Skip to content Skip to footer

Uzman Klinik Psikolog Esra Sarıçamlık

Esra Sarıçamlık, Psikoloji lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tamamladı. Lisans eğitimi sonrasında çeşitli anaokullarında anaokul psikoloğu olarak çalıştı. FMV Işık Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul edildi. Tez çalışmasını Çocukluk Çağı Travmaları ile Psikolojik Semptomlar Arasındaki İlişkide Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü üzerine yazarak uzmanlığını almıştır. Bu süreçte Psikolojik Danışmanlık bünyesinde süpervizyon eşliğinde yetişkin psikoterapisi çalışmalarını sürdürdü.
Lisans ve Yüksek lisans eğitimleri sırasında; özel bir anaokulunda ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesinde stajyer psikolog görev aldı.
Oyun Terapi Eğitimini Oyun Terapi Derneği’nde Kl. Psk. Dr. Birgül E. Bakay’dan, Şema Terapi Eğitimini Şema Terapi Derneği’nde Gonca Soygüt Pekak’dan aldı.
Rorschach ve TAT projektif test eğitimlerine Rorschah ve Projektif Testler Derneği’nde Bengi Pirim Düşgör ile devam etmektedir.
Psikanalitik yönelimli süpervizyon eğitimine ve kişisel psikanalitik sürecine devam etmektedir.
Online ve yüz yüze seanslara devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları;
Anksiyete Bozuklukları
Panik Bozukluk
Yaygın anksiyete bozukluğu
Depresyon
Psikosomatik Sorunlar
İlişki sorunları
Travma Sonrası stres bozukluğu
Kayıp ve Yas Süreçleri

Çocuklarda;
Ayrılık kaygısı
Yeme zorlukları
Çocukluk depresyonu
Kardeş kıskançlığı
Davranış Bozuklukları

Contact Form

    Leave a comment