Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Akrofobi 

Akrofobi

İçindekiler

Akrofobi Nedir?

Akrofobi, yükseklik korkusu olarak bilinen ve kişinin yüksek yerlerde bulunmaktan aşırı derecede korkmasına neden olan yaygın bir anksiyete bozukluğudur. Bu korku, sadece yüksek binalar veya dağ zirveleri gibi ekstrem yüksekliklerde değil, aynı zamanda merdivenler, köprüler veya balkonlar gibi daha günlük ve erişilebilir yüksekliklerde de ortaya çıkabilir. Akrofobi, Yunanca “yükseklik” anlamına gelen “akron” ve “korku” anlamına gelen “phobos” kelimelerinden türetilmiştir.

Akrofobiye sahip kişiler, yüksek bir yerde bulunduklarında yoğun bir endişe, panik ve korku hissederler. Bu durum, fiziksel belirtilerle de kendini gösterebilir. Baş dönmesi, terleme, kalp çarpıntısı, mide bulantısı ve titreme gibi fiziksel reaksiyonlar yaygındır. Ayrıca, bu kişiler yüksek bir yerden düşecekleri veya kontrolü kaybedecekleri korkusuyla zihinsel ve duygusal olarak da büyük bir sıkıntı yaşarlar.

Akrofobi, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir. Yükseklik korkusu nedeniyle birçok aktiviteden kaçınmak zorunda kalabilirler. Örneğin, yüksek katlı bir binada çalışmak veya yaşamak, uçakla seyahat etmek, dağcılık veya yürüyüş gibi hobilerle uğraşmak gibi durumlar onlar için büyük bir stres kaynağı olabilir. Bu kaçınma davranışları, sosyal yaşamlarını ve profesyonel kariyerlerini de olumsuz etkileyebilir.

Akrofobinin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ailede fobi geçmişi olan kişilerde akrofobi gelişme riski daha yüksek olabilir. Ayrıca, çocuklukta yaşanan travmatik bir düşme olayı veya yüksek bir yerden korkutucu bir deneyim de bu fobinin gelişmesine katkıda bulunabilir.

Akrofobi genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar ve tedavi edilmezse yetişkinlikte de devam edebilir. Neyse ki, akrofobiyi yönetmek ve tedavi etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), maruz kalma terapisi ve EMDR terapisi gibi psikoterapi yaklaşımları, akrofobi semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Ayrıca, bazı durumlarda ilaç tedavisi de önerilebilir. Tedavi, kişinin korkularıyla yüzleşmesine ve bu korkuları yenmesine yardımcı olabilir, böylece günlük yaşamlarında daha özgür ve rahat bir şekilde hareket edebilirler.

Akrofobinin Belirtileri

Akrofobi, kişiden kişiye farklılık gösterebilen bir dizi fiziksel ve psikolojik belirtiyle kendini gösterebilir. Bu belirtiler, genellikle kişi yüksek bir yerde bulunduğunda veya yüksek bir yere çıkmayı düşündüğünde ortaya çıkar.

Fiziksel Belirtiler

Akrofobiye sahip bireyler, yüksek bir yerde bulunduklarında çeşitli fiziksel belirtiler yaşayabilirler. Bu belirtiler arasında:

 • Baş dönmesi: Yükseklik nedeniyle denge kaybı hissi yaşanabilir.
 • Terleme: Ellerde, ayaklarda veya vücutta aşırı terleme olabilir.
 • Kalp çarpıntısı: Kalp atışlarında hızlanma ve düzensizlik yaşanabilir.
 • Mide bulantısı: Yükseklik nedeniyle mide bulantısı ve hatta kusma görülebilir.
 • Titreme: Vücutta veya özellikle bacaklarda titreme meydana gelebilir.
 • Nefes darlığı: Kişi, yükseklik korkusuyla birlikte nefes almakta zorlanabilir.

Psikolojik Belirtiler

Fiziksel belirtilere ek olarak, akrofobiye sahip bireyler çeşitli psikolojik belirtiler de yaşayabilirler. Bu belirtiler arasında:

 • Yoğun korku ve endişe: Yükseklik korkusu, mantıksız ve yoğun bir korku hissi yaratır.
 • Panik ataklar: Yükseklikle karşılaşıldığında panik ataklar ortaya çıkabilir.
 • Kaçınma davranışları: Kişi, yüksek yerlerden kaçınmak için çaba gösterir ve bu da sosyal ve profesyonel yaşamını etkileyebilir.
 • Kontrol kaybı hissi: Yüksek bir yerde bulunurken kontrolü kaybedecekleri veya düşecekleri korkusu yaşanabilir.

Akrofobinin Nedenleri

Akrofobi, genellikle bir dizi genetik, çevresel ve psikolojik faktörün birleşiminden kaynaklanır. Bu faktörler, kişinin yükseklik korkusu geliştirmesine neden olabilir.

Genetik Faktörler

Genetik yatkınlık, akrofobi gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Ailede fobi geçmişi olan bireylerde akrofobi görülme olasılığı daha yüksektir. Bu durum, genetik olarak korku ve anksiyeteye eğilimli olma ile ilişkilendirilebilir.

Çevresel Etmenler

Çevresel faktörler de akrofobinin gelişiminde kritik bir rol oynar. Bu faktörler arasında:

 • Travmatik Deneyimler: Çocukluk döneminde veya yetişkinlikte yaşanan travmatik bir düşme olayı veya yüksek bir yerden korkutucu bir deneyim, akrofobinin tetikleyicisi olabilir.
 • Gözlem ve Öğrenme: Ebeveynlerin veya yakın çevredeki kişilerin yükseklik korkusu yaşaması, çocukların da benzer korkular geliştirmesine neden olabilir. Çocuklar, korkulu davranışları gözlemleyerek öğrenebilirler.
 • Kültürel ve Sosyal Etkiler: Medya ve toplumsal normlar da akrofobi gelişiminde etkili olabilir. Yükseklikle ilgili tehlikeli sahneler veya haberler, kişilerin bu korkuyu geliştirmesine katkıda bulunabilir.

Psikolojik Faktörler

Psikolojik faktörler, akrofobinin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu faktörler arasında:

 • Bireysel Kişilik Özellikleri: Anksiyete düzeyi yüksek olan ve stresle başa çıkma becerileri sınırlı olan bireyler, akrofobi geliştirmeye daha yatkın olabilirler.
 • Bilinçdışı Korkular: Bilinçaltında yer alan diğer korkular ve travmalar, akrofobinin oluşumuna zemin hazırlayabilir.

Sonuç olarak, akrofobi, bir dizi karmaşık faktörün birleşimiyle ortaya çıkan bir durumdur. Kişisel deneyimler, genetik yatkınlık ve çevresel etkiler, bu korkunun gelişiminde önemli rol oynar. Anlayışlı bir yaklaşımla bu korkunun nedenlerini keşfetmek, etkili tedavi ve başa çıkma stratejileri geliştirmek için önemlidir.

Akrofobi ve Diğer Fobiler Arasındaki Farklar

Akrofobi vs. Vertigo

Akrofobi, yükseklik korkusu olarak bilinirken, vertigo, denge ve baş dönmesi hissiyle karakterize edilen bir durumdur. Vertigo genellikle iç kulaktaki problemlerden kaynaklanır ve kişinin çevresinin döndüğünü hissetmesine neden olur. Akrofobi ise psikolojik bir fobidir ve kişi yüksek bir yerde bulunmaktan veya yüksekliği düşünmekten korkar. Akrofobi yaşayan biri, vertigo belirtisi gösterebilir, ancak bu durum daha çok korku ve anksiyeteden kaynaklanır.

Akrofobi ve Diğer Yaygın Fobiler

Diğer yaygın fobilerle karşılaştırıldığında, akrofobi özgül bir fobidir, yani belirli bir nesneye veya duruma karşı duyulan korkudur. Örneğin, agorafobi (açık alan korkusu) veya klaustrofobi (kapalı alan korkusu) gibi diğer fobiler de belirli durumlara karşı korku içerir. Ancak, akrofobi özellikle yükseklikle ilişkilidir ve yüksek yerlere çıkmaktan kaçınma ile karakterizedir. Bu durum, kişinin günlük yaşamını ve sosyal aktivitelerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Akrofobinin Günlük Yaşama Etkileri

İş ve Sosyal Hayata Etkileri

Akrofobi, kişinin iş ve sosyal hayatını önemli ölçüde etkileyebilir. Yüksek binalarda çalışmak veya yaşamak zorunda olan biri için bu korku büyük bir engel oluşturabilir. İş toplantıları, sosyal etkinlikler veya eğlence aktiviteleri gibi yüksek yerlerde düzenlenen etkinliklere katılmak zorlaşabilir. Bu kaçınma davranışı, kişinin kariyer gelişimini ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Seyahat ve Günlük Aktiviteler Üzerindeki Etkiler

Akrofobi, seyahat etme konusunda da zorluklara neden olabilir. Uçakla seyahat etmek, yüksek otellerde kalmak veya dağcılık gibi aktiviteler akrofobisi olan kişiler için büyük bir stres kaynağı olabilir. Günlük yaşamda ise, merdiven kullanmak veya yüksek raflardan bir şeyler almak gibi basit görevler bile büyük bir endişe yaratabilir. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini ve bağımsızlığını ciddi şekilde etkileyebilir.

Akrofobinin Tanısı

Tanı Kriterleri

Akrofobinin tanısı, genellikle bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme ile konulur. Tanı koymak için kullanılan kriterler arasında, yüksek yerlerde bulunma veya yükseklikle ilgili düşüncelerden dolayı aşırı ve sürekli bir korku, bu korkunun günlük yaşamı ve işlevselliği etkilemesi, ve en az altı ay boyunca devam etmesi gibi belirtiler yer alır. Uzmanlar, kişinin belirtilerini değerlendirerek ve geçmiş deneyimlerini dinleyerek tanı koyar.

Profesyonel Yardım Alma Süreci

Akrofobi tanısı konduktan sonra, kişi genellikle bir tedavi planına yönlendirilir. Bu süreç, bireysel ihtiyaçlara ve belirtilerin şiddetine göre uyarlanır. İlk adım genellikle psikoterapi ile başlar. Psikoterapist, kişinin korkularını anlamasına ve bu korkularla başa çıkmasına yardımcı olacak stratejiler geliştirir. Tedavi sürecinde, aile desteği ve sosyal çevrenin anlayışı da büyük önem taşır.

Akrofobi Tedavi Yöntemleri

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel Davranışçı Terapi, akrofobi tedavisinde yaygın olarak kullanılan etkili bir yöntemdir. BDT, kişinin korkularını tetikleyen düşünce ve davranışları belirlemeye ve bunları değiştirmeye odaklanır. Terapi sürecinde, kişi yavaş yavaş yüksek yerlere maruz bırakılarak, bu durumlara karşı duyarsızlaşması sağlanır. BDT, akrofobi belirtilerini hafifletmede ve kişinin günlük yaşamını iyileştirmede oldukça etkilidir.

Maruz Kalma Terapisi

Maruz Kalma Terapisi, kişinin korktuğu duruma kontrollü bir şekilde ve kademeli olarak maruz bırakılmasını içerir. Bu terapi, kişinin korkularıyla yüzleşmesini ve bu korkuları zamanla yenmesini sağlar. Terapist, güvenli ve kontrollü bir ortamda, kişinin yüksek yerlere maruz kalmasına yardımcı olur. Bu süreç, kişinin korkusunu yavaş yavaş azaltmasına ve yüksek yerlerde daha rahat hissetmesine yardımcı olur.

EMDR Terapisi

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi, akrofobi tedavisinde kullanılan bir diğer yöntemdir. Bu terapi, travmatik anıların yeniden işlenmesine ve bu anılara bağlı duygusal tepkilerin azaltılmasına yardımcı olur. EMDR, özellikle geçmişte yaşanan travmatik bir düşme olayı veya yüksek yerlerde korkutucu bir deneyim sonucu gelişen akrofobi vakalarında etkili olabilir.

İlaç Tedavisi

Bazı durumlarda, ilaç tedavisi de akrofobi belirtilerini hafifletmede yardımcı olabilir. Anksiyolitikler veya antidepresanlar gibi ilaçlar, kişinin anksiyete düzeyini düşürerek terapi sürecine yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle psikoterapi ile birlikte kullanılır ve tek başına kalıcı bir çözüm sağlamayabilir.

Alternatif ve Tamamlayıcı Terapiler

Alternatif ve tamamlayıcı terapiler, akrofobi tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilir. Bu terapiler arasında yoga, meditasyon, nefes egzersizleri ve akupunktur gibi yöntemler yer alır. Bu teknikler, kişinin stres ve anksiyete seviyesini düşürerek genel iyilik halini artırabilir.

Akrofobi ile Başa Çıkma Stratejileri

Kendi Kendine Yardım Yöntemleri

Akrofobi ile başa çıkmak için kullanılabilecek birçok kendi kendine yardım yöntemi vardır. Bunlar arasında derin nefes alma teknikleri, rahatlama egzersizleri ve pozitif düşünme yer alır. Kendi kendine yardım yöntemleri, kişinin stres ve anksiyete seviyesini düşürmesine ve korkularıyla daha etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Gevşeme ve Meditasyon Teknikleri

Gevşeme ve meditasyon teknikleri, akrofobi belirtilerini hafifletmede etkili olabilir. Meditasyon ve yoga gibi aktiviteler, zihni sakinleştirir ve bedeni rahatlatır. Bu teknikler, kişinin yüksek yerlerde daha rahat hissetmesine ve korkularını kontrol altına almasına yardımcı olabilir.

Destek Gruplarının Önemi

Destek grupları, akrofobi ile başa çıkmada önemli bir rol oynayabilir. Benzer deneyimler yaşayan kişilerle bir araya gelmek, kişinin kendini daha az yalnız hissetmesine ve başkalarının deneyimlerinden öğrenmesine yardımcı olabilir. Destek grupları, duygusal destek sağlayarak kişinin iyileşme sürecini hızlandırabilir ve moralini yüksek tutabilir.

Akrofobi Hakkında Yanlış Bilinenler

Yükseklik Korkusu ve Akrofobi Arasındaki Fark

Yükseklik korkusu genellikle normal bir tepkidir ve birçok insan arasında yaygındır. Ancak, akrofobi daha ciddi bir anksiyete bozukluğudur ve günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebilir. Yükseklik korkusu olan biri yüksek yerlere çıkmaktan rahatsızlık duyabilir, ancak akrofobi olan biri bu durumdan kaçınmaya çalışabilir ve bu korku nedeniyle işlevselliklerini kaybedebilir.

Yükseklik Korkusu Sadece Fiziksel Bir Tepki Değildir

Yükseklik korkusu sadece fiziksel belirtilerle sınırlı değildir. Akrofobi yaşayan kişiler, yüksek yerlerde bulunmaktan veya yükseklik düşüncesini sadece fiziksel bir rahatsızlık olarak değil, aynı zamanda yoğun bir korku ve panik olarak deneyimleyebilirler. Bu durum, kişinin sosyal ve işlevsel yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir.

Akrofobi ile Yaşayanların Hikayeleri

Kişisel Deneyimler ve Zorluklar

Akrofobi yaşayan birçok kişi, korkularıyla nasıl başa çıktıklarını ve günlük yaşamlarında nasıl zorluklarla karşılaştıklarını paylaşır. Örneğin, yüksek katlı binalarda çalışan bir kişi, her gün işe gitmek için asansör yerine merdivenleri tercih edebilir veya yükseklikten kaçınmak için iş toplantılarına katılmaktan kaçınabilir. Bu tür zorluklar, akrofobinin yaşamı nasıl etkilediğini ve kişinin nasıl başa çıkmaya çalıştığını anlamamıza yardımcı olur.

Tedavi ve Destek Arayışları

Akrofobi yaşayanlar, genellikle profesyonel yardım arayışındadırlar. Psikoterapi, ilaç tedavisi veya destek grupları gibi çeşitli yöntemlerle tedavi olabilirler. Bu süreçte karşılaştıkları zorlukları ve tedaviye nasıl yanıt verdiklerini anlatmak, diğer akrofobi hastaları için ilham verici olabilir.

Öneriler

Akrofobi, kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen bir anksiyete bozukluğudur. Ancak, doğru tedavi ve destek ile bu korkuların üstesinden gelmek mümkündür. Tedaviye erken başlamak ve profesyonel yardım almak önemlidir. Bilişsel davranışçı terapi, maruz kalma terapisi veya EMDR gibi yöntemler, akrofobi belirtilerini hafifletmek için etkili olabilir. Ayrıca, günlük yaşamda stres yönetimi teknikleri ve destek grupları da destekleyici olabilir.

Sonuç olarak, akrofobi yaşayanların duygusal destek ve anlayışa ihtiyacı vardır. Toplumsal farkındalık arttıkça, bu korkunun nasıl etkilediğini ve nasıl tedavi edilebileceğini anlamak daha da önem kazanmaktadır. Her bireyin kendi benzersiz yolculuğunu yaşadığını ve tedavi sürecinde farklı yöntemlerin etkili olabileceğini unutmamak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Akrofobi nedir?

Akrofobi, yükseklik korkusu olarak bilinen bir anksiyete bozukluğudur. Kişi, yüksek bir yerde bulunmaktan veya yüksek bir yere çıkmaktan aşırı derecede korkar.

Akrofobi ile yükseklik korkusu arasındaki fark nedir?

Yükseklik korkusu genellikle normal bir tepki iken, akrofobi daha ciddi bir anksiyete bozukluğudur. Akrofobi olan biri, yüksek yerlerde bulunmaktan kaçınma ve yoğun korku yaşama eğilimindedir.

Akrofobi nasıl teşhis edilir?

Akrofobi teşhisi genellikle bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan detaylı bir değerlendirme ile konur. Kişinin semptomları, yaşadığı korkular ve günlük yaşamını nasıl etkilediği değerlendirilir.

Akrofobi tedavisi mümkün müdür?

Evet, akrofobi tedavisi mümkündür. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), maruz kalma terapisi, EMDR terapisi ve ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılarak belirtiler hafifletilebilir.

Akrofobi tedavisi ne kadar sürer?

Akrofobi tedavi süreci kişiden kişiye değişebilir. Tedavi süresi, kişinin semptomlarının şiddeti, tedaviye yanıtı ve tercih edilen tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Akrofobi ile başa çıkma stratejileri nelerdir?

Akrofobi ile başa çıkma stratejileri arasında derin nefes alma teknikleri, gevşeme egzersizleri, pozitif düşünme, maruz kalma terapisi ve destek grupları bulunur.

Akrofobi ile yaşayanların yaşam kalitesi nasıl etkilenir?

Akrofobi, kişinin günlük yaşamını, işlevselliğini ve sosyal ilişkilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Yüksek yerlere çıkmaktan kaçınma davranışı, iş ve sosyal aktivitelerde kısıtlamalara yol açabilir.

Akrofobi tedavisi için hangi uzmana başvurulmalıdır?

Akrofobi tedavisi için genellikle bir psikolog veya psikiyatriste başvurulur. Bu uzmanlar, kişinin semptomlarını değerlendirir ve uygun tedavi planını belirler.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de hizmet veren uzman psikologlar tarafından yönetilen bir psikoloji merkezidir. Merkezimiz, çeşitli psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır ve bireylerin ruh sağlığına odaklanmaktadır. Terapi süreçlerimizde bilişsel davranışçı terapi, EMDR terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi bilimsel yaklaşımları kullanarak, danışanların ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

Uzman Psikologlarımız

Psikomental Psikoloji’de çalışan psikologlar, alanlarında uzmanlaşmış ve deneyimli profesyonellerdir. Danışanların bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi gibi farklı ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için çeşitli terapi yöntemlerini kullanmaktadırlar. Her bir psikolog, danışanlarının duygusal ve zihinsel iyilik hallerini desteklemek ve geliştirmek için kişiye özel bir yaklaşım benimsemektedir.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Uzman Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bakırköy’de yaşayanlar için erişilebilir bir psikolojik danışmanlık merkezi olarak bilinir. Uzman psikologlarımız, akademik başarıları ve klinik deneyimleriyle öne çıkan profesyonellerdir. Danışanların psikolojik zorluklarını anlamak ve onlara uygun tedavi yöntemlerini sunmak için sürekli olarak güncellenen bilgi ve becerilere sahiptirler.

Danışan Memnuniyeti ve Geri Bildirimler

Psikomental Psikoloji, danışan memnuniyetini ön planda tutar ve hizmet kalitesini sürekli olarak değerlendirir. Danışanlarımızın yaşadığı gelişmeler ve memnuniyetleri, merkezimizin hizmetlerini iyileştirmek için önemli geri bildirimler sağlar. Uzman psikologlarımız, her danışanın bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak, güvenli ve destekleyici bir terapi ortamı sağlarlar.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog Tavsiye

Psikomental Psikoloji’de terapi hizmetlerinden memnun kalan danışanlarımız tarafından sıkça tavsiye edilen psikologlar bulunmaktadır. Tavsiye edilen psikologlar, profesyonel yaklaşımları ve etkili iletişim becerileriyle bilinirler. Danışanlarımızın tercihleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, en uygun psikologlarla eşleştirme yaparak, tedavi süreçlerini olumlu yönde etkilemeyi amaçlıyoruz.

Psikolog Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Psikolog seçerken, danışanların tercihlerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Her psikologun farklı bir yaklaşımı ve uzmanlık alanı olabilir, bu nedenle danışanın kendini rahat hissedeceği ve güven duyacağı bir terapist seçmek önemlidir.

Psikomental Psikoloji Ataköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, Ataköy bölgesinde yaşayanlar için erişilebilir psikolojik destek sunan bir merkezdir. Ataköy’de bulunan merkezimiz, çeşitli terapi seçenekleri ve uzman psikologlarla danışanların ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisi gibi hizmetler sunarak, kişilerin ruh sağlığına katkıda bulunmayı hedefler.

Ataköy Bölgesindeki Hizmetlerimiz

Psikomental Psikoloji, Ataköy’de yaşayanlar için kolay erişilebilir bir konumda bulunur ve danışanların günlük yaşamlarına uygun esnek terapi saatleri sunar. Ataköy’de psikolojik destek arayan bireyler için merkezimiz, profesyonel psikologlar ve sıcak bir karşılama ile hizmet vermektedir.

Psikomental Psikoloji Bayrampaşa Psikolog

Psikomental Psikoloji, Bayrampaşa’da yaşayan bireyler için psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan bir merkezdir. Bayrampaşa’daki merkezimiz, uzman psikologlar ve çeşitli terapi yöntemleriyle danışanların ihtiyaçlarına yanıt vermektedir. Bireysel terapi, grup terapisi ve çocuk terapisi gibi hizmetler sunarak, kişilerin ruhsal iyilik hallerini desteklemeyi amaçlar.

Bayrampaşa’daki Psikologlarımızın Uzmanlık Alanları

Psikomental Psikoloji, Bayrampaşa’da hizmet veren psikologlarının çeşitli uzmanlık alanlarına sahip olduğunu vurgular. Her bir psikolog, danışanların bireysel ihtiyaçlarına uygun terapi planları oluşturur ve güvenli bir terapi ortamı sağlar. Bayrampaşa’da psikolojik destek arayan kişiler için, uzman psikologlarımızın sunduğu hizmetler ve uzmanlık alanları hakkında detaylı bilgi sağlamaktan memnuniyet duyarız.

Leave a comment