Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bireysel Yetişkin Terapisi

Bireysel Yetişkin Terapisi

Bireysel Yetişkin Terapisinin Faydaları

Bireysel yetişkin terapisi, kişinin duygusal, zihinsel ve genel psikolojik sağlığını iyileştirmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu terapinin sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Aşağıda, bireysel yetişkin terapisinin bazı önemli faydalarını detaylandırıyoruz.

Duygusal Sağlık ve İyilik Hali

Bireysel terapi, kişinin duygusal sağlığını iyileştirir ve genel iyilik halini artırır. Terapist ile düzenli görüşmeler, bireyin duygusal durumunu anlama ve yönetme konusunda farkındalık kazanmasını sağlar. Bu süreçte kişi, duygusal tepkilerini daha iyi kontrol edebilir ve daha dengeli bir ruh hali geliştirebilir. Terapinin sağladığı duygusal destek, kişinin kendini daha iyi hissetmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunur.

Stres ve Kaygı Yönetimi

Stres ve kaygı, modern yaşamın kaçınılmaz parçalarıdır. Bireysel terapi, bu duygularla başa çıkmak için etkili stratejiler sunar. Terapist, bireyin stres ve kaygı kaynaklarını belirlemesine yardımcı olur ve bunlarla başa çıkma yöntemleri öğretir. Nefes alma teknikleri, meditasyon ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi teknikler, kişinin stres ve kaygıyı daha etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Kişisel Farkındalık ve Gelişim

Bireysel terapi, kişinin kendini daha iyi tanımasına ve kişisel farkındalık kazanmasına yardımcı olur. Terapist ile yapılan derinlemesine konuşmalar, bireyin düşünce ve davranış kalıplarını keşfetmesini sağlar. Bu farkındalık, bireyin yaşamındaki olumsuz alışkanlıkları değiştirmesine ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmesine olanak tanır. Kişisel gelişim yolculuğunda, birey güçlü yönlerini keşfeder ve potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirme fırsatı bulur.

İlişki Sorunlarının Çözülmesi

Bireysel terapi, kişinin ilişkilerinde yaşadığı sorunları ele almasına yardımcı olur. İlişki dinamiklerini ve iletişim sorunlarını anlayarak, birey daha sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurabilir. Terapist, bireye etkili iletişim becerileri öğretir ve sorunları çözme yeteneğini geliştirir. Bu sayede, kişi hem romantik ilişkilerde hem de arkadaşlık ve aile ilişkilerinde daha mutlu ve dengeli olabilir.

Anksiyete ve Depresyonun Yönetimi

Anksiyete ve depresyon, bireysel terapinin sıkça ele aldığı konular arasındadır. Terapist, bu ruhsal sağlık sorunlarının nedenlerini belirler ve etkili tedavi yöntemleri uygular. Birey, terapist rehberliğinde anksiyete ve depresyonla başa çıkma becerilerini geliştirir. Bu süreç, kişinin yaşam kalitesini artırır ve günlük işlevselliğini iyileştirir.

Travma ve Stresle Başa Çıkma

Geçmişte yaşanan travmalar ve sürekli stres, kişinin ruhsal sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bireysel terapi, bu tür travmatik deneyimlerin işlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olur. EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) gibi özel terapi teknikleri, travmatik anıların etkisini azaltır ve bireyin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar.

Hayat Geçişleri ve Büyük Değişiklikler

Bireysel terapi, önemli yaşam değişiklikleri ve geçiş dönemlerinde de destek sağlar. Kariyer değişiklikleri, boşanma, yas ve diğer büyük yaşam olayları, kişinin ruhsal dengesini sarsabilir. Terapist, bu süreçlerde bireyin duygusal destek almasını ve yeni durumlara uyum sağlamasını kolaylaştırır. Bu sayede, kişi yaşamındaki değişikliklere daha dirençli ve hazırlıklı olur.

Bireysel yetişkin terapisi, tüm bu faydaları sunarak, bireyin daha sağlıklı, dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmesine yardımcı olur. Bu terapi süreci, kişinin kendini daha iyi tanımasına, duygusal olarak güçlenmesine ve yaşamındaki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmasına olanak tanır.

Terapide Kullanılan Yöntemler ve Yaklaşımlar

Bireysel yetişkin terapisi, çeşitli bilimsel yöntemler ve yaklaşımlar kullanılarak danışanların ihtiyaçlarına en uygun tedavi planları oluşturulur. İşte sıkça kullanılan bazı terapi yöntemleri:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanan etkili bir terapi yöntemidir. BDT’nin temel prensipleri şunlardır:

 • Düşünce Kalıpları: Danışanın olumsuz düşünce kalıplarını tanımlamak ve bunları değiştirmek.
 • Davranış Değişikliği: Sağlıksız davranışları değiştirmek ve yerine daha sağlıklı davranışlar koymak.
 • Problem Çözme: Danışanın karşılaştığı sorunlara yönelik etkili problem çözme stratejileri geliştirmek.

BDT, depresyon, anksiyete bozuklukları, fobiler, ve obsesif kompulsif bozukluk (OKB) gibi çeşitli ruh sağlığı sorunlarında etkilidir. Terapist ve danışan, birlikte çalışarak olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmek için stratejiler geliştirir.

EMDR Terapisi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi, travmatik anıların işlenmesine ve etkilerinin azaltılmasına yardımcı olan bir yöntemdir. EMDR terapisi aşağıdaki adımlardan oluşur:

1.Tarihçe Alımı ve Tedavi Planlaması: Danışanın yaşam öyküsü ve travmatik anıları değerlendirilir.

2.Hazırlık: Danışana EMDR’nin nasıl çalıştığı anlatılır ve terapiye hazırlanması sağlanır.

3.Değerlendirme: Travmatik anılar belirlenir ve işlenmesi için hedeflenir.

4.Duyarsızlaştırma: Göz hareketleri veya diğer çift taraflı uyarıcılar kullanılarak travmatik anılar işlenir.

5.Yerleştirme: Pozitif düşünce ve inançlar pekiştirilir.

6.Beden Tarama: Anıların bedensel etkileri değerlendirilir ve çözümlenir.

7.Kapanış: Danışan, seansın sonunda güvenli ve rahat bir duruma getirilir.

8.Yeniden Değerlendirme: Gelecek seanslarda önceki çalışmalar gözden geçirilir ve gerekirse devam edilir.

EMDR, özellikle travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tedavisinde etkili olup, danışanların travmatik anılarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Logoterapi

Logoterapi, Viktor Frankl tarafından geliştirilen ve yaşamın anlamını bulmaya odaklanan bir terapi yöntemidir. Logoterapinin temel prensipleri şunlardır:

 • Anlam Arayışı: Danışanın yaşamına anlam kazandıracak değerleri ve hedefleri bulmak.
 • İrade Özgürlüğü: Bireyin kendi yaşamı üzerinde kontrol sahibi olduğunu fark etmesi.
 • Anlamlı Hedefler: Danışanın kendisi için anlamlı olan hedefler belirlemesi ve bunlara ulaşması.

Logoterapi, özellikle yaşamın anlamını yitirdiğini hisseden, depresyon veya varoluşsal kriz yaşayan bireyler için faydalıdır. Danışan, terapi sürecinde yaşamının anlamını yeniden keşfeder ve daha amaçlı bir yaşam sürer.

Dinamik Terapi

Dinamik terapi, bireyin bilinçaltı süreçlerini ve geçmiş deneyimlerini anlamaya odaklanır. Bu terapi yöntemi aşağıdaki unsurları içerir:

 • Bilinçaltı Süreçler: Bireyin bilinçaltındaki düşünce ve duyguları keşfetmek.
 • Geçmiş Deneyimler: Geçmişte yaşanan olayların bugünkü davranış ve duygular üzerindeki etkilerini anlamak.
 • Aktarım ve Karşı Aktarım: Danışanın terapiste karşı hissettiği duyguların ve terapistin danışana karşı hissettiği duyguların incelenmesi.
 • Savunma Mekanizmaları: Bireyin duygusal acılardan korunmak için kullandığı savunma mekanizmalarını tanımlamak ve bunlarla başa çıkmak.

Dinamik terapi, bireyin içsel çatışmalarını ve duygusal acılarını çözmesine yardımcı olur. Bu yöntem, uzun süreli ve derinlemesine bir terapi süreci gerektirebilir, ancak sonuçları oldukça kalıcıdır.

Bu terapi yöntemleri, bireysel yetişkin terapisinde sıklıkla kullanılarak danışanların duygusal ve psikolojik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Her yöntem, danışanın ihtiyaçlarına göre uyarlanarak en etkili tedavi planı oluşturulur.

Terapinin İşleyişi

Bireysel yetişkin terapisi, yapılandırılmış bir süreç takip eder. Bu süreç, danışanın ihtiyaçlarına göre uyarlanarak en etkili tedavi planı oluşturulmasını sağlar. Terapinin işleyişi genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur.

İlk Seans ve Değerlendirme

İlk seans, danışan ve terapistin tanıştığı, danışanın sorunlarının ve beklentilerinin değerlendirildiği bir oturumdur. Bu seansta terapist, danışanın yaşam öyküsünü, mevcut sorunlarını ve terapi hedeflerini anlamaya çalışır. Ayrıca, danışanın geçmiş deneyimleri, aile yapısı, ilişkileri ve genel sağlık durumu hakkında bilgi toplanır. İlk seansın sonunda, terapist ve danışan, birlikte çalışmaya başlamanın uygun olup olmadığına karar verir.

Terapötik Hedeflerin Belirlenmesi

İlk değerlendirme sonrasında, terapist ve danışan, terapi sürecinde ulaşmak istedikleri hedefleri belirler. Bu hedefler, danışanın yaşadığı sorunlara ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Terapötik hedefler şunları içerebilir:

 • Anksiyete veya depresyon belirtilerinin azalması
 • Stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi
 • İlişki sorunlarının çözülmesi
 • Kendine güvenin artırılması
 • Yaşamın anlamını bulma ve amaç oluşturma

Terapötik hedeflerin net ve ölçülebilir olması, terapinin etkinliğini artırır ve ilerlemenin değerlendirilmesini kolaylaştırır.

Terapi Sürecinin Aşamaları

Terapinin ilerleyişi, belirlenen hedeflere ve danışanın ihtiyaçlarına göre şekillenir. Genel olarak terapi süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. Başlangıç Aşaması: Terapist ve danışan, güven ve işbirliği temelinde bir ilişki kurar. Terapötik hedefler belirlenir ve tedavi planı oluşturulur.
 2. Orta Aşama: Bu aşamada, belirlenen hedefler doğrultusunda yoğun bir çalışma yapılır. Terapist, çeşitli teknikler ve müdahaleler kullanarak danışanın sorunlarını ele alır.
 3. Sonuç Aşaması: Danışan, belirlenen hedeflere ulaştığında, terapi süreci tamamlanır. Bu aşamada, terapist ve danışan, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde sürdürülebilir değişiklikler yapar.

Terapi süreci, danışanın ilerleme hızına ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Bazı durumlarda, daha kısa süreli müdahaleler yeterli olabilirken, diğer durumlarda uzun süreli terapi gerekebilir.

Yaygın Terapötik Konular

Bireysel yetişkin terapisinde ele alınan yaygın konular şunlardır:

 • Anksiyete ve Depresyon: Bu yaygın ruh sağlığı sorunları, terapi ile yönetilebilir ve iyileştirilebilir.
 • Travma ve Stresle Başa Çıkma: Geçmiş travmalar ve sürekli stres, terapi sürecinde ele alınır ve işlenir.
 • İlişki Sorunları: Aile, arkadaşlık ve romantik ilişkilerde yaşanan sorunlar, terapi ile çözümlenir.
 • Kariyer ve Yaşam Geçişleri: Kariyer değişiklikleri, boşanma, yas gibi önemli yaşam olayları ve geçiş dönemleri desteklenir.
 • Kişisel Gelişim ve Farkındalık: Bireyin kendini tanıma ve kişisel farkındalık kazanma süreci desteklenir.

Bireysel Terapinin Etkililiği

Bireysel terapi, çeşitli ruh sağlığı sorunlarının yönetiminde ve genel psikolojik iyilik halinin artırılmasında oldukça etkilidir. Bu etkinlik, bilimsel araştırmalar ve kanıtlar ile desteklenmektedir.

Bilimsel Araştırmalar ve Kanıtlar

Birçok bilimsel araştırma, bireysel terapinin etkinliğini doğrulamaktadır. Özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), EMDR ve diğer terapi yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar, bu yaklaşımların depresyon, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer ruh sağlığı sorunlarında etkili olduğunu göstermektedir. Meta-analizler ve klinik denemeler, terapi sürecinin bireylerin duygusal ve zihinsel sağlığını iyileştirdiğini kanıtlamaktadır.

Başarı Hikayeleri ve Vaka Çalışmaları

Terapinin etkili olduğunu gösteren birçok başarı hikayesi ve vaka çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmalar, bireysel terapinin çeşitli ruh sağlığı sorunlarında ve yaşamın farklı alanlarında nasıl olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir bireyin EMDR terapisi ile travmatik anılarını işleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü ya da depresyonla mücadele eden bir kişinin Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde olumsuz düşünce kalıplarını değiştirerek iyileştiği vaka çalışmaları, terapinin gerçek yaşamda nasıl etkili olduğunu gözler önüne sermektedir.

Bireysel yetişkin terapisi, bilimsel temellere dayanan etkili yöntemler ve yaklaşımlar kullanarak danışanların duygusal ve psikolojik sağlığını iyileştirmeyi hedefler. Terapinin yapılandırılmış süreci, belirlenen hedeflere ulaşmayı ve danışanın genel iyilik halini artırmayı amaçlar.

Terapist Seçimi

Bireysel terapi sürecinin başarısı, büyük ölçüde terapistin niteliklerine ve danışan ile kurulan terapötik ilişkiye bağlıdır. Doğru terapisti seçmek, danışanın ihtiyaçlarına en uygun desteği almasını sağlar. Terapist seçiminde dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler vardır.

Uzmana Başvururken Nelere Dikkat Etmeli?

Uzmana başvururken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

 1. Eğitim ve Lisans: Terapistin eğitim geçmişi ve lisans durumunu kontrol edin. Terapistin, akredite bir üniversiteden mezun olmuş ve ilgili terapi alanında gerekli lisans ve sertifikalara sahip olması önemlidir.
 2. Uzmanlık Alanı: Terapistin uzmanlık alanının, sizin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını değerlendirin. Örneğin, anksiyete bozuklukları, depresyon, travma veya ilişki sorunları gibi belirli alanlarda uzmanlaşmış terapistler, bu konularda daha etkili olabilir.
 3. Deneyim: Terapistin deneyim düzeyini göz önünde bulundurun. Uzun yıllar deneyime sahip bir terapist, çeşitli durumlarla başa çıkma konusunda daha yetkin olabilir.
 4. Terapötik Yaklaşım: Terapistin hangi terapi yöntemlerini kullandığını öğrenin. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), EMDR, Logoterapi gibi yaklaşımlar, belirli sorunlara yönelik farklı etkilere sahip olabilir.
 5. İlk Görüşme: İlk görüşme, terapist ile uyumunuzu değerlendirmek için önemlidir. Bu görüşmede, terapistin size olan yaklaşımını, iletişim tarzını ve sizinle kurduğu ilişkiyi gözlemleyin. Kendinizi rahat ve güvende hissetmeniz önemlidir.
 6. Referanslar ve Yorumlar: Terapistin önceki danışanlarının yorumlarını ve referanslarını inceleyin. Olumlu geri bildirimler, terapistin başarılı olduğunu gösteren önemli bir işarettir.
 7. Ücret ve Sigorta: Terapinin maliyetini ve sigorta kapsamını kontrol edin. Terapistin ücretleri ve sigorta ile ilgili bilgileri öğrenmek, bütçenize uygun bir seçim yapmanızı sağlar.

Doğru terapisti seçmek, terapinin etkinliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, dikkatli bir değerlendirme süreci ile en uygun terapisti bulmak, terapi sürecinin başarıyla ilerlemesine katkıda bulunur.

Pandemi Sürecinde Bireysel Terapi

Pandemi süreci, ruh sağlığını olumsuz etkileyen birçok faktörü beraberinde getirmiştir. Bu dönemde bireysel terapi, insanların duygusal ve zihinsel sağlığını korumada önemli bir rol oynamıştır. Pandemi sürecinde terapi uygulamaları ve terapistlerin sunduğu hizmetlerde bazı yenilikler ve değişiklikler olmuştur.

Online Terapi İmkanları ve Faydaları

Pandemi süreci, online terapi hizmetlerinin yaygınlaşmasına ve kabul görmesine neden olmuştur. Online terapi, terapistin ve danışanın farklı yerlerde bulunarak internet üzerinden gerçekleştirdiği terapi seanslarıdır. Online terapinin bazı önemli faydaları şunlardır:

 • Ulaşılabilirlik: Online terapi, coğrafi engelleri ortadan kaldırarak, dünyanın herhangi bir yerinden terapiste ulaşma imkanı sağlar. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan veya fiziksel engelleri olan kişiler için büyük bir avantajdır.
 • Esneklik: Danışanlar, yoğun programlarına uygun olarak terapi seanslarını daha esnek bir şekilde planlayabilirler. Bu, özellikle iş ve aile sorumlulukları olan kişiler için büyük bir kolaylık sağlar.
 • Güvenlik ve Rahatlık: Danışanlar, kendi evlerinin rahatlığında terapi alabilirler. Bu, özellikle pandemi döneminde sağlık ve güvenlik açısından önemli bir avantajdır.
 • Maliyet: Online terapi, seyahat masraflarını ortadan kaldırarak daha ekonomik bir seçenek olabilir. Ayrıca, bazı terapistler online seanslar için daha düşük ücretler talep edebilirler.

Online terapi, danışanların duygusal ve zihinsel sağlığını korumada etkili bir yöntem olarak ön plana çıkmıştır. Pandemi sürecinde, bu yöntemin yaygınlaşması ile birlikte, daha fazla kişi terapi hizmetlerinden yararlanabilmiştir.

Evden Terapi Sürecinin Getirdiği Yenilikler

Pandemi süreci, evden terapi sürecinde bazı yeniliklerin ve değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu yenilikler, terapinin etkinliğini artırmak ve danışanların ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla geliştirilmiştir:

 1. Teknolojik Araçlar ve Uygulamalar: Terapistler, danışanlarla etkili iletişim kurmak için çeşitli teknolojik araçlar ve uygulamalar kullanmaya başlamıştır. Zoom, Skype, Google Meet gibi video konferans platformları, online terapi seansları için yaygın olarak kullanılmaktadır.
 2. Gizlilik ve Güvenlik: Online terapide gizlilik ve güvenlik önlemleri büyük önem taşır. Terapistler, danışanların bilgilerini korumak için güvenli platformlar ve şifreleme yöntemleri kullanır. Ayrıca, danışanların evde gizli bir ortam sağlamaları teşvik edilir.
 3. Yeni Terapi Teknikleri: Evde terapi sürecine uygun yeni teknikler ve yöntemler geliştirilmiştir. Örneğin, bazı terapistler, danışanların evde rahatlamasını ve odaklanmasını sağlamak için rehberli meditasyon veya nefes egzersizleri gibi yöntemler kullanır.
 4. Danışan Destek Grupları: Pandemi sürecinde artan izolasyon ve yalnızlık hissi, danışan destek gruplarının önemini artırmıştır. Online platformlar aracılığıyla düzenlenen bu gruplar, danışanların benzer deneyimleri paylaşarak destek bulmasını sağlar.
 5. Esnek Seans Süreleri: Terapistler, danışanların ihtiyaçlarına göre esnek seans süreleri sunarak, daha kısa veya daha uzun seanslar düzenleyebilirler. Bu esneklik, danışanların terapi sürecine daha iyi uyum sağlamasını kolaylaştırır.

Pandemi sürecinde, bireysel terapi uygulamaları ve terapistlerin çalışma yöntemleri büyük ölçüde değişmiş ve yenilikler kazanmıştır. Bu yenilikler, danışanların duygusal ve zihinsel sağlığını koruma ve iyileştirme konusunda önemli katkılar sağlamıştır.

Bu başlıklar altında, terapinin işleyişi, doğru terapistin seçimi ve pandemi sürecinde terapi uygulamalarının nasıl değiştiği hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgiler, danışanların terapi sürecine daha iyi hazırlanmasını ve en iyi sonuçları elde etmelerini amaçlamaktadır.

Bakırköy Psikolog Merkezi’nde Bireysel Yetişkin Terapisi

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi, bireysel yetişkin terapisi alanında uzmanlaşmış bir ekip ile hizmet vermektedir. Merkezimizde, her bir danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş terapi planları oluşturulur. Uzman terapistlerimiz, çeşitli terapi yaklaşımları kullanarak danışanların duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemektedir.

Uzman Ekibimiz ve Yaklaşımlarımız

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi’nde görev yapan uzman ekibimiz, çeşitli terapi yaklaşımlarını kullanarak danışanların ihtiyaçlarına uygun destek sağlamaktadır. Her bir terapistimiz, alanında uzmanlaşmış ve lisanslı profesyonellerden oluşur. BDT, EMDR, Logoterapi, Dinamik Terapi gibi bilimsel olarak kanıtlanmış yaklaşımların yanı sıra, bireyin tercihlerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitli terapi tekniklerini bir araya getirerek bireysel terapi sürecini zenginleştiririz.

Merkezimizin Konumu ve Ulaşım Kolaylığı

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi, Bakırköy Zuhuratbaba’da merkezi bir konumda yer alır. Merkezimize ulaşım oldukça kolaydır ve Bakırköy Meydanı’na sadece 1 dakikalık yürüme mesafesindedir. Ayrıca, Bahçelievler, Şirinevler, Ataköy, Florya gibi semtlere yakın olması danışanlarımızın merkezimize kolayca ulaşmalarını sağlar. Şişli, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Halkalı, Beylikdüzü gibi farklı konumlarda oturan danışanlarımız için ise Marmaray, metro ve metrobüs duraklarına yakınlığımız trafik sorunu olmadan ulaşım sağlamalarını kolaylaştırır.

Danışanlarımızın Deneyimleri

Bakırköy Psikolog Merkezi’nde danışanlarımızın sağlığı ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Uzman terapistlerimiz, her bir danışanın bireysel ihtiyaçlarını anlayarak onlara destek olur. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız ve kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde birçok danışanımızın terapi sürecinden olumlu sonuçlar aldığını görmek bizi mutlu eder.

Sıkça Sorulan Sorular

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Merkezi’nde bireysel terapi hizmeti almayı düşünen danışanlarımızın sıkça sorduğu bazı sorular şunlardır:

Bireysel Terapi Ne Kadar Sürer?

Bireysel terapinin süresi, danışanın ihtiyaçlarına ve terapinin ilerleyişine bağlı olarak değişir. Bazı sorunların çözümü için kısa süreli terapi yeterli olabilirken, bazı durumlarda uzun süreli terapi gerekebilir. Terapistinizle birlikte belirlenen terapi planına bağlı olarak terapinin süresi belirlenir.

Gizlilik ve Güvenlik Nasıl Sağlanır?

Psikomental Psikoloji, Bakırköy Psikolog Merkezi olarak, danışanlarımızın gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alırız. Danışanlarımızın kişisel bilgileri gizli tutulur ve terapi süreci boyunca güvenli bir ortam sağlanır. Terapistlerimiz, etik kurallara ve yasal düzenlemelere sıkı bir şekilde uyar ve danışanların mahremiyetine saygı gösterir.

Seans Ücretleri ve Sigorta Durumu

Bakırköy Psikolog Merkezi’nde bireysel terapi seans ücretleri, terapistin deneyimine ve terapi süresine göre değişebilir. Seans ücretleri ve sigorta durumu hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen merkezimizle iletişime geçin. Danışanlarımızın mali durumunu dikkate alarak uygun fiyatlar ve ödeme seçenekleri sunmaya özen gösteririz.

Bakırköy Psikolog Merkezi olarak, bireysel yetişkin terapisi hizmetlerimizle danışanlarımızın duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemeyi amaçlıyoruz. Uzman terapistlerimiz, her bir danışanın ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan terapi planları ile en etkili desteği sağlamak için çalışmaktadır. Merkezimizin konumu ve ulaşım kolaylığı, danışanlarımızın rahatlıkla ulaşım sağlamasını ve terapi sürecine odaklanmasını sağlar. Danışanlarımızın deneyimleri ve geri bildirimleri, hizmet kalitemizi sürekli olarak artırmamıza ve daha iyi sonuçlar elde etmemize yardımcı olur.

Psikomental Psikoloji, Bakırköy Psikolog Merkezi’nde bireysel yetişkin terapisi hizmeti almayı düşünen herkesi, alanında uzman terapistlerimizle tanışmaya ve duygusal iyiliklerini desteklemeye davet ediyoruz. Sıkça sorulan soruları yanıtlamak ve danışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman buradayız. Danışanlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz.

Bakırköy Psikolog Merkezi olarak, her bir danışanın bireysel terapi sürecinde güvenli, destekleyici ve güvenilir bir ortamda kendini ifade etmesini sağlamak için çalışıyoruz. Uzman ekibimiz ve çeşitli terapi yaklaşımlarımızla, danışanlarımızın duygusal iyiliklerini desteklemek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için buradayız.

Psikomental Psikoloji Bireysel Terapi Hizmeti

Psikomental Psikoloji, bireysel terapi hizmeti sunan köklü ve güvenilir bir psikoloji merkezidir. Danışanların duygusal ve zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla uzman terapistlerimiz tarafından çeşitli terapi yaklaşımları kullanılarak bireysel terapi seansları düzenlenmektedir. Her bir danışanın ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan terapi planları ile kişisel gelişimlerini desteklemek ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için buradayız.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Bakırköy Psikomental Psikoloji, bölgedeki önde gelen psikoloji merkezlerinden biridir. Bakırköy’de bulunan merkezimizde, alanında uzmanlaşmış ve deneyimli psikologlar tarafından bireysel terapi hizmeti sunulmaktadır. Danışanların duygusal sorunlarına çözüm bulmak, yaşam kalitelerini artırmak ve içsel dengeyi sağlamak için en iyi uzmanlarımızla buradayız.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Bakırköy Psikomental Psikoloji, uzman psikologlarıyla danışanların duygusal iyiliklerini desteklemektedir. Uzman psikologlarımız, çeşitli terapi yaklaşımları kullanarak danışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmakta ve onları daha sağlıklı bir yaşama yönlendirmektedir. Güvenilir ve etkili terapi hizmeti için Psikomental Psikoloji’yi tercih edebilirsiniz.

Psikomental Psikoloji Ataköy Psikolog

Ataköy’de Psikomental Psikoloji, bireysel terapi hizmetleri sunan profesyonel bir psikoloji merkezidir. Ataköy semtinde bulunan merkezimizde, uzman psikologlarımız tarafından çeşitli terapi yöntemleri kullanılarak danışanların duygusal sorunlarına çözüm bulunmaktadır. İç huzur ve mutluluk için Psikomental Psikoloji’yi tercih edebilirsiniz.

Psikomental Psikoloji Online Terapi

Psikomental Psikoloji, online terapi hizmeti sunarak danışanlara her yerden erişilebilirlik sağlamaktadır. İnternet aracılığıyla gerçekleştirilen online terapi seansları, danışanların konforunda ve güvenliğinde terapi alabilmelerini sağlar. Psikomental Psikoloji’nin uzman terapistleri, online terapi platformları üzerinden danışanların duygusal iyiliklerini desteklemek için buradadır.

Leave a comment