

Merkezimiz Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunmaktadır ve Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakika yürüme mesafesindedir. Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakındır.

5. Nasıl randevu alabilirim?

Randevu almak için web sitemizi ziyaret edebilir veya telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6. Duygusal yeme konusunda destek alabilir miyim?

Evet, merkezimizde duygusal yeme sorunuyla baş etme konusunda uzmanlaşmış terapistler bulunmaktadır. Daha fazla bilgi ve destek için bize başvurabilirsiniz.

7. Hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz?

Merkezimiz, Bakırköy’ün yanı sıra Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi birçok konuma yakın konumda bulunmaktadır. Marmaray, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına da yakın bir lokasyondadır.

8. Hangi yaş gruplarına hizmet veriyorsunuz?

Merkezimizde çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir yaş grubuna yönelik terapi hizmetleri sunulmaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de uzman psikologlarla hizmet veren bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Bakırköy Zuhuratbaba’da 2018 yılında kurulan merkez, bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış bir ekiple danışanlara destek sunmaktadır. Merkezimize ulaşım Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakika yürüme mesafesindedir.

Bakırköy Uzman Psikolog Hizmetleri

Bakırköy Psikolog Merkezi, alanında deneyimli ve uzman psikologlarla çalışmaktadır. Danışanların duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek, sorunlarına çözüm bulmak adına çeşitli terapi yöntemleriyle bireysel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Uzman psikologlarımız, her bireyin ihtiyaçlarına özgü yaklaşımlarla destek sunmaktadır.

Psikomental Psikoloji Ataköy Psikolog

Ataköy semtinde hizmet veren Psikomental Psikoloji, alanında uzmanlaşmış psikologlar aracılığıyla danışanlara destek sunmaktadır. Ataköy lokasyonundaki merkezimize ulaşım, semtin merkezi konumlarından birinde bulunmamız sayesinde kolay ve erişilebilirdir.

Psikomental Psikoloji Florya Psikolog

Florya semtinde Psikomental Psikoloji, alanında uzmanlaşmış psikologlarla bireylere destek sunan bir merkezdir. Florya’da bulunan merkezimize ulaşım, semtin merkezi noktalarına yakınlığı ile danışanlar için kolaylık sağlamaktadır.

Psikomental Psikoloji Yeşilköy Psikolog

Yeşilköy’de hizmet veren Psikomental Psikoloji, uzman psikologlarıyla bireylere çeşitli psikolojik destekler sunmaktadır. Yeşilköy semtindeki lokasyonumuz, danışanlarımızın kolayca ulaşabilmesi için avantajlı bir konumdadır.

Psikomental Psikoloji Bahçelievler Psikolog

Bahçelievler semtinde faaliyet gösteren Psikomental Psikoloji, uzman psikologlar aracılığıyla bireylere çeşitli terapi hizmetleri sunan bir merkezdir. Bahçelievler lokasyonundaki merkezimize ulaşım, semtin çeşitli ulaşım güzergahlarına yakınlığı ile kolaydır.

Psikomental Psikoloji Online Terapi

Psikomental Psikoloji, danışanlara yüz yüze seanslar dışında online terapi seçeneği de sunmaktadır. Online terapi, bireylerin konforlu ortamlarında, uzaktan terapi alabilmesine imkan tanır. Bu hizmet, özellikle pandemi sürecinde ve uzaktan destek arayışında olanlar için uygundur.

Psikomental Danışmanlık Merkezimizi daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızı  ve danışan yorumlarımızı inceleyebilirsiniz.

Bakırköy Psikolog, Psikomental Psikoloji Randevu oluşturmak ve bilgi almak isterseniz merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

 

Leave a comment