Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Tedavi Süreci

Borderline Kisilik Bozuklugu, Psikomental psikoloji, Bakirkoy psikolog

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu, duygusal düzenlemelerde zorlanmaların, ilişkilerde istikrarsızlığın ve kimlik bütünlüğünün sorgulanmasının yaşandığı bir psikolojik süreçtir. Bu kişilik bozukluğu genellikle ergenlik döneminde veya erken yetişkinlikte başlar ve yetişkinlik sürecinde de devam edebilir. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, yaşadıkları yoğun duygusal dalgalanmalar, öfke patlamaları, kendine zarar verme eğilimi ve ilişkilerdeki istikrarsızlıkla baş etmekte zorlanabilirler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir?

Borderline Kişilik Bozukluğu, kişinin kendini ve diğerlerini algılamasında ve ilişkilerinde belirgin bir istikrarsızlık yaşadığı bir kişilik bozukluğudur. Bireyler, sık sık terk edilme korkusu ve yalnızlık duygusuyla mücadele ederler. Aynı zamanda, duygusal boşluklar ve kimlik bütünlüğünü koruyamama gibi belirtiler de görülebilir. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, duygusal dürtüsellik ve düzensiz ilişkilerle karakterizedirler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Borderline Kişilik Bozukluğu belirtileri, bireylerin yaşadığı duygusal dalgalanmalar ve ilişkilerdeki istikrarsızlıkla ilgili bir dizi belirti içerir. Bu belirtiler arasında yoğun duygusal dalgalanmalar, öfke patlamaları, kendine zarar verme eğilimi, impulsivite, kimlik bütünlüğünün zayıflığı, duygusal boşluklar ve kendini yetersiz hissetme yer alır. Ayrıca, bireylerde sık sık terk edilme korkusu ve yalnızlık duygusu görülebilir. Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, bu belirtilerle mücadele ederken hayatlarında ciddi iş ve ilişki sorunları yaşayabilirler.

Borderline Kişilik Bozukluğu Teşhisi

Borderline Kişilik Bozukluğu teşhisi, deneyimli bir psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılmalıdır. Teşhis genellikle belirtilerin ve yaşanan semptomların gözlemlenmesi, kişinin geçmişi ve yaşam öyküsünün değerlendirilmesi ve belirli teşhis kriterlerinin karşılaştırılmasıyla yapılır. Borderline Kişilik Bozukluğu teşhisi koymak karmaşık olabilir, çünkü belirtiler diğer psikiyatrik bozukluklarla da örtüşebilir. Bu nedenle, doğru teşhis için uzman bir değerlendirme önemlidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Nedenleri

Borderline Kişilik Bozukluğu’nun tam nedeni bilinmemekle birlikte, birden çok faktörün etkisi altında gelişebileceği düşünülmektedir. Genetik yatkınlık, çocukluk dönemi travmaları, aile içi çatışmalar, duygusal ihmal veya istismar gibi çevresel etkenler Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, beyin kimyasındaki dengesizliklerin de bu bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Ancak, tam nedeni henüz net olarak belirlenememiştir ve Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişiminde çoklu etkenlerin rol oynadığına inanılmaktadır.

Borderline Birinin Davranışları

 • Borderline Kişilik Bozukluğu olan bir kişinin davranışları, duygusal olarak dalgalı bir yapıya sahip olabilir.
 • Bir anda yoğun bir sevinç ve heyecan yaşarken, hemen ardından şiddetli öfke veya üzüntü hissedebilirler.
 • Kendini değersiz hissetme ve duygusal boşluklar içinde olma eğilimleri vardır.
 • Başkalarıyla olan ilişkilerinde istikrarsızlık yaşayabilirler, birine olan sevgi ve bağlılık bir anda yoğunken, bir anda terk edilme korkusu ve duygusal uzaklaşma hissi yaşayabilirler.

Borderline Kişilik Bozukluğu ve İlişkiler

 • Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireyler, ilişkilerde istikrarsızlık yaşayabilirler.
 • Yoğun terk edilme korkusu nedeniyle yakın ilişkilerde güven zor kurulabilir.
 • Başkalarının davranışlarını aşırı şekilde yorumlayabilir ve küçük bir olayı bile büyük bir krize dönüştürebilirler.
 • İlişkilerinde duygusal dalgalanmalar yaşayarak partnerlerini de bu dalgalanmalardan etkilenebilirler.

Borderline Belirtileri

 • Borderline Kişilik Bozukluğu, kişinin kendini ve diğerlerini algılamasında ve ilişkilerinde belirgin bir istikrarsızlık yaşadığı bir kişilik bozukluğudur.
 • Sık sık terk edilme korkusu ve yalnızlık duygusu yaşarlar.
 • Duygusal boşluklar ve kimlik bütünlüğünü koruyamama gibi belirtiler görülebilir.
 • Yoğun duygusal dalgalanmalar, öfke patlamaları, kendine zarar verme eğilimi ve impulsivite bu bozukluğun diğer belirtilerindendir.

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Duygusal Dalgalanmalar

 • Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, sık sık duygusal dalgalanmalar yaşarlar.
 • Bir anda yoğun bir sevinç veya heyecan yaşarken, hemen ardından şiddetli öfke veya üzüntü hissedebilirler.
 • Duygusal dalgalanmaları nedeniyle, ilişkilerde istikrarsızlık yaşayabilirler ve başkalarıyla olan ilişkileri bu dalgalanmalardan etkilenebilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Kendine Zarar Verme Eğilimi

 • Borderline kişilik bozukluğu olan bireyler, kendine zarar verme eğilimi gösterebilirler.
 • Stresli veya duygusal olarak zorlandıklarında, kendilerini kesme, yanma gibi zarar verici davranışlarda bulunabilirler.
 • Kendine zarar verme eğilimi, bu kişilerin başa çıkmak için sağlıklı yollar bulmakta zorlandığını gösterebilir.

Borderline Nedenleri

Borderline Kişilik Bozukluğu’nun tam nedeni net olarak bilinmemekle birlikte, birden çok faktörün etkisi altında gelişebileceği düşünülmektedir. Bu bozukluğun ortaya çıkmasında genetik yatkınlık ve çevresel etkenlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Borderline Kişilik Bozukluğu’nun nedenleri arasında şunlar yer alır:

Genetik yatkınlık: Aile üyelerinde Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylerde bu bozukluğa yatkınlık olduğu düşünülmektedir.

Çocukluk dönemi deneyimleri: Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, duygusal ihmal veya istismar gibi deneyimler Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişimini tetikleyebilir.

Aile içi çatışmalar: Aile içindeki çatışmalar ve ilişkisel problemler de bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir.

Beyin kimyasındaki dengesizlikler: Beyindeki kimyasal dengesizliklerin Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Gelişiminde Rol Oynayan Etkenler

Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişiminde birden çok etkenin rol oynadığı düşünülmektedir. Bu etkenler bir araya geldiğinde kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olabilir. Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişiminde rol oynayan etkenler arasında şunlar yer alır:

Çocukluk dönemi deneyimleri: Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, duygusal ihmal veya istismar, aile içi çatışmalar gibi deneyimler Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişimini tetikleyebilir.

Genetik yatkınlık: Aile üyelerinde Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylerde bu bozukluğa yatkınlık olduğu düşünülmektedir.

Beyin kimyasındaki dengesizlikler: Beyindeki kimyasal dengesizliklerin Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir.

Çevresel faktörler: Aile içi ilişkiler, arkadaş çevresi ve sosyal çevre gibi çevresel faktörler de bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Çocukluk Dönemi Deneyimleri

Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylerin çocukluk dönemlerinde travmatik deneyimler yaşamış olmaları bu bozukluğun gelişimine katkıda bulunabilir. Duygusal ihmal veya istismar, aile içindeki çatışmalar, ayrılıklar gibi deneyimler, kişinin duygusal düzenlemesini olumsuz etkileyebilir ve Borderline Kişilik Bozukluğu’nun temellerinin atılmasına neden olabilir. Bu dönemde yaşanan olumsuz deneyimlerin yanı sıra, kişilik gelişimini şekillendiren genetik faktörler de bu bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olabilir. Bu nedenle, çocukluk dönemi deneyimleri ve aile ilişkileri Borderline Kişilik Bozukluğu’nun gelişimini anlamak açısından önemli bir rol oynar.

Borderline Tedavi Süreci

Borderline Kişilik Bozukluğu, tedavi edilebilir bir durumdur ve tedavi süreci genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) odaklıdır. Bu tedavi süreci, kişinin duygusal düzenlemesini ve ilişkilerini geliştirmeyi amaçlar. Tedavi süreci boyunca bireyin kendini daha iyi anlaması, duygusal zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi ve sağlıklı ilişkiler kurması hedeflenir. Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisi, bireye özel olarak planlanmalı ve uzman bir psikolog veya psikiyatrist tarafından yürütülmelidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisinde Psikoterapi

Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisinde psikoterapi, temel tedavi yaklaşımıdır. Psikoterapi, bireyin duygusal zorluklarını anlamasına ve bu zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Terapi sürecinde, bireyin geçmiş deneyimleri ve çocukluk dönemi ilişkileri de ele alınabilir. Psikoterapi, Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylere duygusal düzenlemelerini sağlamada ve ilişkilerinde daha sağlıklı bir denge kurmada yardımcı olabilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu İçin Uygun Terapi Yaklaşımları

Borderline Kişilik Bozukluğu tedavisinde farklı terapi yaklaşımları kullanılabilir. Bu yaklaşımlar arasında bilişsel-davranışçı terapi, dialektik davranış terapisi (DBT), psikanalitik terapi ve duygusal odaklı terapi gibi çeşitli terapi türleri yer alır. Her bireyin ihtiyaçlarına göre terapi yöntemi seçilir ve tedavi süreci bireye özel olarak planlanır. Terapi süreci, bireyin tedaviye katılımı ve terapiyle çalışma isteği de dikkate alınarak şekillenir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavi Aşamaları

Borderline Kişilik Bozukluğu tedavi süreci aşamalı olarak ilerler. İlk aşamada, bireyin değerlendirmesi ve teşhisi yapılır. Ardından, tedavi planı oluşturulur ve uygun terapi yöntemi seçilir. Terapi süreci boyunca bireyin duygusal düzenlemesi ve ilişkileri üzerinde çalışılır. Terapi aşamaları, bireyin ilerlemesine ve tedavi hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak düzenlenir. Tedavi süreci, bireyin ihtiyaçlarına ve ilerlemesine göre uzun dönemli veya kısa dönemli olarak planlanabilir.

Borderline Krizleri

Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireyler, zaman zaman yoğun duygusal krizler yaşayabilirler. Bu krizler, yoğun öfke, üzüntü, çaresizlik ve umutsuzluk hisleriyle karakterizedir. Kriz anlarında bireyler, kendilerini kontrol etmekte zorlanabilir ve kendilerine zarar verebilecek düşüncelerle karşılaşabilirler. Bu nedenle, Borderline Krizleri yönetmek ve bu süreçte yardım almak önemlidir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Krizleri ve Yönetimi

Borderline Kişilik Bozukluğu krizleri, bireyler için oldukça zorlayıcı olabilir. Kriz anlarında duygusal düzenleme zorluğu yaşandığından, krizi yaşayan kişi kendi başına başa çıkmakta güçlük çekebilir. Kriz yönetimi için şu adımlar faydalı olabilir:

Farkındalık: Kriz anlarında duygularınızın farkına varın ve ne hissettiğinizi tanımlamaya çalışın.

Güvende Hissedin: Kendinizi güvende hissettiğiniz bir ortama çekilin ve sakinleşmeye çalışın.

Duyguları Kabul Edin: Duygularınızı yargılamadan kabul edin ve kendinize acımayın.

Derin Nefes Alın: Derin ve yavaş nefes alarak sakinleşmeye çalışın.

Profesyonel Yardım: Kriz anlarında profesyonel destek almak önemlidir. Bir terapist veya danışmanla iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

Borderline Kişilik Bozukluğu Kriz Anlarında Yardım Alma

Borderline Kişilik Bozukluğu krizleri, bireyler için zorlu olabilir ve bu durumda yardım almak önemlidir. Kriz anlarında yapabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

Yakın Destek: Etrafınızdaki yakınlarınızla iletişime geçin ve durumu açıklayın. Sizinle ilgilenmelerini ve sizi desteklemelerini isteyin.

Profesyonel Yardım: Bir terapist veya psikologdan profesyonel destek alın. Uzmanlar, kriz yönetimi konusunda size yardımcı olabilirler.

Acil Durum Numaraları: Acil durumlarda kriz hatlarına veya acil yardım numaralarına başvurabilirsiniz.

Güvenli Ortam: Kriz anlarında kendinizi güvende hissedeceğiniz bir ortam yaratmaya çalışın. Sessiz ve sakin bir yerde zaman geçirebilirsiniz.

Unutmayın ki Borderline Kişilik Bozukluğu krizleri tedavi edilebilir ve kriz anlarında alınacak doğru adımlarla yönetilebilir.

Borderline İyileşme Süreci

Borderline Kişilik Bozukluğu, uygun tedavi ve destekle iyileştirilebilir bir bozukluktur. İyileşme süreci, bireyin duygusal düzenlemesini geliştirmesi, sağlıklı ilişkiler kurması ve daha dengeli bir yaşam sürmesi hedeflenir. İyileşme süreci bireyden bireye farklılık gösterir ve sabır gerektiren bir süreçtir. Ancak doğru tedavi ve destekle, Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireyler daha sağlıklı bir yaşam sürebilirler.

Borderline Kişilik Bozukluğu İyileşme Süreci ve Süresi

Borderline Kişilik Bozukluğu’nun iyileşme süreci, kişiden kişiye farklılık gösterir. Tedavinin etkinliği, bireyin tedaviye ne kadar erken başladığı, tedaviye ne kadar düzenli katıldığı ve kişisel motivasyonu gibi faktörlere bağlıdır. İyileşme süreci, bireyin içinde bulunduğu koşullara ve duygusal zorlukların şiddetine göre değişir. Kimi bireyler kısa sürede önemli ilerlemeler kaydedebilirken, kimileri için iyileşme süreci daha uzun sürebilir. Önemli olan, sabırla tedaviye devam etmek ve profesyonel destek almak.

Borderline Kişilik Bozukluğu İyileşme Sürecinde Destekleyici Faktörler

Borderline Kişilik Bozukluğu’nun iyileşme sürecini destekleyen faktörler vardır. Bu faktörler, bireyin iyileşme sürecini olumlu yönde etkiler ve tedaviye destek sağlar. İyileşme sürecinde destekleyici faktörler şunlardır:

Profesyonel Destek: Uzman bir terapist veya psikologla düzenli olarak terapi almak iyileşme sürecinde önemlidir.

Desteğe Uygun Çevre: Bireyin etrafındaki destekleyici ve anlayışlı bir çevre, iyileşme sürecine olumlu katkı sağlar.

Motivasyon: İyileşme sürecinde bireyin kendi iyileşme hedeflerine yönelik motivasyonu önemlidir.

Duygusal Düzenleme Becerileri: Duygusal düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, iyileşme sürecindeki önemli bir adımdır.

Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve yeterli uyku gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, iyileşme sürecini destekler.

Unutmayın ki iyileşme süreci, bireyin özverili ve sabırlı bir çaba göstermesiyle daha olumlu sonuçlar verecektir.

Psikomental Psikoloji Uzmanlarından Psikolojik Destek Alın

Psikomental, Borderline Kişilik Bozukluğu gibi psikolojik sorunlarla mücadele eden bireylerin zihinsel ve duygusal sağlıklarını desteklemeyi hedefleyen bir psikolojik danışmanlık platformudur. Uzman Bakırköy psikolog ekibimiz, kişilere özgü ihtiyaçları anlamak ve onlara en uygun tedavi ve destek stratejilerini sunmak için burada bulunuyor. Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireyler, Psikomental uzmanlarından profesyonel ve kişisel bir yaklaşımla psikolojik destek alabilirler. Uzmanlarımız, bireylerin iyileşme sürecini desteklemek ve duygusal düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için uzmanlıklarını kullanırlar.

Bakırköy Psikolog

Bakırköy, İstanbul’un önemli ilçelerinden biridir ve psikolojik destek ihtiyacı olan bireyler için birçok seçenek sunmaktadır. Psikomental, Bakırköy ve çevresi ( Ataköy, Florya, Yeşilköy, Bahçelievler, Zeytinburnu bölgelerinde,  Borderline Kişilik Bozukluğu olan bireylerin yanı sıra çiftlerin ve diğer psikolojik ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesine odaklanan bir psikoloji kliniğidir. Bakırköy psikologları, çeşitli psikoterapi teknikleri kullanarak bireylere ve çiftlere yardımcı olur ve onların zihinsel ve duygusal sağlıklarını geliştirmelerine katkı sağlar. Eğitimli ve deneyimli Bakırköy psikologları, bireylerin ihtiyaçlarına uygun terapi yaklaşımları sunar ve onları iyileşme sürecinde destekler.

Bizimle İletişime Geçin…

Leave a comment