Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Duygusal Yoksunluk Şeması

Duygusal Yoksunluk Şeması

Duygusal Yoksunluk Şeması Nedir?

Duygusal yoksunluk şeması, bireyin çocukluk döneminde ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve duygusal desteği yeterince alamaması sonucu gelişen bir zihinsel yapıdır. Bu şemaya sahip kişiler, yetişkinlik dönemlerinde de duygusal ihtiyaçlarının karşılanmadığı hissiyle yaşayabilirler. Çocuklukta yeterince sevgi ve ilgi görmeyen, duygusal olarak ihmal edilen veya duygusal anlamda güvende hissetmeyen bireyler, bu şemayı geliştirme eğilimindedir.

Duygusal yoksunluk şeması, kişinin kendisini sürekli yalnız, terk edilmiş veya anlaşılmamış hissetmesine yol açar. Bu durum, bireyin ilişkilerinde sürekli tatminsizlik yaşamasına ve derin bir duygusal boşluk hissetmesine neden olabilir. Ayrıca, bu şemaya sahip kişiler genellikle duygusal olarak bağımlı, aşırı hassas ve onay arayan bir yapıya sahip olabilirler. Kendilerini sevgiye ve desteğe layık görmeyen bu bireyler, sürekli olarak başkalarının duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya çalışabilirler, ancak kendi ihtiyaçlarını ifade etmekte zorlanırlar.

Duygusal yoksunluk şeması, kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir ve uzun vadede depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu şemanın farkına varmak ve uygun terapi yöntemleri ile üzerinde çalışmak, bireyin duygusal sağlığını ve genel yaşam memnuniyetini artırmada önemli bir adım olabilir.

Duygusal Yoksunluk Şemasının Belirtileri

Duygusal yoksunluk şemasının belirtileri, kişinin hem duygusal hem de davranışsal düzeyde yaşadığı bir dizi semptomla kendini gösterir. Bu belirtiler, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Fiziksel ve Duygusal Belirtiler

Duygusal yoksunluk şeması, genellikle yoğun bir yalnızlık ve boşluk hissi ile karakterizedir. Bu şemaya sahip bireyler, duygusal olarak kendilerini sürekli eksik ve tatminsiz hissederler. Bu duygusal belirtiler şunları içerebilir:

 • Sürekli Yalnızlık Hissi: Bu şemaya sahip kişiler, çevrelerinde insanlarla birlikte olsalar bile kendilerini yalnız ve izole hissederler.
 • Duygusal İhtiyaçların Karşılanmaması: Kişi, duygusal ihtiyaçlarının başkaları tarafından anlaşılamadığı veya karşılanmadığı duygusunu taşır.
 • Depresyon ve Anksiyete: Sürekli olarak sevgi ve destek eksikliği hissi, zamanla depresyon ve anksiyeteye yol açabilir.
 • Düşük Özsaygı: Kişi, kendisini değersiz ve sevgiye layık görmez, bu da düşük özsaygı ve özgüven eksikliğine neden olabilir.
 • Fiziksel Belirtiler: Uzun süreli duygusal stres, fiziksel belirtilere de yol açabilir. Baş ağrıları, mide problemleri ve kronik yorgunluk gibi semptomlar görülebilir.

Davranışsal Belirtiler

Duygusal yoksunluk şeması, kişinin davranışlarında da belirgin değişikliklere yol açar. Bu davranışsal belirtiler, bireyin ilişkilerinde ve günlük yaşamında gözlemlenebilir:

 • Aşırı Bağımlılık: Bu şemaya sahip kişiler, duygusal destek ve güvence arayışında aşırı bağımlı olabilirler. İlişkilerinde sürekli olarak partnerlerinden veya yakınlarından onay ve ilgi beklerler.
 • İlişkilerde Tatminsizlik: Kişi, ilişkilerinde sürekli olarak tatminsizlik yaşar ve partnerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamadığını hisseder. Bu, ilişkilerde sürekli bir gerginlik ve çatışma yaratabilir.
 • Kaçınma Davranışları: Kişi, duygusal olarak yaralanmaktan korktuğu için yakın ilişkilerden kaçınabilir. Bu durum, sosyal izolasyon ve yalnızlık hissini daha da pekiştirir.
 • Aşırı Hassasiyet: Bu şemaya sahip bireyler, eleştirilere ve olumsuz geri bildirimlere karşı aşırı hassas olabilirler. Küçük olumsuzluklar bile büyük duygusal tepkilere yol açabilir.
 • Onay Arama: Kişi, sürekli olarak başkalarının onayını ve takdirini arar. Bu, kişinin kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı ederek başkalarını memnun etmeye çalışmasına neden olabilir.

Duygusal yoksunluk şeması, kişinin hem duygusal hem de davranışsal düzeyde çeşitli zorluklar yaşamasına neden olur. Bu şemanın farkına varmak ve üzerinde çalışmak, kişinin duygusal sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Duygusal Yoksunluk Şemasının Kökenleri

Duygusal yoksunluk şeması, genellikle çocukluk döneminde yaşanan deneyimlerden kaynaklanır. Bu dönemde aile dinamikleri ve yaşanan olumsuz olaylar, şemanın oluşumunda önemli rol oynar.

Çocukluk Dönemi ve Aile Dinamikleri

Çocukluk dönemi, bireyin duygusal gelişimi için kritik bir dönemdir. Bu dönemde ebeveynlerin ve bakıcıların tutumları, çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasında belirleyici rol oynar. Duygusal yoksunluk şemasının kökeninde sıklıkla şu faktörler bulunur:

 • İhmal Edici Ebeveynlik: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarını fark etmeyen veya bu ihtiyaçları karşılamayan ebeveynler, çocuğun kendisini değersiz ve sevilmeyen biri olarak hissetmesine neden olabilir.
 • Aşırı Eleştirel veya Soğuk Ebeveynler: Ebeveynlerin aşırı eleştirel, soğuk veya mesafeli olması, çocuğun duygusal bağ kurma yeteneğini zayıflatabilir ve duygusal yoksunluk şemasının gelişimine yol açabilir.
 • Tutarsız Duygusal Destek: Ebeveynlerin tutarsız bir şekilde duygusal destek sağlaması, çocuğun kendisini güvende hissetmemesine ve duygusal ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanmadığını düşünmesine yol açabilir.

Travma ve Olumsuz Yaşam Deneyimleri

Duygusal yoksunluk şemasının gelişiminde travma ve olumsuz yaşam deneyimleri de önemli bir rol oynar. Bu tür deneyimler, bireyin duygusal güvenlik duygusunu sarsabilir ve duygusal yoksunluk hissini pekiştirebilir:

 • Çocukluk Travmaları: Fiziksel, cinsel veya duygusal istismar gibi travmatik deneyimler, çocuğun duygusal olarak zarar görmesine ve duygusal yoksunluk şemasının gelişmesine neden olabilir.
 • Ebeveyn Kaybı veya Ayrılığı: Ebeveynlerin kaybı veya boşanması, çocuğun duygusal güvenliğini tehdit edebilir ve duygusal yoksunluk hissini artırabilir.
 • Aile İçi Şiddet veya Anlaşmazlıklar: Evde sürekli anlaşmazlıklar, kavga veya şiddet yaşanması, çocuğun kendisini güvensiz ve korunmasız hissetmesine neden olabilir.

Duygusal Yoksunluk Şemasının Etkileri

Duygusal yoksunluk şeması, bireyin yaşamının birçok alanında olumsuz etkilere yol açabilir. Bu etkiler, kişinin hem kişisel ilişkilerini hem de iş ve sosyal yaşamını derinden etkileyebilir.

Kişisel İlişkiler Üzerindeki Etkileri

Duygusal yoksunluk şeması, kişisel ilişkilerde çeşitli zorluklara yol açar. Bu şemaya sahip bireyler, ilişkilerinde sürekli olarak tatminsizlik yaşar ve partnerlerinden aşırı beklentilerde bulunurlar:

 • Sürekli Onay Arayışı: Birey, partnerinin sürekli olarak onu sevmesi ve onaylaması gerektiğini düşünür, bu da ilişkilere baskı ve stres getirir.
 • Duygusal Bağımlılık: Kişi, partnerine aşırı bağımlı hale gelir ve onsuz kendisini değersiz hisseder.
 • Tatminsizlik ve Çatışmalar: İlişkilerde sürekli olarak duygusal eksiklik hissi ve tatminsizlik yaşanır, bu da sık sık çatışmalara yol açar.

İş ve Sosyal Yaşam Üzerindeki Etkileri

Duygusal yoksunluk şeması, kişinin iş ve sosyal yaşamında da önemli zorluklar yaratabilir. Bu etkiler, bireyin profesyonel başarısını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir:

 • Düşük İş Performansı: Sürekli stres ve duygusal tatminsizlik, iş performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Sosyal İzolasyon: Birey, duygusal yaralanma korkusuyla sosyal etkinliklerden ve yeni ilişkilerden kaçınabilir.
 • Motivasyon Eksikliği: Kişi, kendisini sürekli olarak yetersiz ve değersiz hissettiği için motivasyon eksikliği yaşayabilir.

Psikolojik Sağlık Üzerindeki Etkileri

Duygusal yoksunluk şeması, bireyin psikolojik sağlığı üzerinde de ciddi etkiler yaratabilir. Bu şema, uzun vadede çeşitli ruh sağlığı sorunlarına yol açabilir:

 • Depresyon: Sürekli olarak sevgi ve destek eksikliği hissi, depresyon riskini artırabilir.
 • Anksiyete: Duygusal olarak güvende hissetmeme ve sürekli endişe hali, anksiyete bozukluklarına yol açabilir.
 • Düşük Özsaygı: Kişi, kendisini değersiz ve sevgiye layık görmediği için düşük özsaygı ve özgüven eksikliği yaşayabilir.

Duygusal Yoksunluk Şeması ile Baş Etme Yolları

Duygusal yoksunluk şeması ile başa çıkmak, farkındalık ve kabul ile başlar. Bu süreç, bireyin duygusal sağlığını iyileştirmek için çeşitli stratejileri içerir.

Farkındalık ve Kabul

Duygusal yoksunluk şeması ile başa çıkmanın ilk adımı, şemanın farkına varmak ve onu kabul etmektir:

 • Şemanın Farkına Varmak: Kişi, yaşadığı duygusal belirtileri ve davranışsal tepkileri tanıyarak şemanın farkına varmalıdır.
 • Kabul ve Şefkat: Şemanın varlığını kabul etmek ve kendine şefkat göstermek, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Sağlıklı Başa Çıkma Stratejileri

Duygusal yoksunluk şeması ile başa çıkmak için çeşitli sağlıklı stratejiler geliştirmek önemlidir:

 • Duygusal Destek Aramak: Güvenilir arkadaşlar ve aile üyeleri ile duygusal destek aramak, kişinin kendisini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.
 • Öz Bakım ve Kendine Zaman Ayırmak: Kişi, kendine zaman ayırarak ve öz bakım uygulayarak duygusal sağlığını iyileştirebilir.
 • Olumlu İlişkiler Kurmak: Sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmak, duygusal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olabilir.

Terapi ve Tedavi Yöntemleri

Duygusal yoksunluk şeması ile başa çıkmak için profesyonel yardım almak da önemli bir adımdır. Terapi, bireyin bu şema ile başa çıkmasına ve duygusal sağlığını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

Şema Terapisi ve Diğer Terapi Yaklaşımları

Duygusal yoksunluk şemasının tedavisinde kullanılan başlıca terapi yöntemleri şunlardır:

 • Şema Terapisi: Şema terapisi, bireyin şemalarını tanımasına ve bu şemaları değiştirmesine yardımcı olan etkili bir terapi yöntemidir.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireyin olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını tanımasına ve değiştirmesine yardımcı olur.
 • EMDR Terapisi: EMDR terapisi, travmatik deneyimlerin işlenmesine ve duygusal yaraların iyileşmesine yardımcı olan bir terapi yöntemidir.
 • Destekleyici Terapiler: Grup terapisi ve destek grupları, bireyin duygusal yoksunluk şeması ile başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Duygusal yoksunluk şeması ile başa çıkmak zorlu bir süreç olabilir, ancak doğru destek ve stratejilerle bu şemayı yönetmek ve duygusal sağlığı iyileştirmek mümkündür.

Duygusal Yoksunluk Şeması Üzerine Örnek Vakalar

Gerçek Hayattan Örnekler

Duygusal yoksunluk şeması, birçok insanın yaşamında önemli bir rol oynar ve gerçek hayattan örnekler, bu şemanın nasıl ortaya çıkabileceğini ve etkilerini gösterir:

 • Örnek Vaka 1: Ailesi tarafından duygusal olarak ihmal edilen bir birey, yetişkinlikte sürekli olarak sevgi ve ilgi arayışında olabilir. Bu durum, kişinin ilişkilerinde sürekli tatminsizlik yaşamasına neden olabilir.
 • Örnek Vaka 2: Çocuklukta travmatik bir deneyim yaşamış bir birey, yetişkinlikte güven duygusunu kaybetmiş olabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak ilişkilerden kaçınmasına veya aşırı bağımlı ilişkiler kurmasına yol açabilir.
 • Örnek Vaka 3: Eleştirel bir ebeveyn tarafından büyütülen bir birey, sürekli olarak başkalarının onayını arayabilir ve kendisini sürekli olarak yetersiz hissedebilir.

Bu örnekler, duygusal yoksunluk şemasının çeşitli yaşam deneyimleri ve kişisel geçmiş ile nasıl ilişkilendirilebileceğini göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Kişisel Gelişim ve İyileşme Süreci

Duygusal yoksunluk şemasıyla baş etmek ve kişisel gelişim sağlamak için bazı önemli adımlar vardır:

 • Farkındalık Geliştirme: Şemanın farkına varmak ve nasıl oluştuğunu anlamak, kişinin iyileşme sürecinde önemli bir başlangıç noktasıdır.
 • Kabul ve Şefkat: Kendi duygusal ihtiyaçlarını kabul etmek ve kendine şefkat göstermek, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Destek Arama ve Kaynaklar

Duygusal yoksunluk şemasıyla baş etmek için aşağıdaki kaynaklar ve destek seçenekleri değerlidir:

 • Profesyonel Terapi: Bir psikolog veya terapistten destek almak, duygusal yoksunluk şeması ile çalışmak ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için önemlidir.
 • Destek Grupları: Duygusal yoksunluk şemasıyla mücadele eden diğer insanlarla bağlantı kurmak ve deneyimlerini paylaşmak için destek gruplarına katılmak faydalı olabilir.
 • Kitaplar ve Kaynaklar: Konuyla ilgili kitaplar okumak ve kaynaklardan yararlanmak, kişinin kendi üzerinde çalışmasına ve bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

Bu kaynaklar ve stratejiler, duygusal yoksunluk şemasıyla başa çıkma ve kişisel gelişim sürecinde önemli bir rol oynayabilir.

1. Duygusal yoksunluk şeması nedir?

Duygusal yoksunluk şeması, bireyin geçmişte duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını hissetmesi ve bu nedenle sürekli olarak eksiklik ve yalnızlık hissetmesi durumudur. Bu şema, genellikle çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimlerden kaynaklanır.

2. Duygusal yoksunluk şemasının belirtileri nelerdir?

Duygusal yoksunluk şemasının belirtileri arasında sürekli yalnızlık hissi, duygusal ihtiyaçların karşılanmadığını düşünme, düşük özsaygı, depresyon ve anksiyete gibi duygusal ve fiziksel semptomlar bulunur. Ayrıca ilişkilerde tatminsizlik, aşırı bağımlılık ve sosyal izolasyon da sık görülen belirtiler arasındadır.

3. Duygusal yoksunluk şeması nasıl oluşur?

Duygusal yoksunluk şeması genellikle çocukluk döneminde yaşanan ihmal, aşırı eleştiri, duygusal istismar veya ebeveynlerin duygusal olarak uzak olması gibi deneyimlerden kaynaklanır. Bu dönemde duygusal ihtiyaçlar yeterince karşılanmadığında, bireyler ilerleyen yaşamlarında sürekli olarak duygusal tatminsizlik yaşayabilirler.

4. Duygusal yoksunluk şemasıyla nasıl başa çıkılır?

Duygusal yoksunluk şemasıyla başa çıkmak için ilk adım, şemanın farkına varmak ve kabul etmektir. Sonrasında ise profesyonel terapi, destek gruplarına katılım, sağlıklı ilişki stratejileri geliştirme ve kendine şefkat gösterme gibi yöntemler kullanılabilir. Bu süreç, kişinin duygusal sağlığını iyileştirmesine yardımcı olabilir.

5. Duygusal yoksunluk şemasıyla ilgili kitap ve kaynaklar nelerdir?

Duygusal yoksunluk şemasıyla ilgili okunabilecek bazı kitaplar şunlardır:

 • “Schema Therapy: A Practitioner’s Guide” – Jeffrey E. Young
 • “Reinventing Your Life: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel Great Again” – Jeffrey E. Young ve Janet S. Klosko
 • “The Schema Therapy Clinician’s Guide: A Complete Resource for Building and Delivering Individual, Group and Integrated Schema Mode Treatment Programs” – Joan M. Farrell ve Ida A. Shaw

Psikomental Psikoloji Bakırköy Psikolog

Psikomental Psikoloji, 2018 yılında Bakırköy Zuhuratbaba’da kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Klinik, çeşitli psikolojik hizmetler sunmakta olup bireysel terapi, çift terapisi, aile terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alanlarda uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilmektedir. Danışanlar, kişisel gelişim, ilişki sorunları, duygusal ve zihinsel sağlık konularında destek almak için Psikomental Psikoloji’yi tercih etmektedirler.

Bakırköy Uzman Psikolog

Psikomental Psikoloji’de görev yapan uzman psikologlar, alanlarında geniş bir deneyime sahip profesyonellerdir. Her bir psikolog, bireysel terapi seanslarında, çift terapisi oturumlarında veya aile danışmanlığı süreçlerinde danışanların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır. Psikomental Psikoloji, her bir danışanın bireysel hikayesine ve gereksinimlerine özel yaklaşımlar geliştirerek kişisel iyileşme süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Psikomental Psikoloji Bakırköy Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, Psikomental Psikoloji’nin sunduğu önemli hizmetlerden biridir. Aile danışmanlığı, aile içi iletişim sorunlarının çözümü, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, ayrılık süreçlerinin yönetilmesi gibi konularda destek sağlamayı amaçlar. Psikomental Psikoloji’nin aile danışmanları, ailenin her üyesiyle bireysel olarak çalışarak sağlıklı ilişkilerin kurulmasına ve aile içi uyumun artırılmasına yardımcı olurlar.

Psikomental Psikoloji Online Terapi

Psikomental Psikoloji, danışanların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için online terapi hizmetleri sunmaktadır. Özellikle yoğun iş temposuna sahip bireyler veya fiziksel olarak klinik ortamına gelemeyenler için online terapi, etkili bir çözüm sunar. Online terapi seansları, danışanların kendi evlerinde veya uygun oldukları her yerde psikolojik destek almalarını sağlar. Psikomental Psikoloji, gizlilik ve profesyonellik ilkelerini ön planda tutarak online terapi süreçlerini yönetir ve her danışanın gereksinimlerine uygun terapi planları oluşturur.

Psikomental Psikoloji EMDR Terapisi

Psikomental Psikoloji, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) terapisi gibi özel terapi yöntemlerini de sunmaktadır. EMDR terapisi, travmatik deneyimlerin işlenmesi ve duygusal iyileşme süreçlerinde etkili bir şekilde kullanılan bilimsel destekli bir yöntemdir. Psikomental Psikoloji’nin EMDR terapistleri, danışanların geçmiş travmalarıyla baş etmelerine ve günlük yaşamlarında daha sağlıklı duygusal tepkiler geliştirmelerine yardımcı olur. EMDR terapisi, danışanların yaşam kalitelerini artırmaya ve duygusal iyilik hallerini güçlendirmeye yönelik etkili bir araç olarak kabul edilir.

Psikomental Psikoloji Beşiktaş Psikolog

Psikomental Psikoloji, Beşiktaş bölgesinde de hizmet vermektedir. Beşiktaş’taki danışanlar, Psikomental Psikoloji’nin uzman psikologlarından destek alabilirler. Klinik, Beşiktaş’a yakın bölgelerden kolay erişim sağlar ve Beşiktaş sakinlerinin psikolojik sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli terapi seçenekleri sunar. Psikomental Psikoloji’nin Beşiktaş’taki hizmetleri, danışanların kişisel gelişimlerini desteklemeye ve duygusal iyilik hallerini güçlendirmeye odaklanır.

Psikomental Psikoloji Şişli Psikolog

Psikomental Psikoloji, Şişli bölgesinde de psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Şişli’deki danışanlar, klinikte görev yapan uzman psikologlarla randevu alarak terapi süreçlerine başlayabilirler. Klinik, Şişli semtine yakın bölgelerden kolay ulaşım imkanı sağlar ve Şişli’de yaşayanların psikolojik sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli terapi yaklaşımları sunar. Psikomental Psikoloji’nin Şişli’deki hizmetleri, danışanların duygusal zorluklarla baş etmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olur.

Leave a comment