Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Birikticilik Bozukluğu (Dispozofobi) Nedir?

Birikticilik Bozukluğu (Dispozofobi) Nedir?

Birikticilik Bozukluğu (Dispozofobi) Nedir?, İnsanların yaşamlarında önemli bir rol oynayabilen ve genellikle göz ardı edilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Birikici davranışlar, kişinin nesneleri ve eşyaları biriktirme eğilimi gösterdiği ve bu eşyaları atma konusunda zorlandığı bir durumu tanımlar. Bu biriktirilen nesneler zamanla kişisel yaşam alanlarını doldurur, evleri ve işyerleri karmaşık hale gelir ve bu durum kişinin günlük işlevselliğini etkileyebilir. Birikici davranışlar, sadece fiziksel alandaki bir sorun olmanın ötesine geçer; aynı zamanda duygusal ve psikolojik bir yük taşır.

Birikticilik bozukluğu, genellikle çocukluk döneminden başlayarak gelişir ve yetişkinlik döneminde daha belirgin hale gelebilir. İlk başta masum gibi görünen bu davranış, zamanla kişinin hayatını ve ilişkilerini etkileyebilir. Bir kişi birikticilik bozukluğuna sahipse, bu durum sadece kişinin kendisini değil, aynı zamanda aile üyelerini, arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını da etkileyebilir.

Birikticilik Bozukluğunun Tanımı

Birikticilik bozukluğu, sıklıkla göz ardı edilen ancak kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu bozukluk, biriktirme eğilimini temel alır, yani kişi sürekli olarak nesneleri, eşyaları veya hatta belirsiz şeyleri biriktirme dürtüsüyle hareket eder. Birikme eğilimi, bir kişinin kontrolünü yitirmesine ve biriktirilen nesnelerin evini, iş yerini veya yaşam alanını doldurmasına yol açar. Bu birikim, sadece fiziksel bir sorun olmanın ötesine geçer ve kişinin duygusal ve sosyal hayatını da etkiler.

Birikticilik bozukluğu, herkesin yaşamında zaman zaman biriktirme eğilimleri gösterdiği normal bir davranıştan farklıdır. Biriktirme, insanların özel anıları saklamak veya koleksiyon yapmak gibi sağlıklı nedenlerle yapabileceği bir şeydir. Ancak birikticilik bozukluğuna sahip kişiler, genellikle gereksiz veya değersiz nesneleri bile atmada büyük zorluklar yaşarlar. Bu davranış, kişinin yaşam alanının karmaşık ve düzensiz hale gelmesine neden olur.

Birikticilik ve Zorlanma

Birikticilik bozukluğu, nesnelerin atılmasına karşı büyük bir dirençle ilişkilidir. Birikici kişi, eşyaları atma fikrini düşündüğünde, bu düşünce onun için kaygı verici olabilir ve endişe yaratır. Atma eylemi, kişinin nesneleriyle duygusal bir bağ kurduğunu ve bu nesnelerin onun için anlam taşıdığını düşünmesine yol açabilir. Bu nedenle, kişi nesnelerini atmaktan kaçınır ve biriktirmeye devam eder.

Belirsizlik ve Birikticilik

Birikticilik bozukluğu bazen belirsizlikle de ilişkilendirilebilir. Biriktirilen nesneler arasında, “belki ileride işe yarar” veya “bu bir gün gerekebilir” gibi düşüncelerle kaynaklanan belirsizlikle bağlantılı olanlar bulunabilir. Bu belirsizlik düşünceleri, kişinin bir şeyi atmamasına ve biriktirmesine yol açar. Bu nedenle, birikticilik bozukluğu sıklıkla belirsizlikle başa çıkmada sorun yaşayan kişiler arasında görülür.

Birikticilik bozukluğunun temel özelliği, biriktirme davranışının kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek kadar fazla ve kontrolsüz bir hale gelmesidir. Bu davranış, kişinin fiziksel yaşam alanını daraltabilir, temizlik ve düzenle ilgili sorunlara neden olabilir ve sonuçta kişinin duygusal ve sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Birikticilik Bozukluğunun Belirtileri

Birikticilik bozukluğu, bazı özel belirtilerle tanımlanır. Bu belirtiler, kişinin birikici davranışlarını teşhis etmeye yardımcı olabilir. İşte birikticilik bozukluğunun potansiyel belirtileri:

 • Eşyaları Atmada Güçlük: Birikticilik bozukluğu olan kişiler, gereksiz eşyaları atmada büyük zorluk yaşarlar. Bu nesneleri atmaktan kaçınma davranışı, kişinin birikici eğilimini gösterir.
 • Düzensizlik: Birikici kişilerin yaşam alanları genellikle düzensiz ve karmaşık hale gelir. Eşyaların kontrolsüz bir şekilde birikmesi, bu düzensizliği artırır.
 • Yetersiz Yaşam Alanı: Biriktirilen nesneler zamanla yaşam alanını daraltabilir ve kişiye yetersiz bir yaşam alanı bırakabilir. Bu, kişinin rahatça yaşayabilmesini engelleyebilir.
 • Sosyal İzolasyon: Birikici davranışlar, kişinin sosyal yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kişi, evdeki nesnelerle meşgul olmayı diğer insanlarla vakit geçirmeye tercih edebilir.
 • Duygusal Bağlılık: Birikici kişiler, biriktirdikleri nesnelere güçlü bir duygusal bağ kurarlar. Bu nesneler onlar için anlam taşır ve bu nedenle atma düşüncesi endişe ve rahatsızlık yaratabilir.
 • Belirsizlikle Başa Çıkma: Birikici kişiler, nesneleri atma konusunda belirsizlikle başa çıkmakta sorun yaşayabilirler. “Belki bir gün gerekebilir” veya “bu işe yarar” gibi düşüncelerle nesneleri biriktirebilirler.
 • Finansal Sorunlar: Birikme davranışı, kişinin gereksiz nesneleri satın almasına neden olabilir, bu da finansal sorunlara yol açabilir.
 • Duygusal Zorluklar: Birikici kişiler, bu davranışın getirdiği stres ve kaygı gibi duygusal zorluklarla karşı karşıya kalabilirler.
 • İlişki Sorunları: Birikici davranışlar, kişinin ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Aile üyeleri, arkadaşlar ve partnerler, biriktirilen nesnelerin neden olduğu düzensizlik ve sosyal izolasyon nedeniyle etkilenirler.

Bu belirtiler, birikticilik bozukluğunu tanımada yardımcı olabilir, ancak her birey farklıdır ve bu belirtiler farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Birikici davranışların kişinin yaşamını olumsuz etkilemesi durumunda, profesyonel yardım almak önemlidir.

Birikticilik Bozukluğunun Nedenleri

Birikticilik bozukluğunun kökenleri oldukça karmaşık olabilir ve birden fazla etmenin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilir. Aşağıda, birikticilik bozukluğunun nedenlerini anlamaya yardımcı olacak bazı ana faktörler bulunmaktadır.

1. Anksiyete ve Stres

Birikticilik bozukluğu, anksiyete ve stresle yakından ilişkilendirilir. Kişi, bu duygusal zorluklarla başa çıkmak için nesneleri biriktirme yolunu seçebilir. Biriktirilen nesneler, kişiye bir tür güvence ve rahatlama sağladığı için anksiyete ve stresle baş etme mekanizması olarak kullanılabilir.

2. Travmatik Deneyimler

Travmatik deneyimler, birikticilik bozukluğunun başka bir nedeni olabilir. Kişi, geçmişte yaşadığı travmatik olayları unutmamak veya tekrar yaşamamak için nesneleri biriktirebilir. Bu, kişinin travma sonrası stres bozukluğu veya travma sonrası stres sendromu gibi psikolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilmiş olabilir.

3. Kişilik Yapısı

Kişilik yapısı, birikticilik bozukluğunun gelişiminde etkili bir faktör olabilir. Bazı kişilik özellikleri, nesneleri biriktirmeye daha yatkın hale getirebilir. Örneğin, mükemmeliyetçi kişilik özellikleri, biriktirme davranışlarının altında yatan nedenlerden biri olabilir.

4. Genetik Faktörler

Araştırmalar, genetik faktörlerin birikticilik bozukluğunun gelişimine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Aile geçmişi, aile üyelerinin benzer davranışları sergileme eğiliminde olduğunu gösterebilir.

5. Çocukluk Deneyimleri

Çocukluk dönemindeki deneyimler, birikticilik bozukluğunun oluşumunda önemli bir rol oynayabilir. Aşırı koruyucu veya hoşgörüsüz ebeveynler, çocuğun biriktirme davranışlarının temellerini atabilir.

6. Bilinçdışı Süreçler

Birikici davranışlar, çoğu zaman bilinçdışı süreçlerle ilişkilendirilir. Kişi neden nesneleri biriktirdiğini tam olarak anlayamayabilir ve bu davranışlar bilinçli bir seçim gibi görünmeyebilir.

Birikticilik bozukluğunun nedenleri karmaşık olabilir ve her birey için farklı olabilir. Bu nedenle, profesyonel bir psikolog veya terapist, birikticilik bozukluğunun altında yatan özgün nedenleri belirlemekte yardımcı olabilir.

Birikticilikle Başa Çıkmak İçin Adımlar

Birikticilik bozukluğuyla başa çıkmak, çoğu zaman profesyonel yardım ve kişisel çaba gerektiren bir süreçtir. İşte bu sorunla başa çıkmak için atılabilir adımlar:

Profesyonel Yardım Arayışı:

Birikticilik bozukluğu ile başa çıkmak için en etkili yol, bir uzmana başvurmaktır. Bir psikoterapist, birikici davranışların altında yatan nedenleri anlamada ve etkili tedavi planları oluşturmada yardımcı olabilir.

Kendi Kendine Yardım Stratejileri:

Kişinin kendi kendine yardım sağlaması da önemlidir. Bu, duygusal düzenleme becerilerini geliştirmeyi, stresi azaltmayı ve nesneleri atma sürecini öğrenmeyi içerebilir.

Destek Gruplarına Katılma:

Birikticilikle başa çıkan insanlar için destek grupları çok faydalı olabilir. Bu gruplar, deneyimlerin paylaşılmasını, karşılıklı destek sağlanmasını ve stratejilerin öğrenilmesini sağlar.

Kognitif Davranış Terapisi (KDT):

KDT, birikici davranışları değiştirmeye yardımcı olabilen etkili bir terapi türüdür. Terapist, kişiye nesneleri nasıl atacağını öğrenme konusunda rehberlik eder.

İlaç Tedavisi:

Bazı durumlarda, birikticilik bozukluğu tedavisine ilaçlar da dahil edilebilir. Bu ilaçlar, anksiyete, depresyon veya obsesif-kompulsif belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.

Aile Terapisi:

Aile üyeleri, birikici kişiye destek olmak ve ilişkileri onarmak için aile terapisi ile birlikte çalışabilirler.

Düzenli Temizlik ve Düzen:

Birikici kişi, yaşam alanında düzenli temizlik ve düzen sağlama pratiği geliştirmelidir. Bu, birikilen nesneleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Bilinçli Tüketim Alışkanlıkları:

Daha fazla nesne biriktirmeyi önlemek için bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirme önemlidir. Alışveriş sırasında ihtiyaçlarınızı ve gerçek değerleri düşünmek önemlidir.

Birikticilik bozukluğuyla başa çıkmak, uzun vadeli bir süreç olabilir, ancak tedavi ve kişisel çaba ile iyileşme mümkün olabilir. Profesyonel yardım aramak, birikici davranışların altında yatan nedenleri anlamada ve etkili bir tedavi planı oluşturmada ilk adımdır.

Danışmanlık ve Tedavi Seçenekleri

Birikticilik bozukluğuyla başa çıkmak için birçok farklı danışmanlık ve tedavi seçeneği mevcuttur. Kişinin ihtiyaçlarına ve belirtilerine göre, uygun bir seçenek belirlenebilir. İşte bu konuda düşünülebilecek bazı seçenekler:

 • Kognitif Davranış Terapisi (KDT): KDT, birikici davranışları değiştirmeye yardımcı olabilen etkili bir terapi türüdür. Terapist, kişiye nesneleri nasıl atacağını öğrenme konusunda rehberlik eder.
 • İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, birikticilik bozukluğu tedavisine ilaçlar da dahil edilebilir. Bu ilaçlar, anksiyete, depresyon veya obsesif-kompulsif belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.
 • Aile Terapisi: Aile üyeleri, birikici kişiye destek olmak ve ilişkileri onarmak için aile terapisi ile birlikte çalışabilirler.
 • Destek Grupları: Birikici davranışlarla başa çıkan kişiler için destek grupları faydalıdır. Bu gruplar, deneyimlerin paylaşılmasını, karşılıklı destek sağlanmasını ve stratejilerin öğrenilmesini sağlar.

Birikticilik Bozukluğunu Anlama ve Destek

Birikticilik bozukluğu olan bir arkadaşınıza veya sevdiklerinize nasıl destek olabilirsiniz? İşte bazı öneriler:

 • Empati Kurma: Birikici kişinin yaşadığı zorlukları anlamak için empati kurun. Onun deneyimlerini ve hissettiklerini duygusal olarak anlamak, ona destek olmanın ilk adımıdır.
 • Sabır ve Anlayış: Birikici kişiye karşı sabırlı ve anlayışlı olun. Tedavi süreci zaman alabilir ve geriye dönüşler yaşanabilir.
 • Profesyonel Yardım Önerisi: Birikici kişiye profesyonel yardım alması konusunda destek olun. Bir terapist veya psikolog, daha etkili bir şekilde yardımcı olabilir.

Birikticilik bozukluğu, kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Ancak, uygun destek ve tedavi ile bu sorunla başa çıkabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını anlama süreci, bu zorluğun üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Unutmayın ki, her birey farklıdır, bu nedenle tedavi yaklaşımları kişiselleştirilmelidir. Birikici davranışları değiştirmek, daha sağlıklı bir yaşam tarzı ve ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir.

Psikomental Psikoloji Uzman Ekibi

Psikomental Psikoloji, dispozofobi ve benzeri psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir. Uzman ekibimiz, çeşitli terapötik yaklaşımlarla donatılmış, deneyimli psikologlardan oluşur. Her bireyin benzersiz olduğunun farkındayız, bu nedenle her tedavi planı kişiselleştirilir. Birikticilik bozukluğu gibi psikolojik sorunlarla başa çıkmak için size yardımcı olmak için buradayız.

Uzmanlık Alanları

Psikomental Psikoloji ekibi, birçok farklı uzmanlık alanına sahiptir. Bunlar arasında BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), EMDR Terapisi (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Logoterapi ve Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi yaklaşımları bulunur. Her bir uzman, dispozofobi ve diğer psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde geniş deneyime sahiptir.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikolog Merkezi, Psikomental Psikoloji’nin 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da açılan şubesidir. Bu şube, bireysel terapi, evlilik ve çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, yetişkin terapisi ve çocuk zeka testleri gibi farklı hizmet gruplarıyla çalışan uzman bir ekibe sahiptir. Merkezimiz, dispozofobi dahil birçok psikolojik sorunun tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Psikomantal Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bakırköy Zuhuratbaba’da bulunan merkezimiz, Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakikalık yürüme mesafesindedir. Bu konum, Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakınlığı ile danışanların merkezimize ulaşımını kolaylaştırır. Aynı zamanda Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi bölgelerde oturanlar için marmaray, metrobüs ve metro duraklarına yakınlığı, danışanlarımız için trafiksiz ve kolay bir ulaşım sağlar. Psikomental Psikoloji, Bakırköy ve çevresindeki insanlara psikolojik destek sunmaktan gurur duyar ve her bireyin duygusal ve zihinsel sağlığını önemser.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Birikticilik bozukluğu (dispozofobi) nedir ve bu rahatsızlığın belirtileri nelerdir?

Cevap 1: Birikticilik bozukluğu, gereksiz nesneleri biriktirme dürtüsü ile karakterize edilen bir psikolojik rahatsızlıktır. Belirtileri arasında eşyaları atma konusunda güçlük, düzensiz yaşam alanı, sosyal izolasyon ve duygusal bağlılık bulunur.

Soru 2: Birikticilik bozukluğu neden olur? Bu rahatsızlığın altında yatan faktörler nelerdir?

Cevap 2: Birikticilik bozukluğunun nedenleri karmaşık olabilir. Bu rahatsızlığın altında yatan faktörler arasında anksiyete, stres, travmatik deneyimler, kişilik yapısı, genetik faktörler ve çocukluk deneyimleri bulunabilir.

Soru 3: Birikticilik bozukluğuyla nasıl başa çıkılabilir? Hangi tedavi seçenekleri mevcuttur?

Cevap 3: Birikticilik bozukluğuyla başa çıkmak için profesyonel yardım, kendi kendine yardım stratejileri, destek gruplarına katılma ve terapiler gibi çeşitli seçenekler bulunur. Tedavi seçenekleri kişiselleştirilir ve uzmanlık alanına göre değişebilir.

Soru 4: Birikticilik bozukluğu olan bir arkadaşa veya sevdiklilere nasıl destek olunabilir?

Cevap 4: Birikticilik bozukluğu olan bir arkadaşa veya sevdikliye destek olmak için empati kurmak, sabır göstermek, profesyonel yardım önerisi sunmak ve duygusal destek sağlamak önemlidir. Ayrıca, onların tedavi sürecini desteklemek de büyük bir yardım olabilir.

Leave a comment