Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları, Son günlerde sıkça sorulan sorulardan biri şu, mevcut belirsizlikle nasıl baş edebiliriz?

Belirsizlik, kaygı için anahtar tetikleyicilerinden biridir. Belirsizlik karşısında kaygı ve korku gibi duygular hayatta kalmamızı sağlar. Sorun modern dünyamızda, bu yanıt işlevi eski zamanlara göre daha farklı. Günümüz dünyasında her şey çok hızlı ve çoğu belirsizlikler giderilmiş durumda. Örneğin; izlediğimiz bir dizinin sonraki bölümü beklemek yerine oturup bütün bölümleri artarda izleyebiliriz, bir yere giderken navigasyon bizim için en trafiksiz en rahat yolu bulur ve yolumuzun ne kadar süreceğine kadar bilgi verip belirsizliği ortadan kaldırır. Günler belki haftalar süren mektup bekleyişlerimiz yok. Birbirimizle iletişim kurmak, birbirimizin iyi olduğunu öğrenmek için birkaç saniye yeterli. Sonuç olarak kaygıyı yönetmek konusunda biraz tembelleştik. Belki de son zamanlarda anksiyete şikayetlerinin bu kadar artmasındaki sebep budur…

Bu durumda hedefimiz belirsizliği nasıl azaltabilirizden ziyade, belirsizliği yönetebilmek ve belirsizlikle başa çıkma olmalı. Bunun için size birkaç tane kolaylaştırıcı önerim olacak.

 • Var olmayan bütün potansiyel olasılıkları düşünmemeye çalışın. Bunun yerine ‘Bugün ne yapabilirim?’ düşünün.
 • Korkmaktan ziyade, neyin mantıklı olduğunu düşünerek, yapabileceklerinize odaklanın. (Yetkililerin önerilerine uymak, sevdiklerinizle ilgilenmek, kendinize daha çok yakınlaşmak…)
 • Size keyif veren, rahatlamanıza yardımcı olan şeyleri keşfedip ısrarla yapmaya devam edin.
 • Değer verdiğiniz kişilerle bağlantıda kalın
 • Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakmaya çalışın, çok zor olduğunu biliyorum fakat kendinizi bunun hiçbir getirisinin olmadığı hatta sizden götürebileceği şeyleri hatırlama konusunda ikna etmeye çalışın.

Belirsizlik, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir ve bu durum, insanların zihinsel ve duygusal sağlıklarını etkileyebilir. Belirsizlikle başa çıkma becerisi, yaşamın karmaşıklığı ve kontrolün sınırlı olduğu durumlarla yüzleme yeteneği anlamına gelir. İşte belirsizlikle başa çıkma konusunda güçlenmek için kullanılabilecek zihinsel ve duygusal stratejilere dair derinlemesine bir bakış:

Belirsizliğin Psikolojik Etkileri

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları, Belirsizlik, genellikle duygusal gerginlik ve stresle ilişkilendirilir. Geleceği öngörememek ve kontrol eksikliği hissi, insanların endişe duymasına neden olabilir. Bu durum, bireylerin güvenlik ihtiyaçlarına dokunabilir ve duygusal dengeyi bozabilir. Belirsizlikle başa çıkmanın ilk adımı, bu duygusal etkileri anlamak ve tanımaktır.

Kontrol Eksikliğinin Yarattığı Endişe

 • Belirsizlik karşısında kontrol kaybının doğurduğu endişeler.
 • Geleceği öngörememenin yarattığı duygusal gerginlik.

Günlük Yaşamda Belirsizlikle Karşılaşma

 • Planlarını ertelemek zorunda kalmak ve buna uyum sağlama.
 • Beklenmedik durumlarla başa çıkma stratejileri geliştirme.

Kontrol İllüzyonu

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları, Kontrol, insanlar için güvenlik ve istikrarın bir sembolüdür. Ancak, kontrol hissi bazen bir illüzyon olabilir. İnsanlar, çoğu zaman olayları kontrol edebileceklerini düşünerek kendilerini güvende hissetmek isterler. Ancak, bazı durumlar ve olaylar üzerinde kontrol sahibi olmak mümkün değildir. Belirsizlikle başa çıkmanın önemli bir adımı, gerçekçi kontrolün farkına varmak ve illüzyonla başa çıkma stratejileri geliştirmektir.

Gerçek Kontrol ve İllüzyon Arasındaki Fark

 • Gerçek kontrolün sınırları ve bu sınırları kabul etme.
 • Kontrol illüzyonunu aşma ve gerçekçi beklentiler geliştirme.

Kontrolsüz Durumlarla Baş Etme

 • Kontrolsüz durumlar karşısında esnek davranma.
 • Stresle başa çıkma stratejileri oluşturma.

Kabullenme ve Esneklik

Belirsizlikle Başa Çıkma Yolları, Belirsizlikle başa çıkmanın önemli bir yolu da kabullenme ve esneklik konseptlerini benimsemektir. Kabullenme, mevcut durumu olduğu gibi kabul etmeyi ve direnç göstermemeyi içerir. Belirsizlikle yüzleşmek, kontrolü kaybettiğimiz durumları kabul etmeyi gerektirir. Bu, duygusal olarak rahatlamamıza ve zihinsel olarak esnek olmamıza yardımcı olabilir.

Duygusal Kabullenme

 • Olumsuz duyguları anlama ve kabul etme pratiği.
 • Duygusal acıyla baş etme stratejileri geliştirme.

Zihinsel Esneklik

 • Değişen koşullara hızlı uyum sağlama ve adaptasyon.
 • Problem çözme ve esnek düşünce egzersizleri.

Meditasyon ve Farkındalık

Belirsizlikle başa çıkmanın bir diğer etkili yolu da meditasyon ve farkındalık pratiğini hayatına dahil etmektir. Meditasyon, zihinsel ve duygusal dengeyi sağlama konusunda güçlü bir araçtır.

Meditasyonun Rolü

 • Meditasyonun stresle başa çıkma üzerindeki etkileri.
 • Zihinsel dinginlik ve içsel huzurun meditasyonla nasıl geliştirilebileceği.

Zihinsel Farkındalığın Artırılması

 • Duygusal dengeyi korumak için zihinsel farkındalık pratiğini günlük yaşamına entegre etme.
 • Anın tadını çıkarma ve mevcut anın farkında olma pratiği.

Hedef Belirleme ve Planlama

Belirsiz bir gelecekle başa çıkmak için hedef belirleme ve planlama önemlidir. Bu strateji, bireyin kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflere odaklanmasına ve gelecekteki belirsizlik karşısında bir yol haritasına sahip olmasına yardımcı olabilir.

Kısa ve Uzun Vadeli Hedeflerin Belirlenmesi

 • Belirsizlikle başa çıkmak için öncelikli kısa vadeli hedeflerin belirlenmesi.
 • Uzun vadeli hedeflerin, bireyin gelecek perspektifini şekillendirmedeki rolü.

Planlı Bir Yaklaşımın Faydaları

 • Belirsizlik karşısında planlı bir yaklaşımın stresi azaltmada nasıl etkili olduğu.
 • Planlama sürecinde esneklik ve adapte olma yeteneğinin önemi.

Destek Ağı Oluşturma

Belirsizlikle başa çıkarken sosyal destek almak, duygusal dayanıklılığı artırabilir. Aile, arkadaşlar veya profesyonel destek, zor zamanlarda güvenilir bir destek ağı sağlayabilir.

Aile ve Arkadaşlarla İletişim

 • Duygusal zorlukları paylaşarak destek alma süreci.
 • Empatik iletişim ve karşılıklı anlayışın sağlanması.

Profesyonel Destek

 • Psikolog veya terapistle çalışmanın belirsizlikle başa çıkmada nasıl bir katkı sağladığı.
 • Danışmanlık sürecinde bireye özgü stratejilerin oluşturulması.

Güçlü Yanlarını Keşfetme

Belirsizlikle başa çıkmak, bireyin içsel güçlerini keşfetmesine ve bu güçleri kullanmasına olanak tanır. Zor durumlar, insanların dayanıklılıklarını artırma ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma fırsatları sunabilir.

Geçmiş Başarı Öykülerinden Güç Almak

 • Zorlukları aşma konusunda geçmiş başarı öykülerini hatırlamanın önemi.
 • Kişisel güçlerin ve yeteneklerin belirsizlikle başa çıkmada nasıl kullanılabileceği.

Kişisel Gelişim ve Öğrenme Fırsatları

 • Belirsizlikle yüzleşmenin, bireyin öğrenme ve gelişme sürecini nasıl etkileyebileceği.
 • Değişim süreçlerinden kişisel olarak nasıl güçlenebileceğinizi anlama.

Başa Çıkma Yolları

Belirsizlikle başa çıkma, birçok insan için hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir ve bu beceriyi geliştirmek, zihinsel ve duygusal sağlığı korumak adına kritik bir öneme sahiptir. Belirsizlik karşısında duygusal gerginlik ve stresle başa çıkabilmek, kişinin içsel dengeyi korumasına yardımcı olabilir. Kontrol hissiyatının bir illüzyon olabileceğini anlamak, gerçek kontrolün sınırlarını belirlemek ve bu sınırlar içinde sağlıklı bir kabullenme süreci geçirmek önemlidir.

Meditasyon ve farkındalık pratiği, bireyin zihinsel sağlığını güçlendirebilir ve duygusal dengeyi korumada etkili olabilir. Belirsiz bir geleceğe odaklanmak yerine, anın tadını çıkarma ve mevcut anın farkında olma pratiği, yaşam kalitesini artırabilir. Hedef belirleme ve planlama, bireyin geleceğe dair bir yol haritasına sahip olmasına yardımcı olarak belirsizlik karşısında daha güçlü bir duruş sergilemesine olanak tanır.

Sosyal destek ağı oluşturmak, aile, arkadaşlar veya profesyonel danışmanlar aracılığıyla duygusal destek almak, belirsizlikle başa çıkmada önemli bir destek mekanizması sağlar. Güçlü yanlarını keşfetmek ve kişisel gelişim fırsatlarını değerlendirmek, zor durumları aşmada bireyin içsel dayanıklılığını artırabilir.

Belirsizlikle başa çıkma süreci, bireyin kendini keşfetmesi, duygusal zekasını geliştirmesi ve olumlu bir bakış açısı kazanması için bir fırsat sunar. Her bireyin belirsizlikle başa çıkma stratejileri farklı olabilir, ancak bu konuda farkındalık geliştirmek ve çeşitli stratejileri denemek, kişisel gelişim ve sağlıklı bir yaşam sürdürme yolunda önemli bir adımdır. Belirsizlikle barış içinde yaşamak, değişen koşullara uyum sağlamak ve içsel bir denge bulmak, yaşamın dinamiklerine uyum sağlamada yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Belirsizlikle Başa Çıkmak Neden Bu Kadar Zordur?

 • Belirsizlik hissi neden insanlar üzerinde stres yaratır?
 • Kontrol eksikliği nasıl duygusal gerginlik ve endişeye yol açar?

Meditasyon ve Farkındalık Nasıl Yardımcı Olabilir?

 • Meditasyon ve farkındalık pratiği, belirsizlikle başa çıkmada nasıl etkili olabilir?
 • Zihinsel ve duygusal sağlığı güçlendirmek için meditasyon nasıl kullanılabilir?

Kontrol İllüzyonu Nedir ve Nasıl Üstesinden Gelinir?

 • Kontrol hissi neden illüzyon olabilir?
 • Gerçekçi kontrolle illüzyon arasındaki farkları anlamak için ne tür stratejiler kullanılabilir?

Hedef Belirleme ve Planlama Neden Önemlidir?

 • Hedef belirlemenin ve planlamanın belirsizlikle başa çıkma üzerindeki rolü nedir?
 • Hedeflerin belirlenmesi, bireye nasıl bir rehberlik sağlayabilir?

Sosyal Destek Neden Bu Kadar Önemlidir?

 • Aile, arkadaşlar ve profesyonel destek, belirsizlikle başa çıkma sürecinde neden kritik bir rol oynar?
 • Sosyal destek ağı oluşturmanın pratik yolları nelerdir?

Güçlü Yanlarını Keşfetmenin Önemi Nedir?

 • Güçlü yanlarını keşfetmek, belirsizlikle başa çıkmada nasıl yardımcı olabilir?
 • Zor durumlar, kişisel gelişim için nasıl bir fırsat sunar?

Belirsizlikle Başa Çıkma Stratejileri Nelerdir?

 • Belirsizlikle başa çıkma stratejileri nelerdir ve nasıl uygulanabilir?
 • Kişisel ihtiyaçlara uygun belirsizlikle başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji , Bakırköy Zuhuratbaba’da faaliyet gösteren bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Alanında uzman psikologlar ve danışmanlarla donatılmış olan merkez, bireysel, çift ve aile terapisi hizmetleri sunarak Bakırköy ve çevresindeki bireylere destek sağlamaktadır.

Uzman Psikolog Hizmetleri

Psikomental Bakırköy, deneyimli ve uzman psikolog kadrosuyla müşterilere çeşitli terapi seçenekleri sunmaktadır. Bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alanlarda uzmanlaşmış psikologlar, danışanların duygusal ve zihinsel sağlıklarını desteklemek için çeşitli bilimsel yöntemleri kullanmaktadır.

Bireysel ve Çift Terapisi

Bakırköy Psikomental’de sunulan hizmetler arasında bireysel terapi, kişinin kendi içsel dünyasıyla başa çıkmasına ve duygusal dengeyi bulmasına yardımcı olur. Çift terapisi ise ilişki sorunlarıyla baş etmeye yönelik çözümler sunar ve çiftler arasındaki iletişimi güçlendirir.

Psikomental Ataköy Psikolog

Psikomental, Ataköy’de de psikolog hizmetleri sunan bir danışmanlık merkezidir. Ataköy semtinde bulunan merkez, sakin bir atmosferde, danışanların rahat hissedebileceği bir ortamda hizmet vermektedir.

Ataköy’de Uzman Psikologlar

Psikomental Ataköy, alanında deneyimli ve uzmanlaşmış psikologlarla hizmet sunar. Danışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmek adına çeşitli terapi yöntemleri kullanılır ve danışanlar, duygusal zorluklarını aşmak için destek bulabilirler.

Terapi ve Danışmanlık Hizmetleri

Ataköy Psikomental’de sunulan hizmetler arasında bireysel terapi, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Danışanların duygusal ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek, Psikomental’in öncelikli amaçlarından biridir.

Psikomental Şirinevler Psikolog

Şirinevler’de Psikolog Hizmetleri

Psikomental, Şirinevler semtinde de uzman psikologlarla danışmanlık hizmeti sunan bir merkezdir. Şirinevler’de bulunan Psikomental, bölgedeki danışanlara duygusal ve zihinsel destek sağlamayı amaçlar.

Çeşitli Terapi Seçenekleri

Şirinevler Psikomental, bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi gibi çeşitli terapi seçenekleri ile danışanların ihtiyaçlarına özel çözümler sunar. Her bir terapi seansı, danışanın yaşam kalitesini artırmak ve duygusal sağlığını güçlendirmek adına kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla gerçekleştirilir.

Psikomental Online Terapi Hizmetleri

Dijital Ortamda Uzman Psikologlar

Psikomental, belirsizlikle başa çıkma sürecinde olan bireylere çevrimiçi terapi hizmeti sunan bir merkezdir. Online terapi, danışanların konforlu bir ortamda uzman psikologlarla görüşmesine olanak tanır.

Esnek ve Erişilebilir Destek

Online terapi hizmetleri, coğrafi sınırlamaları aşarak herkesin profesyonel psikolojik destek almasını sağlar. Psikomental’in online terapi hizmetleri, bireylerin belirsizlikle başa çıkma süreçlerini güçlendirmelerine ve duygusal destek almalarına olanak tanır.

Yazan: Uzm. Klinik Psikolog Sinem Özkaya Alp

Psikomental Danışmanlık Merkezimizi daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızı ve danışan yorumlarımızı inceleyebilirsiniz. Randevu oluşturmak ve bilgi almak isterseniz merkezimizle iletişim kurabilirsiniz.

Belirsizlikle Başa Çıkma

Bu Yazımızı Beğendiyseniz Erteleme Davranışı Yazımıza da Göz Atabilirsiniz

1 Comment

 • Mekancu
  Posted 19 Mart 2021 at 23:33

  Kendimde de sıkca var bu belirsizlik olayı. Bazen karar vermekte zorlandığım gibi verdiğim kararı gerçekleştirmekte de oldukça büyük sıkıntılarım var 🙂

Leave a comment