Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dinamik Terapi: Psikodinamik Yaklaşımın İncelikleri

dinamik-terapi-bakirkoy-psikolog-psikomental-piskoloji

Dinamik Terapi Nedir?

Dinamik terapi, psikoterapi alanında kullanılan etkili bir terapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, bireyin iç dünyasına odaklanarak zihinsel ve duygusal sağlığını geliştirmeyi hedefler. Dinamik terapi, psikodinamik terapinin bir alt dalı olarak kabul edilir ve temelinde bireyin bilinçaltı süreçlerinin keşfi ve anlamlandırılması yer alır.

Dinamik terapi, bireyin geçmiş deneyimlerini, ilişkilerini ve içsel çatışmalarını anlamaya yönelik bir çalışma yapar. Bu terapi yaklaşımında terapist, bireye destek olurken onun iç dünyasına daha derin bir bakış sağlar. Bireyin bilinçaltındaki duygusal ve düşünsel süreçlerin farkına varması ve bu süreçler üzerinde çalışması hedeflenir.

Dinamik Terapi Yaklaşımı

Dinamik terapi, bireyin iç dünyasında meydana gelen dinamikleri anlamaya yönelik bir yaklaşımı temsil eder. Bu yaklaşım, bireyin bilinçdışı süreçlerini keşfetmesi, içsel çatışmalarını çözmesi ve kendini daha iyi anlaması üzerine odaklanır.

Dinamik terapide, terapist ve birey arasındaki ilişki büyük bir öneme sahiptir. Terapist, bireyi anlamaya çalışırken empati kurar, güvenli bir ortam sağlar ve destekleyici bir tutum sergiler. Bireyin duygusal deneyimlerini ifade etmesine ve içsel süreçlerini paylaşmasına olanak tanır.

Bu yaklaşım, bireyin geçmiş deneyimlerinin günümüzdeki duygusal tepkileri ve ilişkileri nasıl etkilediğini keşfetmeyi amaçlar. Terapi sürecinde, bireyin farkındalığı artar, kendini daha iyi tanır ve zihinsel sağlığını geliştirmek için yeni beceriler öğrenir.

Dinamik Terapinin Temel İlkeleri

Dinamik terapi, bazı temel ilkeler etrafında şekillenir. Bu ilkeler, terapi sürecinin temelini oluşturur ve terapistin çalışma yöntemlerini belirler.

Bilinçdışı Süreçlerin Keşfi: Dinamik terapi, bireyin bilinçdışı süreçlerini anlamaya odaklanır. Bireyin bilinçaltında yer alan düşünceler, duygular ve anılar terapi sürecinde keşfedilir.

İçsel Çatışmaların Çözülmesi: Dinamik terapi, bireyin içsel çatışmalarını anlamaya ve çözüm bulmaya yönelik çalışır. İçsel çatışmalar, bireyin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki çelişkileri ifade eder.

Geçmiş Deneyimlerin Etkisi: Dinamik terapi, bireyin geçmiş deneyimlerinin günümüzdeki duygusal tepkileri ve ilişkileri nasıl etkilediğini anlamayı amaçlar. Geçmiş deneyimlerin farkında olmak, bireyin içsel dönüşüm ve iyileşme sürecinde önemli bir adımdır.

Terapist-Birey İlişkisi: Dinamik terapide, terapist ve birey arasındaki ilişki büyük bir öneme sahiptir. Terapist, güvenli bir ortam sağlayarak bireye destek olur, empati kurar ve doğru yönlendirmelerde bulunur. Bu destekleyici ilişki, bireyin terapi sürecinde derinlemesine çalışmasını sağlar.

Dinamik Psikoterapi Kimlere Uygulanır?

Dinamik psikoterapi, çeşitli ruh sağlığı sorunları ve içsel çatışmalar yaşayan bireylere uygulanabilir. Aşağıda, dinamik psikoterapinin uygulanabileceği bazı durumlar ve ruh sağlığı sorunları bulunmaktadır:

Depresyon: Depresyon, yoğun üzüntü, umutsuzluk, enerji kaybı ve ilgi kaybı gibi belirtilerle kendini gösteren bir ruh sağlığı sorunudur. Dinamik psikoterapi, depresyon semptomlarının kökenine inerek bireyin içsel dünyasını keşfeder ve depresyona neden olan faktörleri anlamaya çalışır.

Anksiyete Bozuklukları: Anksiyete bozuklukları, aşırı endişe, korku ve panik atak gibi belirtilerle karakterizedir. Dinamik psikoterapi, anksiyete bozukluklarının temelinde yatan içsel çatışmalara odaklanır ve bireyin anksiyeteyle başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Kişilik Bozuklukları: Kişilik bozuklukları, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarında kalıcı ve esnek olmayan desenlere sahip olduğu durumları ifade eder. Dinamik psikoterapi, kişilik bozukluklarının temelinde yatan içsel çatışmaları keşfederek bireyin kişisel gelişimini destekler.

İlişki Sorunları: Dinamik psikoterapi, ilişki sorunlarının temelinde yatan içsel çatışmaları ve iletişim problemlerini anlamaya yönelik bir yaklaşım sunar. Bu terapi yöntemi, bireyin ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmesine ve ilişkilerindeki sorunları çözmesine yardımcı olur.

Uygun Durumlar ve Ruh Sağlığı Sorunları

Dinamik psikoterapi, çeşitli durum ve ruh sağlığı sorunlarında etkili olabilir. İşte dinamik psikoterapinin uygun olduğu durumlar ve ruh sağlığı sorunlarından bazıları:

İçsel Çatışmalar: Bireyin iç dünyasında meydana gelen çatışmalar, dinamik psikoterapi ile ele alınabilir. İçsel çatışmalar, bireyin düşünceleri, duyguları ve istekleri arasında uyumsuzluklar ve çelişkiler olduğunda ortaya çıkar. Dinamik psikoterapi, bu içsel çatışmaları anlamaya ve çözüm bulmaya odaklanır.

Geçmiş Deneyimlerin Etkileri: Geçmiş deneyimler, bireyin zihinsel sağlığını etkileyebilir ve günümüzdeki sorunların temelinde yatan nedenler olabilir. Dinamik psikoterapi, bireyin geçmiş deneyimlerini anlamaya ve bu deneyimlerin günümüzdeki etkilerini çözümlemeye yönelik bir çalışma yapar.

Benlik ve Kimlik Sorunları: Dinamik psikoterapi, bireyin benlik ve kimlik gelişimini desteklemek için kullanılabilir. Benlik ve kimlik sorunları, bireyin kendini tanımlama, benlik değerini hissetme ve rol yapma konularında zorluklar yaşadığı durumları ifade eder. Dinamik psikoterapi, bireyin benlik algısını güçlendirerek kimlik bütünlüğünü sağlamaya yardımcı olur.

Hedeflenen Sonuçlar

Dinamik psikoterapi, bireyin zihinsel ve duygusal sağlığını geliştirmeyi hedefler. Bu terapi yöntemiyle elde edilen hedeflenen sonuçlar şunlar olabilir:

İçsel Uyum: Dinamik psikoterapi, bireyin içsel dünyasında düzen sağlayarak içsel uyumu artırmayı hedefler. Birey, içsel çatışmalarını çözerek daha bütünlük hissi yaşar ve daha tutarlı bir benlik yapısı geliştirir.

Duygusal Rahatlama: Dinamik psikoterapi, bireyin duygusal yüklerini hafifletmeyi amaçlar. Terapi sürecinde birey, duygusal deneyimlerini ifade ederek duygusal rahatlama sağlar. Birey, duygusal yüklerini taşıma ve ifade etme becerilerini geliştirerek daha sağlıklı bir duygusal dengeye ulaşır.

Bilinçaltı Keşfi: Dinamik psikoterapi, bireyin bilinçaltı süreçlerini keşfetmeyi hedefler. Birey, bilinçaltındaki düşünceler, duygular ve anılar üzerinde farkındalık geliştirir. Bu sayede, bilinçaltındaki etkilerin farkına vararak daha derin bir anlayış elde eder.

İlişkilerin İyileştirilmesi: Dinamik psikoterapi, bireyin ilişki becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Terapi sürecinde birey, ilişkilerindeki zorlukları ve iletişim sorunlarını keşfeder. Birey, sağlıklı ilişki dinamiklerini anlama ve uygulama becerilerini geliştirerek daha tatmin edici ilişkiler kurar.

Dinamik psikoterapi, bireyin bütünsel sağlığını desteklemeyi hedefler. Her bireyin ihtiyaçları ve hedefleri farklı olsa da, dinamik psikoterapi süreci bireyin özgün gereksinimlerine göre uyarlanır. Terapi sürecinde, bireyin kendini daha iyi anlaması, içsel dönüşüm yaşaması ve daha sağlıklı bir zihinsel dengeye ulaşması amaçlanır.

Psikodinamik Terapi Nasıl Yapılır?

Psikodinamik terapi, bireyin iç dünyasını keşfetmeye ve anlamlandırmaya yönelik bir terapi yöntemidir. Bu terapi süreci, terapistin bireyin geçmiş deneyimlerini, ilişkilerini ve içsel süreçlerini anlamak için bir araştırma yapmasını içerir. İşte psikodinamik terapinin temel unsurları:

Terapi Süreci

Psikodinamik terapide terapi süreci, belirli adımlar ve aşamalar üzerine kurulmuştur. Bu süreç, bireyin derinlemesine içsel keşif yapmasını ve değişim sağlamasını amaçlar. Terapi süreci genellikle düzenli terapi seansları şeklinde yürütülür ve bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanır. Terapi sürecinde, bireyin kendini güvende hissetmesi ve terapi ortamında açık bir iletişim kurabilmesi önemlidir.

Terapist ve Birey İlişkisi

Psikodinamik terapide terapist ve birey arasındaki ilişki büyük bir öneme sahiptir. Terapist, empati kurarak bireyi anlamaya çalışır, güvenli bir ortam sağlar ve destekleyici bir tutum sergiler. Terapistin bireye karşı duyarlılık göstermesi ve bireyin deneyimlerini doğru bir şekilde anlaması terapi sürecinin etkinliğini artırır. Terapist ve birey arasındaki güvenilir ilişki, bireyin içsel keşif yapmasını kolaylaştırır ve terapi hedeflerine ulaşmayı destekler.

Terapi Teknikleri

Psikodinamik terapi, çeşitli tekniklerin kullanıldığı bir terapi yöntemidir. Bu teknikler, bireyin iç dünyasını anlamaya ve değişim sağlamaya yardımcı olur. Örneğin, serbest çağrışım, rüya analizi, dirençlerin ve savunma mekanizmalarının keşfi gibi teknikler terapi sürecinde kullanılabilir. Bu teknikler, bireyin bilinçdışı süreçlerini açığa çıkarmasına ve terapistin bireyi anlamasına yardımcı olur.

Psikodinamik terapi, bireyin içsel dünyasını keşfetmek ve anlamlandırmak için etkili bir terapi yöntemidir. Terapi süreci, bireyin derinlemesine içsel keşif yapmasına ve değişim sağlamasına olanak tanır. Terapistin bireyle güvenilir bir ilişki kurması ve terapi tekniklerini etkili bir şekilde kullanması terapinin başarısını etkiler.

Psikodinamik Terapi Kaç Seans Sürer?

Psikodinamik terapinin süresi, bireyin ihtiyaçlarına ve terapi hedeflerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Psikodinamik terapi genellikle orta veya uzun süreli bir terapi yaklaşımıdır. Bu terapinin etkili olabilmesi ve bireyin derinlemesine içsel keşif yapabilmesi için genellikle 12 ila 20 seans veya daha fazlası gerekebilir. Ancak, her bireyin terapi süresi farklı olabilir ve terapi süresi bireyin ilerlemesine ve terapistin değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir.

Terapi Süresini Etkileyen Faktörler

Psikodinamik terapi süresini etkileyen birkaç faktör vardır. Bunlar şunları içerir:

Ruh Sağlığı Sorununun Şiddeti: Ruh sağlığı sorununun şiddeti, terapi süresini etkileyebilir. Daha ciddi ve karmaşık sorunlar genellikle daha uzun bir terapi süresi gerektirebilir.

Bireyin Motivasyonu: Bireyin terapiye olan motivasyonu, terapi sürecinin hızını etkileyebilir. Motivasyonu yüksek olan bireyler genellikle daha hızlı ilerleme kaydedebilir.

Bireyin Kaynakları: Bireyin destek sistemleri, içsel güçleri ve kaynakları da terapi süresini etkileyebilir. Daha sağlam destek sistemlerine sahip olan bireyler, terapi sürecinde daha hızlı ilerleyebilir.

Terapi Hedefleri: Terapi süresi, belirlenen terapi hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Bireyin hedefleri ve terapi sürecindeki ilerlemesi, terapi süresini belirleyen faktörlerden biridir.

Kısa Süreli ve Uzun Süreli Terapi Örnekleri

Psikodinamik terapi, hem kısa süreli hem de uzun süreli olarak uygulanabilir. Kısa süreli terapi genellikle belirli bir konuya veya soruna odaklanır ve genellikle 8 ila 12 seans kadar sürer. Bu tür terapiler, akut ruh sağlığı sorunları veya belirli yaşam zorluklarıyla başa çıkmak için etkili olabilir.

Uzun süreli terapi ise daha karmaşık sorunlarla başa çıkmak, derinlemesine içsel keşif yapmak ve kişisel gelişimi desteklemek için daha fazla seans gerektiren bir yaklaşımdır. Uzun süreli terapi genellikle 1 yıl veya daha fazla sürebilir ve bireyin daha derin bir anlayışa ulaşmasına ve kalıcı değişimlere ulaşmasına yardımcı olur.

Terapi süresi, bireyin ihtiyaçlarına, terapistin değerlendirmesine ve terapi sürecindeki ilerlemeye bağlı olarak değişebilir. Psikodinamik terapinin süresi, bireyin içsel keşif yapabilmesi ve terapi hedeflerine ulaşabilmesi için esnek bir şekilde belirlenir.

Psikodinamik ve Psikanalitik Aynı Şey mi?

Psikodinamik terapi ve psikanalitik terapi, birçok ortak noktası olan, ancak aynı şey olmayan terapi yaklaşımlarıdır. İki yaklaşım da Sigmund Freud’un çalışmalarına dayanır ve bireyin içsel dünyasını anlamak ve değişim sağlamak üzerine odaklanır. Ancak, aralarında bazı temel farklılıklar vardır.

Temel Farklılıklar

Psikodinamik terapi ve psikanalitik terapi arasındaki temel farklılıklar şunlardır:

  • Terapi Süresi: Psikodinamik terapi genellikle orta veya uzun süreli bir terapi yaklaşımıdır ve 12 ila 20 seans veya daha fazlasını gerektirebilir. Psikanalitik terapi ise daha uzun bir süreçtir ve yıllar sürebilir. Psikanalitik terapi, bireyin daha derinlemesine içsel keşif yapabilmesi için daha fazla zaman ve çaba gerektirir.
  • Terapistin Rolü: Psikodinamik terapide terapist, bireyle daha aktif bir şekilde çalışır ve doğrudan yönlendirmelerde bulunabilir. Psikanalitik terapide ise terapist, bireyin serbest çağrışım yapabilmesi için daha pasif bir rol üstlenir ve müdahale etmez.
  • Terapi Teknikleri: Psikodinamik terapi, çeşitli terapi tekniklerini kullanır ve bireyin geçmiş deneyimlerini, içsel süreçlerini ve savunma mekanizmalarını keşfetmeye odaklanır. Psikanalitik terapi ise daha spesifik tekniklere dayanır, özellikle serbest çağrışım, rüya analizi ve serbest birliktelik gibi teknikler kullanılır.

Ortak İlkeler

Psikodinamik terapi ve psikanalitik terapi arasında ortak bazı ilkeler bulunur:

  • Bilinçdışı Süreçlerin Keşfi: Her iki terapi yaklaşımı da bireyin bilinçdışı süreçlerini keşfetmeye önem verir. Bireyin bilinçaltında yer alan düşünceler, duygular ve anılar üzerinde farkındalık geliştirmeyi hedefler.
  • İçsel Çatışmaların Çözülmesi: Hem psikodinamik terapi hem de psikanalitik terapi, bireyin içsel çatışmalarını anlamaya ve çözüm bulmaya yönelik çalışır. İçsel çatışmalar, bireyin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki çelişkileri ifade eder.
  • Terapist-Birey İlişkisi: Hem psikodinamik terapide hem de psikanalitik terapide terapist ve birey arasındaki ilişki büyük bir öneme sahiptir. Terapistin empati, anlayış ve destek göstermesi, bireyin içsel keşif yapmasını ve değişim sağlamasını destekler.

Psikodinamik terapi ve psikanalitik terapi birbirine benzeyen, ancak farklılık gösteren terapi yaklaşımlarıdır. Her iki yaklaşım da bireyin içsel dünyasını anlamaya ve değişim sağlamaya odaklanırken, terapi süresi, terapistin rolü ve terapi teknikleri gibi farklılıkları bulunur.

Dinamik Ekol Psikoloji Nedir?

Dinamik ekol psikoloji, bireyin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını anlamak için içsel süreçlere odaklanan bir psikoloji yaklaşımıdır. Bu ekol, bireyin iç dünyasını, bilinçdışı süreçlerini ve çocukluk dönemindeki deneyimlerini vurgular. Dinamik ekol, Sigmund Freud’un psikanalitik teorileri üzerine kurulmuş olup, bireyin bilinçdışı süreçlerini açığa çıkarmaya, içsel çatışmalarını çözmeye ve kişisel gelişimini desteklemeye odaklanır.

Dinamik Ekolün Temel İlkeleri

Dinamik ekolün temel ilkeleri şunları içerir:

Bilinçdışı Süreçler: Dinamik ekol, bireyin bilinçdışı süreçlerini ve içsel dünyasını anlamaya önem verir. Bilinçdışı düşünceler, duygular ve anılar, bireyin davranışlarını ve duygusal deneyimlerini etkileyebilir. Dinamik ekol, bireyin bilinçdışı süreçlerini keşfetmeye ve bu süreçlerin bireyin yaşamında nasıl etkiler yarattığını anlamaya çalışır.

İçsel Çatışmalar: Dinamik ekol, bireyin içsel çatışmalarını ve çelişkilerini vurgular. İçsel çatışmalar, bireyin düşünceleri, duyguları ve istekleri arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar. Dinamik ekol, bu içsel çatışmaların kökenine inerek bireyin bu çatışmaları çözmesine ve daha sağlıklı bir dengeye ulaşmasına yardımcı olur.

Çocukluk Deneyimleri: Dinamik ekol, bireyin çocukluk dönemindeki deneyimlerinin ve ilişkilerinin önemini vurgular. Çocukluk deneyimleri, bireyin kişilik gelişimini ve davranışlarını şekillendiren temel unsurlardır. Dinamik ekol, bireyin çocukluk döneminde yaşadığı deneyimleri anlamaya ve bu deneyimlerin bireyin içsel dünyasını nasıl etkilediğini çözmeye çalışır.

Diğer Psikoloji Yaklaşımlarıyla Karşılaştırma

Dinamik ekol, diğer psikoloji yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında bazı farklılıklara sahiptir. Örneğin:

  •  Bilişsel Yaklaşım: Bilişsel yaklaşım, bireyin düşünce süreçlerine ve bilişsel işleyişine odaklanır. Dinamik ekol ise bilinçdışı süreçlere ve içsel dünyaya odaklanır. Dinamik ekol, bireyin içsel çatışmalarını ve bilinçdışı düşüncelerini vurgularken, bilişsel yaklaşım bireyin düşünce kalıplarını ve bilişsel süreçlerini analiz eder.
  • Davranışçı Yaklaşım: Davranışçı yaklaşım, bireyin gözlemlenebilir davranışlarını ve öğrenme süreçlerini vurgular. Dinamik ekol ise bireyin iç dünyasına ve bilinçdışı süreçlerine odaklanır. Dinamik ekol, bireyin davranışlarının altında yatan içsel çatışmaları ve motivasyonları anlamaya çalışır.
  • İnsancıl Yaklaşım: İnsancıl yaklaşım, bireyin içsel deneyimlerine ve kendini gerçekleştirme ihtiyacına odaklanır. Dinamik ekol, bireyin içsel dünyasını anlamaya yönelik bir yaklaşım olmakla birlikte, bilinçdışı süreçlere ve çocukluk deneyimlerine vurgu yapar.

Dinamik ekol, bireyin içsel dünyasını, bilinçdışı süreçlerini ve çocukluk deneyimlerini anlamaya odaklanan bir psikoloji yaklaşımıdır. Bu ekolün temel ilkeleri, bilinçdışı süreçlere ve içsel çatışmalara vurgu yapar. Diğer psikoloji yaklaşımlarıyla karşılaştırıldığında farklılıkları bulunur.

Psikomental Psikoloji

Psikomental Psikoloji olarak, dinamik ekolü benimseyen ve bu yaklaşımı kullanarak bireylere hizmet veren uzman bir ekip ile çalışmaktayız. Uzmanlarımız, dinamik ekol psikolojisi alanında uzmanlaşmış ve bu alanda geniş deneyime sahip olan profesyonellerdir. Dinamik ekol, bireyin iç dünyasını, bilinçdışı süreçlerini ve çocukluk deneyimlerini anlamaya odaklanırken, uzmanlarımız da bu temel prensipleri kullanarak bireylerin zihinsel sağlığını desteklemektedir.

Uzmanlarımız, dinamik ekolün temel ilkelerini benimseyerek bireylerin içsel çatışmalarını keşfetmeye, bilinçdışı süreçlerini açığa çıkarmaya ve kişisel dönüşümlerini sağlamaya yardımcı olur. Her bir uzmanımız, bireylerin özgün gereksinimlerini anlamak ve en uygun terapi stratejilerini sunmak için büyük bir özenle çalışır. Dinamik ekolün temel ilkelerine dayanan terapi süreci, bireyin güvenli bir ortamda derinlemesine içsel keşif yapmasına, duygusal rahatlama sağlamasına ve kişisel gelişimini desteklemesine olanak tanır.

Psikomental Psikoloji olarak, dinamik ekolü benimseyen uzmanlarımız, bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmek için etkili bir terapi deneyimi sunmayı hedefler. Uzmanlarımızın bireylerle empatik ve güvenilir bir ilişki kurması, terapi sürecindeki ilerlemeyi destekler ve bireylerin içsel dönüşüm yaşamasına yardımcı olur.

Uzmanlarımız, bireylerin kendilerini daha iyi anlamalarına, içsel çatışmalarını çözmelerine ve daha sağlıklı bir zihinsel dengeye ulaşmalarına yardımcı olmayı taahhüt eder. Psikomental Psikoloji olarak, dinamik ekolün sağladığı derinlemesine içgörü ve değişim potansiyelini kullanarak bireylerin zihinsel sağlığını desteklemek için buradayız.

Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji olarak, Bakırköy’de hizmet veren bir psikoloji kliniği olarak buradayız. Bakırköy, İstanbul’un önemli semtlerinden biridir ve bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan birçok hizmet sunmaktayız. Bakırköy’deki psikolog ekibimiz, dinamik terapi yaklaşımıyla çalışmakta ve her bireyin kendine özgü ihtiyaçlarını anlamak için büyük bir özenle çalışmaktadır.

Bakırköy psikologlarımız, deneyimli ve uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bireylerin güvenli bir ortamda duygusal rahatlama sağlamasını, içsel keşif yapmasını ve kişisel dönüşüm yaşamasını desteklemek için terapi sürecinde bireylere rehberlik etmektedirler. Dinamik terapi yaklaşımını kullanarak, bireylerin iç dünyasını anlamaya ve derinlemesine çalışmalarına yardımcı olurlar.

Terapi Desteği İçin Bizimle İletişime Geçin

Eğer siz de zihinsel veya duygusal sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor veya kişisel gelişiminizi desteklemek istiyorsanız, terapi desteği almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Psikomental Psikoloji olarak, Bakırköy’deki psikolog ekibimizle size profesyonel yardım sunmaktan mutluluk duyarız.

Terapi süreci, bireyin kişisel gereksinimlerine ve hedeflerine bağlı olarak özelleştirilir. Uzman psikologlarımız, bireylerin içsel dünyasını anlamaya ve içsel çatışmalarını çözmeye odaklanırken, destekleyici bir ortam sağlarlar. Terapi sürecinde size rehberlik ederek, duygusal rahatlama, içsel dönüşüm ve kişisel gelişiminizi desteklemek için buradayız.

Terapi desteği için bizimle iletişime geçmek için telefon veya e-posta yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Size en uygun uzman psikologumuzla bir randevu ayarlamak ve terapi süreci hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz.

Psikomental Psikoloji

Kaynaklar

Eğer dinamik terapi ve psikodinamik terapi hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıdaki kaynakları inceleyebilirsiniz:

Freud, S. (1900). The Interpretation of Dreams. Vienna: Sigmund Freud Institute.

Mitchell, S. A., & Black, M. J. (1995). Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought. New York: Basic Books.

McWilliams, N. (2004). Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide. New York: Guilford Press.

Malan, D. H. (1976). The Frontier of Brief Psychotherapy: An Example of the Convergence of Research and Clinical Practice. New York: Plenum Press.

Leave a comment