Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

İçindekiler

Çocuk Psikoterapisine Giriş

Çocuklarla Psikoterapi Süreci, Çocuk psikoterapisi, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılandırılmış profesyonel bir süreçtir. Çocukların gelişim süreçlerinde yaşadıkları zorluklar, travmalar, kayıplar veya stres faktörleri onların ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu noktada, çocuk psikoterapisi devreye girerek çocukların bu tür duygusal ve psikolojik zorluklarla başa çıkmalarını sağlar. Çocuk psikoterapisi, sadece mevcut sorunların çözülmesini hedeflemekle kalmaz, aynı zamanda çocukların duygusal zekalarını geliştirmelerine, sosyal becerilerini artırmalarına ve sağlıklı bir benlik algısı oluşturmalarına yardımcı olur.

Bu terapötik süreç, oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi (BDT), sanat terapisi ve EMDR gibi çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Her yöntemin kendine özgü avantajları ve kullanım alanları vardır ve terapist, çocuğun ihtiyaçlarına en uygun olan yöntemi seçer. Terapistin rehberliğinde, çocuklar duygusal ifadelerini keşfeder, kendilerini daha iyi anlar ve zorlayıcı durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirirler.

Çocuk psikoterapisinin önemli bir yönü, güvenli ve destekleyici bir ortamın sağlanmasıdır. Bu, çocukların kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini, böylece duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmelerini sağlar. Ebeveynlerin ve bakıcıların da bu süreçte aktif rol alması, terapinin etkinliğini artırır. Ebeveynler, terapistin yönlendirmeleri doğrultusunda çocuklarına destek olabilir ve ev ortamında terapötik süreci destekleyici adımlar atabilirler.

Çocuk Psikoterapisinin Önemi ve Amacı

Çocuk psikoterapisi, çocukların duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan profesyonel bir müdahale sürecidir. Çocukların yaşadıkları travmalar, stresli yaşam olayları, aile içi sorunlar ve okul problemleri gibi birçok etken onların ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Psikoterapi, çocukların bu tür zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirir, duygusal düzenlemeyi sağlar ve genel yaşam kalitelerini artırır. Ayrıca, çocukların gelecekte sağlıklı bireyler olmalarına zemin hazırlar.

Çocuk psikoterapisinin amacı, sadece mevcut sorunları çözmek değil, aynı zamanda çocukların duygusal zekalarını geliştirmek, sosyal becerilerini artırmak ve özgüvenlerini pekiştirmektir. Bu süreç, çocukların kendilerini daha iyi anlamalarına, duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmelerine ve zorlu durumlarla başa çıkma yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Terapide kullanılan yöntemler ve teknikler, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve yaşına uygun olarak seçilir, bu da terapinin etkili olmasını sağlar.

Çocuk Psikoterapisine Başlarken

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Çocuk psikoterapisine başlamanın ilk adımı, genellikle bir değerlendirme görüşmesidir. İlk görüşme, hem çocuk hem de ebeveynler için oldukça önemlidir. Bu seans, terapistin çocuğun mevcut durumunu, yaşadığı sorunları ve terapiye yönelik beklentilerini anlamasına yardımcı olur. Aynı zamanda, çocuk ve terapist arasında güven ve iletişim temellerinin atılması için kritik bir aşamadır.

İlk görüşmede, terapist genellikle çocuğun tıbbi geçmişini, aile dinamiklerini, sosyal ilişkilerini ve eğitim durumunu değerlendirmek için çeşitli sorular sorar. Bu bilgilerin toplanması, terapistin çocuğun ihtiyaçlarına en uygun terapi planını oluşturmasını sağlar. Ayrıca, ebeveynlerin de bu süreçte aktif olarak yer alması ve çocuğun yaşadığı sorunları açıkça ifade edebilmeleri, terapinin başarısı için önemli bir faktördür.

Ebeveynlerin Rolü ve Katılımı

Çocuk psikoterapisi sürecinde ebeveynlerin rolü ve katılımı büyük önem taşır. Ebeveynler, çocuklarının terapisine aktif olarak katıldıklarında, terapinin etkisi ve başarısı önemli ölçüde artar. Ebeveynlerin çocuklarının duygusal ve davranışsal süreçlerine duyarlı olmaları, terapistin önerilerini uygulamaları ve evde destekleyici bir ortam yaratmaları, çocukların terapiden daha fazla fayda görmelerini sağlar.

Terapist, ebeveynlere çocuklarının yaşadığı sorunlar hakkında bilgi verir ve bu sorunlarla başa çıkmaları için stratejiler sunar. Ebeveynlerin bu bilgileri ve stratejileri günlük yaşamlarına entegre etmeleri, terapinin etkinliğini artırır. Ayrıca, ebeveynlerin terapist ile düzenli olarak iletişim halinde olmaları, çocuğun ilerlemesini izlemeleri ve gerekirse terapötik müdahaleleri ayarlamaları önemlidir.

Güven Ortamının Oluşturulması

Çocuk psikoterapisinin başarılı olabilmesi için güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturulması esastır. Çocukların terapide kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri, duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade edebilmeleri için gereklidir. Güven ortamı, çocuğun terapistle sağlıklı bir ilişki kurmasını ve terapi sürecine aktif olarak katılmasını sağlar.

Terapist, çocuğun güvenini kazanmak için empati, anlayış ve sabır gösterir. Çocuğun terapide kendini ifade etmesine olanak tanıyacak çeşitli oyunlar, hikayeler ve yaratıcı aktiviteler kullanarak terapiyi çocuk için daha çekici ve anlamlı hale getirir. Ayrıca, terapist, çocuğun kişisel sınırlarına saygı gösterir ve ona güven verici bir yaklaşım sergiler.

Güven ortamının oluşturulması, çocuğun terapi sürecine daha olumlu ve istekli katılmasını sağlar. Bu da, terapinin genel etkinliğini ve başarısını artırır. Terapist ve ebeveynler arasındaki işbirliği ve iletişim de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Ebeveynlerin çocuklarına destek olmaları ve onların duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmaları, güvenli bir terapötik ortamın sürdürülmesine katkıda bulunur.

Kullanılan Psikoterapi Yöntemleri

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), çocukların olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımlayıp değiştirmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Bu terapi yöntemi, çocukların yaşadığı kaygı, depresyon, öfke ve diğer duygusal sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur. BDT, çocuklara düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının nasıl birbirine bağlı olduğunu öğretir ve onları daha olumlu ve işlevsel düşünce kalıplarını benimsemeye teşvik eder. Terapi sürecinde, çocuklar genellikle çeşitli ödevler ve aktiviteler aracılığıyla öğrendiklerini pekiştirirler.

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranışsal sorunlarını oyun oynayarak ifade etmelerine yardımcı olan bir terapötik yaklaşımdır. Bu yöntem, özellikle küçük yaştaki çocuklar için etkili bir yol sunar çünkü çocuklar oyun yoluyla kendilerini daha rahat ifade edebilirler. Oyun terapisi, terapistin çocuğun dünyasını anlamasına ve onunla duygusal bir bağ kurmasına olanak tanır. Terapist, oyunlar ve oyuncaklar aracılığıyla çocuğun duygusal durumunu, yaşadığı stresi veya travmayı keşfeder ve bu sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olur.

EMDR Terapisi

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi, çocukların travmatik anılarını işlemelerine ve bu anılardan kaynaklanan duygusal yükü azaltmalarına yardımcı olur. EMDR, göz hareketleri veya diğer çift yönlü uyarım teknikleri kullanarak travmatik anıların işlenmesini sağlar. Bu yöntem, çocukların travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travma ile ilgili sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. EMDR terapisi, çocukların travmatik anılarla bağlantılı olumsuz düşünce ve duyguları yeniden yapılandırmalarını sağlar.

Sanat Terapisi

Sanat terapisi, çocukların resim yapma, heykel yapma ve diğer sanatsal faaliyetler yoluyla duygusal ifadelerini keşfetmelerini sağlar. Bu terapi yöntemi, çocukların sözel olarak ifade edemedikleri duygularını yaratıcı yollarla dışa vurmalarına olanak tanır. Sanat terapisi, çocukların iç dünyalarını anlamalarına, stres ve kaygılarını azaltmalarına ve kendilerine olan güvenlerini artırmalarına yardımcı olur. Terapist, çocukların sanat eserleri üzerinden duygusal durumlarını analiz eder ve onlara duygusal destek sağlar.

Diğer Terapötik Yaklaşımlar

Çocuk psikoterapisinde kullanılan diğer terapötik yaklaşımlar arasında aile terapisi, grup terapisi, drama terapisi ve müzik terapisi bulunur. Aile terapisi, aile üyelerinin birlikte çalışarak aile içi sorunları çözmelerine ve sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olur. Grup terapisi, benzer sorunları yaşayan çocukların bir araya gelerek duygusal destek bulmalarını sağlar. Drama terapisi, çocukların oyun ve rol yapma yoluyla duygusal deneyimlerini ifade etmelerine yardımcı olurken, müzik terapisi müzik yoluyla duygusal rahatlama ve ifade sağlamayı amaçlar. Terapist, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına en uygun terapi yöntemini belirler ve uygular.

Terapi Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Her çocuğun yaşı ve gelişim düzeyi, terapötik sürecin planlanmasında önemli bir faktördür. Terapist, çocuğun yaşına ve gelişimsel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımlar kullanarak terapi sürecini yapılandırır. Küçük yaştaki çocuklar için oyun ve yaratıcı etkinlikler daha etkili olabilirken, ergenlik çağındaki çocuklar için daha yapılandırılmış ve bilişsel temelli yöntemler kullanılabilir. Terapist, her çocuğun bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak terapi yöntemlerini belirler ve uygular.

Terapötik İlişki ve Bağ Kurma

Terapötik ilişkinin kalitesi, terapi sürecinin başarısını doğrudan etkiler. Çocuk ve terapist arasındaki güven ve bağ, çocuğun kendini rahatça ifade edebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Terapist, empati, anlayış ve sabır göstererek çocuğun güvenini kazanır ve onunla güçlü bir terapötik ilişki kurar. Bu ilişki, çocuğun terapi sürecine aktif olarak katılmasını ve terapiden maksimum fayda sağlamasını sağlar.

Terapide Kullanılan Materyaller ve Araçlar

Terapide kullanılan materyaller ve araçlar, çocukların duygusal ve davranışsal ifadelerini desteklemekte önemli bir rol oynar. Oyun terapisi için çeşitli oyuncaklar, sanat terapisi için boyalar, kil ve diğer sanatsal malzemeler, EMDR terapisi için özel cihazlar ve BDT için çalışma kitapçıkları ve ödevler gibi materyaller kullanılabilir. Terapist, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun materyalleri seçer ve terapi sürecinde bunları etkin bir şekilde kullanır. Bu araçlar, çocuğun duygusal durumunu keşfetmesine ve ifade etmesine yardımcı olur, böylece terapötik sürecin etkinliğini artırır.

Sık Karşılaşılan Konular ve Sorunlar

Anksiyete ve Korkular

Çocuklar, çeşitli nedenlerle anksiyete ve korkular geliştirebilirler. Bu durumlar, okul performansı, sosyal ilişkiler veya aile içi sorunlar gibi birçok faktörden kaynaklanabilir. Anksiyete, çocuklarda sıklıkla fiziksel belirtilerle birlikte ortaya çıkar ve bu belirtiler arasında mide ağrıları, baş ağrıları ve uyku problemleri yer alır.

Anksiyete ve Korkuların Belirtileri:

 • Sürekli endişe hali
 • Sosyal ortamlarda kaçınma davranışı
 • Uyku problemleri ve kabuslar
 • Fiziksel rahatsızlıklar (mide bulantısı, baş ağrısı)

Terapide Kullanılan Yöntemler:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Oyun Terapisi
 • Rahatlama teknikleri ve nefes egzersizleri

Davranışsal Problemler

Davranışsal sorunlar, çocukların okulda, evde veya sosyal ortamlarda uygun olmayan davranışlar sergilemesi şeklinde ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu (DEHB), agresyon ve itaatsizlik gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.

Davranışsal Sorunların Belirtileri:

 • Dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemleri
 • Saldırganlık ve öfke patlamaları
 • Kurallara uymama ve itaatsizlik
 • Sosyal ilişkilerde zorluklar

Terapide Kullanılan Yöntemler:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Aile Terapisi
 • Davranışsal müdahaleler ve pozitif pekiştirme teknikleri

Boşanma ve Aile İçi Problemler

Aile içi sorunlar ve boşanma, çocuklar üzerinde derin duygusal etkiler bırakabilir. Bu tür durumlar, çocukların güvenlik duygusunu sarsabilir ve duygusal dengesizliklere yol açabilir. Terapistler, çocukların bu zorlu süreçleri anlamalarına ve duygusal destek almalarına yardımcı olur.

Boşanma ve Aile İçi Problemlerin Belirtileri:

 • Duygusal çekilme veya içe kapanma
 • Davranış değişiklikleri ve agresif davranışlar
 • Akademik başarıda düşüş
 • Suçluluk ve kendini suçlama duyguları

Terapide Kullanılan Yöntemler:

 • Aile Terapisi
 • Oyun Terapisi
 • Bireysel Danışmanlık

Travma ve Kayıp

Travma ve kayıp, çocukların yaşamında derin izler bırakabilir. Bu durumlar, doğal afetler, kazalar, şiddet olayları veya sevilen birinin kaybı gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve yas süreci, bu tür olayların çocuklar üzerindeki etkileridir.

Travma ve Kayıp Belirtileri:

 • Kabuslar ve uyku bozuklukları
 • Flashbackler ve aşırı tetikte olma hali
 • Sosyal çekilme ve izolasyon
 • Duygusal uyuşma veya donukluk

Terapide Kullanılan Yöntemler:

 • EMDR Terapisi
 • Sanat Terapisi
 • Oyun Terapisi

Okul ve Akademik Zorluklar

Okul ve akademik zorluklar, çocukların özgüvenini ve genel psikolojik sağlığını etkileyebilir. Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve diğer akademik sorunlar, çocukların okulda başarılı olmalarını zorlaştırabilir.

Akademik Zorlukların Belirtileri:

 • Düşük akademik performans
 • Okula gitmek istememe ve okul fobisi
 • Ödevleri yapmama veya sürekli erteleme
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Terapide Kullanılan Yöntemler:

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • Eğitimsel destek ve rehberlik
 • Ebeveyn danışmanlığı ve desteği

Terapinin Etkileri ve Sonuçları

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Çocuk psikoterapisi, çocukların duygusal ve davranışsal sağlığında önemli iyileşmeler sağlar. Terapi sürecinde, çocuklar duygusal düzenleme becerilerini geliştirir, özgüvenlerini artırır ve sosyal becerilerini güçlendirir. Terapinin etkileri, çocuğun genel yaşam kalitesini artırır ve gelecekteki psikolojik dayanıklılığını güçlendirir.

İyileşme Belirtileri:

 • Artan duygusal denge ve azalan anksiyete belirtileri
 • İyileşen sosyal ilişkiler ve artan sosyal katılım
 • Akademik performansta iyileşme
 • Genel yaşam memnuniyetinde artış

Ebeveyn ve Aile Dinamiklerindeki Değişiklikler

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Terapinin olumlu etkileri sadece çocukla sınırlı kalmaz, aynı zamanda aile dinamiklerinde de önemli değişiklikler gözlemlenir. Ebeveynler, terapi sürecinde çocuklarını daha iyi anlama ve destekleme yollarını öğrenirler. Bu, aile içi iletişimin ve ilişkinin güçlenmesine yol açar.

Aile Dinamiklerindeki Değişiklikler:

 • İyileşen ebeveyn-çocuk ilişkileri
 • Artan aile içi iletişim ve işbirliği
 • Azalan aile içi çatışmalar ve daha huzurlu bir ev ortamı
 • Ebeveynlerin çocuklarına yönelik daha bilinçli ve destekleyici yaklaşımlar benimsemeleri

Sonuç olarak, çocuk psikoterapisi, çocukların ve ailelerinin yaşamlarını olumlu yönde değiştiren güçlü bir müdahale aracıdır. Terapinin etkili olabilmesi için çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımlar kullanmak, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamak ve ebeveynlerin aktif katılımını teşvik etmek gereklidir. Bu süreç, çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak gelişmelerine katkıda bulunur.

Uzun Vadeli Psikolojik Gelişim

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte online terapi seçenekleri de yaygınlaşmıştır. Online terapi, çocukların ve ailelerinin terapi hizmetlerine daha kolay erişim sağlamasına olanak tanır. Bu seçenek, coğrafi ve zaman kısıtlamalarını ortadan kaldırırken, terapi sürecini daha esnek hale getirir. Online terapi, video konferans, telefon görüşmeleri veya metin mesajları yoluyla gerçekleştirilebilir.

Online Terapinin Avantajları ve Dezavantajları

Online terapinin avantajları arasında, konforlu bir ortamda terapi alabilme imkanı, seyahat ve zaman tasarrufu, gizlilik ve mahremiyetin korunması, ve daha geniş bir terapist seçeneği bulunmaktadır. Ancak, online terapinin dezavantajları da vardır. Teknolojik sorunlar, yüz yüze iletişimdeki eksiklikler, terapi odasının atmosferinin olmaması gibi faktörler, online terapinin etkinliğini etkileyebilir.

Online Terapi İçin Gerekli Koşullar ve Hazırlıklar

Online terapi almadan önce, çocuğunuzun terapi için gerekli teknolojik ekipmana ve internet bağlantısına sahip olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca, sessiz ve rahat bir ortam sağlamalı ve gizliliği korumak için güvenli bir internet bağlantısı kullanmalısınız. Terapistinizle iletişim kurmadan önce, gerekli programları veya uygulamaları indirmeniz ve test etmeniz de önemlidir.

Çocuk Psikoterapisi Ne Kadar Sürer?

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Çocuk psikoterapisinde ebeveyn katılımı, terapi sürecinin etkinliği açısından önemlidir. Ebeveynler, çocuklarının terapi sürecinde aktif olarak yer almalı ve terapistleri ile işbirliği içinde çalışmalıdır. Ebeveynlerin terapi seanslarına katılması, çocuğun terapi hedeflerine ulaşmasını ve terapinin etkinliğini artırır.

Çocuğumun Terapiden Faydalandığını Nasıl Anlarım?

Çocuğunuzun terapiden faydalandığını anlamanın birkaç yolu vardır. İlk olarak, çocuğunuzun duygusal ve davranışsal olarak daha dengeli ve sağlıklı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca, çocuğunuzun sosyal ilişkilerinde veya akademik başarısında iyileşmeler görülebilir. Terapistinizle düzenli olarak iletişim halinde olmak ve çocuğunuzun ilerlemesini izlemek önemlidir.

Sonuç ve Öneriler

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Çocuk psikoterapisi sürecinde sabırlı olmak önemlidir. Terapi, genellikle zaman alıcı bir süreçtir ve çocuğunuzun ilerlemesi zaman alabilir. Sabırlı olmak ve terapiste güvenmek, çocuğunuzun terapiden maksimum fayda sağlamasını sağlar.

Uzman Desteği Almanın Önemi

Çocuğunuzun psikolojik sağlığıyla ilgili endişeleriniz varsa, uzman bir psikolog veya terapistten destek almak önemlidir. Uzmanlar, çocuğunuzun ihtiyaçlarına uygun terapi planını belirleyerek ve sizinle işbirliği yaparak çocuğunuzun sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olabilirler.

Çocuğun Psikolojik Sağlığı İçin Ebeveynlere Öneriler

Çocuğunuzun psikolojik sağlığını desteklemek için, onun duygusal ihtiyaçlarını anlamaya ve desteklemeye odaklanmalısınız. Ayrıca, çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmalı, onun duygularını ifade etmesine ve sizi dinlemesine olanak tanımalısınız. Aile içi ilişkileri güçlendirmek ve destekleyici bir ortam yaratmak da önemlidir.

Kaynaklar ve Ek Okumalar

Çocuk Psikoterapisi Üzerine Kitap ve Makale Önerileri

 • “The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind” – Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
 • “How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk” – Adele Faber, Elaine Mazlish
 • “Play Therapy: The Art of the Relationship” – Garry L. Landreth

Güvenilir İnternet Kaynakları ve Bloglar

 • American Psychological Association (APA) – Child Therapy
 • Child Mind Institute
 • National Association of School Psychologists (NASP) – Parent Resources

Sıkça Sorulan Sorular

Çocuklarla Psikoterapi Süreci

Çocuk psikoterapisi ne zaman gereklidir?

 1. Çocuk psikoterapisi, çocuğun duygusal, davranışsal veya gelişimsel sorunlar yaşadığı durumlarda gereklidir. Örneğin, çocuğunuzun anksiyete, depresyon, davranış sorunları, okul problemleri veya travma sonrası stres belirtileri varsa psikoterapi faydalı olabilir.

Çocuğumun terapiye ihtiyacı olduğunu nasıl anlarım?

 1. Çocuğunuzda ani ve belirgin davranış değişiklikleri, duygusal çöküntüler, uyku problemleri, akademik başarısızlık veya sosyal ilişkilerde sorunlar varsa, psikoterapiye ihtiyaç olabilir. Ayrıca, çocuğunuzun yaşadığı stresli olaylar veya travmatik deneyimler de terapi gerekliliğini belirtebilir.

Terapi sürecinde ne kadar sıklıkla seans yapılmalıdır?

 1. Terapi sürecinde seans sıklığı, çocuğun ihtiyaçlarına ve terapistin önerilerine bağlı olarak değişir. Genellikle haftada bir veya iki kez seanslar yapılır. Ancak, çocuğun ihtiyaçlarına göre seans sıklığı azaltılabilir veya artırılabilir.

Online terapi ne kadar etkilidir?

 1. Online terapi, yüz yüze terapiyle benzer etkilere sahip olabilir. Araştırmalar, online terapinin etkili olduğunu ve birçok durumda yüz yüze terapiyle aynı düzeyde sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ancak, herkes için uygun olmayabilir ve bazı durumlarda yüz yüze terapi daha etkili olabilir.

Terapi masrafları ne kadar olabilir?

 1. Terapi masrafları, terapistin uzmanlığına, terapi yöntemine, seans sıklığına ve terapi süresine bağlı olarak değişir. Genellikle terapistin saatlik ücreti veya seans ücreti üzerinden hesaplanır. Ayrıca, sağlık sigortası veya indirimli programlar da terapi maliyetini etkileyebilir.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Uzman Hizmetlerimiz

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de uzman psikologlarla birlikte hizmet veren bir psikoloji merkezidir. Alanında deneyimli ve uzmanlaşmış psikologlarımız, çeşitli terapi yöntemleriyle bireysel ve grup terapileri sunmaktadır. Psikomental Psikoloji olarak, müşterilerimize duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek ve yaşamlarında pozitif değişiklikler yapmak için destek olmayı hedefliyoruz.

Hizmet Alanlarımız

Bakırköy ve çevresindeki semtlerde, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve çiftler için çeşitli terapi hizmetleri sunuyoruz. Bakırköy psikolog merkezimizde, bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi birçok alanda uzmanlaşmış hizmetler bulunmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun terapi seçenekleri sunarak, onların en iyi şekilde desteklenmesini sağlıyoruz.

Bakırköy Uzman Psikolog

Deneyimli ve Uzman Kadromuz

Bakırköy’de hizmet veren Psikomental Psikoloji, deneyimli ve uzman psikologlarla çalışmaktadır. Kadromuz, çeşitli psikolojik sorunlarla başa çıkmak için gereken bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Her bir psikologumuz, müşterilerimizin bireysel ihtiyaçlarına odaklanarak etkili ve kişiselleştirilmiş terapi hizmeti sunmaktadır.

Bireysel ve Grup Terapileri

Uzman psikologlarımız, bireysel danışmanlık ve grup terapisi gibi farklı terapi yöntemlerini kullanarak müşterilerimize destek olmaktadır. Bireysel terapi seansları, müşterilerin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik olarak tasarlanırken, grup terapileri ise destekleyici bir ortamda benzer deneyimleri paylaşan bireyler için ideal bir platform sunar.

Psikomental Psikoloji Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuklar İçin Özel Terapi Hizmetleri

Çocuklar ve ergenler, yaşamlarının farklı dönemlerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Psikomental Psikoloji olarak, çocuklar için özel olarak tasarlanmış terapi hizmetleri sunarak onların duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz. Çocuk ve ergen terapisi, oyun terapisi, sanat terapisi ve bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle çocukların ve ergenlerin gelişimini destekliyoruz.

Aile İçi İlişkilerin Desteklenmesi

Çocuk ve ergen terapisi sadece bireyin değil, aynı zamanda aile içi ilişkilerin de desteklenmesini gerektirir. Psikomental Psikoloji olarak, aile terapisi ve ebeveyn danışmanlığı gibi hizmetlerle ailelerin sağlıklı iletişim ve ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu şekilde, çocukların terapi sürecinden maksimum fayda sağlamalarını ve aile içindeki uyumun artmasını sağlıyoruz.

Bakırköy Çocuk Psikoloğu

Çocuk Psikolojisi Alanında Uzmanlık

Bakırköy çocuk psikologları olarak, çocukların duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek için özel olarak eğitilmiş ve uzmanlaşmış psikologlarla çalışıyoruz. Çocuk psikolojisi, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini anlamak ve desteklemek için özel bir yaklaşım gerektirir. Bakırköy psikolog merkezimizde, çocuklar için özel olarak tasarlanmış terapi hizmetleri sunarak onların sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkıda bulunuyoruz.

Oyun Terapisi ve Sanat Terapisi

Çocuklar genellikle duygularını ve düşüncelerini sözcüklerle ifade etmekte zorlanabilirler. Bu nedenle, oyun terapisi ve sanat terapisi gibi görsel ve işitsel yöntemler çocuklar için etkili olabilir. Bu terapi yöntemleri, çocukların duygularını ifade etmelerine, problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ataköy Psikolog

Ataköy Semtinde Hizmetlerimiz

Ataköy semtinde yaşayan bireyler için de Psikomental Psikoloji olarak hizmet vermekteyiz. Ataköy psikolog merkezimizde, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve çiftler için çeşitli terapi hizmetleri sunuyoruz. Uzman psikologlarımız, Ataköy semtindeki bireylerin duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için buradadır.

Şirinevler Psikolog

Şirinevler Semtinde Uzman Psikologlarımız

Şirinevler semtinde de uzman psikologlarımızla hizmet vermekteyiz. Şirinevler psikolog merkezimiz, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve çiftler için çeşitli terapi seçenekleri sunmaktadır. Alanında deneyimli ve eğitimli psikologlarımız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun kişiselleştirilmiş terapi planları oluşturarak destek sağlamaktadır.

Leave a comment